-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Wsparcie dla Przedsiebiorców / KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY /

KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Wspieraniem powstawania i rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zajmuje się również Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Jest to instytucja powołana przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Fundusz prowadzi przede wszystkim działalność w zakresie udzielania pożyczek, finansową działalność usługową, działalność wspomagającą usługi finansowe, a także doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Udziela także pożyczek osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, zamieszkującym na terenie województwa oraz mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa, realizującym cele inwestycyjne przyczyniające się do jego rozwoju. Wspierane firmy i projekty inwestycyjne nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne, natomiast bardzo ważnym ocenianym aspektem jest wpływ na poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie i tworzenie nowych miejsc pracy. Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom realizującym projekty rozwojowe przyczynia się do wzrostu konkurencyjności tych firm na rynku, a często również do wzrostu ich innowacyjności. Poprzez swoją podstawową działalność Fundusz pomaga osobom przedsiębiorczym oraz istniejącym firmom przezwyciężyć jedną z podstawowych barier w podejmowaniu działalności i rozwijaniu firm, jaką jest dostęp do środków finansowych.

Kto może się ubiegać o pożyczkę dla już istniejących firm? 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy:

·         złożą wniosek wraz z załącznikami

·         posiadają zdolność do spłaty pożyczki

·         nie mają zaległości w opłacie podatków, opłat lokalnych  i składek na ZUS

·         wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki

 

Kto może się ubiegać o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ? 

Osoby zamierzające założyć własną firmę, które:

·         mieszkają na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

·         na 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.  

 

Na co można przeznaczyć pożyczkę ? 

Cele inwestycyjne:

·         nabycie środków trwałych (maszyn, samochodów, urządzeń)

·         przebudowę, modernizację i adaptację środków trwałych

·         budowę lub dostosowanie zakładu 

Cele obrotowe:

·         zakup towarów handlowych

·         zakup materiałów do produkcji

·         bieżące koszty działalności

 

KORZYŚCI Z FINANSOWANIA Z REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO:

·         atrakcyjne oprocentowanie stałe zamiast zmiennego (ustalane według stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską)

·         brak prowizji przy finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych

·         elastyczne i indywidualne podejście do klientów (karencja w spłacie kapitału, uwzględnienie sezonowości w spłacie pożyczki, zabezpieczenie pożyczek)

·         procedura udzielania pożyczki jest maksymalnie uproszczona, termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę do 21 dni roboczych.

 

DANE KONTAKTOWE

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Toruń, ul. Włocławska 167, tel. 56 699 54 55

Biura terenowe:

·         Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11, tel. (52) 349 30 17

·         Grudziądz, ul. Waryńskiego 4, tel. (56) 461 20 72

·         Włocławek, ul. Bechiego 2, pok.13, tel. (54) 231 55 79

http://kpfp.org.pl/

  • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-