-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 23.05.2019 - Emilii, Iwony, Leontyny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Wsparcie dla Przedsiebiorców / AKTUALNOŚCI /

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Fundacja Przedsiębiorczości SFP Kujawiak udziela pożyczek współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Pożyczka na rozwój oraz Pożyczka inwestycyjna

Do dyspozycji: 25 000 000 zł

Kwota pożyczki:

do 300 000 zł – Pożyczka na rozwój

powyżej 300 000 zł do 1 000 000 zł – Pożyczka Inwestycyjna

Okres karencji: standardowo do 3 miesięcy

Grupa docelowa:

mikro-, małe przedsiębiorstwa - Pożyczka na rozwój

mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa - Pożyczka inwestycyjna

Oprocentowanie od 0,85% (preferencja dotyczy: inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, ekoinnowacji, powstawania nowych trwałych miejsc pracy).

Oprocentowanie preferencyjne:

- 1,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,

- 1,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji,

- 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej                 1 nowego trwałego miejsca pracy (EPC),

- 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsc pracy (EPC).

- 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane poza obszarem inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i nie dotyczące ekoinnowacji, które przyczynią się do powstania przynajmniej 2 nowych trwałych miejsc pracy (EPC).

 

Cel finansowania:

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez:

- wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa)

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, w tym:

wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,

unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,

modernizacja środków produkcji,

adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,

wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Do dyspozycji: 9 500 000 zł

Kwota pożyczki:

od 300 000 zł do 1 000 000 zł

Okres karencji: standardowo do 12 miesięcy

Grupa docelowa:

mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa

Oprocentowanie od 0,925%

Preferencja dotyczy:

inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,

inwestycji w projekty do 500.000 zł.

 

Celem finansowania są przedsięwzięcia

w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP tj.:

- umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na podstawie strategii eksportowych Ostatecznego Odbiorcy, w tym:

działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;

działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

- zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;

usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

 

Zabezpieczenie pożyczek:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,

- poręczenie przez osoby trzecie,

- hipoteka,

- przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych,

- inne zabezpieczenie majątkowe.

 

Zapraszamy do kontaktu: Przemysław Woliński – Koordynator Regionalny – 664 934 479          

  • data: 2018-05-25

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-