-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 21.04.2019 - Anzelma, Bartosza, Feliksa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia /

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA DEMONTAŻ I UTYLIZACJIĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzynia,

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

 

 I. Rodzaje przedsięwzięć:

W ramach dofinansowania można ubiegać się o dotację na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, tj.:

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.

Kwota dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy, wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

 

 II. Kto może być Wnioskodawcą:

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy będący właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

III. Terminy i sposób składania wniosków:

Ustala się termin naboru wniosków do 22.03.2019 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, w następujący sposób:

osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter) lub

listownie na adres Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń, tj. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Wnioski złożone poza terminem naboru podlegają odrzuceniu. Skutkiem odrzucenia wniosku jest zwrot wniosku wraz z załącznikami.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-