-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 21.04.2019 - Anzelma, Bartosza, Feliksa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia /

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzynia,

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych .

Wnioskodawcy inni, niż wskazani w ust. 2 mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawcy zobowiązaniu są do wniesienia wkładu własnego w wysokości:

•          15% kosztów kwalifikowanych w przypadku osób fizycznych,

•          30% kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do 16 lutego 2018r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

•          osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter) lub

•          listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2018r.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-