-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI_2015
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI_2015 /

KOLEJNE UDOGODNIENIE DLA PIESZYCH

W minionym tygodniu zakończyliśmy kolejną inwestycję budowlaną w Golubiu-Dobrzyniu.  W mieście powstał nowy ciąg pieszy, prowadzący z Osiedla Leśnego w stronę ul. Lipnowskiej. Nowy chodnik został ułożony przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

 • -
 • -

UCZNIOWIE "DZIAŁYŃSKIEGO" W SEJMIE

Tradycyjnie, jak w poprzednich latach uczniowie z Gimnazjum im. I. Działyńskiego pojechali na wycieczkę do Warszawy, której głównym punktem programu było zwiedzanie Sejmu RP. Pod kierunkiem pani przewodnik zobaczyli galerię Sali Posiedzeń Sejmu, hall główny, gdzie znajduje się makieta kompleksu budynków sejmowych,tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, gablotę z laskami marszałkowskimi i Salę Kolumnową. O organizacji i pracy polskiego parlamentu gimnazjaliści uczą się na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a takie wycieczki edukacyjne poszerzają i pogłębiają wiedzę w tym zakresie.
      Uczniowie zobaczyli także Stadion Narodowy, Grób Nieznanego Żołnierza, odbyli spacer po Starym Mieście. Zachwyciły ich piękne dekoracje świąteczne na ulicach stolicy oraz ogromna choinka na Placu Zamkowym. Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Golubia - Dobrzynia. Organizatorem wyjazdu była, podobnie jak w poprzednich latach, Wiesława Sybilska oraz Lidia Chylewska.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UWAGA

 • -

XVII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XVII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 1400 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.        

                                                               

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

b)      w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta,

c)      w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,

d)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

e)      w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12.  Informacje i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.                                                        

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

WIGILIJNE SPOTKANIE W URZĘDZIE

W czwartek 24 grudnia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Wszyscy, którzy pragnęli dzielić się radością przezywania Świąt Bożego Narodzenia spotkali się przy wspólnym, wigilijnym stole. Mieszkańców  Miasta i przybyłych gości przywitali Burmistrz Mariusz Piątkowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej Beata Meredyk-Chlebowska. Głębokie i refleksyjne życzenia bożonarodzeniowe złożyli księża Proboszczowe dwóch Parafii – Dobrzyńskiej ks. Jarosław Kulesza i  Golubskiej – ks. Andrzej Zblewski. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta  przyjął od harcerzy ZHP w Golubiu-Dobrzyniu Betlejemskie Światełko Pokoju, przy którego blasku zebrani przełamali się poświęconym opłatkiem oraz złożyli osobiste życzenia. Czas przy stole umiliły kolędy i pastorałki, wykonywane przez uczennice Zespołu Szkół Miejskich. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU DOTARŁO DO GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • -
 • -

PREMIERA SPEKTAKLU "EBENEZER" - 6 STYCZNIA 2016 R.

WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

W poniedziałek 21 grudnia Burmistrz Miasta wręczył Parom z Golubia-Dobrzynia medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W uroczystości uczestniczyli Jubilaci, którzy w roku 2015 obchodzili Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. Medale i legitymacje przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

- z okazji 50-ciolecia  małżeństwa:

Krystyna i Józef Zaworscy

Krystyna i Stefan Błażejewicz

Halina i Michał Kołodziej

Terasa i Andrzej Kamińscy

Agnieszka i Jerzy Jagielscy

Teresa i Tadeusz Stempscy

- z okazji 60-ciolecia:

Mieczysława i Stanisław Kalinowscy

- z okazji 65-ciolecia pożycia małżeńskiego:

Kazimiera i Stanisław Żuchowscy.

Wszystkim Parom  składamy serdeczne gratulacje. Tak piękne jubileusze są świadectwem wielkiej wytrwałości i wyraźnym obrazem wzajemnego wsparcia i poszanowania.

Dzięki sile miłości i wspólnym celom stajecie się Państwo nieocenionym wzorem dla młodych pokoleń, który cenniejszy i trwalszy jest od złota, diamentu i żelaza– symboli Waszych rocznic.

Życzymy Jubilatom kolejnych wielu lat razem, przeżytych w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"JEDYNKA" UCZY RATOWAĆ

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników Szkoły, już od wielu lat realizuje program WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. Programem tym objęci są uczniowie z klas 0 – VI, którzy na zajęciach z  pierwszej pomocy zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym oraz umiejętności wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Co roku organizowane jest szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Szkoły, które również obejmuje działania praktyczne. Tradycją „Jedynki” jest także coroczna organizacja Szkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy. W ubiegłym roku, dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną, przybrał on formę Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy o Nagrodę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu. Cieszymy się, że uczniowie i pracownicy naszej Szkoły, z entuzjazmem nabywają i ćwiczą umiejętności udzielania pierwszej pomocy, tak ważne w dzisiejszym świecie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

OSiR ZAPRASZA

 • -

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. EDWARDA SZCZOTA

19 grudnia odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów upamiętniający wieloletniego pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz Miejskiego Klubu Sportowego Drwęca Edwarda Szczota. Był on związany ze sportem w mieście od najmłodszych lat grają w klubie jako nastolatek, a potem został jego gospodarzem, którym był przez ponad 25 lat. Na początku turnieju wszyscy upamiętnili minutą ciszy pamięć człowieka, który poświęcił całe swoje życie dla sportu.

W rywalizacji wzięło udział 5 zespołów: gospodarz MKS Drwęca Golub-Dobrzyń, Lech Rypin, Mustang Ostaszewo, Kasztelan Papowo Biskupie oraz Mohito Lipno. Rywalizacja odbywała się systemem „każdy z każdym” a mecze trwały 20 min co na jedną drużynę daje łącznie 80 minut gry co w przypadku oldbojów może budzić szacunek. Bez apelacyjnie najlepszy okazał się zespół Mohito Lipno, który z bilansem trzech zwycięstw i jednego remisu wygrał cały turniej. Organizatorzy przyznali również nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem został zawodnik Mohito Lipno – Maciej Serafin, najlepszym bramkarzem reprezentant – Dariusz Pyszora z Lecha Rypin a najlepszym zawodnikiem całego turnieju został zawodnik Kasztelana Papowo Biskupie – Paweł Walecki. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. OSiR oraz Drwęca mają nadzieję na kontynuację turnieju w przyszłym roku.

 

Kolejność meczów:

 1. Drwęca - Kasztelan 0-3
 2. Mustang - Lech 1-1
 3. Mohito - Grwęca 2-2
 4. Kasztelan - Mustang 3-1
 5. Lech - Mohito 0-5
 6. Drwęca - Mustang 2-0
 7. Kasztelan - Lech 1-3
 8. Mohito - Mustang 4-3
 9. Drwęca - Lech 7-1
 10. Kasztelan - Mohito 0-4

Klasyfikacja końcowa

 1. Mohito Lipno
 2. MKS Drwęca Golub-Dobrzyń
 3. Kasztelan Papowo Biskupie
 4. Lech Rypin
 5. Mustang Ostaszewo
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZAPRASZAMY NA SYLWESTRA

 • -

DZIĘKUJEMY MŁODYM ARTYSTOM

Oto ANIOŁY, które zostały wykonane przez wielce uzdolnionych Uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu. Pragniemy podziękować młodym ARTYSTOM za niezwykłe starania oraz Dyrektorowi i Nauczycielom ZSM za przekazanie tych pięknych figurek. Aniołki wraz z  bożonarodzeniowymi  życzeniami  „pofruną” w świat i rozsławią Miasto oraz niewyczerpane TALENTY naszych wspaniałych Uczniów. 

 • -
 • -

POMOC BEZDOMNYM

 • -

CHOINKI ROZDANE

W piątek 18 grudnia Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski wręczył bożonarodzeniowe drzewka zwycięzcom świątecznego konkursu, ogłoszonego na naszym profilu. 
Mieszkańcy Miasta z radością zabrali swoje choinki do domów, a my otrzymaliśmy już pierwsze zdjęcie przystrojonego drzewka. 
Wszystkim zwycięzcom raz jeszcze GRATULUJEMY.
Dziękujemy marketowi BRICO MARCHE, który był partnerem naszego konkursu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKATY WODOCIĄGÓW

 • -

BEZPIECZNIE - DLA PIESZYCH

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace związane z wybudowaniem chodnika przy ul. Sokołowskiej. Trakt powstał z inicjatywy Radnego Konrada Zaporowicza.
Ciąg pieszy wykonano dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, który zapewnił wykorzystane materiały budowlane. Wszystkie prace wykonali Pracownicy Urzędu Miasta.
 • -
 • -

NOWE OBUWIE DLA GIMNAZJALISTÓW

Dnia 11 grudnia 2015 roku uczniowie I klasy sportowej Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu – Dobrzyniu otrzymali prezenty w postaci obuwia sportowe. Wychowawca klasy Sławomir Szymański zwrócił się na początku roku szkolnego 2015/2016 do Radnych Miasta Golubia – Dobrzynia i prezesa Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu o wsparcie celem dofinansowania biwaku sportowego, który odbył się we wrześniu br. i zakupu sprzętu sportowego. Dzięki hojności Pani Danuty Maleckiej, Pana Aleksandra Wichrowskiego, Pana Konrada Zaporowicza,  Pani Hanny Grzywińskiej, Pana Jarosława Zakrzewskiego, Pana Łukasza Pietrzaka i Pana Franciszka Jagielskiego uczniowie otrzymali wspaniałe prezenty.

              W imieniu uczniów, wychowawcy klasy oraz dyrekcji szkoły serdecznie dziękujemy!

 • -
 • -
 • -

KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI

W dniu 18 grudnia 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie czytelni internetowej w osiedlowej filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego. Ceremoniału przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Mariusz Piątkowski, Dyrektor biblioteki – Barbara Wasiluk i przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak.

 Dzięki wygranej projektu w konkursie „Kraszewski - Komputery dla Bibliotek 2015”, ogłoszonym przez Instytut Książki” MiPBP mogła wyposażyć oddział znajdujący się w bloku przy ul. Mickiewicza 6 w nowe komputery, bogate w legalne oprogramowanie. Łączna wartość projektu wyniosła niemal 35 tysięcy złotych, z czego ponad 5 tysięcy złotych wkładu własnego zapewniło Miasto.

Od dziś w kolejnym punkcie w Golubiu-Dobrzyniu Mieszkańcy, w szczególności ci najmłodsi, będą mogli bezpłatnie i bezpiecznie  skorzystać z wirtualnej czytelni, wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy z szybkim łączem internetowym.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest pracownik Biblioteki - Zbigniew Żebrowski. Nad realizacją projektu czuwały Dyrektor MiPBP – Barbara Wasiluk oraz Bibliotekarki - Ewa Kaźmierkiewicz i Ewa Serkowska.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIĘKUJEMY SPONSOROM BOŻONARODZENIOWYCH ILUMINACJI

 • -

ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE

 • -

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

KONCERT KOLĘD - NOWOGRÓD

 • -

UWAGA

 • -

KONCERT W DOMU KULTURY

DLA NAJMŁODSZYCH

BOGATA SZLACHETNA PACZKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W miniony weekend, 12 i 13 grudnia  odbył się finał charytatywnej, ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.W XV edycji projektu wzięli udział wolontariusze z Golubia-Dobrzynia. Celem przedsięwzięcia była pomoc 19 rodzinom w trudnej sytuacji życiowej z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego.Swoją „szlachetną paczkę” przygotowali wspólnie włodarze naszego Miasta, Radni Rady Miasta oraz Pracownicy Urzędu.Łączna wartość golubsko-dobrzyńskich prezentów sięgnęła ponad 51 tysięcy złotych. Wszystkim rodzinom, które otrzymały bożonarodzeniowe wsparcie życzymy Wesołych Świąt, a dzielnym wolontariuszom dziękujemy za prężną i bezinteresowną pomoc. 

 • -
 • -
 • -
 • -

NOWE OKNA W "JEDYNCE"

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu zostały wymienione okna w trzech pomieszczeniach, w budynku przy ul.  Zamkowej. Dzięki wygospodarowanym środkom finansowym nowe okna zyskały: klasopracownia języka polskiego, gabinet pedagoga szkolnego i pomieszczenie, które jest obecnie adaptowane na zaplecze monitoringu szkolnego wejścia. W kończącym się roku planowana jest wymiana okien  jeszcze w jednej klasopracowni. 

 

 

 • -
 • -
 • -

UWAGA

 • -

SPOTKANIE WIGILIJNE

 • -

OGŁOSZENIE O NABORZE

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ ZABAW I GIER REKREACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH 

W czwartek 26 listopada w Zespole Szkół Miejskich odbył się Międzyklasowy Turniej Zabaw i Gier Rekreacyjnych. Rozgrywki zostały zorganizowane dla dziewcząt klas czwartych pod patronatem ZSM i UKS „ALFA”. Organizatorem zawodów był nauczyciel Artur Chojnacki. Mecze sędziowali nauczyciele: Marcin Bukowski, Piotr Jagodziński i Artur Chojnacki.  Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym. Dla wszystkich uczestniczek przygotowano drożdżówki i wodę mineralną.

W meczu finałowym zmierzyły się dziewczęta z klasy 4a i 4c. Oba zespoły miały na koncie tyle samo wygranych meczów, więc o zwycięstwie zdecydował bezpośredni pojedynek.

Mecz zakończył się zwycięstwem klasy 4c, wynikiem 24:22.

Podsumowania zawodów i wręczenia nagród dokonał dyrektor ZSM Marek Bielecki i prezes UKS „ALFA”  Marcin Bukowski. Każdy zespół otrzymał dyplom a pierwsze cztery miejsca zostały uhonorowane pucharami i piłkami do mini piłki ręcznej.

Zwycięski zespół reprezentowały zawodniczki:

Agata Czapiewska                                                                 Sandra Panek

Weronika Filipiak                                                                  Zofia Przybysz

Nikola Góreczna                                                                    Natalia Regulska

Wiktoria Kwaśniewska                                                          Klaudia Sochacka

Oliwia Malinowska                                                               Weronika Ziółkowska

 

                                                                                                                      Opracował Artur Chojnacki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

OGŁOSZENIE O NABORZE

TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA

30 listopada 2015 roku w hali Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbył się turniej siatkówki dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia. Do boju stanęły drużyny z ZSM w Golubiu – Dobrzyniu, UKS „Alfa”, Szkoły Podstawowej w Lisewie oraz gospodarzy UKS „Olimp G-D”. Po rozegraniu meczy systemem „każdy z każdym” okazało się że najlepszą drużyną  w turnieju jest team z ZSM w Golubiu- Dobrzyniu . 2 miejsce zdobyli gospodarze UKS „Olimp G-D”, 3 miejsce drużyna z Lisewa, 4 miejsce UKS „Alfa”. Drużyny prezentowały wysoki, wyrównany poziom, mógł wygrać każdy. 

 • -
 • -
 • -

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA WYSŁAŁY PIERWSZAKI Z "JEDYNKI"

2 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 1 c wraz z wychowawczynią Anną Krasucką odwiedzili Urząd Pocztowy w Golubiu-Dobrzyniu. Na miejscu dzieci zapoznały się z podstawowymi funkcjami i zadaniami poczty. Dzieci prześledziły drogę listu od momentu jego wrzucenia do skrzynki pocztowej, poprzez sortowanie, stemplowanie, przygotowanie do dalszej wysyłki. Finałem tej wycieczki było wysłanie przygotowanych wcześniej listów zaadresowanych do Świętego Mikołaja.

 

 • -
 • -
 • -

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

W dniu 27 listopada 2015 roku uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja wraz z opiekunami: Panią Elżbietą Długozimą i Panią Ewą Bukowską wzięli udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom 2015. Na lodowisku Tor-Tor w Toruniu została uroczyście zapalona przez Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego świeca wigilijna Caritas. W ten sposób uczniowie naszej Szkoły zaoferowali pomoc i otwartość serc na potrzeby chorych i niepełnosprawnych dzieci. Dzieci otrzymały słodki upominek i z radością wróciły do domu. 

 • -
 • -
 • -
 • -

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

 • -

MONIKA I ŁUKASZ DZIĘKUJĄ

W sobotę 5 grudnia 2015 r. w hali widowiskowo-sportowej rozegrano Charytatywny Turniej Mikołajkowy, który swoim patronatem objął Burmistrz Mariusz Piątkowski.

Celem zorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu turnieju była pomoc dwojgu wspaniałym dzieciakom – Monice i Łukaszowi.

Dzięki licytacji gadżetów sportowych zebrana została kwota 7500 zł, która w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację bohaterów rozgrywek. 

Łukasz Wróblewski ma 14 lat. Chłopiec  choruje na zespół Lowea (oczno-mózgowo-nerkowy) W Polsce jest tylko 6 takich przypadków. Łukasz ma chore mięśnie, nerki i oczy. Porusza się na wózku, poddawany jest skomplikowanemu leczeniu farmakologicznemu i  wymaga całodobowej opieki.

Monika Osińska to dziewczynka, która urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, wrodzonymi stopami końsko-szpotawymi pęcherzem neurogennym i zwichnięciami stawów. Niezbędna dla niej jest terapia farmakologiczna i ciężka rehabilitacja.

Tak szczytna pomoc nie byłaby możliwa bez doborowych zawodników turnieju. W zawodach wzięło udział 9 drużyn. Miejsca na podium zajęli kolejno:

I – ORNETA

II – drużyna TVP

III – MEDYCY

Konferansjerem spotkania był ceniony dziennikarz TVP  - Rafał Patyra.

W przerwie rozgrywek mecz pokazowy zagrali najmłodsi  zawodnicy  KS Piłkarz. Skrzaty królowały na boisku tuż przed licytacją i zebrały podczas turnieju najwięcej braw.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i uczestnikom Turnieju. Dzięki Wam razem mogliśmy pomóc Monice i Łukaszowi, a wdzięczność Tych jest nie do opisania.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

KONKURS WYGRAJ CHOINKĘ

MISTRZOSTWA JUNIORÓW - SZACHY

 • -

OSIR ZAPRASZA

 • -

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CHARYTATYWNYM BIEGU WOŚP

UCZNIOWIE ZSM NA WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

28 listopada 2015 roku odbył się w Toruniu rejonowy konkurs przedmiotowy z języka angielskiego.

Magdalena Szczygielska uczennica kl. III Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który przeprowadzony zostanie 5 marca 2016 roku.  Opiekunem uczennicy jest Pani Paulina Nowak-Sipak.

W etapie wojewódzkim weźmie udział również Szczepan Iwański - uczeń szkoły podstawowej.  15.01.2016 r. sprawdzi swoją wiedzę w Przedmiotowym Konkursie z Przyrody, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty.

 

 • -
 • -

DZIEŃ DAWCY SZPIKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU

SZLACHETNA PACZKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ANDRZEJKI W "JEDYNCE"

W piątek 27 listopada w „Jedynce” odbyły się „Andrzejki”, przeprowadzono tradycyjne andrzejkowe wróżby. Dzieci losowały swoje szczęśliwe liczby i kolory, kręciły „butelką przyszłości”, przebijały serca z imieniem sympatii oraz wybierały „magiczne karty”. Wróżbom towarzyszyło mnóstwo śmiechu i emocji. Nad „Andrzejkami” klas I-III czuwała p. J. Kubacka. Uczniowie kl. IV-VI bawili się pod opieką p. A. Krajewskiej i M. Stanickiej. Podczas uroczystości nie zabrakło słodkiego poczęstunku, za który dziękujemy cukierni „Małgosia”.

To były udane Andrzejki.  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPRASZA

 • -

TURNIEJ O PUCHA PREZESA UKS OLIMP Golub-Dobrzyń

W środę, 25 listopada 2015 r.  KS "Piłkarz" Golub-Dobrzyń wziął udział w turnieju o Puchar Prezesa UKS OLIMP Golub-Dobrzyń. Na sali sportowej spotkały się 4 drużyny: grupa ze Szkoły Podstawowej nr 1, Orlicy KS "Piłkarz" Kamila Nowatkowskiego oraz 2 drużyny Szkoły Podstawowej nr 2, składające się w głównej mierze z członków grupy Żak KS "Piłkarz" pod opieką trenera Artura Chojnackiego. Jak przebiegało spotkanie? 

IDZIE JESIEŃ PRZEZ PARK - KONKURS RECYTATORSKI

W finale XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Idzie jesień przez park, który  odbył  się 26 listopada  2015 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. F.K. Malinowskiego w Golubiu – Dobrzyniu, uczennica ZSM Alicja Foksińska zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.

 Uczestników tegorocznej edycji konkursu oceniały: pani Maria Kurpiel , pani Aleksandra Żuchowska oraz pani Małgorzata Kołodziejska. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy oraz pozycje książkowe. Podziękowania otrzymały również szkoły, nauczyciele i bibliotekarze za szczególne zaangażowanie w przygotowanie młodych uczestników do konkursu.

Gratulujemy!

 • -
 • -

PLENER ARTYSTYCZNY W HISZPANII

W dniach 8-14 listopada 2015 roku 12 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyło w plenerze artystycznym w Hiszpanii. Wyjazd był efektem współpracy nawiązanej ze szkołą artystyczną w Corelli znajdującej się we wspólnocie autonomicznej Navarry, regionie, który jest partnerem województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wycieczki podopieczni OSSP mieli okazję na rewizytę w Escuela de Arte de Corella, z której uczniów i nauczycieli gościli w swoich domach wiosną ubiegłego roku.

Podróż do Hiszpanii wzbudziła mnóstwo pozytywnych emocji. Dla wielu był to pierwszy lot samolotem. Madryt przywitał uczestników słoneczną pogodą, więc tuż po zakwaterowaniu się, wyruszyli odkrywać najciekawsze zakątki stolicy. Młodzi artyści podziwiali interesującą architekturę wielu budynków oraz obiektów, jak również Park Retiro, tzw. zielone serce Madrytu. Ze względu na charakter zainteresowań, uczniowie odwiedzili Muzeum del Prado, uznawane za jedno z najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie. Wychowankowie OSSP mieli okazję zobaczyć zbiory dzieł najsławniejszych artystów, zbierane od XVI do XX wieku.

Następnym celem wyjazdu była podróż do Pampeluny. Tam uczniowie spędzili pięć dni. Odwiedzili Uniwersytet Navarry, na którym zostali zaznajomieni z historią oraz szeroką ofertą edukacyjną uczelni. Mogli również zobaczyć nowoczesne i bogato wyposażone sale dydaktyczne na różnych wydziałach. Przy placówce funkcjonuje Muzeum Navarry, którego zbiory uczniowie również mieli okazję podziwiać. W Pampelunie podopieczni OSSP zwiedzili Parlament Navaryjski oraz Urząd Miasta, gdzie przedstawiona została im krótka historia obu budynków, jak również zasady funkcjonowania lokalnej władzy. Bardzo ważnym wydarzeniem był koncert laureatów 23 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, gdzie wystąpił m.in. 11 letni Polak, Piotr Czerwiński. Organizatorzy koncertu przedstawili oraz serdecznie powitali uczniów z Golubia-Dobrzynia. W czasie wolnym młodzież mogła rozkoszować się urokami Starego Miasta.

Wyjazd na plener zakładał również wizytę w San Sebastian. Tam uczniowie mogli podziwiać malownicze wybrzeże Kraju Basków. Młodzież miała okazję na chwilę zadumy, gdyż odwiedziła XVI-wieczny kościół San Vincente przy placu Konstytucji. Niezwykle wyczerpująca okazała się wyprawa na ruiny twierdzy Castillo de Santa Cruz de la Mota założonej w XIII wieku na szczycie wzgórza Monte Urgull. Na murach twierdzy rozstawiono zabytkowe działa oraz umieszczono olbrzymią figurę Chrystusa.

Najważniejszym punktem pleneru była wizyta w partnerskiej szkole artystycznej w Corelli. Przywołała ona wiele miłych wspomnień i dała możliwość odświeżenia wcześniej nawiązanych znajomości, jak również zawarcia nowych. W szkole uczniowie zostali bardzo serdecznie powitani przez dyrekcję oraz jej pracowników. Dla polskich uczniów przygotowano wiele atrakcji z udziałem hiszpańskiej młodzieży. Odbyły się warsztaty z języka angielskiego, gdzie każda ze stron przygotowała krótki quiz sprawdzający wiedzę na temat swojego kraju, regionu i miasta. Młodzież mogła również poznać zainteresowania, hobby oraz formy spędzania czasu wolnego swoich kolegów. Wszystko odbywało się w języku angielskim.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach artystycznych prowadzonych przez hiszpańskich nauczycieli. Młodzi artyści wykonali kilka dzieł technikami, którymi do tej pory nie mieli okazji pracować. Zwieńczeniem wizyty w Corelli było spotkanie z władzami miasta. Burmistrz serdecznie powitał polską młodzież oraz oprowadził po okolicy. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili pałac królewski w Olite.

Celem wyjazdu był plener malarski i fotograficzny. Młodzi artyści korzystali więc z piękna widoków i starali się odzwierciedlić je na papierze. Wzbudzało to ogromne zainteresowanie oraz uznanie wśród przechodniów. Uczniowie wykonali wzorowo swoje zadanie – przywieźli z Hiszpanii prace, które będą prezentowane na najbliższej wystawie w szkole 3 grudnia br. Ponadto poznali smaki lokalnej kuchni. Największym zainteresowaniem cieszyła się paella oraz tortilla. 

Wizyta w Hiszpanii to z całą pewnością niesamowite przeżycie dla każdego uczestnika. Niezwykła okazja poznania nowej kultury, norm zachowania, a przede wszystkim ludzi. To właśnie wchodzenie w interakcje z obcokrajowcami sprawiało uczniom największą przyjemność. Była to ogromna szansa sprawdzenia siebie i swoich sprawności językowych.                                                                                                  

Autor: M. Lisińska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NOWA TABLICA INFORMACYJNA

Dzięki hojności Radnego Konrada Zaporowicza  Mieszkańcy Miasta, w szczególności ul. Żeromskiego będą mieć łatwiejszy dostęp do urzędowych ogłoszeń.

Radny nieodpłatnie wykonał i zamontował tablicę informacyjną, której administratorem będą pracownicy Urzędu.

Wszelkie aktualne informacje miejskie będą umieszczane w gablocie obok  budynku Spółdzielni Mieszkaniowej.

 • -

UCZNIOWIE "JEDYNKI" UCZESTNICZYLI W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "ŚNIADANIE DAJE MOC

        6 listopada Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, która miała na celu propagowanie nawyku spożywania śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzieci z klas drugich i trzecich, w tym przedstawiciele koła kulinarnego „Samodzielnie i zdrowo” oraz koła polonistyczno-teatralnego i plastycznego klas drugich, przygotowały kolorowe i zdrowe kanapki, którymi częstowały wszystkich uczniów. Akcja spotkała się z dużym uznaniem w Szkole, zwłaszcza wśród uczniów klas starszych, którzy sami przyznali, że często zapominają o śniadaniu. Nad przebiegiem wszystkich działań czuwali nauczyciele: Joanna Kubacka, Ewa Bukowska, Anna Werner-Dudkiewicz, Małgorzata Capar i Małgorzata Tułodziecka.

 • -
 • -
 • -
 • -

AWANS ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH DO ELIMINACJI WOJEWÓDZTWA W TURNIEJU TYMBARKU „ Z PODWÓRKA NA  STADION ''  

 

 

W dniu 27 i 29  października bieżącego roku  na hali ZSM odbyły się eliminacje powiatowe  „TURNIEJU TYMBARK” chłopców w piłce nożnej w kategorii U10 i U12. W zawodach w obu kategoriach wiekowych  wzięły udział drużyny  ze szkół : ZSM Golub-Dobrzyń, Dulska, Kowalewa Pomorskiego i SP-1Golub - Dobrzyń. Zawody odbyły się pod patronatem ZSM G-D. Zawody otworzyli wspólnie  dyrektor  ZSM pan M. Bielecki i pan M. Bukowski. Mecze sędziowali panowie A. Chojnacki i P. Jagodziński.  Opiekę nad młodzieżą i  funkcję sędziego sekretarza  pełnili naprzemiennie panowie A. Chojnacki ,M. Bukowski i P.Jagodziński.  Halę na czas trwania zawodów udostępnił dyrektor ZSM pan M. Bielecki.

Drużynę chłopców starszych prowadził pan M. Bukowski, a drużynę chłopców młodszych pan A. Chojnacki. W wyniku końcowej klasyfikacji chłopcy starsi zajęli III miejsce w turnieju a chłopcy młodsi miejsce I. Tym samym zapewnili sobie awans do eliminacji wojewódzkich  wiosną 2016 roku,  gdzie będą reprezentować zarówno naszą szkołę jak i cały powiat.

 

Drużyna chłopców młodszych               Drużyna chłopców starszych

 Joachim Drożdża                                    Szymon Behlke

 Grzegorz Działdowski                             Nikodem Pepliński

 Tymoteusz Kaliski                                  Mateusz Pipczyński 

 Kacper Klonowski                                  Filip Rzepecki

 Bartosz Pawelec                                      Jędrzej Sadowski

 Maciej Quaium                                        Jakub Sipak

 Bartosz Wilamowski                               Jakub Tekliński 

 Kacper Wiśniewski                                  Kacper Wieczyński

 Marcel  Wiśniewski                                 Michał Zgardowski

 Wiktor Zieliński                                       Jakub Zieliński

  

 

                                                             Opracował - Artur Chojnacki

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KONCERTY EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH

Tradycją lat ubiegłych także,  w tym roku szkolnym uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Miejskich Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego uczestniczą w cyku KONCERTÓW MUZYCZNYCH prezentowanych przez muzyków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Każdego miesiąca odbywa się jedna audycja muzyczna. 16 listopada br. muzycy zabrali uczniów w czarodziejską podróż przybliżając młodym melomanom pojęcie rytmu. Uświadomili słuchaczom, że  rytm to czas, to metrum, to takt, to akcent. RYTM TO ŻYCIE! Audycja nosiła tytuł "RYTMowanki-wyliczanki". Interaktywne spotkanie było entuzjastycznie odebrane przez uczniów, którzy z niecierpliwością oczekują kolejnych audycji muzycznych.

 • -
 • -
 • -
 • -

UWAGA! MIESZKAŃCY ULICY MIŁEJ

 • -

XVI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

   Zapraszam na XVI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 1300 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,

b)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Golubia-Dobrzynia

c)      w sprawie wprowadzenia dopłat do taryf dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Golubiu-Dobrzyniu 

d)     w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim,

e)      zmieniająca uchwałę Nr XV/75/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g)      w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,

h)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

i)        w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

j)        w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

k)      w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawnych,

l)        w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

11.  Wybór ławników:

a)      opinia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)      zasady i tryb głosowania na kandydatów do Sądu Okręgowego w Toruniu,

d)     głosowanie tajne,

e)      podjęcie uchwały:

- w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • -

GRAMY DLA DWÓJKI WSPANIAŁYCH DZIECIAKÓW - MIKOŁAJKOWY TURNIEJ CHARYTATYWNY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

Łukasz Wróblewski ma 14 lat. Chłopiec  choruje na zespół Lowea (oczno-mózgowo-nerkowy). W Polsce jest tylko 6 takich przypadków. Łukasz ma chore mięśnie, nerki i oczy. Porusza się na wózku, poddawany jest skomplikowanemu leczeniu farmakologicznemu i  wymaga całodobowej opieki.

Monika Osińska to dziewczynka, która urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, wrodzonymi stopami końsko-szpotawymi pęcherzem neurogennym i zwichnięciami stawów. Niezbędna dla niej jest terapia farmakologiczna i ciężka rehabilitacja.

RAZEM MOŻEMY POMÓC ŁUKASZOWI I MONICE

PODCZAS TURNIEJU ODBĘDZIE SIĘ LICYTACJA SPORTOWYCH FANTÓW

Koszulki Olimpii Grudziądz - drużyna pierwszoligowej z autografami  m.in. Denisa Popovića i Roberta Szczota

Koszulki Zawiszy Bydgoszcz  - drużyny ekstraklasy w sezonie 2013/14

Unikatowej  piłki Legi Warszawa z Ligi Mistrzów z sezonu 1995/96, którą podpisali m.in. J.Podbrożny , M.Jóźwiak.

Piłkę przekazała fundacja Moc.

Obecną koszulkę zespołu Vive Kielce z autografami m.in. Bieleckiego, Szmala, Jureckiego

Szalik Vive Kielce + worek na buty sportowe z autografem S. Szmala 

Koszulkę P.Małeckiego, zawodnika Pogoni Szczecin z autografami pozostałych piłkarzy klubu

Koszulkę koszykarzy ekstraklasy - Wilki Morskie Szczecin (dawniej Polfarma)

Koszulke Reprezentacji Polski z Podpisami dawnych Reprezentantów

Koszulkę Reprezentacji Polski z autografami piłkarzy z meczu Polska- Islandia

WSZYSTKIE DATKI ZEBRANE PODCZAS TURNIEJU ZOSTANĄ W CAŁOŚCI PRZEKAZANE NA LECZENIE I REHABILITACJĘ ŁUKASZA I MONIKI

 

Ramowy program turnieju 05-12-2015 r.

9.00 rozpoczęcie

9.05 grupa I

12.00 grupa II

15.00 mecz zawodników klubu Piłkarz

15.25 licytacje

16.15 mecze pólfinałowe

16.45 mecze o III miejsce

17.00 Finał

17.15 rozdanie nagród i zakończenie

ZAPRASZAMY

 • -
 • -

UWAGA NA SILNY WIATR

 • -

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 • -

MIASTO OSZCZĘDZI NA PRĄDZIE

17 listopada w Urzędzie Miasta Rypina Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisał umowę  na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskich lokali i obiektów. W 2016 r. za prąd Miasto zapłaci aż o 10 % mniej.

W ramach "Rypińskiej Grupy Zakupowej", do której przystąpiła Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, maksymalizowane są oszczędności na wspólnym zakupie energii elektrycznej  dla jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Od 1 stycznia 2016 r.  dostawcą prądu dla Miasta będzie NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie. Na zmianie dystrybutora skorzysta nie tylko sam Urząd, a przede wszystkim miejskie instytucje. W wykazie punktów poboru energii widnieją m. in.: hala widowiskowo-sportowa, szkoły podstawowe, gimnazjum, boisko Orlik czy Miejski Ośrodek Polityki Społecznej.

Uzyskanie wymiernych oszczędności,  sięgających  10 %  względem mijającego okresu trwania umowy z innym dostawcą, przyniesie  w kolejnym roku  duże budżetowe korzyści dla Miasta i Mieszkańców. Zmniejszone zostaną wydatki ze środków publicznych na administrację, a to  przełoży się na poprawę trudnej sytuacji finansowej, jaka nadal utrzymuje się w Golubiu-Dobrzyniu.

 • -
 • -

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO 


14.11.2015 r. w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu odbył się X Jubileuszowy Przegląd Twórczości ks. J. Twardowskiego organizowany przez nauczycielkę religii z Gimnazjum im. I. Działyńskiego - Iwonę Kamińską. 
Celem przeglądu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości autora słynnego „Śpieszmy się”. Honorowy patronat nad przeglądem już dziesiąty raz objęli Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i proboszcz parafii Dobrzyń n/Drwęcą ks.kan. Jarosław Kulesza, którzy jak co roku byli głównymi sponsorami przeglądu. Pomocą i wsparciem służyła też dyrektor naszego gimnazjum Wiesława Żuchowska -Stańczyk.
Pomysł na tegoroczną scenografię zrodził się rok temu, kiedy to słuchając wierszy ks. Jana pomyślałam, że chciałabym symbolicznie ukazać to, że wiersze ks. Twardowskiego dzięki swojej prostocie dotarły do wszystkich… Stąd na scenie pojawiła się wiejska zagroda, w której drzwiach stał wizerunek ks. Jana – mówi I. Kamińska.
 Kolejny już raz słodycze na przegląd otrzymaliśmy z supermarketu Intermarche dzięki uprzejmości kierownika p. Marcina Kwaśniewskiego, piękne kwiaty do dekoracji przekazała nam p. Leokadia Kamińska, a p. Karol Kwiecień przekazał materiał do zbudowania wiejskiej zagrody, którą wykonali p. J. Gurkowski i B. Wilczewski. Kolejny raz dzięki życzliwości p. Kazimierza Skopa przegląd trafi do szerszej publiczności poprzez telewizję kablową. Przewodniczącym jury był dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku ks. Andrzej Krasiński, który był także fundatorem dodatkowych nagród, pozostali członkowie jury to: ks.kan. Jarosław Kulesza, p. Ewa Kardaszyńska emerytowana nauczycielka plastyki, p. Lidia Krzyżek przedstawicielka Urzędu Miasta i p. Iwona Sipak.
Przegląd obejmuje cztery kategorie: Szkoły Podstawowe – kl. I-III, Szkoły Podstawowe – kl. IV-VI, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne. W tym roku w konkursie wzięło udział 34 uczestników, uczniowie wraz ze swoimi opiekunami reprezentowali następujące miejscowości: Golub-Dobrzyń, Płonne, Radomin, Dulsk, Trąbin, Chrostkowo, Świedziebnia, Ciechocin, Stalmierz, Nowa Wieś.
Jury przyznało nagrody w czterech kategoriach wiekowych. Wśród najmłodszych uczestników w kategorii klas I-III pierwsze miejsce otrzymała Zofia Jasińska ze Szkoły Podstawowej w Płonnem kl. III, drugie miejsce Maria Gwarek z Płonnego kl. III, trzecie miejsce Małgosia Boniecka ze S.P. w Ciechocinie kl. III, wyróżnienie otrzymał Nikodem Stasiak ze S.P. w Ciechocinie kl. III, wśród klas IV-VI zwyciężyła Zuzanna Murawski ze Szkoły Podstawowej w Chrostkowie kl. IV, drugie miejsce Wiktoria Serwach ze S. P. w Chrostkowie kl. IV, trzecie miejsce Oliwia Grębocka z ZSM S.P.nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu kl. VI i Laura Laskowska ze S.P. w Dulsku kl. VI, wyróżnienia otrzymała Lena Sekulska ze S.P. w Trąbinie kl.IV i najlepszą recytatorką wśród gimnazjalistów okazała się Wiktoria Szefler z Gimnazjum im. I. Działyńskiego w G-D kl.II, drugie miejsce zajęła Lidia Kępczyńska z Gimnazjum w Chrostkowie kl.I i trzecie miejsce Julia Rutkowska z ZSM Gimnazjum Plastyczne w Golubiu-Dobrzyniu kl. I i wyróżnienie otrzymała Monika Osińska z Gimnazjum im. I. Działyńskiego w G-D kl. I i Sandra Wolska reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie kl. III, w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych jury przyznało I miejsce Juli Chlebowskiej z ZSM Liceum Plastyczne w G-D kl. I w II miejsce dla Agnieszki Jadzińskiej z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – Technikum Ekonomiczne kl. III i trzecie miejsce dla Jagody Sosnowskiej z ZSM Liceum Plastyczne, kl. I. Wszyscy zebrani mogli miło i przyjemnie spędzić czas przy pięknie recytowanych wierszach ks. Jana.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KREATYWNIE

 • -

NOWE SZATNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

        Przed sezonem jesienno-zimowym w „Jedynce” zakończono oddawanie do użytku szatni uczniowskich, które całkowicie zmieniły swoje oblicze. Wygospodarowano nowe, oddzielne pomieszczenie dla pierwszoklasistów, wyremontowano dotychczasową, wspólną dla wszystkich szatnię oraz dodatkowe pomieszczenia w piwnicy Szkoły. Wszyscy uczniowie klas II-VI otrzymali szafki uczniowskie. Smycze do kluczy ufundował sponsor Szkoły, za co serdecznie dziękujemy!

        Zmiany  bardzo ucieszyły uczniów,  poprawiły nie tylko estetykę budynku i komfort korzystania z szatni, ale też zwiększyły  bezpieczeństwo uczniów.

 • -
 • -
 • -
 • -

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "ŚLADAMI JESIENI 2015"

Dnia 13 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Miejskich, jak co roku, odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. Śladami jesieni. Organizatorem konkursu była pani Nikola Włodarczyk. W konkursie udział wzięło kilkunastu recytatorów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego oraz jedna uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane.

Jury w składzie:
p. Hanna Zadrożna
p. Nikola Włodarczyk
wyłoniło następujących zwycięzców:

 • w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Anna Bielecka – kl. V c
II miejsce – Alicja Foksinska – kl. V a
III miejsce – Zofia Przybysz – kl. IV c

 • w kategorii szkół gimnazjalnych

– Jagoda Sosnowska – kl. IV p

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, które wręczył dzieciom Pan Dyrektor Marek Bielecki. Podziękowania za solidną pracę  otrzymało również jury.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim!

 

 • -
 • -
 • -

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W OSIR

14 listopada Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował amatorski turniej tenisa stołowego. W rywalizacji w czterech kategoriach wiekowych wzięło udział 23 zawodników. Wśród graczy znaleźli się goście z Rypina oraz z Golubia-Dobrzynia, którzy jeszcze kilka lat temu występowali w drużynie ligowej tenisa stołowego. Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem każdy z każdym, w którym rywalizacja była bardzo zacięta, a liczył się każdy punkt. W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Ola Szulkowska, która wygrała swoje pojedynki bez straty seta. W kategorii chłopców szkół podstawowych bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem został Dominik Skurzewski, który w ciągu 4 pojedynków przegrał tylko jednego seta. W kategorii gimnazjum wystąpili zawodnicy wyłącznie przyjezdni, a wśród nich pierwsze miejsce zajął Hubert Szulkowski. Rywalizacja w kategorii open przyciągnęła największą liczbę uczestników. W związku z tym została podzielona na dwie części: 16-40 lat oraz powyżej 40 lat. Wśród młodszych najlepszy okazał się Mariusz Wojciechowski, a w najstarszej grupie pierwsze miejsce zajął Tomasz Konczal. Obaj zawodnicy wygrali wszystkie swoje mecze.

Mamy nadzieję, że kolejne turnieje przyciągną jeszcze większą liczbę zawodników, a zwłaszcza młodzieży, bo starsi dali przykład, jak można w sportowej atmosferze spędzić jesienny sobotni dzień.  

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

CZWORONOŻNY GOŚĆ PIERWSZAKÓW

W pierwszym i drugim tygodniu listopada br. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach zawierających elementy dogoterapii. Pies MUTI pod opieką Adrianny Kremer stanowił wielką atrakcję dla najmłodszych uczniów ZSM. Pierwszoklasiści poznali zasady opieki nad psem. Dowiedzieli się, że posiadanie czworonoga to ogromna przyjemność, ale także duża odpowiedzialność. Przećwiczyli pozycję „żółwika”, którą należy zastosować w sytuacji spotkania z agresywnym psem. Na pożegnanie MUTI zostawił na rękach uczniów pamiątkę w postaci śladu psiej łapy. Po spotkaniu z MUTIM uczniowie wykorzystując technikę papieroplastyki wykonali pieska z papieru

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

11 listopada w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się wymarszem Pocztów Sztandarowych i Delegacji z ul. Kilińskiego do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu.

Po Myszy św. Koncelebrowanej w intencji Ojczyzny zebrani przemaszerowali w świątecznym pochodzie pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Celebrację Święta na Placu Tysiąclecia, po wysłuchaniu Hymnu i wciągnięciu Flag biało-czerwonych na maszty, otworzył Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Tuż po okolicznościowej przemowie Delegacje złożyły wiązanki pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego oraz Pomnikiem Pamięci Narodowej.

W godzinach popołudniowych Mieszkańcy mogli uczestniczyć w części artystycznej obchodów. W Domu Kultury wystąpił Szymon Wiśniewski z prelekcją, w której opisał historię „Jak Dobrzyń i Golub odzyskał niepodległość”. Program „Ojczyzno ma…” z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego. Uroczystości zwieńczone zostały otwarciem wystawy i promocją folderu pamiątkowego, zatytułowanymi „Ocalić od zapomnienia – ulice Golubia-Dobrzynia”, przygotowanymi przez Szymona Wiśniewskiego, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Zasłużonego dla Miasta  Pana Jana Jagodzińskiego.

Na zakończenie Burmistrz zaprosił przybyłych gości na poczęstunek, podczas którego  zapoczątkowano tradycję pieczenia golubsko-dobrzyńskich babeczek i ciastek niepodległościowych w kolorach Flagi Państwowej.

 

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wydarzenia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 • -

USTNY II PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO - OPEL ASTRA II KOMBI

Pliki w załączeniu do pobrania

KREATYWNIE

 • -
 • -

ISTRAIL Sp. z o. o. PLANUJE ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W dniu 9 listopada Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski gościli w  Urzędzie przedstawicieli firmy Istrail sp. z o. o.

Podczas spotkania omówione zostały plany rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Golubia-Dobrzynia, które obejmują rozbudowę  tutejszego zakładu, w którym odbywać się będzie produkcja zabudów izotermicznych. Inwestycja wiąże się z powstaniem nowych miejsc zatrudnienia, a tym samym poszerzeniem oferty na rynku pracy dla bezrobotnych Mieszkańców Miasta.

Istrail sp. z o.o. zarejestrowana od grudnia 2003 r. jest filią norweskiej firmy ISTRAIL AS, która została założona w 1916 r. na terenie Norwegii. W okresie powojennym była jednym z czołowych producentów w przemyśle ciężkim. Na przestrzeni lat powstawała również filia firmy - Ulefoss na terenie Norwegii zajmująca się montażem kontenerów na podwoziach wyprodukowanych przez firmę macierzystą i przedstawicielstwo handlowe w Tanzanii.

Początkowo produkcja odbywała się w miejscowości Skępe (województwo kujawsko- pomorskie) - stan zatrudnienia wynosił 20 osób, w tym 15 osób na produkcji. W październiku 2004 r. nastąpiło przeniesienie siedziby firmy do Golubia- Dobrzynia, gdzie firma funkcjonuje do dziś.

Podstawowa działalność Istrail sp. z o.o. opiera się na produkcji przyczep, naczep, zabudów i urządzeń oraz konstrukcji stalowych. Spółka jest certyfikowanym partnerem komponentów dla Scania CV oraz certyfikowanym producentem wyposażenia dla NATO.

W związku z wieloletnią i prężną działalnością firma systematycznie zdobywa nowych odbiorców w postaci firm transportowych prosperujących na terenie Skandynawii oraz Rosji.Stan zatrudnienia w filii w Golubiu-Dobrzyniu, w czerwcu 2015 roku wynosił 175 osób, a możliwe jest zwiększenie tej liczby nawet o 100 pracowników.

MŁODZI "PIŁKARZE" NA TURNIEJU "O ZŁOTY PUCHAR UŁANA"

SPEKTAKL TEATRALNY DLA UCZNIÓW ZSM

6 listopada br. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego pod opieką wychowawców wybrali się do Domu Kultury, gdzie uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt. "Baśnie Dalekiego Wschodu" przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. W egzotyczną opowieść zabrał dzieci jeden z najbardziej znanych i lubianych podróżników Dalekiego Wschodu - żeglarz Sindbad. Młody odbiorca wzbogacił się o doświadczenia, znalazł wzorce do naśladowania, odkrył moc przyjaźni i miłości. Miał okazję doświadczyć, że w życiu warto kierować się prawdą, uczciwością i dobrem.  Uśmiech na ustach młodych miłośników teatru i ich rozemocjonowane relacje po obejrzeniu spektaklu świadczą o tym, że choć kurtyna opadła świat prezentowany w baśni pozostał w ich wyobraźni i wspomnieniach.

 • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ORLICY POWALCZĄ O 1. MIEJSCE W TABELI

WPŁATA WADIUM DO 4 GRUDNIA 2015 R.

W POSZUKIWANIU PIĘKNA JESIENI...

W ramach szkolnego programu „CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE…”, w mglisty i deszczowy piątek,  23 października 2015 r., klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego pod opieką wychowawcy Marzeny  Kujawiak i psychologa Tomasza Kliś, wybrała się na wycieczkę w poszukiwaniu piękna i jesieni na golubski zamek, gdzie czekało na dzieci wiele atrakcji.  Najpierw w sali balowej zamku uczniowie oglądali niezwykłą wystawę ilustracji do książek i czasopism dla dzieci. Przeżyli też wiele emocji w czasie słuchania bajek i wierszy Wandy Chotomskiej, czytanych przez panią Monikę w niezwykłej scenerii i czarownych dekoracjach.  Następnie ilustrowali wysłuchane utwory i stworzyli galerię własnych prac. Później nadszedł czas na grę terenową  „Poszukiwanie skarbu”. Mali poszukiwacze  zwiedzali sale zamkowe, poznawali  historię,  legendy i ciekawostki związane z zamkiem, a w  lochu głodowym odkryli skarb – upominki dla każdego. Po tej nauce poprzez zabawę uczniowie przy ognisku wymieniali się wrażeniami z pobytu na zamku.  Na koniec rozpoznawali drzewa w jesiennej szacie i zbierali bukiety liści w czasie spaceru wokół zamku. To był dzień pełen niesamowitych przeżyć, emocji i pięknych wrażeń.

 • autor: Marzena Kujawiak
 • -
 • -
 • -
 • -

JESIENNY KONCERT W SZKOLE

W środę 21 października 2015r. w Zespole Szkół Miejskich odbył się „Jesienny Koncert”. To drugie spotkanie w ramach realizacji programu "Z tęczą w plecaku". Kolorem przewodnim spotkania był kolor pomarańczowy. Przygotowane zostało przez klasy 2g i 2b (siedmio- i ośmiolatki) z wychowawczyniami p. Ewą Prusińską i p. Joanną Jabłońską. Prezentowane wiersze i piosenki opiewały piękno polskiej jesieni. Na spotkanie zaproszono także p. pielęgniarkę, która przybliżyła dzieciom zasady zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia. Podkreśliła wpływ witamin, które zjadamy z owocami i warzywami na nasze zdrowie: odporność, cerę, skórę, wzrok oraz mocne kości. Koncert zakończył radosny taniec Waka Waka, który dzieci przyjęły bardzo entuzjastycznie.  

                                                                                                                             

 • autor: J. Jabłońska
 • -
 • -
 • -

BURMISTRZ ZAPRASZA NA UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 • -

CELTYCKIE ANDRZEJKI W DOMU KULTURY

 • -

ŻÓŁW I ZAJĄC DLA NAJMŁODSZYCH

 • -

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY W MEDIACH OGÓLNOPOLSKICH I REGIONALNYCH

Od kilku dni prowadzimy działania promocyjne dla Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Film promujący przygotowanie dokumentacji technicznej
i budowlanej jest już emitowany w telewizji kablowej Vectra - na kanale lokalnym oraz  
w paśmie wspólnym. Dziś, po raz pierwszy materiał ukaże się  w stacji TVP  BYDGOSZCZ, o godz. 20:10.

Materiały o prowadzonej inwestycji trafiły również do prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Ogłoszenie o projekcie czytelnicy znajdą w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Informacje o projekcie  pn. „Wykonanie opracowań studyjno – koncepcyjnych dla terenu Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” współfinansowanym  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można odnaleźć w kilku minionych i kolejnych  numerach „Gazety Pomorskiej”.

 

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA GOLUB-DOBRZYŃ W TRZECIEJ EDYCJI „TURNIEJU MIAST” ZUMI. POMÓŻ NASZEMU MIASTO WYGRAĆ KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ W SERWISACH GRUPY ONET.PL

LISTOPAD 2015

 • -

ŚLUBOWANIE W GIMNAZJUM

Dnia 29 października 2015 r. odbyło się w ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum im. I. Działyńskiego. Przysięgę szacunku dla szkoły i jej tradycji, nauczycieli oraz obietnicę m.in. zdobywania wiedzy, przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego złożyli pierwszoklasiści z „mundurówki” i z klasy ogólno-sportowej.

Cała impreza miała niezwykle odświętna aurę - przybyło wielu rodziców i krewnych, żeby w tym ważnym dniu być świadkami ślubowania. Obecne były także przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego, które prowadziły całą uroczystość pod okiem A. Tuliszewskiej i A. Kamińskiej.

Po uroczystym złożeniu przyrzeczeń przez wszystkich pierwszoklasistów, nastąpiło zaprezentowanie swoich umiejętności aktorskich przez klasę Ib. Uczniowie zwrócili uwagę na potrzebę posiadania przyjaciela i dali wskazówki, jak o przyjaźń dbać, żeby trwała przez długie lata. Ponadto, z racji tego, że klasa 1b jest klasą ogólno-sportową, młodzież przedstawiła scenkę o używkach, a dokładniej pokazała, jak nie poddawać się pokusom sięgania po zgubne w skutkach substancje.

Dalej już scena należała do „mundurowców”. Uczniowie klasy 1a ślubowali m.in. „z poczuciem pełnej odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać zasad etyki oraz uniwersalnych wartości wynikających z najlepszych tradycji Narodu Polskiego”. Otrzymali oni stopnie Młodszych Elewów.

Następnie dumna „mundurówka” zademonstrowała to, czego do tej pory nauczyła się pod okiem kapitana S. Żochowskiego – był to pokaz musztry. Dalej przyszło wsparcie ze strony II klasy mundurowej, której wyczyny wszyscy oglądali z zapartym tchem - począwszy od musztry paradnej, przez samoobronę, walkę wręcz po akcję ekipy antyterrorystycznej unicestwiającej dwóch zamaskowanych, uzbrojonych przestępców, którzy chcieli sterroryzować zebranych na sali gości.

To było naprawdę ciekawe i niecodzienne spotkanie, które na długo zapadnie w pamięci, nie tylko pierwszoklasistów.

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

GĘSIE TUSZKI NA GOLUBSKIEJ STARÓWCE

Dla mieszkańców naszego regionu Urząd Marszałkowski przeznaczył 2000 świeżych gęsich tuszek, które będą daniem głównym na  świątecznym, rodzinnym obiedzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada. Gęś można już wygrywać w konkursach organizowanych przez regionalne i lokalne media w ramach akcji „Kujawsko-Pomorska gęsina na Świętego Marcina”.

7 listopada  gęsie tuszki będzie można odbierać także w Golubiu-Dobrzyniu, na  Starówce  Golubskiej - ul. Rynek, od godz.  9.30 do 10:00. 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

URODZINY BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W tym roku szkolnym biblioteka "Jedynki" została przeniesiona do nowo wyremontowanego pomieszczenia. Z tej okazji – 22 , 23 i 27 października  (w miesiącu bibliotek szkolnych)  odbyły się „Urodziny biblioteki”. W tych dniach udekorowaną bibliotekę odwiedziła Pani Dyrektor i wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami. Były życzenia, prezenty w postaci książek, które wzbogacą szkolny księgozbiór oraz piękne wiersze, często stworzone samodzielnie przez młodych czytelników. Dzieci brały udział w mini – quizie czytelniczym, wysłuchały wiersza „Kwoka” czytanego przez niektórych wychowawców oraz nauczyciel biblioteki Panią Renataę Rozłonkowską. Zadowolone i uśmiechnięte żegnały bibliotekę z zapewnieniem jak najczęstszych jej odwiedzin.

 

 

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NAGRODZONO MIŁOŚNIKÓW POEZJI RELIGIJNEJ

W środę 28.10.2015r. odbyła się XI edycja Regionalnego Przeglądu Poezji Religijnej „Chmury przeminą, Niebo zostanie” W kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu odbyło się przesłuchanie uczestników konkursu. Komisja konkursowa w składzie: ks. Proboszcz Andrzej Zblewski, Maria Kurpiel, Aleksandra Żuchowska po wysłuchaniu recytacji nagrodziła następujące osoby: W Kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła Angelika Różalska z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie, II miejsce Magdalena Kwiatkowska z Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Radziejowie, III miejsce Wiktoria Szefler z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Przyznano również dwa wyróżnienia dla Agaty Kwiatkowskiej z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim oraz dla Iwony Iwan z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie. W kategorii szkół ponad gimnazjalnych I miejsce zajęła Dominika Staszewska z Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Radziejowie. Wyróżnienie przyznano Paulinie Przyziółkowskiej z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Nagrody wręczył Zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz, podczas uroczystego zwieńczenia Przeglądu w Bibliotece im. Ks. F. K. Malinowskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a opiekunom za doradztwo w wyborze utworów i pomoc merytoryczną.

 • -
 • -
 • -
 • -

WYZNACZONO MIEJSCA PARKINGOWE NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R.

 • -
 • -

KU PAMIĘCI

Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych władze Miasta – Burmistrz Mariusz Piątkowski i jego zastępca Michał Piotrowicz odwiedzili miejsca pamięci o zmarłych i historyczne groby, w których spoczywają Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic.

Dziś, w czasie przygotowań do pełnych zadumy i wspomnień, zbliżających się dni pragniemy przypomnieć o miejscach, w których zapisana jest nasza historia, dzięki którym pamięć o zasłużonych dla Miasta i Kraju  przetrwa kolejne pokolenia.

 • -
 • -
 • -

Przy ul. Plac Tysiąclecia znajduje się głaz narzutowy z tablicą pamiątkową, przypominający
o Rodakach z Dobrzynia n. Drwęcą, Golubia i okolic, poległych, zamordowanych
i prześladowanych przez totalitarystów hitlerowskich i stalinowskich w latach 1939 – 1956.

W sąsiedztwie znajduje się pomnik poświęcony Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, budowniczemu Polski Odrodzonej oraz zamordowanym w 1940 roku przez NKWD w Katyniu.

Nieopodal znajduje się pomnik ustawiony w hołdzie ofiarom katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r.

Przy ul. Plac Tysiąclecia usytuowana jest figura Matki Boskiej na cokole w parku miejskim, przy której w 1990 r. złożono symboliczną urnę z ziemią z Katynia, ku pamięci oficerów tam zamordowanych w 1940 r.

Naprzeciw, na ścianie Kościoła Parafialnego p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu zawieszona jest tablica pamiątkowa z inskrypcją dla „Synów Ziemi Dobrzyńskiej, Oficerom Wojska Polskiego, zamordowanym w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

Przy ul. Piłsudskiego ustawiony jest pomnik pamięci Żydów – Mieszkańców Dobrzynia
i Golubia, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

W starej części Miasta, w miejscu szczególnym, bo na  murach obronnych przy ul. Zamurnej w 2007 r. zawisła tablica, przywołująca pamięć o zmarłym Papieżu Polaku – Janie Pawle II. Stamtąd blisko już na jeden z dwóch golubsko-dobrzyńskich cmentarzy. Tam znajduje się zbiorowy grób, wybudowany ofiarom II wojny światowej

5 września 2015 r. przy golubskim Kościele p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odsłonięto pomnik Pamięci Mieszkańców Golubia, Dobrzynia n. Drwęcą i okolic wywiezionych przez NKWD w 1945 r. do obozów pracy w ZSRR. Na płytach pomnika znajduje się wiele nazwisk osób, którym nie było już dane powrócić z zsyłki do ojczyzny.

Na drugim cmentarzu parafialnym, w nowszej części Golubia-Dobrzynia, uczczona została pamięć o bohaterach powstania styczniowego.

Na ścianie cmentarnej kapliczki widnieje tablica, zawieszona w hołdzie Mieszkańców domu przy ul. Kościuszki 16, którzy w latach 1940 – 1945, zaprzysiężeni w Związku Walki Zbrojnej, stanowili ważny ośrodek konspiracyjny Armii Krajowej na Ziemi Dobrzyńskiej
i walczyli w tajnych strukturach.

Nekropolia ta mieści jeszcze jeden ważny grób, gdzie spoczywają 33 osoby, które zginęły na przedmieściach Golubia-Dobrzynia w 1939 r.

Ostatnim miejscem pamięci o zmarłych Mieszkańcach Miasta jest głaz z tablicą, pamiątkową poświęcony tragicznie zmarłym w 1995 r. piłkarzom Miejskiego Klubu Sportowego „Drwęca”.

Wszystkie postaci, dla którym w Naszym Mieście ustawiono pomniki, którym zbudowano nagrobki, tak jak nasi bliscy zmarli, zasługują na światło zniczy, chwilę zadumy i na to, by ocalić ich od zapomnienia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POSŁUCHAJ BLUESA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Green Grass to polski zespół bluesowy założony pod koniec lat 80 XX wieku. Wśród wielu miejsc trasy koncertowej na terenie Polski oraz poza granicami naszego kraju znalazło się również nasze miasto. Zespół wystąpi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu (ul.Hallera 13) w dniu 14 listopada 2015 roku o godzinie 18:00. Przedsprzedaż biletów w cenie 10 zł - sekretariat DK (56 683 24 08). Serdecznie zapraszamy!

 • -

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Już 10 stycznia 2016 roku po raz 24 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sztab w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje wolontariuszy!

Chcesz włączyć się w działania na rzecz wspólnego dobra? Chcesz podarować innym coś od siebie?

Zapraszamy do dołączenia jako wolontariusz do golubsko-dobrzyńskiego sztabu. Wszelkie informacje można uzyskać w naszej siedzibie: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Hallera 13 lub pod numerem telefonu: 56 683 2408.

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Mierzymy wysoko!
„Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”

Sztab ma określoną liczbę wolontariuszy
Nie zwlekaj – czekamy na Ciebie

MOŻLIWE PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ NA GOLUBSKIEJ STARÓWCE

W związku z wieloma pytaniami Mieszkańców starówki golubskiej zadawanych podczas spotkania z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., dotyczących możliwości wybudowania przyłączy gazowych na terenie Dzielnicy Starego Miasta Golubia, zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wstępne wytyczne dla planowanych działań.

W odpowiedzi Kujawsko-Pomorski wojewódzki Konserwator zabytków informuje, iż inwestycja będzie możliwa na wspomnianym terenie, jednak wymagać będzie stosownych pozwoleń wydanych przez ten organ.

Poniżej szczegółowa odpowiedź Wojewódzkiego Konserwatora:

 • -

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 • -

ORLICY I MŁODZICY Z "PIŁKARZA" ZNÓW WYGRYWAJĄ!

PASOWANIE NA "ZERÓWIAKA" W "JEDYNCE"

23 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się ślubowanie dzieci z oddziałów przedszkolnych. „Zerówiaki”, by udowodnić, że są gotowe na przyjęcie do szkolnego grona przedstawiły program artystyczny pod kierunkiem wychowawczyń:Jolanty Wszelaki i Barbary Pytel. Symbolicznego pasowania „ołówkiem” dokonała Dyrektor Szkoły Marzena Peszyńska i Burmistrz Miasta Golubiu-Dobrzynia Mariusz Piątkowski.

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MUNDURÓWKA PORZĄDKOWAŁA MIEJSCA PAMIĘCI

Dbałość o własne korzenie jest częścią wychowania patriotycznego tak istotnego zwłaszcza dla klas mundurowych naszej szkoły.

 

Małą tradycją Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego stało się objęcie opieką  miejsc pamięci w mieście i grobów na cmentarzu parafialnym w Dobrzyniu. 26 października klasa pierwsza pod opieką wychowawczyni pani Małgorzaty Kaja-Kopczyńskiej zajęła się porządkowaniem grobów i przygotowaniem ich do zbliżającego się święta zmarłych. Tradycyjnie naszej szkole przypadła w udziale opieka nad pomnikiem pamięci Żydów pomordowanych w naszym mieście i wywiezionych z niego w okresie drugiej wojny światowej. Następnie młodzież udała się na cmentarz gdzie zatroszczyła się o zabytkowe pomniki i miejsca pamięci.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"KRASNALE", "PSZCZÓŁKI" I "PAPUGI" DOŁĄCZYŁY DO GRONA PRZEDSZKOLAKÓW

23, 26,27 października 2015 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się pierwsze przedszkolne uroczystości związane z Pasowaniem na Przedszkolaka. Jest to przedszkolna tradycyjna forma włączenia do grona przedszkolaków wszystkich nowo przyjętych dzieci.

Były to zarówno dla nich, jak i dla ich rodziców szczególne dni. „Krasnale”, „Pszczółki” i „Papugi” w obecności Pani Dyrektor Małgorzaty Kołodziejskiej, zaproszonych gości  i swoich wychowawczyń zaprezentowały rodzicom oraz swoim najbliższym krótki program prezentujący ich umiejętności. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnymi przedszkolakami. Następnie zabrzmiały słowa Pani Dyrektor „…pasuję cię na przedszkolaka…..” za dotknięciem „czarodziejskiej kredki” każde dziecko stało się dzielnym przedszkolakiem miejmy nadzieję, ze te słowa pozostaną na długo w pamięci naszych przedszkolaków. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki w postaci pamiątkowych pluszowych misiów z dedykacją. Maluszkom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!

 • autor: Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KOMISJA INFRASTRUKTURY - 27.10.2015 R.

Dnia 27 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 


W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Z-ca Burmistrza Michał Piotrowicz, Kierownik Wydziału Infrastruktury Justyna Stokowska, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dawid Jarecki oraz pracownicy Urzędu Miasta Inspektor Beata Kołodziejska, Inspektor Marta Kosińska, Inspektor Edward Blokowski.
Na wstępie Komisja dyskutowała nad projektem uchwały dotyczącym stawek za opłaty targowe. Z inicjatywy radnego Krzysztofa Skrzynieckiego powstał zapis o możliwości handlu na Golubskiej Starówce. Nie wszyscy radni byli przekonani co do tego pomysłu jednakże zdecydowano, aby postawić ten zapis. Jak ustalono handel w tym miejscu będzie objęty szczegółowym Regulaminem.
Radni w większości przyjęli projekt uchwały z pewnymi zmianami. ( 8 osób za, 2 przeciw).
Następnie Komisja rozmawiała na temat nieruchomości położonej przy ulicy Brodnickiej 2, która miała zostać sprzedana z bonifikatą 99% dla ZHP. Do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęła bowiem pozytywna opinia  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie takich działań. Radny Szymon Wiśniewski, który koordynował sprawę dodał, że ma nadzieję, iż w przyszłym roku możliwe będzie rozpoczęcie prac nad powstaniem siedziby dla harcerzy i pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
W kolejnej części spotkania Inspektor Wydziału Infrastruktury Beata Kołodziejska przedstawiła wnioski o przedłużenie umów dzierżawy.
W dalszej części spotkania Komisja dyskutowała na temat działki położonej na terenie małego rynku tzw. „Manhattanu”.

Podczas spotkania omówiono  również stan dróg miejskich m. in. nad ulicy Młyńskiej oraz Słuchajskiej. Z uwagi na brak środków remont ulicy Młyńskiej nie może zostać zrealizowany jednak podjęte zostaną tam prace porządkowe.


Przewodniczący Komisji Franciszek Jagielski  przedstawił wnioski skierowane na komisję. Radny Krzysztof Skrzyniecki przedstawił projekt uchwały, dotyczący nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Golubia-Dobrzynia, a dokładnie na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Kościuszki. Dodał, że projekt powstał z inicjatywy mieszkańców i przedstawił radnym 300 zebranych pod petycją podpisów. Rondo miałoby nosić nazwę ,,Żołnierzy Wyklętych’’. Projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się dnia 29 października 2015r. o godz. 13:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego.

 • autor: Joanna Zakrzewska

UCZNIOWIE "JEDYNKI" W TORUŃSKIM TEATRZE

22 października 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu gościli w Teatrze Wilama Horzycy w Toruniu  na spektaklu pt. ,,Pippi Pończoszanka”. Z uwagą i zainteresowaniem obejrzeli wspaniałe, magiczne widowisko.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wycieczki.

 • -
 • -
 • -
 • -

KOMUNIKATY KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

 • -
 • -

KOMUNIKAT WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 • -
 • -

MARATON MTB W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W minioną sobotę (24 października 2015 r.) odbył się pierwszy golubko-dobrzyński AGROLOK MTB MARATON. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wsparciu Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

W zawodach brało udział ponad 220 osób Zawodnicy startowali na trzech dystansach: MINI – 19 km, MEGA – 48 km i GIGA-79 km. O najlepsze miejsca ścigały się kobiety i mężczyźni w kilku kategoriach wiekowych.

Na dystansie GIGA wśród pań najlepsza okazała się Zuzanna Skubaja z Bratiana (TKK Pacific), druga była koleżanka z Golubia-Dobrzynia Aneta Ciechacka (Wojmal Team). 
Najlepszym zawodnikiem na GIGA był Rafał Szturo z Lubicza (TTC Toruń), drugi był Bartek Grędziński z Mławy (Tempo Mława), trzecie miejsce zajął Martin Lipiński z Berlina (TACX Racing Germany).

Podium dystansu MEGA należało wśród pań do Marty Orzędowskiej z Kwidzyna (Cyklo Kwidzyn), Anny Kaczmarek z Gdańska (Babskie Kręcenie) i Ewy Zając z Warszawy (mybike.pl) oraz do panów: Tomasza Olendra z Lubawy (LKK Ziemia Lubawska), Janusza Ziółkowskiego z Torunia (TTC Toruń) i Piotra Kazanieckiego z Kowalewa Pomorskiego (TTC Toruń).

Na dystansie MINI najlepszymi zawodniczkami były: Dorota Buż z Gdańska (Babskie Kręcenie), Joanna Pachowska z Izabelina (Polonia Warszawa MTB) oraz Wiesława Zalewska z Mrągowa.
Najlepsi panowie z MINI to: Paweł Szczygielski ze Szczytna, Bartosz Pawłowski z Mławy (Retro Duda Rowery Team) oraz Jarosław Wnuk z Kwidzyna (Cyklo Kwidzyn).

Zwycięzcom gratulujemy!

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie STS:
MINI: http://w.sts-timing.pl/pliki/MTB_FIT.pdf
MEGA: http://w.sts-timing.pl/pliki/MTB_MEGA.pdf
GIGA: http://w.sts-timing.pl/pliki/MTB_GIGA.pdf

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

Kilka zdjęć ze startu i dekoracji zwycięzców

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA KILKU FOTORELACJI Z CAŁEGO  MARATONU

 • -

XV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godz. 1300 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Oświata w mieście.

9.      Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o składanych oświadczeniach majątkowych radnych.

10.  Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta, kierowników jednostek oraz pracowników.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.  Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

b)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej wraz z udzieleniem bonifikaty,

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości,

d)      w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Golubia-Dobrzynia,

e)      w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

14.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

15.  Informacje i wolne wnioski.

16.  Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

STYPENDIUM BURMISTRZA PRZYZNANE

W dniu 22 października 2015r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia wręczono stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

W tegorocznej  edycji o stypendium Burmistrza na semestr zimowy ubiegało się 16 uczniów. Kryteria określone uchwałą Rady Miasta spełnili wszyscy wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium przyznano 4 nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągniecie naukowe.

Wypłata powyższego stypendium  możliwa jest dzięki  przeznaczonym na ten cel środkom z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz wkładzie  Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego oraz Zastępcy Burmistrza Michała Piotrowicza.

Po raz kolejny  wypłatę stypendiów wsparli  Radni: Hanna Grzywińska, Franciszek Jagielski, Danuta Malecka, Łukasz Pietrzak, Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki, Aleksander Wichrowski, Szymon Wiśniewski i Jarosław Zakrzewski.

Nagrodzeni stypendyści:

- Dominika Kamińska – uczennica IV klasy Zespołu Szkół im. L. Wałęsy w Kowalewie Pomorskim;

- Szymon Rutkowski – uczeń II klasy Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;

- Patrycja Zdrojewska – uczennica 5 klasy Szkoły Podstawowej Nr im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu;

- Dominika Kęprowska – uczennica IV klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

- Weronika Makowska -   uczennica I klasy Gimnazjum im. M. Kopernika w Gałczewie;

- Karol Gołoś – uczeń III klasy Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;

- Aleksander Świderski – uczeń III klasy Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;

- Weronika Fordońska – uczennica II klasy Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;

- Aurelia Ciechacka – uczennica II klasy Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,

- Agnieszka Jadzińska- uczennica II klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

-Szczepan Iwański - uczeń VI klasy Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu;

- Karolina Grenda – uczennica III klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

- Oliwia Błędowska – uczennica I klasy Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu;

- Jarosław Trejderowski – uczeń I klasy Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu /Zawodowa szkoła/

- Karol Luks – uczeń I klasy Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu;

- Patrycja Gralik – uczennica III klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Wszystkim stypendystom należą się gratulacje i życzenia wytrwałości oraz wielkiej determinacji w dalszym zdobywaniu naukowych sukcesów.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Podajemy Państwu do wiadomości wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się 25 października 2015r.

Wyniki wyborów do Sejmu uwzględniają liczbę oddanych głosów na listy wyborcze w poszczególnych okręgach wyborczych. W pierwszej trójce znalazły się: Prawo i Sprawiedliwość (1479 głosów), Platforma Obywatelska (1081 głosów) oraz Zjednoczona Lewica (554 głosy).

Natomiast wyniki do Senatu wskazują liczbę głosów ważnych, jaką otrzymali poszczególni kandydaci na senatorów. Najwięcej głosów zdobył Andrzej Mioduszewski z PiS.

Frekwencja wyborcza w Golubiu – Dobrzyniu wyniosła 43,84%.

PLIK DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

 • -

WIZYTA PAWŁA SZRAMKI - KANDYDATA NA POSŁA Z LISTY KUKIZ'15

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia swoją wizytę złożył Paweł Szramka – kandydat na posła z listy Kukiz'15.

Włodarze Miasta – Burmistrz Mariusz Piątkowski i Zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz oraz Radny Krzysztof Skrzyniecki rozmawiali z kandydatem o bieżących problemach Golubia-Dobrzynia, rozwoju Miasta i regionu oraz o trudnościach, jakie towarzyszą działalności samorządów. Tematem spotkania były również możliwości zwiększania dochodów w gminach miejskich oraz drogi znajdowania  oszczędności dla miast. 

 • -

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

20 października 2015 r. Burmistrz Miasta Mariusz  Piątkowski gościł na uroczystości  Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Zebrani mieli przyjemność obejrzeć program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły, oraz uczestniczyć w teleturnieju „Jaka to melodia”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Wesoła Harmonia”. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WPŁATA WADIUM DO 23 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

WPŁATA WADIUM DO 23 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 • -

PRACE UCZNIÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH NA OGÓLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH

Plastyczne dzieła powstałe w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych coraz częściej wędrują poza szkolne mury, można je oglądać w różnych zakątkach kraju, a nawet za granicą.

Uczennice klasy 4 OSSP otrzymały dyplomy za udział w pokonkursowej wystawie XXXVII Międzynarodowego Konkursu „Moja Przygoda w Muzeum” w Toruniu. Do ekspozycji w toruńskim ratuszu zakwalifikowano pracę pt. „Maria Magdalena” zbiorowo wykonaną przez: Jagodę Sosnowską, Klaudię Kowalską i Weronikę Więczkowską pod opieką Katarzyny Kojtki, a także fotograficzny portret inspirowany obrazami W. Kandinskiego zrealizowany przez Paulinę Ciećwierz pod kierunkiem Iwony Kubackiej.

Klaudia Kowalska odniosła podwójny sukces. Jej zdjęcie pt.”Fala wrażeń” zaprezentowane zostało w Muzeum w Koszalinie na pokonkursowej wystawie „Muzealne Spotkania z Fotografią” wśród prac dzieci i młodzieży z różnych miast Polski, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Wystawa, będąca podsumowaniem międzynarodowego konkursu fotograficznego, z koszalińskiego muzeum (tam można ją oglądać do 15 XI br.) powędruje do Niemiec do Muzeum Włókiennictwa w Neumunster „Tuch+Technik”, gdzie prezentowana będzie do stycznia 2016 r. Uczennicę przygotowała Iwona Kubacka.

Na wystawę we Wrocławiu, prezentującą najlepsze nadesłane prace na Ogólnopolski Konkurs pt. „KOT”, została zakwalifikowana praca uczennicy klasy 3 OSSP Magdaleny Szczygielskiej, zrealizowana pod kierunkiem Katarzyny Kojtki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ODDAJ KREW

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY UPRZEJMIE INFORMUJE,ŻE POBÓR KRWI OD DAWCÓW HONOROWYCH W AMBULANSIE NA PARKINGU PRZY URZĘDZIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZAPLANOWANO NA 22. PAŹDZIERNIK BR. (TJ. : CZWARTEK).

REJESTRACJA DAWCÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16;30 - PARKING PRZY URZĘDZIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY !

KOLEJNE TERMINY :

12,26 listopad
10 grudzień

 • -

CIĘŻKIE WARUNKI PODCZAS SOBOTNICH SPOTKAŃ MŁODYCH "PIŁKARZY"

STALER ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GOLUBIA-DOBRZYNIA

15 października 2015 r. Burmistrz Golubia-Dobrzynia gościł w Urzędzie Miasta Właściciela Towarzystwa Gospodarczego Staler Wiesława Daniela Nowakowskiego oraz Marka Zagrabskiego Dyrektora Zarządzającego Firmy.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła również Justyna Stokowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury UM, omówiono działania, jakie właśnie podejmuje Firma, związane z rozszerzeniem swojej działalności na terenie naszego Miasta.

Firma Staler działa na rynku od 1989 r. Jest uznanym producentem konstrukcji stalowych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego. W szczególności specjalizuje się w wytwarzaniu zbrojeń spawanych dla drogownictwa.

W 2015 r. w wyniku zniszczenia w pożarze hali produkcyjnej w Toruniu Zarząd Firmy podjął decyzję o kontynuowaniu swojej działalności na terenie Golubia-Dobrzynia, gdzie posiada już halę produkcyjną oraz inne  obiekty przemysłowe. Wybór miejsca na poszerzenie działalności Zarząd argumentuje przyjaznym klimatem dla inwestorów w Mieście oraz wysoką dostępnością wykwalifikowanej kadry technicznej.

Władze miasta z nadzieją i dużą przychylnością przyglądają się działaniom Firmy, w szczególności  mając na uwadze korzyści, jakie przedsięwzięcie może przynieść Mieszkańcom Miasta.  Obecnie trwają prace adaptacyjne w nowych obiektach oraz szkolenie pracowników. Właściciele firmy zapewniają, iż dzięki rozwojowi golubsko-dobrzyńskiego zakładu zwiększy się w nim liczba zatrudnionych osób.

 • Od lewej: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz...
  Od lewej: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, właściciel firmy Staler Wiesław Daniel Nowakowski, Dyrektor Zarządzający firmy Staler Marek Zagrabski, Kierownik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Justyna Stokowska

KOLEJNY KROK W STRONĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

19 października 2015 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę na przygotowanie i produkcję materiału programowego, dotyczącego tworzonej dokumentacji technicznej i budowlanej Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

W spotkaniu uczestniczyli także: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – Marek Ryłowicz, Kierownik Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Urzędu Gminy – Wioletta Szymańska, Zastępca Burmistrza Miasta – Michał Piotrowicz, koordynator projektu – pracownik Biura Pozyskiwania Funduszy, Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Marta Jaworska, oraz wyłoniony wykonawca Krzysztof Kocimski.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym  wybrano wykonawcę umowy. W oparciu o kryterium ceny, w przeprowadzonym postępowaniu, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez AKI Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej, którego właścicielem jest Krzysztof Kocimski.

Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na przygotowaniu i produkcji materiału programowego (film promocyjny) wraz z emisją w telewizji lokalnej, wojewódzkiej oraz w Internecie w ramach projektu pn. „Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-20013, Poddziałanie 6.2.2.  

Film promocyjny zostanie wyemitowany w sieci kablowej Vectra oraz w tzw. „Paśmie Wspólnym” Stowarzyszenia „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne”, a także w TVP Bydgoszcz w okresie od 26 października do 15 listopada 2015 r.

 • -
 • -
 • -

USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO - OPEL ASTRA II

Plik w załączeniu do pobrania

 • -
 • -
 • -
 • -

CHODNIK WYREMONTOWANY

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy  prace związane z bieżącą konserwacją chodnika przy ul. Plac Tysiąclecia. Remont ciągu pieszego dotyczył wymiany starych i popękanych płytek oraz wyrównaniu całości powierzchni chodnika.

Wszelkie czynności wykonali pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski oraz pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędący Włochem, został wybrany papieżem i przybrał imię Jan Paweł II.

Od 2005 roku 16 października  obchodzony jest w Polsce Dzień Papieża Jana Pawła II.  

Dziś, z okazji tego święta reprezentanci trzech samorządów uhonorowali pamięć o Papieżu Polaku. Jako delegaci Miasta Golubia-Dobrzynia, wiązankę oraz znicz, pod tablicą pamiątkową na murach obronnych w Golubiu, złożyli zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz oraz nowo wybrany Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak.

 • -
 • -
 • -

WICEMISTRZOSTWO POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW DLA UCZNIÓW "DZIAŁYŃSKIEGO"

8 października 2015r. w Kowalewie  Pomorskim, miały miejsce Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach systemem,,każdy z każdym", następnie mecze o pierwsze trzecie i piąte miejsce. W jednej grupie grały drużyny z gimnazjów z: Kowalewa Pomorskiego, Gałczewa, Nowej Wsi i Zbójna, natomiast w grupie drugiej rywalizowali zawodnicy gimnazjów z Golubia-Dobrzynia ("Działyński"), Zespołu Szkół nr1 ("Wazówna") i Radomina. 
Pierwszy mecz "Działyński" wygrał z Radominem 8:4, następny z "Wazówną" 5:3, tym samym wyszedł zwycięsko ze swojej grupy i rozegrał mecz o pierwsze miejsce z Kowalewem, w którym niestety odniósł porażkę 1:4. Ostatecznie nasi zawodnicy z zajęli zaszczytne 2 miejsce w całych zawodach.
 

Ostateczna klasyfikacja Mistrzostw Powiatu w piłce Nożnej:
1. Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
2. Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
3. Zespół Szkół Nr1  im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
4. Gimnazjum z Nowej Wsi
5. Gimnazjum Radomin
6.Gimnazjum Gałczewo
7. Gimnazjum Zbójno.
 
Skład naszej wicemistrzowskiej drużyny piłkarskiej: Sebastian Cedro, Filip Modrzejewski, Dawid Osiński, Mikołaj Procki, Milan Wójcik, Michał Rafiński, Dawid Wesołowski, Dorian Żuchowski, Arek Zdrojewski, Adrian Jagielski.
Opiekun drużyny-p.Izabela Maszkiewicz.

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Tego dnia najważniejszymi gośćmi byli zaproszeni nauczyciele. Specjalnie dla Nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu przygotowali przedstawienie, w którym potraktowali siebie i swoich belfrów z lekkim „przymrużeniem oka”.

Tuż po części artystycznej Burmistrz Mariusz Piątkowski złożył nauczycielom życzenia i wręczył przyznane przez siebie nagrody, za szczególny wkład pracy na rzecz społeczności Miasta Golubia-Dobrzynia, na płaszczyźnie oświaty.

Swoje wyróżnienia przekazali także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych: Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej – Małgorzata Kołodziejska, Zespołu Szkół Miejskich – Marek Bielecki, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja -Marzena Peszyńska oraz Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego – Wiesława Żuchowska-Stańczyk.

Najważniejsze i najcenniejsze okazały się podziękowania i życzenia od najsurowszych dla nauczycieli sędziów, czyli uczniów. Gromkie brawa i ręcznie wykonane przez dzieci upominki były dowodem na to,  iż nauczyciele, dzięki swej pracy realizują najważniejszą inwestycję – inwestycję w młodego człowieka, przynoszącego zaszczyt Miastu wartościowego Polaka. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XIV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z WYBOREM PRZEWODNICZĄCEGO

Dnia 13 października 2015r. odbyła się XIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

W sesji udział wzięło 14 Radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz, Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło, Radca prawny Marek Redecki, Dyrektorzy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

b) w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

c) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

e) w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Rada Miasta Golubia-Dobrzynia funkcję Przewodniczącego Rady Miasta powierzyła Radnemu Łukaszowi Pietrzakowi.

Podczas Sesji dokonano także wyboru ławników.

 • -
 • -
 • -

UCZNIOWIE "JEDYNKI" WĘDROWALI SZLAKIEM CHOPINA

     3 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczo-turystycznego, brali udział w 48 Rajdzie Pieszym Szlakiem Fryderyka Chopina. Po długiej, mozolnej wędrówce uczestnicy rajdu dotarli do Szafarni, gdzie czekał na nich obiad oraz gratulacje i statuetka od organizatorów. Podczas odpoczynku na Bobrowiskach, można było upiec przy ognisku kiełbaskę i zregenerować siły. Opiekunami grupy były: M. Stanicka,
J. Kubacka i M. Okafor. Dzieci wróciły zmęczone, ale uśmiechnięte. Niebawem kolejny rajd.

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

NOCNE PRZYGODY "MUNDUROWCÓW" W SZKOLE

Noce mundurowe w Gimnazjum im. I. Działyńskiego stały się już niepisaną tradycją. Co jakiś czas młodzi elewi otrzymują karty mobilizacyjne i są zobowiązani stawić się w pełnym umundurowaniu w szkole, gdzie odbywają się specjalnie przygotowane dla nich nocne manewry. 
Tym razem była to noc szczególna – udało nam się bowiem zaprosić do wspólnej przygody zaprzyjaźnionych mundurowców z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, z którymi wspólnie przeżywaliśmy pierwszy obóz wojskowo-kondycyjny w Mikoszewie. Przyjemnie było spotkać dobrych znajomych, bo prawie wszyscy stawili się na nasze zaproszenie w Golubiu-Dobrzyniu. Sala konferencyjna Gimnazjum stała się na tę jedną noc koszarami, a gabinet pedagoga i psychologa zmienił się w centrum dowodzenia. 
Ponieważ goście nie znali naszego miasta, na początek zaprosiliśmy ich na nasz golubski zamek, gdzie dzięki opiece przewodnika poznawaliśmy jego historię i obejrzeliśmy wystawy. Dzięki uprzejmości władz Zamku, mieliśmy też okazję zorganizować ognisko na dziedzińcu i upiec sobie kiełbaski. Spotkanie na zamku zakończyliśmy uroczystością wręczenia awansów tym elewom z Gimnazjum i Liceum, którzy dzięki wynikom w nauce, lub szczególnym osiągnięciom na to zasłużyli. Trzeba przyznać, że nastrój zamku i piękna sceneria były wymarzonym tłem do tej uroczystości. 
Po powrocie do szkoły można było chwilę odpocząć, ale to nie był koniec nocnych przygód. Około północy okazało się bowiem, że zniknął kapitan Żochowski. Z ukrytych na terenie szkoły listów dowiedzieliśmy się, że został uprowadzony przez groźnych terrorystów. Tak zaczynała się nocna gra terenowa przygotowana przez uczennice gimnazjum – Martę Kałużną i Oliwię Przygońską, którym dzielnie towarzyszyła Natalia Mężykowska. Mundurowcy podzieleni na cztery patrole poruszali się po całym mieście wykonując różne zadania, rozwiązując zagadki. Celem gry było oczywiście odbicie kapitana z rąk porywaczy. Na trasie czekały na uczestników niespodzianki i gry – na trzech punktach spotkali osoby, które brawurowo wcieliły się w bohaterów stworzonej przez twórców gry fabuły. Pani Iwona Sipak i pan Cezary Kanigowski współpracowali z młodzieżą udzielając im wskazówek i prowadząc w stronę rozwiązania zagadki. Ku zaskoczeniu organizatorów w grze zwyciężył patrol, który jako ostatni wyruszył na trasę – dzięki ambicji i dobrej organizacji szybko uporali się z zadaniami i uratowali swojego dowódcę. Gratulujemy. 
Już nad ranem, kiedy wszyscy myśleli, że uda im się na chwilę zmrużyć oczy okazało się, że to nie koniec atrakcji. Chętnych i spragnionych dalszych wrażeń kpt. Żochowski zaprosił do kolejnej gry terenowej – nocnego marszu na orientację. Pięcioosobowe patrole poruszały się po mieście mając do dyspozycji wyłącznie zakodowany zestaw wskazówek. Gra okazała się jednak trudna – żadnemu z zespołów nie udało się w pełni zrealizować zadania. 
Ciszę nocną ogłoszono o godzinie 5:45 tylko po to aby o 6:30 rozbrzmiała pobudka. Większość z nas nie zdążyła zasnąć, ale nie przeszkadzało nam to w niczym. 
Noc w szkole to jedna z ulubionych rozrywek mundurowców i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana dalej. 
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MŁODZICY I ORLICY KS "PIŁKARZ" ZNOWU GÓRĄ

 • -

TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN

W dniu 10.10.2015 r.  w hali widowiskowo-sportowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował turniej piłki siatkowej mężczyzn. Turniej został rozegrany w systemie grupowym oraz pucharowym. Do rywalizacji zgłosiły się drużyny: Davos Kowalewo , Kisiel z ryżem, Czarni, Ogończyk Kikół oraz OSiR Golub-Dobrzyń.  W pierwszym półfinale drużyna Czarnych zwyciężyła z drużyną Davos. W drugim półfinale spotkały się drużyny Kisiel z ryżem oraz OSiR Golub-Dobrzyń ,w którym zwyciężył najmłodszy zespół rozgrywek OSiR Golub-Dobrzyń. Zwycięzcą turnieju została drużyna Czarni, która zwyciężyła po tie-breaku w finale z zespołem OSiR Golub-Dobrzyń. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, a trzy najlepsze dodatkowo piłki.

 

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - Czarni

II miejsce - OSiR Golub-Dobrzyń

III miejsce - Kisiel z ryżem

IV miejsce - Kowalewo Davos

V miejsce - Ogończyk Kikół

 • -
 • -

PASOWANIE PIERWSZAKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

 

   W piątek 9 października 2015 roku odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

 

      Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Miasta  Mariusz Piątkowski, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Golubiu ks. dziekan Andrzej Zblewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Patrycja Dudkiewicz i rodzice uczniów.

 

      Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostali pasowani na uczniów.W części artystycznej dzieci prezentowały wierszyki, piosenki oraz układy taneczne.

      Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia, uczniowie otrzymali tarcze i legitymacje szkolne oraz liczne upominki.

 

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NOWY KLOMB NA OSIEDLU LEŚNYM

Zakończono prace związane z utworzeniem klombu na oś. Leśnym (skrzyżowanie ul. Sosnowej z ul. Lipnowską).
Prace nadzorowała Pani Gabriela Żaboska – pracownik Urzędu Miasta od spraw zieleni.
 • -
 • -

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

 

2 października 2015 r. 178 uczniów klas 1. złożyło uroczyste ślubowanie i wstąpiło w poczet społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Na niezmiernie doniosłej dla pierwszoklasistów i ich rodziców uroczystości nie mogło zabraknąć zaproszonych gości. Pierwszakom gratulował Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski Piątkowski, Proboszcz parafii p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. Jarosław Kulesza oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Najmłodsi uczniowie w dniu swojego święta otrzymali  nie tylko życzenia, ale i prezenty, które na pewno przydadzą się w szkole.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja o wynikach naboru nr 5/2015

 

na stanowisko

Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej

ul.Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Informujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Meredyk-Chlebowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Meredyk-Chlebowska uzyskała najwyższą liczbę punktów z oceny merytorycznej złożonej oferty na nabór kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, zdyscyplinowana i otwarta. Wykazała się dobrym przygotowaniem do wykonywania             zadań stojących przed dyrektorem Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego stanowi dodatkowy atut.

 

     Burmistrz Miasta

 

    Mariusz Piątkowski

Golub-Dobrzyń, 2015-10-08

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

ODDAJ KREW

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY UPRZEJMIE INFORMUJE,

ŻE POBÓR KRWI OD DAWCÓW HONOROWYCH W AMBULANSIE NA PARKINGU

PRZY URZĘDZIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

ZAPLANOWANO

NA 8 października  BR. (TJ. : CZWARTEK).

REJESTRACJA DAWCÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16;30 - 
PARKING PRZY URZĘDZIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY !

KOLEJNE TERMINY :

22 październik
12,26 listopad
10 grudzień

 • -

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadzono przy ul. Pięknej i Polnej nową organizację ruchu. Znaki "ustąp pierwszeństwa" ustawiono także przy ul. Gagarina i Bohaterów Kosmosu. Przedmiotowa organizacja ruchu powstała z inicjatywy Radnego Rady Miasta Konrada Zaporowicza. Ponadto wprowadzono nową organizację ruchu na ul. Pl. Tysiąclecia (za budynkiem urzędu), dotyczącą prawidłowego parkowania aut. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UWAGA!! NOWE I WYREMONTOWANE PROGI ZWALNIAJĄCE

W ubiegłym tygodniu zakończono prace związane z montażem progów zwalniających.
Na wniosek Radnych Miasta Golubia-Dobrzynia zamontowano dwa nowe progi zwalniające  tj. na ul. Młyńskiej i na Różanej. Wyremontowano również progi na ul. Pięknej, Kościuszki oraz na ul. Konopnickiej.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II PIKNIK W "JEDYNCE"

2 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbył się II Piknik Rodzinny. W tym roku został on zorganizowany wspólnie z Rodzicami uczniów. Na uczestników czekało szereg atrakcji: przejażdżki kucykiem, pokazy sztuk walki, wizyta Straży Pożarnej, konkursy plastyczne, zręcznościowe, ognisko, polowa grochówka, swojskie jadło. W czasie festynu przeprowadzono szereg konkursów z nagrodami. Jednym z fundatorów nagród i upominków był Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski.

Fundusze pozyskane podczas Pikniku wzbogacą konto Rady Rodziców. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Z ZESPOŁEM "HALKA"

Jeśli lubisz rozwijać swoje pasje, a jedną z nich jest śpiew, serdecznie zapraszamy do zapisania się do zespołu Halka, działającego przy Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Warsztaty dla dorosłych prowadzone są przez panią Agnieszkę Witki. Zapraszamy!

 • -
 • -
 • -

"SEN NA JAWIE"

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej do 13.10.2015 r. można oglądać wystawę prac Sławomira Jasienieckiego – artysty, malarza, który pochodzi z naszego miasta. Wystawa prac w MiPBP inspirowanych trudną sztuką Zdzisława Beksińskiego zbiegła się w czasie z wydaniem książki Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny” Oraz z filmem „Ostatnia rodzina.” W tym roku mija 10 rocznica tragicznej śmierci jednego z najsłynniejszych współczesnych polskich malarzy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

GRATULUJEMY PANI ANECIE

4 października o odbył się ostatni etap  rajdu SK bank MAZOVIA MTB MARATHON. Mieszkanka Golubia-Dobrzynia, Pani Aneta Ciechacka wystartowała w zawodach m.in. w Rawie Mazowieckiej, gdzie zajęła wysokie III miejsce na morderczym dystansie GIGA . 74 kilometry trasy przez bezdroża przyniosły jej upragnione miejsce na podium. Przypominamy, iż w klasyfikacji generalnej Pani Aneta zajęła II miejsce.

GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI ZA CORAZ LEPSZE WYNIKI W KOLEJNYCH STARTACH

 • -
 • -
 • -
 • -

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH - GRZEGORZ KARPIŃSKI Z WIZYTĄ U BURMISTRZA

W dniu 30 września 2015 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski gościł Ministra Spraw Wewnętrznych Grzegorza Karpińskiego. W spotkaniu uczestniczył również Piotr Drążek – Dyrektor Biura Poselskiego Grzegorza Karpińskiego oraz Barbara Wasiluk, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o sprawach bieżących dla Golubia-Dobrzynia, najważniejszych dla Mieszkańców Miasta. Poruszono kwestie związane z problemami, z jakimi muszą borykać się  samorządy i ich jednostki, i w jaki sposób można im sprostać.

Omówiono także sposoby kierowania działem administracji, zagadnienia związane z pracą urzędu. Dyskusji poddano sprawność funkcjonowania instytucji chroniących bezpieczeństwo publiczne Mieszkańców naszego Miasta. Przeanalizowano działania Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują Miasto Golub-Dobrzyń.

 

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM

       23 września 2015 r. uczniowie klasy 3 a wraz z wychowawcą Małgorzatą Capar odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarną w Golubiu-Dobrzyniu. Strażak -tata jednego z uczniów zapoznał dzieci z tajnikami trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków. Uczniowie dowiedzieli się, że strażak nie tylko gasi pożary, ale pomaga ludziom w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak: wypadki drogowe, klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, zdarzenia z udziałem niebezpiecznych chemikaliów. Niezwykłe wrażenie zrobił na dzieciach widok sprzętu – ubrania, kaski, wozy strażackie czy sprzęt do gaszenia pożarów. Przez chwilę uczniowie mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając ubranie strażaków i wsiadając do wozu strażackiego.

 

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

BEZPIECZNA "JEDYNKA"

    25 września 2015 roku uczniowie klas pierwszych i zerowych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - aspirant Małgorzatą Lipińską. Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę czy prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił zasady postępowania w stosunku do osób nieznanych, pokazał uczniom pozycje obronne w przypadku kontaktu z psem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały przekazanych informacji i wskazówek, odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady właściwego zachowania się.  W czasie spotkania uczniowie utrwalili sobie również numer telefonu do Policji – 997 i numer alarmowy – 112.

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -

BIWAK INTEGRACYJNY UCZNIÓW Z "DZIAŁYŃSKIEGO"

W dniach 21-23.09.2015r. odbył się biwak integracyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum im. I. Działyńskiego wraz z wychowawcami – p. M. Kają-Kopczyńską i p. S. Szymańskim oraz p. A. Tuliszewską. Wybór miejsca padł na Mazury, a konkretnie na ośrodek w Lidzbarku Welskim. Młodzież z klasy mundurowej i ogólno-sportowej już po zakwaterowaniu i obejrzeniu całego kompleksu ośrodka, wiedziała, że na pewno nie będzie się nudzić. Widok boisk do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, hokeja na trawie, koszykówkę ucieszył aktywnych gimnazjalistów.

Na początku pobytu w Lidzbarku uczniowie uczestniczyli w szeregu gier i zabaw pod okiem wychowawców, integrujących ich i prowadzących do lepszego wzajemnego poznania. Kolejnym etapem biwaku było zwiedzenie miasta, zabawy w siłowni plenerowej oraz spacer plażą nad jeziorem Lidzbarskim. Po kolacji uczniowie mieli czas na gry i zabawy sportowe, a gdy nadszedł czas powrotu do pokoi, okazało się, że przyjechali p. I. Sipak, p. A. Kałużny oraz  pan kapitan S. Żochowski, który w klasach mundurowych prowadzi zajęcia wojskowe. Wszyscy domyślili się, że odwiedziny pana Żochowskiego wróżą nie lada atrakcje, i tak się stało…

Uczniowie zostali podzieleni na 6 drużyn, otrzymali mapy i mieli za zadanie odszukać ukryte na terenie ośrodka butelki z wodą. Emocje były niesamowite, bo dodatkowo można było „uśmiercać” kolegów z przeciwnych drużyn, zrywając im kolorowe tasiemki. Ważna więc była nie tylko umiejętność czytania map, prędkość, ale i taktyka. Zwycięzcy mogli zabrać zdobytą wodę, a przegrani biegali wokół kompleksu wypoczynkowego.

Zmęczeni walką o wodę uczniowie, udali się na upragniony odpoczynek, ale okazało się, że godzina 24.00 to jeszcze za wcześnie na sen …Głośna komenda pana Żochowskiego postawiła wszystkich na nogi. Tym razem szukano ukrytych bomb, a włożone do skrytek litery układały się w hasło dla spostrzegawczych poszukiwaczy i nagradzały drużyny, które skończyły grę, hasłem „GOOD JOOB”. I znów były nagrody – dla zwycięzców możliwość pójścia do pokoi i położenia się spać, dla przegranych - rundka wokół ośrodka.

Taka aktywność doprowadziła do snu, nawet najbardziej niezmordowanych gimnazjalistów…

Kolejny dzień rozpoczął się porannymi ćwiczeniami na świeżym powietrzu. Po śniadaniu były różne sportowe atrakcje: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, koszykówka, badminton, ping pong, minigolf, hokej na trawie. Gdy przyszedł czas obiadu, uczniowie byli nieźle zmęczeni. Po posiłku oczekiwano odpoczynku, więc opiekunowie zaproponowali „spacerek” - najpierw ścieżką historyczną, później przyrodniczą wokół jeziora Lidzbarskiego. Po prawie trzech godzinach szybkiego marszu gimnazjaliści marzyli o widoku ośrodka. Wszyscy zasłużyli na kolację, która niesamowicie tego dnia smakowała. Kolejnym etapem integracji były wyścigi rzędów między klasami. Emocje sięgały zenitu! Zwycięzcy nagrodzeni zostali szóstkami z w-f. Można było wtedy też zamówić pizzę, a wszystko w trakcie przygotowań i oczekiwania na dyskotekę. Wspólne tańce dopełniły zacieśnienia więzów między uczniami obu klas.

Po takim dniu ( i nocy) młodzież nie miała problemów ze snem…

            Biwak dobiegł końca, przyszedł czas powrotu, a wszyscy uczniowie zapytani: „Jak było?” Jednym chórem odpowiedzieli : „Super!” ,”Fajnie!” , „Ekstra!”. No i :”Kiedy następny wyjazd?”. Ale cóż…Teraz trzeba wziąć się za naukę, chociaż na pewno atrakcji w Gimnazjum nie zabraknie. A biwaki pozwolił na lepsze poznanie się nawzajem. Wśród przyjaciół zawsze raźniej..

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET

W dniu 26.09.2015 r. na nowej hali Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował turniej piłki siatkowej kobiet. Turniej został przeprowadzony systemem każdy z każdym.

Na podium znalazły się:

I miejsce - Pijsam Ciechocinek
II miejsce - Zryw Wrocki
III miejsce - OSiR G-D
 

Wszystkim drużynom oraz kibicom dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych rozgrywek w naszej hali.

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -

FINAŁ "NA DWA SERCA"

Zakończył się cykl plenerowych koncertów akustycznych „Na dwa serca”. Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wystąpiły dzieląc się z mieszkańcami miasta swoim talentem i energią oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie tej inicjatywy. 
W piątek, 25 września w Domu Kultury odbył się koncert podsumowujący, na scenie pojawili się wszyscy artyści, budując niezapomniany nastrój. Publiczność usłyszała dobrze znane utwory, ale także kilka nowych. Było lirycznie, nastrojowo i pięknie. Mamy nadzieję, że to nie koniec przygody z muzyką, zwłaszcza że pojawiają się coraz to nowe zespoły, które chcą wystąpić w naszym mieście. Nie żegnamy się zatem, mówiąc do zobaczenia!

 • autor: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
  źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

TABLICE INTERAKTYWNE TRAFIĄ DO PODSTAWÓWEK W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W środę (23 września) w Urzędzie Marszałkowskim partnerzy projektu, a wśród nich nasze szkoły, odebrali akty przekazania tablic interaktywnych. Odbyła się też lekcja z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu, podczas której zaprezentowano możliwości sprzętu w zestawieniu z tradycyjną kredą i tablicą.

 W pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. Był to największy tego typu projekt w Polsce.

W skład każdego zestawu wchodzą tablica multimedialna nowej generacji (opartej na technologii dotykowej), projektor oraz laptop z oprogramowaniem. Zadanie wykona wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Integrated Solution z siedzibą w Warszawie, która dostarcza i instaluje sprzęt w szkołach. Wartość umowy to 27,4 miliona złotych.

Tablice interaktywne trafią do szkół w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania to 32,4 miliona złotych a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 24,3 miliona złotych. Częścią tego przedsięwzięcia jest także budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej czyli internetowego systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

 • -
 • -
 • -
 • -

WYCHOWANEK KS "PIŁKARZ" ZNÓW "NA FALI"

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

18 września 2015 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród XXXVII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. „MOJA PRZYGODA W MUZEUM”.

Wśród 1800 nadesłanych prac zostali nagrodzeni n/w uczniowie OSSP w Golubiu-Dobrzyniu:

 1. Krystian Piórkowski
 2. Paulina Ciećwierz
 3. Nikodem Kempczyński
 4. Weronika Kudrej
 5. Szymon Malinowski

Opiekunami nagrodzonych byli: Pani Małgorzata Wojnowska-Sobecka i Pani Katarzyna Kojtka nauczyciele przedmiotów artystycznych OSSP.

Po uroczystości wręczenia nagród nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej i udostępnienie jej zwiedzającym. Wystawa czynna będzie do 11 listopada 2015 roku.

 • autor: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WYKONANO NASTĘPNY REMONT CHODNIKA

W tym tygodniu zakończono prace związane z remontem chodnika na ul. Pl. Tysiąclecia (koło oś. Katarzyńskiego).
Remont polegał na wymianie starych popękanych płytek chodnikowych na kostkę brukową.
Prace wykonali pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
 

 

 • -
 • -
 • -

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2015 z dnia 23 września 2015r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2014r., poz. 1202)

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

ul.Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń,

 

Dyrektor – 1 etat

 

I. Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

- realizacja zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie z zakresu pomocy społecznej,

- kierowanie statutową działalnością Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

- prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie wydanych upoważnień,

- współpraca z organizacjami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym.

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

- 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3lata pracy w pomocy społecznej,

- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

b) wskazane:

- doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,

- dobra znajomość regulacji prawnych, m.in.:

* ustawa o pomocy społecznej,

* ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego,

* ustawa o świadczeniach rodzinnych,

* ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,

* ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

* ustawa o finansach publicznych,

* ustawa Prawo zamówień publicznych,

* ustawa o dostępie do informacji publicznej,

* ustawa o ochronie danych osobowych,

- umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,

- zdolności organizacyjne,

- systematyczność, kreatywność, dyspozycyjność.

 

 

 

 

 

III. Wymagane dokumenty:

- koncepcja funkcjonowania MOPS w Golubiu-Dobrzyniu,

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca na stanowisku kierowniczym wymagająca szczególnej dyspozycyjności,  

- pełny wymiar czasu pracy (1 etat),

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 

V. W miesiącu maju 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu wynosił powyżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor MOPS” można składać w terminie do dnia 05 października 2015r. do godz.1300.

 

- osobiście                                          w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pok. IB parter

- lub przesłać na adres:                       Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

  (decyduje data wpływu do              ul.Pl.Tysiąclecia 25,

  Urzędu Miasta)                                87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel (56) 683-54-10 wew.32

 

 

Burmistrz Miasta

 

Mariusz Piątkowski

SPOTKANIE BURMISTRZA Z LIDEREM LISTY WYBORCZEJ PO DO SEJMU - ARKADIUSZEM MYRCHA

W dniu 18 września 2015 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia gościł Pana Arkadiusza Myrcha, lidera listy wyborczej PO do Sejmu RP.

Spotkanie oparte było na rozmowach o najbardziej istotnych sprawach dla Mieszkańców Miasta i całego regionu.

Tematy jakie poruszono z gościem dotyczyły przede wszystkim możliwości finansowania inwestycji ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020, rozwoju miasta i regionu oraz wyzwań, jakie czekają na samorządy.

Rozmawiano także o sprawach bieżących i problemach, z jakimi musi borykać się Miasto, a także o sposobach ich rozwiązywania.

 • -
 • -

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ - 22 października 2015 r.

Plik do pobrania w załączniku.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ - 1 października 2015 r.

Plik do pobrania w załączniku.

KTO WYGRAŁ MECZ? - SKRÓTY SOBOTNICH MECZY MŁODZIKÓW I ORLIKÓW Z KS "PIŁKARZ"

OTRZĘSINY W "DZIAŁYŃSKIM" DLA WIĘKSZEJ LICZBY PIERWSZAKÓW

W nowym roku szkolnym 2015/2016 naukę w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego rozpoczęło o ponad 20% więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Oferta szkoły okazała się atrakcyjna dla absolwentów klas szóstych, którzy zapisali się do klas mundurowej i ogólno-sportowej. W związku ze zwiększoną liczbą pierwszaków, 18 września  Samorząd Uczniowski z gimnazjum, pod okiem opiekunki Anny Tuliszewskiej zorganizował huczne otrzęsiny dla nowych kolegów.

Organizatorzy  do końca trzymali termin imprezy w tajemnicy, więc pierwszaki z obawą ale i niecierpliwością czekały na ten dzień.
Rytuał  włączenia najmłodszych uczniów do społeczności Gimnazjum budzi zawsze dużo emocji, i tak było też w tym roku, ale strach okazał się niepotrzebny. Były: tańce, zmagania sportowe, pokaz makijażu, pyszny poczęstunek, no i oczywiście... picie mleczka przez "kotki". Na koniec pierwszaki złożyły przysięgę  posłuszeństwa starszym kolegom i koleżankom oraz zintegrowali się we wspólnym tańcu.
Kolejne atrakcje, jakie czekają najmłodszych  uczniów "Działyńskiego” to biwak integracyjny i Ślubowanie, po którym będą już pełnoprawnymi członkami społeczności Gimnazjum.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

JARMARK MUZYCZNY W PARKU MIEJSKIM

Prezentacje, występy, koncert to tylko nieliczne atrakcje sobotniego Jarmarku Muzycznego Stowarzyszenia Krzewienia Kultury "Animator", do organizacji którego włączył się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia. Impreza odbyła się w parku przed Urzędem. Popisy gry na instrumentach, występy wokalne, zajęcia plastyczne, malowanie buzi, dmuchana zjeżdżalnia, konkursy dla najmłodszych, prezentacja rękodzieła artystycznego przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Skępska to atrakcje jakie przygotowano dla Mieszkańców . Na zakończenie wystąpiła toruńska grupa "Absurd". Pogoda była wspaniała, nie brakowało więc publiczności.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDPWANEJ

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

- UL. Piłsudskiego KW Nr TO1G/00014929/7 - obręb: IV działka nr 152 o pow. 974m2

Plik w załączniku do pobrania

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych -

Ul.Lipnowska KW Nr TO1G/00016325/7 - obręb: VI dz. Nr 242/5 o pow. 4508m2

- Ul.Lipnowska KW Nr TO1G/00016325/7 - obręb: VI dz. Nr 242/6 o pow. 4508m2

plik do pobrania w załączniku

 • -

III KLASA Z OSSP NA WYSTAWIE PRAC RÓWIEŚNIKÓW

16 września 2015 roku odbył się wyjazd  III klasy OSSP w Golubiu-Dobrzyniu na wystawę prac uczniów Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ekspozycja zarówno malarstwa olejnego, jak i grafika oraz plakat, przygotowana została z okazji jubileuszu 70-lecia placówki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PARKINGI NA KOŚCIUSZKI WYZNACZONE NA NOWO

16 września 2015 r. w godzinach wieczornych  wyznaczone zostały nowe znaki poziome w stałej organizacji ruchu, określające sposób parkowania samochodów osobowych i dostawczych wzdłuż ul. Kościuszki.

W związku z tym obowiązywać będzie parkowanie równoległe do ciągu pieszego przy ul. Kościuszki, w obrębie linii wyznaczających stanowiska postojowe.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przy parkingach skośnych, jakie  wyznaczone były dotychczas, minimalna długość linii konstrukcyjnej stanowisk pod kątem 45 stopni powinna wynosić 4,8 m. Ponadto strefa wolnego przejazdu dla samochodów osobowych nie powinna być mniejsza niż 3,5 m. Przypomnijmy, iż szerokość pasa drogowego przy ul Kościuszki, w najwęższych jego miejscach wynosi jedynie 6,3 m. Przyjmując ww. sposób wyznaczania parkingów, nie jest możliwe zachowanie minimalnych wymiarów stanowisk postojowych i pasa ruchu, które określa Rozporządzenie.

O zmianę organizacji miejsc parkingowych wnioskowali również mieszkańcy Miasta i właściciele sklepów z ul. Kościuszki, gdyż poprzedni układ   znacznie utrudniał im przejazd oraz zagrażał bezpieczeństwu na drodze. Wcześniej planowane prace zaakceptowane zostały przez członków Komisji Infrastruktury Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Prosimy o stosowanie się do nowej organizacji i pozostawianie aut w obrębie linii wyznaczających stanowiska postojowe.

 • -
 • -
 • -

TO JUŻ 22. "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

W tym roku w sposób szczególny monitorujemy środowisko. Urzędnicy nie mogą być wszędzie, dlatego prosimy o pomoc w lokalizowaniu dzikich wysypisk oraz zgłaszanie innych problemów, które mają wpływ na porządek w naszym najbliższym otoczeniu. 

Prosimy, rozejrzycie się i zwróćcie uwagę

 • czy gdzieś są dzikie wysypiska odpadów, jeśli tak - zanotujcie gdzie, opiszcie krótko rodzaj odpadów i orientacyjnie ich ilość,
 • czy gdzieś na poboczu zalegają śmieci, jeśli tak - zanotujcie gdzie i jakiego rodzaju,
 • czy brakuje koszy na śmieci, jeśli tak – zanotujcie gdzie,
 • czy brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak – zanotujcie gdzie i jakich (np. na szkło, papier, plastik)

 

jeśli zauważycie jakiś problem, koniecznie zgłoście go

do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

Finał 22 kampanii Sprzątanie świata – Polska zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się w dniach 18-20 września 2015 r.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół oraz dzieci przedszkolne wezmą udział w porządkowaniu terenów naszego miasta, które odbędzie się w piątek 18.09.2015 r.

Worki na śmieci oraz rękawice zapewnia Miasto Golub-Dobrzyń.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tegorocznej akcji.

 • -
 • -

ROCZNICA ATAKU ZSRR NA POLSKĘ

17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły wschodnie granice Polski i złamały postanowienia paktu o nieagresji - umowy wynikającej z przynależności do Ligi Narodów. Zrealizowały tym samym ustalenia tajnego protokołu - paktu Ribbentrop-Mołotow – tzw. czwartego rozbioru Polski.

Dziś, w 76 rocznicę tego wydarzenia przedstawiciele Urzędu Miasta – Zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz oraz Kierownik Wydziału Organizacyjnego Mariola Milarska  złożyli kwiaty i znicz pod pomnikiem pamięci  w Parku Miejskim.

Wspólnie z nimi, w upamiętnieniu tej daty wzięły udział delegacje Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • -
 • -

SPOTKANIE BURMISTRZA Z PREZESEM ARiMR

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, dnia 16 września 2015 roku w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, odbyło się spotkanie z Prezesem ARiMR Andrzejem Grossem oraz Przemysławem Kuczkowskim, dyrektorem Biura Prezesa ARiMR.

Spotkanie w całości poświęcone było możliwościom finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytetem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego z uwzględnieniem celów środowiskowych. Nowy program wspierać będzie dalsza restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Poza zaplanowanymi działaniami wspierającymi również mniejsze gospodarstwa rodzinne, w ramach programu kontynuowane będą działania wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, co może znacznie poprawić jakość życia również mieszkańców miast, tj. Golub-Dobrzyń.

 • -

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

15 września 2015 r., w związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców tematem gazyfikacji Golubia-Dobrzynia, w  Urzędzie Miasta zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa  - Piotrem Czerniejewskim.

Podczas spotkania omówiono zasady przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Pierwszym krokiem do zmiany systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym jest złożenie wniosku. Ilość złożonych podań z danej części miasta decydować będzie o rozciągnięciu „nitki gazowej”.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej możliwy do pobrania w załączniku.

Wypełnione wnioski wraz z załączoną mapką dla wnioskowanej nieruchomości można składać w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (I piętro biurowca) lub przesyłać na adres

 

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA sp. z o.o. 

Zakład w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

 

Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

 • -
 • -

"MUNDURÓWKA" NA STRZELNICY

W dniu 10 września 2015 r. w ramach zajęć specjalistycznych ze strzelectwa sportowego, mundurowcy z klasy drugiej Gimnazjum im. I. Działyńskiego mogli zapoznać się z kolejnym rodzajem broni jakim jest kbks. Było to już ich kolejne doświadczenie związane ze strzelaniem. Zajęcia, które w naszej szkole prowadzi  kapitan Sławomir Żochowski odbyły się na strzelnicy Ligii Ochrony Kraju. Po zapoznaniu z warunkami bezpieczeństwa miała miejsce najciekawsza część  - praktyczna, czyli strzelanie. Ponadto w ramach zajęć mundurowcy, wykorzystując dobrą pogodę, doskonalili podstawowe elementy samoobrony.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

21 WRZEŚNIA - KONSULTACJE SPOŁECZNE - LGD "DOLINA DRWĘCY"

17 lipca Gmina Miasto Golub-Dobrzyń oficjalnie powiększyła obszar działania Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Zapraszamy Mieszkańców Miasta do czynnego uczestnictwa w procesie budowania strategii, poprzez wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się  21 września 2015 r. o godz. 16:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową i doradczą. Organizowane szkolenia mają na celu przede wszystkim zdobycie wiedzy niezbędnej przy aplikowaniu o środki unijne (określenie kosztów kwalifikowanych, wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy, rozliczenie wniosku). Organizuje wyjazdy studyjne połączone ze szkoleniami z zakresu tworzenia produktów lokalnych, podejmowania/rozwoju działalności nierolniczej. W ramach promocji obszaru działania LGD organizuje festyny promocyjne oraz wyjazdy na targi turystyczne i wydarzenia promocyjne, wydaje gadżety, które nieodpłatnie udostępnia mieszkańcom obszaru działania. Stowarzyszenie w partnerstwie z innymi Lokalnymi Grupami Działania realizuje projekty współpracy, w ramach których m.in. stworzono aplikację mobilną Chełmińsko-Dobrzyński Szlak Turystyczny. Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” w ramach budżetu znajdującego się w Lokalnej Strategii Rozwoju ogłasza nabory wniosków, których Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Założeniem stowarzyszenia są działania oddolne. LGD ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go i wykorzystać lokalne zasoby.

Nowa strategia ma na celu zweryfikowanie i sprecyzowanie najważniejszych problemów na obszarze działania  - w tym miasta Golubia-Dobrzynia, a także określenie sposobów ich rozwiązywania. Wypracowana strategia będzie wyposażona we własny budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację wspólnie wyznaczonych celów i zadań.

 

RAJD NORDIC WALKING

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu po raz kolejny zorganizował Rajd Nordic Walking, tym razem zaplanowany do Gospodarstwa Agroturystycznego w Płonku. W sobotę 12 września o godz. 10:00 ze Stadionu Miejskiego grupa 10 śmiałków ruszyła w drogę. Trasa przebiegała głównie drogami leśnymi częściowo szosą i liczyła około 8km. Pogoda nie rozpieszczała, ale uczestnicy nie poddawali się i szli chętnie. Na miejscu czekał już grill i ciepłe napoje, gdzie wszyscy mogli się posilić i odpocząć. Atrakcją była przejażdżka na koniach. Właścicielka Agroturystyki oprowadziła uczestników po całym terenie. Po krótkim relaksie grupa ruszyła w drogę powrotną. Zadowoleni rajdowicze, tuż po dotarciu na metę pytali o następny, równie atrakcyjny rajd.

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WYNIKI OSTATNICH MECZY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW Z KS "PIŁKARZ"

VIII TURNIEJ O PUCHAR PREZESA TKKF "SAHARA" - WYNIKI I FOTO-RELACJA

 • -
 • -
 • -

HUCZNIE POŻEGNALIŚMY LATO

11 września Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia oraz przybyli gości mieli okazję bawić się na festynie „Pożegnanie Lata”, zorganizowanym przez Urząd Miasta. W tym roku w organizację imprezy mocno włączyły się wszystkie samorządy – Urząd Miasta, Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe, a także Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Golubsko-dobrzyński Dom Kultury doskonale zadbał o bogatą i profesjonalną oprawę artystyczną "Pożegnania lata". Podczas festynu koncert zagrały trzy lokalne zespoły: Deja Vu, Altur oraz Clamps. Na koniec wystąpił artysta wieczoru –  gwiazda śląskich szlagierów – Mariusz Kalaga.

Dzięki samorządom i sponsorom dzieci mogły zupełnie bezpłatnie korzystać  z wesołego miasteczka i uczestniczyć w przygotowanych dla nich atrakcjach – plenerze malarskim, małych zawodach sportowych, przygotowanych przez Ośrodek Sporu i Rekreacji
oraz  przejażdżkach na motocyklach ze Stalowymi Tłokami.

Dla uczestników imprezy przygotowano kilka konkursów, w których nie było przegranych. Wszyscy otrzymali nagrody i pamiątkowe gadżety.

Dziękujemy organizacjom, firmom i osobom, które pomogły w zorganizowaniu festynu.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z „Pożegnania Lata” w Golubiu-Dobrzyniu. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NASZYM FACEBOOKU

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

PRZYSLIJ DO NAS ZDJĘCIE, KTÓRE UKAZUJE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ DLA GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU I OKOLICACH. SFOTOGRAFUJ INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, TJ. PANELE FOTOWOLTAICZNE, KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA, MAŁE ELEKTROWNIE WIATROWE ITP. 
Przypominamy ...
1. Celem konkursu jest promocja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. W konkursie może wziąć udział każdy, również osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.
3. Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu i przesłaniu w formie elektronicznej (plik) - 1 ZDJĘCIE.
4. Tematem zdjęcia może być:
- fotografia ukazująca instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie miasta lub w jego okolicach. 
5. Zdjęcie musi być oryginalne, własnego autorstwa, niedopuszczalne są jakiekolwiek przeróbki (fotomontaż itp.), .
6. Zdjęcia należy przesyłać jako wiadomość na nasz facebook:https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Golubia-Dobrz…/…/

Należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska autora zdjęcia, adresu zamieszkania i numeru telefonu oraz informacji nt. miejsca, gdzie zostało wykonane zdjęcie i co się na nim znajduje.

7. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację na stronie internetowej Miasta oraz FB Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia a także w lokalnej prasie. 
8. Termin nadsyłania zdjęć mija 30 września o godz. 14:00
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października o godz. 14:00
10. Czterech autorów najciekawszych zdjęć otrzyma gadżety promocyjne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia: duży parasol, komplet piśmienniczy, notes, długopis, kredki ekologiczne dla dzieci oraz niespodziankę.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 • -

MIASTO PREZENTUJE SIĘ CORAZ LEPIEJ

Zakończyły się prace związane z zaaranżowaniem przejścia z Placu Tysiąclecia w stronę osiedla Drwęckiego. W minionym miesiącu powstał tam nowy chodnik, wyłożony, w ramach oszczędności z płytek rozbiórkowych, pochodzących z ul. Nowej.  Zadbano także o ogrodniczą aranżację terenu wokół nowej inwestycji infrastrukturalnej. Od teraz   komunikacja pieszych na tym odcinku jest nie tylko bezpieczna, ale także wygodna i przyjemna.  

 • -
 • -
 • -
 • -

LUSTRA DLA BEZPIECZEŃSTWA

W minionym tygodniu Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zmontował  kilka luster drogowych na skrzyżowaniach miejskich ulic.

Montaż luster znacznie poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniach nastąpił na wniosek kierowców i Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Urząd umieścił  na terenie miasta trzy urządzenia pomocnicze. Pierwsze z nich ustawione zostało na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Szkolnej.  Drugie z luster zamontowane zostało na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Mazowiecką. Kolejne lustro zawieszono  na ulicy na skrzyżowaniu ulic: Szkolnej, Konopnickiej i Działyńskich. 

 • -
 • -
 • -

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY UPRZEJMIE INFORMUJE,

ŻE POBÓR KRWI OD DAWCÓW HONOROWYCH W AMBULANSIE NA PARKINGU

PRZY URZĘDZIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

ZAPLANOWANO

NA 10. WRZEŚNIA BR. (TJ. : CZWARTEK).

REJESTRACJA DAWCÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16;30 - 
PARKING PRZY URZĘDZIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY !

KOLEJNE TERMINY :

24 wrzesień
8,22 październik
12,26 listopad
10 grudzień

ZAWODNICY MKS DRWĘCA W TOWARZYSTWIE MŁODSZYCH PIŁKARZY

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "SAHARA" ZAPRASZA NA TURNIEJ

GOLUB-DOBRZYŃ JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ZADŁUŻONYCH MIAST W POLSCE

W ostatnich dniach ukazał się najnowszy ranking zadłużenia samorządów w Polsce. Ranking ten opracowała redakcja Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. W wydaniu internetowym „Wspólnota” prezentuje zestawienie danych i wskaźników dotyczących zadłużenia w 2014 roku oraz zdolności kredytowej w 2015 roku miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, powiatów, miast powiatowych, innych miast oraz gmin miejskich i wiejskich.

Golub-Dobrzyń w zestawieniu zadłużenia 265 miast powiatowych sytuuje się na 7 pozycji z deficytem budżetowym 62,35%, co stawia nasze miasto w najgorszej pozycji wśród miast powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zaznaczyć należy, iż im wyższa pozycja w zestawieniu, tym gorsza sytuacja finansowa miasta. Innym, prezentowanym przez „Wspólnotę” wskaźnikiem, jest zdolność kredytowa samorządów. W tym zestawieniu zdolność kredytowa Golubia-Dobrzynia wynosi zaledwie 4,86%, co znów daje jeden z najgorszych wyników w kraju.  Tak trudna sytuacja finansowa naszego Miasta skutecznie ogranicza  możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój miejscowości. Do każdej inwestycji z udziałem środków zewnętrznych konieczne jest bowiem zaangażowanie środków własnych Miasta. W sytuacji Golubia-Dobrzynia przeznaczanie środków finansowych na inwestycje jest niezmiernie trudne. Pomimo to władze miasta realizują dwa duże projekty dotyczące Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, a także podejmują inne mniejsze inwestycje.

Dane zawarte we „Wspólnocie” w perspektywie kilkunastoletniej ukazują tendencję wzrostu zadłużenia Golubia-Dobrzynia, przy jednoczesnym spadku zdolności kredytowej. Na rok 2014 przypadła kulminacja trendu, a Miasto osiągnęło najgorsze we wskazanym okresie wskaźniki dotyczące zarówno poziomu zadłużenia, jak i zdolności kredytowej.  

BURMISTRZ Z WIZYTĄ U PRZEDSIĘBIORCY

W minionym tygodniu, na zaproszenie szefostwa golubsko-dobrzyńskiej filii Istrail sp. z o. o. w przedsiębiorstwie wizytę złożył Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski. 

Podczas spotkania Burmistrz rozmawiał z przedstawicielem spółki na najważniejsze dla Miasta i Mieszkańców tematy. Omówiono bowiem plany rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Golubia-Dobrzynia, które obejmują budowę nowej hali produkcyjnej oraz nowego zakładu, w którym odbywać się będzie produkcja zabudów izotermicznych. Rozbudowa wiąże  się  z powstaniem  nowych miejsc zatrudnienia, a tym samym poszerzeniem oferty na rynku pracy dla bezrobotnych Mieszkańców miasta.

Istrail sp. z o.o. zarejestrowana od grudnia 2003 r. jest filią norweskiej firmy ISTRAIL AS, która została założona w 1916 r. na terenie Norwegii. W okresie powojennym była jednym z czołowych producentów w przemyśle ciężkim. Na przestrzeni lat powstawała również  filia firmy - Ulefoss na terenie Norwegii zajmująca się montażem kontenerów na podwoziach wyprodukowanych przez firmę macierzystą i przedstawicielstwo handlowe w Tanzanii.

Początkowo produkcja odbywała się w miejscowości Skępe (województwo kujawsko- pomorskie) - stan zatrudnienia wynosił 20 osób, w tym 15 osób na produkcji. W październiku 2004 r. nastąpiło przeniesienie siedziby firmy do Golubia- Dobrzynia gdzie firma funkcjonuje do dziś.

Podstawowa działalność ISTRAIL sp. z o.o. opiera się na produkcji przyczep, naczep, zabudów i urządzeń oraz konstrukcji stalowych. Spółka jest certyfikowanym partnerem komponentów dla Scania CV oraz certyfikowanym producentem wyposażenia dla NATO.

W związku z wieloletnią  i prężną działalnością firma systematycznie zdobywa nowych odbiorców w postaci firm transportowych prosperujących na terenie Skandynawii oraz Rosji.Stan zatrudnienia w filii w Golubiu-Dobrzyniu, w czerwcu 2015 roku wynosił 175 osób.

 • -

PREZES PEC SP. Z O.O. W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMUJE

 • autor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu
 • -

PAMIĘCI OFIAR DEPORTACJI DO ZSRR

W sobotę5.09.2015 r. przed południem odbyła się uroczystość poświęcona pamięci mieszkańców miasta i okolic wywiezionym w 1945 r. do Związku Radzieckiego. Musiało minąć 70 lat, aby rodziny osób deportowanych mogły upamiętnić swoich najbliższych. W kościele parafialnym p/w św. Katarzyny w Golubiu odprawiona została msza św. w intencji osób wywiezionych i ich rodzin. Po nabożeństwie odsłonięto pomniki i odczytano nazwiska osób wywiezionych znajdujące się na pomniku. W imieniu rodzin głos zabrał Henryk Holz, a Marian Pniewski przeczytał wiersz.”Tęsknota serca”.W uroczystości wzięły udział władze samorządowe powiatu, miasta i gminy. Przemawiając Zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz  podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odsłonięcia tablicy podkreślając, że o dotkliwych powojennych losach naszych najbliższych nie można zapomnieć. Przed pomnikiem rodziny i przybyli goście składali wiązanki kwiatów i zapalali znicze. Zaproszonym gościom wręczono publikację „Styczeń 1945-pamięci ofiar” pod red. Szymona Wiśniewskiego. Patronat honorowy nad obchodami 70 rocznicy deportacji do ZSRR objęła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu.

Pragniemy podziękować Społecznemu Komitetowi "Przywrócić Pamięć" z panią Ewą Kaźmierkiewicz na czele, za trud i prace, które pozwolą tak ważne dla społeczności lokalnej wydarzenie ocalić od zapomnienia.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY

W dniu 07.09.2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury.

W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Z-ca Burmistrza p. Michał Piotrowicz, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Justyna Stokowska, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, Inspektor p. Beata Kołodziejska.

Na komisję przybyli mieszkańcy z ulicy Jodłowej, którzy zwrócili się z prośbą
o budowę drogi o którą wnioskują od kilku lat. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za ujęciem budowy drogi na ul. Jodłowej w planach budżetu na 2016 rok.

Komisja dyskutowała również nad ogłoszonym przetargiem na sprzedaż działki położonej przy ul. Sokołowskiej. Z uwagi na brak chętnych komisja przychyliła się do pomysłu obniżenia obecnej ceny działki o 10%.

Kolejny omawiany przez radnych wniosek wpłynął od radnego Konrada Zaporowicza. Radny wnioskował o wyrażenie zgody na usytuowanie tablicy informacyjnej zakupionej
z jego własnych środków na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Kościuszki. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na usytuowanie tablicy w wyznaczonym miejscu i przekazanie jej na rzecz miasta.

Później komisja zajęła się omówieniem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PEC-u.

Projekt uchwały został przygotowany na najbliższą sesję.

Radny p. Szymon Wiśniewski zaproponował, aby Pani Prezes jeszcze przed sesją wystosowała do Rady pismo w którym wyjaśni wszelkie wątpliwości co do omawianego tematu.

W dalszej części spotkania komisja zajęła się omówieniem projektu na wykonanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni ulicy Miłej.

W tej sprawie Kierownik Wydziału Infrastruktury przedstawiła dwa warianty.

Wariant I

Postępowanie według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przechodzi przez budynek (obejmuje wykupienie znacznej ilości gruntów od osób prywatnych oraz wiąże się z przeniesieniem 4 rodzin – 10 osób do innego budynku)

Wariant II

Przechodzi obok budynku projekt powstaje na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID. Wiąże się to z wykupieniem tylko 36m² od osoby prywatnej.

Procedura ta jest dłuższa ale według wyliczeń wykupienie 36m² gruntu jest tańsze niż koszty związane z zapewnieniem mieszkań dla 4 rodzin i przeprowadzenie drogi według wariantu numer I.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wariantem numer II.

Kolejny punkt spotkania dotyczył budowy parkingu przy Urzędzie Miasta. Inwestycja miała być wspólną ze Starostwem Powiatowym, Gminą oraz ZUS. Niestety ze względu na ograniczony budżet odłożono budowę na rok 2017.

Następnie komisja rozpoczęła dyskusję na temat działki koło pałacu- PTTK. Beata Kołodziejska Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ewidencji mienia wyjaśniła, że jest problem z budynkami gospodarczymi, które miały zostać rozebrane, lecz gdy zostaną zburzone mieszkańcy pałacu nie będą mieli gdzie składować opału. Są prowadzone rozmowy z Panem Świątkowskim w tej sprawie, który jest zainteresowany wykupieniem tego terenu, lecz nie zapadły jeszcze w tej kwestii żadne wiążące decyzje.

Na koniec Justyna Stokowska przedstawiła plan realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury w naszym mieście. Na tym posiedzenie zakończono.

 • autor: Joanna Zakrzewska

WEEKENDOWE MECZE "PIŁKARZA"

II TURNIEJ SZACHOWY W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

5 września Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu po raz drugi w tym roku zorganizował turniej szachowy. Do rywalizacji zgłosiło się dziewięcioro zawodników, którzy wystartowali w trzech kategoriach tj. kobiety, juniorzy oraz seniorzy. Bezapelacyjnie najlepszy tego dnia był Paweł Mroziński, który wygrał wszystkie 8 pojedynków i zajął pierwsze miejsce w kategorii seniorów. W kategorii junior najlepszy okazał się Adrian Retz, który doznał porażki tylko z najlepszym zawodnikiem tego dnia. Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Retz. OSiR z pewnością będzie organizował kolejne turnieje szachowe. Mamy nadzieję, że frekwencja będzie rosła. Przypominamy również o zapisach do powstającej sekcji szachowej dla dzieci. Więcej informacji można uzyskać w biurze OSiR oraz pod numerem telefony 56 682 14 70

 

Klasyfikacja turnieju:

Kobiety:

1.Agnieszka Retz

2.Martyna Wójcikowska

Juniorzy:

1.Adrian Retz

2.Patryk Retz

3.Maksymilian Waszewski

4.Kacper Waszewski

5.Kacper Wójcikowski

Seniorzy:

1.Paweł Mroziński

2.Sebastian Waszewski

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -

GOLUB-DOBRZYŃ „PRZENIESIONY” DO TORUNIA

„Tajemnice codzienności” to jedna z ekspozycji stałych w Toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej Prufferowej. Prezentuje ona życie codzienne ludzi zamieszkujących wsie i małe miasta regionów etnograficznych: Kujaw, ziemi chełmińskiej, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i Krajny.

Wśród wystaw obejrzeć można również akcent golubsko-dobrzyński. Jedno z pomieszczeń Muzeum zaaranżowane zostało na dawny zakład fryzjerski przeniesiony z golubskiej starówki. Izba posiada wyposażenie z salonu Wiktora Kuźmińskiego, który powstał na golubskim rynku w 1902 r. Miejsce robi ogromne wrażenie dzięki epokowym eksponatom: miskom zamiast umywalek, brzytwom, dawnym karbownikom, lokówkom, ostrzałkom do żyletek i drewnianym meblom oraz szklanym witrynom.

To jednak nie jedyny nasz element tej wystawy. Otwiera ją zdjęcie zrobione przy moście granicznym na Drwęcy, przy dawnej komorze celnej.

Wszelkie informacje dla zwiedzających znajdziesz na stronie http://www.etnomuzeum.pl/

 • -

UWAGA KONKURS NA NASZYM FACEBOOKU

WYNIKI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO - 6 WRZEŚNIA 2015 R. GOLUB-DOBRZYŃ

 • -

UWAGA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

GŁOSUJEMY

PAMIĘCI DEPORTACJI DO ZSRR

Społeczny Komitet „Przywrócić pamięć”  zaprasza rodziny osób wywiezionych do ZSRR  na uroczystość związaną z odsłonięciem pomnika,  która odbędzie się 5.09.2015 r. o godz. 11.00 w Kościele p/w św. Katarzyny w Golubiu. 
Uroczystość związana z upamiętnieniem deportacji rozpocznie się mszą św., później nastąpi poświęcenie i odsłonięcie pomnika i złożenie wiązanek. Na zakończenie przedstawiciele rodzin spotkają się w Restauracji „Kaprys”, gdzie rozdane zostaną publikacje dotyczące deportacji mieszkańców Golubia, Dobrzyniu n/D i okolic. 
Patronat Honorowy nad obchodami 70 rocznicy deportacji objęła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu

 

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

Szanowni Państwo,

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 

Termin składania wniosków od: 28 września 2015 r. do 12 października 2015 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

 

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 
oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa. W ramach niniejszego konkursu zakłada się, iż dofinansowana zostanie działalność jednego partnerstwa z każdego województwa, a każde partnerstwo wypracuje co najmniej jeden zestaw rekomendacji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000zł, a maksymalna nie więcej niż kwota wyrażona w zł stanowiąca równowartość 100 000 EUR wkładu publicznego zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu i wynosi 414 260 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 000 000 zł

Więcej informacji o konkursie na stronie funduszy europejskich pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy/

 

XIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 10 września 2015 roku o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołów z XI i XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.     

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2015r.

11.  Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      o zmianie uchwały w sprawie obwodów głosowania,

c)      w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Golubiu-Dobrzyniu na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,

e)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

f)       w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

g)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

h)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

i)        w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia",

j)        w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017”,

k)      w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Golubia- Dobrzynia,

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

m)    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat.

 

12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miasta

               Hanna Grzywińska

WCZASY W USTRONIU MORSKIM

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w  dniach od 18-25.08.2015 r. zorganizował swoim członkom grupowy  wyjazd wypoczynkowy do  ośrodka wczasowego w Ustroniu Morskim, usytuowanego nad samym morzem z piękną  plażą.  Pogoda w tym czasie dopisała, więc uczestnicy mogli w pełni korzystać  ze słońca. Kiedy jedni odpoczywali na plaży, inni spacerowali  promenadą po tej uroczej miejscowości i okolicach. Grupa liczyła 80 osób, a  wszyscy wrócili zadowoleni, opaleni i w wyśmienitej formie.

                                      

 • -
 • -
 • -

"PIŁKARZE" MAJĄ SIĘ CZYM CHWALIĆ

POWITANIE SZKOŁY W "DZIAŁYŃSKIM"

1 września 2015r. o godz. 9.30 w Gimnazjum im. I. Działyńskiego zabrzmiał  pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny.
Dyrektor Gimnazjum W. Żuchowska-Stańczyk serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość gości -Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia M. Piątkowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta J. Zakrzewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu P. Warlikowskiego oraz Inspektor Oświaty A. Nowak. Słowa powitania skierowane zostały też do nauczycieli i rodziców uczniów. 
Najważniejsi jednak tego dnia byli pierwszoklasiści, któłrzy zdecydowali się na kontynuację nauki po szkole podstawowej właśnie w "Działyńskim". W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum przy ulicy Szkolnej naukę rozpoczęli uczniowie w klasie mundurowej (drugi rocznik) oraz w klasie ogólnosportowej, w której wychowawcami są M. Kaja-Kopczyńska i S. Szymański.
Dyrektor Gimnazjum przypomniała  również zebranym tragiczne wydarzenia z 1939 r.- po czym minutą ciszy uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej.
Na koniec uczniowie spotkali się z wychowawcami  w wyremontowanych salach szkoły i obiecali, że do czerwca nie opuści ich zapał do pracy i nauki.

 

WYMIANA KOTŁA WĘGLOWEGO NA GAZOWY W PEC Sp. z o. o.

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH  W 2015 ROKU.

      W sierpniu 2015 roku w PEC Spółka z o.o. został oddany do eksploatacji kocioł wodny
o mocy 2,5 MW (VITOMAX 200 HW) opalany gazem ziemnym wysokometanowym typu E. Jest to pierwszy kocioł zainstalowany w ciepłowni w Golubiu-Dobrzyniu opalany gazem ziemnym, przeznaczony do pracy w okresie letnim na pokrycie potrzeb ciepłej wody użytkowej, oraz w pozostałym okresie roku, jako kocioł szczytowy. Proces wymiany kotła węglowego WRm 5.82 na kocioł gazowy został zainicjowany złożeniem wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej w sierpniu 2011 roku do Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Kolejnym etapem procesu jest wydanie warunków przyłączenia oraz podpisanie umowy przyłączeniowej co nastąpiło w dniu 5 czerwca 2012 roku. W grudniu 2014 roku PSG zakończyło budowę sieci gazowej wraz z przyłączem do PEC Spółka z o.o. W styczniu 2015 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wyminę kotła węglowego na gazowy. Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy (wpłynęło 9 ofert) nastąpił w dniu 16 marca 2015 roku, natomiast prace rozpoczęto w kwietniu 2015 roku.

Zainstalowany kocioł jest jednostką energetyczną o znacznie większej sprawności od obecnie pracujących kotłów węglowych. Podczas ruchu próbnego kotła, na podstawie wykonanych badań osiągnięto sprawność 94% oraz bardzo niskie wskaźniki emisji do atmosfery. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło uzyskać pracę  ciepłowni ze znacznie większą sprawnością w okresie letnim oraz zwiększyć sprawność wytwarzania w pozostałym  okresie roku. Z przeprowadzonych symulacji oraz obliczeń zakłada się produkcję ciepła, w oparciu

o zainstalowany kocioł gazowy, w ilości około 30% w ciągu roku. Ponadto zmniejszenie mocy zainstalowanej w źródle ciepła pozwoliło na wyłączenie go z obowiązku podlegania ustawie   z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (system EU ETS), co w przyszłości pozwoli uniknąć kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Planowane roczne zużycie to ilość rzędu
970 tyś. m3 gazu.

Zadanie inwestycyjne budowy instalacji gazu oraz wymiany kotła sfinansowane zostało ze środków własnych spółki z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. 

 

W chwili obecnej prowadzone są prace budowy dwu przyłączy cieplnych :

 • do nowo budowanego domu parafialnego
 • do nowo budowanego budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Nowej

 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH ROZPOCZĘLI NAUKĘ

1 września uczniowie Zespołu Szkół Miejskich rozpoczęli nowy rok szkolny. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście w uroczystym apelu przywitali szkolne  mury oraz upamiętnili ofiary II wojny światowej, w 76. rocznicę jej wybuchu.

 • -
 • -
 • -
 • -

ROK SZKOLNY W "JEDYNCE" ROZPOCZĘTY

1 września o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Po uroczystości rozpoczęcia uczniowie kl. VI wraz z wychowawcami oraz zaproszonymi gośćmi uczcili pamięć poległych w II wojnie światowej.

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości, uporu i samych sukcesów.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

76. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W Golubiu-Dobrzyniu uczczono 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod pomnikiem pamięci w parku miejskim Burmistrz Mariusz Piątkowski, jego zastępca Michał Piotrowicz oraz przedstawiciel Rady Miasta Szymon Wiśniewski zapalili znicz i złożyli kwiaty. Pamiątkowe wiązanki złożyły również delegacje Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń. Ponadgodzinną wartą wydarzenie uhonorowali Harcerze z Hufca ZHP Golub-Dobrzyń.

 • -
 • -

"PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KLUBÓW SENIORA"

29 sierpnia 2015 roku w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu po raz kolejny odbył się „Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora”. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń i budowanie więzi w środowisku ludzi „złotego wieku” oraz konfrontacja zespołów i solistów. W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział ponad 250 osób. Występy oceniało trzyosobowe Jury, które po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postawiło przyznać:


1 miejsce: Zespół wokalno-instrumentalno-folklorystyczny „Gniewkowianie”; 
2 miejsce: Zespół wokalny „Nowalijki” z Chełmna;
3 miejsce: Zespół „Złote kłosy” z Jabłonowa Pomorskiego
GRATULUJEMY!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w ostatnim tygodniu wakacji w dniach od 25 do 28 sierpnia 2015 r. w  Przedszkolu Publicznym Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

W zajęciach  mogły brać udział dzieci w towarzystwie dorosłego opiekuna. Pierwszego dnia niektóre dzieci śmiało wchodziły do sal, inne do zabawy trzeba było trochę zachęcić, ale podczas zajęć bardzo chętnie angażowały się w różnorodne formy aktywności, do których zapraszały Panie nauczycielki. Z wielką uwagą słuchały opowiadań i bajek czytanych przez przyszłych wychowawców. W sposób naturalny, w obecności swoich rodziców, bądź opiekunów przyszłe przedszkolaki powoli zaprzyjaźniały się z nowym otoczeniem: salami, łazienkami, szatnią i ogrodem przedszkolnym, w którym spędziły miło czas.

Dzięki wspólnym spotkaniom podczas zajęć adaptacyjnych, dzieci na pewno łatwiej zaadoptują się w przedszkolu od września, traktując to miejsce jako przyjazne i bezpieczne.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXIV BIEG SOLIDARNOŚCI

29 sierpnia odbył się XXIV Ogólnopolskiego Bieg Solidarności, którego głównym organizatorem był Jerzy Nadolski, Prezes ogniska TKKF "Rytm" w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku do organizacji zawodów włączył się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz Urząd Miasta.  

- Rywalizacja miała też cel charytatywny. Pobiegliśmy żeby pomóc Szymonkowi choremu chłopcu z Kamionki gmina Radomin. Bieg był w części sfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa kujawsko – pomorskiego, MKZ NSZZ "Solidarność”, Urząd Miasta Golubia – Dobrzynia jak również OSIR. A przede wszystkim jak zawsze uczciliśmy kolejną rocznicę powstania NSZZ "Solidarność - dla Gazety Pomorskiej mówił Jerzy Nadolski.

Do rywalizacji przystąpiło około 130 zawodników z całej Polski ale również z zagranicy. Trasa prowadziła z Nowogrodu przez ulice Lipnowską, Plac Tysiąclecia, Kościuszki, Żeromskiego i ponownie w stronę Nowogrodu, a łączna długość trasy wynosiła 10 km. Najlepszy okazał się reprezentant Kenii Boniface Wambua z czasem 30,49 min. Tuż za nim uplasowali się reprezentanci Ukrainy Paweł Olyjnik oraz Sergii Krovlaidis. Wśród kobiet najlepsza okazała się Natali Batrak przed Ukrainką Swietlana Olyjnik oraz Beatą Lupa.

 

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA NAJMŁODSZYCH

28 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przy pomocy Domu Kultury zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych Mieszkańców miasta. Wspólna zabawa przy muzyce przyciągnęła około 40 dzieci w różnych wieku, które razem mile spędziły czas. Dzieci mogły wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, umiejętnościami tanecznymi, jak i talentem malarskim. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja „rybki’, która powtarzana była kilkukrotnie. Rywalizowano również w torze przeszkód, zawodach hula-hop i  w skokach na skakance. Najmłodsi uczestnicy festynu pilnowali „jajeczka niespodzianki”, które skrywało w sobie różne upominki. Wszystkie dzieci, które brały udział w konkurencjach otrzymały nagrody w postaci słodyczy oraz przyborów szkolnych, które z pewnością przydadzą się w nadchodzącym roku szkolnym.

Wielkie podziękowania należą się Panu Jackowi, który podczas festynu uczył dzieci podstaw rysunku.

Jeżeli dopisze  pogoda OSiR we wrześniu zaplanuje kolejny festyn, na którym mamy nadzieję pojawi się jeszcze więcej dzieci, które chętnie pobawią się ze swoimi rówieśnikami oraz powalczą o ciekawe nagrody. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 • -

RAZ JESZCZE - GRATULUJEMY!

Za każdym osiągnięciem sportowym stoi talent, wyrzeczenia i ciężka praca podczas treningów. Właśnie dzięki temu, wychowanek Klubu Sportowego Piłkarz Gabor Grabowski, osiągnął wielki sukces - już od połowy sierpnia spotkać go można na boisku w gronie zawodników Legii Warszawa!!! Jakie były początki jego piłkarskiej kariery?


KS Piłkarz Golub - Dobrzyń – pierwsze kroki na boisku
Gabor Grabowski (ur. 21.04.2002) w KS Piłkarz Golub-Dobrzyń trenował od początku powstania klubu. To tutaj pod czujnym okiem pierwszego klubowego trenera Tomasza Niemiry stawiał pierwsze kroki na piłkarskiej murawie. Jego późniejszymi opiekunami w Piłkarzu byli również Jarek Kaptajn, Artur Bączkowski, a także Kamil Kuczkowski. Podczas swojego pobytu w KS Piłkarzu, wiele razy nagradzany był na Ogólnopolskich turniejach, gdzie zdobywał tytuły najlepszego strzelca i zawodnika. Osoby związane w tym czasie z KS Piłkarz, wspominają Gabora jako zawodnika nie tylko zdolnego, ale obdarzonego rozbrajającym poczuciem humoru, który doceniany był zawsze przez kolegów z drużyny i trenerów. :)

 

Dotrzymać kroku starszym - treningi z Elaną Toruń
2013 roku, Gabor opuścił szeregi KS Piłkarza i trafił do klubu Elana Toruń, gdzie występował na boisku jakonapastnik. Warto zaznaczyć, że chłopak dotrzymywał kroku kolegom z drużyny, mimo iż był od nich 2 lata młodszy! Wielokrotnie otrzymywał również powołania do reprezentacji K-PZPN im. Włodzimierza Smolarka.


Treningi nawet w wakacje
Gabor Grabowski czas na treningi znajduje cały rok! Wraz z innym wychowankiem KS Piłkarz, Wiktorem Pokorowskim objęty jest programem Letniej Akademii Młodych Orłów. Wspólnie z najlepszymi piłkarzami z całego kraju, Gabor uczestniczy w obozach, które organizowane są przez PZPN w Gniewinie. Treningi w ramach LAMO to znakomita okazja aby zdobyć nowe umiejętności, ale też przepustka do profesjonalnej kariery piłkarskiej!

Powołanie do Legii Warszawa!
Gabor Grabowski wyróżniał się na tle innych zawodników do tego stopnia, że interesowały się jego pozyskaniem takie kluby Ekstraklasy jak: Lechia Gdańsk, Lech Poznań, WKS Zawisza Bydgoszcz S.A., UKS SMS Łódz i Legia Warszawa. Ostatecznie, nasz młody piłkarz wstąpił w szeregi Legii Warszawa i od 27 lipca tego roku, trenuje wraz z innymi młodymi zawodnikami tego klubu. Trzymajmy kciuki za Gabora, bo już 16 sierpnia rozpoczyna rozgrywki w Ekstraklasie Młodzików województwa mazowieckiego!


Cały zespół KS Piłkarz dziękuje Gaborowi Grabowskiemu za wspólne treningi! Ale kim byłby młody piłkarz bez trenera, który pokieruje jego karierą? Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec pierwszego opiekuna Gabora, Tomasza Niemiry, który w bardzo dużym stopniu zaangażował się w rozwój naszego piłkarza. Jesteśmy dumni z sukcesów Gabora i życzymy aby jego sportowa kariera rozwijała się pomyślnie.

Gabor, mamy nadzieję, że jeszcze o Tobie usłyszymy! :)

 

 • autor: Klub Sportowy "Piłkarz" Golub-Dobrzyń
 • -
 • -
 • -
 • -

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, który zatwierdził Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego.

Podczas spotkania wyłoniono Zarząd komitetu, w skład którego wszedł Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wicestarosta Powiatu Franciszek Gutowski oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Strategia to dokument, który wyznacza kierunki działania na terenie powiatu golubsko-dobrzynskiego. Zawiera on listę projektów podstawowych, rezerwowych  i komplementarnych, jakie poszczególne gminy chcą realizować w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20120.

Do zadań Zarządu należy m. in.:

- opracowanie listy rankingowej projektów,

- aktualizacja listy,

- przedkładanie dokumentów Marszałkowi.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń na liście podstawowej ma dwa projekty:

 1. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich
 2. Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne w Golubiu-Dobrzyniu.

Dziś przyjęto Strategię, którą Zarząd przedstawi do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego jeszcze w tym tygodniu.

Po zaopiniowaniu dokumentu przez Marszałka gminy będą mogły ubiegać się o środki finansowe na realizację zadań . 

 • -
 • -

KONSULTACJE W SPRAWIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W dniach 24 i 25 sierpnia 2015 r. Mieszkańcy miasta mogli uczestniczyć w spotkaniach z autorami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia. W siedzibie  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego przedstawiciele przedsiębiorstwa IGO udzielali konsultacji przybyłym zainteresowanym.

Najczęstszym było pytanie o możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje prywatne, związane z montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w domach.

Wszelkie informacje dotyczące Plany można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia. 

 • -
 • -
 • -
 • -

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIASTA

25 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
W posiedzeniu wzięli  udział radni, Burmistrz, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa IGO. Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, opracowana przez twórców dokumentu. Omówiono istotę Planu, wskazano cele wyznaczone na lata 2014-2020, zreferowano jego zadania oraz działania promocyjne i edukacyjne.

Podczas posiedzenia  radni obradowali również nad sprawą opłaty targowej w Mieście.  Opłata ta pozostaje jednak bez zmian i wg uchwały rady wynosi obecnie 30 zł za jeden dzień handlu.  

 

 

PIKNIK ZE ZWIERZAKIEM

Dnia 22 sierpnia Fabryka Kultury razem ze Stowarzyszeniem Obrońców Zwierząt "Przyjazna Buda" zorganizowała PIKNIK ZE ZWIERZAKIEM. Współorganizatorem był Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

Podczas pikniku można było się spotkać z różnymi atrakcjami, a mianowicie:

-malowanie twarzy,
-tor agility,
-kącik adopcyjny,
-bazarek z rękodziełami,
-stoisko z poradami weterynaryjnymi,
-ogromne bańki mydlane,
-malowanie farbami,
-malowanie kredą chodników.

 
Fabryka Kultury dziekuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie  pikniku, a zwłaszcza Stowarzyszeniu Obrońców Zwierząt "Przyjazna Buda" oraz Urzędowi Miasta Golubia-Dobrzynia i pracownikom za pomoc.

 Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne nasze akcje!

 • autor: Fabryka Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TRENING OTWARTY TYPU CROSS I KARATE KYOKUSHIN W OSiR

Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin oraz OSIR Golub- Dobrzyń w dniu 22 sierpnia przeprowadził trening otwarty typu Cross. W spotkaniu udział wzięło niemal 20 osób. OSiR zacieśnia współpracę z Klubem i wszystkie zajęcia będą odbywały się w świeżo wyremontowanej sali Ośrodka. ZAPRASZAMY

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG SOLIDARNOŚCI

To już dwudziesta czwarta edycja tych zawodów, a jednocześnie impreza ta uświetnia sierpniowe obchody trzydziestopięciolecia NSZZ Solidarność w naszym regionie. Trasa biegu wiedzie po malowniczych okolicach Golubia – Dobrzynia i jest okazją do sprawdzenia się także w rywalizacji rodzin i związkowców.

więcej na stronie: https://www.facebook.com/events/1514709252152816/

UWAGA NA KIESZONKOWCÓW

Policjanci z Golubia-Dobrzynia prowadzą działania prewencyjne skierowane do szerokiej grupy odbiorców. W każdy piątek miesiąca policjanci udają się na targowisko miejskie, gdzie za pomocą megafonów przestrzegają przed kradzieżami oraz przypominają o podstawowych zasadach mogących pomóc w ustrzeżeniu się przed kradzieżą kieszonkową.

Do najczęściej stosowanych przez sprawców metod jest „sztuczny tłok". Dzięki temu sprawcy „usypiają" czujność ofiary, sprawdzają jak reaguje ona na np. popychanie, o ile osoba nie reaguje na te bodźce w ciągu kilku sekund, z torebki czy kieszeni znika portfel!

Zazwyczaj przy wyciąganiu przedmiotów z kieszeni złodzieje posługują się metodą na tzw. gołą rękę, stosując wyuczone chwyty. Zdarza się, że dla zmylenia uwagi, krzyczą „UWAGA ZŁODZIEJE". Wówczas każdy odruchowo sięga po portfel, wskazując obserwującym go złodziejom miejsce, gdzie trzyma pieniądze!

Pamiętajmy!

*Nigdy nie nośmy w tylnej kieszeni spodni portfela, kobiety powinny zawsze trzymać torebkę przed sobą; 
* Kiedy płacimy, wyjmujmy tyle pieniędzy, ile potrzebujemy, nie afiszujmy się, że mamy przy sobie dużą sumę; 
*Jeżeli czujemy, że ktoś wyjmuje nam portfel lub wkłada rękę do torebki, zróbmy jak najwięcej hałasu! Jak najszybciej zawiadamiajmy policję. Nasza szybka reakcja zwiększa szanse zatrzymania sprawcy i odzyskanie utraconego mienia.


Pamiętajmy! Nasze życie i zdrowie jest najważniejsze, więc nie ratujmy za wszelką cenę torebki. 
Starajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów z wyglądu napastników, to w jakim kierunku uciekł, do jakiego samochodu lub autobusu wsiadł i natychmiast powiadamiajmy o tym, policjantów. 


mł.asp. Justyna Skrobiszewska
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu 
tel. 515 031 266
rzecznik-golub@policja.gov.pl

 • -

DRUGI WAKACYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

20 sierpnia odbył się drugi wakacyjny turniej siatkówki plażowej mężczyzn. Po raz kolejny na boisku na stadionie miejskim pojawili się fanatycy siatkówki. W rywalizacji wzięło udział 7 par. Zawody zostały przeprowadzone systemem brazylijskim, który powodował, że jedna porażka nie eliminowała żadnej pary z turnieju. Po zaciętych pojedynkach najlepsza okazała się para z Kikoła – Tomczyk/Górecki, która wygrała wszystkie swoje mecze. Za nimi uplasowali się bracia Lewiccy oraz para Pokuciński/Ciechacki. Wszystkie pary otrzymały nagrody rzeczowe a najlepsze trzy pary zostały uhonorowane również medalami.

Klasyfikacja końcowa:

1.Tomczyk/Górecki

2.Lewicki/Lewicki

3.Pokuciński/Ciechacki

4.Dołęgowski/Gąsiorowski

     5.- 6. Przyjemski/Jabłoński

     5.- 6. Rozwonkowski/Natkowski

     7.Cichowicz/Wesołowski

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NOWE ŁAWECZKI  WZDŁUŻ ULICY LEŚNEJ

 

Dzięki hojności Radnych Miejskich Dominiki Piotrowskiej i Konrada Zaporowicza oraz staraniom i pracy pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, od wczoraj Mieszkańcy mogą odpocząć podczas spacerów na ul. Leśnej.  Nowe ławeczki ustawiono wzdłuż lasku miejskiego, do samego skrętu w stronę oczyszczalni.  

 • -
 • -
 • -
 • -

STYPENDIUM BURMISTRZA – ZŁÓŻ WNIOSEK

Drodzy Mieszkańcy, od 1 do 15 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, mieszczącej się w Gimnazjum przy ul. Szkolnej 37.

O dotacje mogą ubiegać się uczniowie:

1) którzy pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych;

2) których rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

3) którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce;

4) którzy pochodzą z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 560 zł brutto;

5) wykazują się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i osiągnięciami artystycznymi.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których średnia ocena za poprzedni semestr wynosi co najmniej 4,5 lub wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi.

Wnioski o przyznanie stypendium można już pobierać w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (56) 682 00 88 oraz w siedzibie MZOO przy ul. Szkolnej 37.

DOFINANSOWANIE DO SZKOLNEJ WYPRAWKI

Jeszcze do 10 września we wszystkich szkołach miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

można składać wniosek o dofinansowanie do zakupu szkolnej wyprawki.

Pomoc skierowana jest do trzech grup uczniów:

 1. trzecioklasistów szkół podstawowych oraz klas trzecich ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
 2. tych, którzy kontynuują naukę wg nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum
 3. uczniów niepełnosprawnych z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełniać pewne kryteria. Pomoc przysługuje:

 1. uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł.;
 2. uczniom pochodzących z rodzin  niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, która ma uwzględnić lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (czyt. MEN – Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2015/2016);
 3. uczniom niepełnosprawnych, bez względu na dochód.

Co ważne, zgodnie z programem wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych SKŁADA SIĘ DO DYREKTORA SZKOŁY. ZWROT PIENIĘDZY NASTĘPUJE PO PRZEDŁOŻENIU DOWODU ZAKUPU (np. faktura VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. Kwota kryterium dochodowego w tym roku wynosi 574 zł.

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA NASZYCH UCZNIÓW

Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny - już drugi rok  reformy podręcznikowej. Dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej także uczniowie ze szkół miejskich otrzymają darmowe podręczniki.

Naszym szkołom na realizację reformy została przyznana kwota niemal 80 tys. złotych na rok szkolny 2015/2016.  Oferta reformy jest dużo szersza niż w roku ubiegłym. Darmowe książki należą się, jak poprzednio pierwszoklasistom ze szkół podstawowych, a w tym roku również dzieciom z klas drugich i czwartych oraz uczniom klas pierwszych gimnazjum.

Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że dotacja jest już na kontach szkół. Drukiem i kolportażem darmowych podręczników dla klas I-II SP zajęło się Ministerstwo. „Nasz Elementarz” dostaną uczniowie najmłodszych klas. Dodatkowo szkoły otrzymały z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia oraz kwotę 25 zł na zakup książki do nauki języka obcego.

Rodzice nie muszą także kupować podręczników i ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych dla dzieci, które zaczynają naukę w klasie IV SP oraz I gimnazjum. W tym roku to nasze szkoły kupią komplet książek i ćwiczeń dla uczniów. Podręczniki będą nowe, kupione na rynku od wydawcy i co praktyczne, będą „wieloletnie” – kupione w tym roku posłużą przynajmniej trzem kolejnym rocznikom.

Jak zapowiada MEN do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów.

Więcej informacji można uzyskać w naszych szkołach oraz na stronie: www.men.gov.pl

 

 • -
 • -

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W KOWALEWIE POMORSKIM

 • -

NIEPOKORNI NA BOISKU SZKOLNYM

Na piątkowym koncercie "Pieśni niepokornych" wystąpili: Beata Rumińska, Karol Grąbczewski oraz Łukasz Kamiński. Dziękujemy za emocjonalne wykonania, gratulujemy dojrzałości i ogromnej wiedzy.

Gdzie diabeł nie może tam... NIEPOKORNI? Koncert, który odbył się 14 sierpnia to muzyka ambitna,może i specyficzna, jednak żeby ją ocenić, najlepiej posłuchać osobiście. Nie trzeba tych piosenek kochać, ale wypada znać. Kawał historii ujęty w słowa, wersy, zwrotki. Nie chcemy rozgrzebywać starych ran, a jedynie cieszyć się pięknem piosenki, która miała sens, która opowiadała o czymś, co było dla jej autora ważne. O rzeczywistości, w której czasami przyszło się zachłysnąć chwilą, a innym razem podjąć polemikę z tym, co trwa lub co ma nadejść. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński- bardowie polskiej pieśni niepokornej i teksty Edwarda Stachury śpiewane przy akompaniamencie fortepianu przez młode pokolenie. Zdumiewająca jest dojrzałość, która towarzyszy tym wykonaniom, ale zachwyca też, a może i przede wszystkim energia, charakterystyczna buńczuczność oraz prawda bijąca od wykonawców. 

 • autor: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • -

KOMFORT DLA PIESZYCH

W minionym tygodni zakończyliśmy układanie chodnika przeprowadzającego przechodniów z Placu Tysiąclecia na osiedle Drwęckie. W ramach oszczędności został on wykonany z płytek rozbiórkowych, pochodzących z ul. Nowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1500 zł.

Obecnie kontynuujemy prace remontowe na Placu Tysiąclecia, gdzie wyrównany zostanie ciąg pieszy w kierunku osiedla.

 

 
 
 • -
 • -
 • -

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYGRAJ TORBĘ PEŁNĄ GADŻETÓW

Jesteś Mieszkańcem Golubia-Dobrzynia? Masz oryginalne zdjęcie z wakacji i chcesz się nim podzielić? Wyślij je na adres prasaum@golub-dobrzyn.pl i wygraj torbę pełną gadżetów!

 

 

Przypominamy ...

1. W konkursie może wziąć udział każdy Mieszkaniec Golubia-Dobrzynuia, również osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.

3. Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu i przesłaniu w formie elektronicznej (plik JPG) – 1 ZDJĘCIA.

4. Tematem zdjęcia może być:

-  fotografia uczestnika konkursu w charakterystycznym i znanym miejscu w Polsce lub za granicą, na okolicznej plaży, w naszym mieście lub w przydomowym ogródku.

5. Zdjęcie musi być oryginalne, niedopuszczalne jest  wykorzystywanie zdjęć innego autorstwa.

6. Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy: prasaum@golub-dobrzyn.pl

W mailu należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer kontaktowy autora zdjęcia oraz o opis fotografii (gdzie zostało zrobione i kto się na nim znajduje)

7. Przekazanie lub przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację na stronie internetowej Miasta oraz Facebooku i Instagramie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

8. W przypadku, gdy na zdjęciu znajduje się więcej osób ewentualna nagroda przysługuje osobie, która dostarczyła zdjęcie jako pierwsza. Osoba ta równocześnie wyraża sama zgodę, a także na własną odpowiedzialność oświadcza, że pozostałe  osoby wyraziły zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Miasta Golubia-Dobrzynia, Facebooku i Instagramie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. .

9. Termin nadsyłania zdjęć mija 28 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 września 2015 r. o godz. 13:00.

11. Autor najciekawszego wakacyjnego zdjęcia otrzyma torbę pełną naszych gadżetów.

 

Zapraszamy do wakacyjnej zabawy ;-)

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W miniony piątek, z okazji obchodzonego 15 sierpnia  Święta Wojska Polskiego, hołdującego  zwycięstwu oręża polskiego odniesionemu w Bitwie Warszawskiej nad Rosją Sowiecką w 1920r.

Zastępca Burmistrza Michał Piotrowicz wraz z Kierownikiem Wydziału Infrastruktury UM  Justyną Stokowską złożyli kwiaty pod pomnikiem  marszałka Józefa Piłsudskiego w parku miejskim.

Symboliczne wiązanki złożyły również delegacje  Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu.

 • -
 • -
 • -

UWAGA NA KLESZCZE

 • -

KLASA MUNDUROWA Z "DZIAŁYŃSKIEGO" ZAPREZENTUJE SIĘ W TORUNIU

Wakacje w pełni, ale planowanie działań na rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum im. I. Działyńskiego toczy się pełną parą. Klasa mundurowa weźmie udział w Uroczystym Apelu Patriotycznym z okazji obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość będzie miała miejsce 27 września 2015 r. o godz. 13 na Rynku Nowomiejskim w Toruniu, a jej organizatorem jest Konfederacja Organizacji Proobronnych. 
Młodzi "mundurowcy" zaprezentują też pokaz musztry wojskowej, a na koniec udadzą się na militarny piknik. Gimnazjaliści z Golubia-Dobrzynia z niecierpliwością czekają na  niesamowitą lekcję historii i patriotyzmu. 

MKS "DRWĘCA" W NOWYM SEZONIE I W NOWYCH STROJACH

Miejski Klub Sportowy "Drwęca" rozpoczął  zmagania w nowym sezonie piłkarskim. 6 sierpnia miała miejsce prezentacja drużyny na odświeżonej  stadionowej murawie w Golubiu-Dobrzyniu.

Piłkarze "Drwęcy"  rozegrali już 2 mecze ligowe: 

Piątoligowcy zmierzyli się w pierwszej kolejce z Olimpią II Grudziądz. Niestety przegrali na wyjeździe 1:3. 

Drugi mecz "Drwęca" wygrała z Flisakiem Złotoria. Z wyjazdu piłkarze wrócili z wynikiem 3:2. 

Zachęcamy wszystkich do kibicowania i śledzenia poczynań drużyny w kolejnych meczach ligowych.  Już 5 września "Drwęca" rozegra pierwsze spotkanie "u siebie", a tuż przed nim, tradycyjnie ogłosimy konkurs na wytypowanie wyniku meczu. Gadżety Klubu już czekają na zwycięzców.

 • Kołodziej Maciej, Kanik Radosław (Unia Solec Kujawski),...
  Kołodziej Maciej, Kanik Radosław (Unia Solec Kujawski), Bleja Krystian, Piętka Rafał, Kopka Błażej (Rolko Konojady), Kanik Paweł, Góral Kamil
  W środku od lewej stoją: trener - Tomasz Strzelecki, Bączkowski Artur, Szponikowski Miłosz, Jagielski Bartosz, Buczyński Kamil (Iskra Ciechocin – powrót z wypożyczenia), Piotrowski Kacper, prezes Szczygielski Piotr
  Na dole od lewej siedzą: kierownik - Pepliński Paweł, Gołoś Karol, Nikyta Rybak (Rolko Konojady)(Ukraina), Szulc Jakub (LZS Bobrowo)

  Na zdjęciu brak jeszcze kilku zawodników. Drwęcę reprezentować będą również: Podolski Patryk (Start Pruszcz Pomorski), Skuza Daniel (Rolko Konojady), Raszka Dawid, Pukłacki Piotr oraz Kaźmierkiewicz Maciej.

PISMO DOTYCZĄCE XX MIESZCZAŃSKICH POHULANEK

Szanowni Państwo!

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi organizacji imprezy pod nazwą „Mieszczańskie Pohulanki”, informuję:

 • dnia 24.07.2015. do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęło pismo, adresowane do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, którego autorami byli organizatorzy XX Mieszczańskich Pohulanek. W piśmie tym organizatorzy zachęcali do współpracy przy organizacji tejże imprezy. Był to pierwszy i jak do tej pory jedyny kontakt ze strony organizatorów,

 • dnia 29.07.2015. przesłałem organizatorom odpowiedź na w/w pismo, w którym wyraziłem zainteresowanie współpracą przy organizacji Pohulanek (skan pisma w załączniku),

 • do dnia dzisiejszego, do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia nie wpłynęła żadna odpowiedź na moje pismo, nie miała też miejsca żadna reakcja ze strony organizatorów, czy to w formie kontaktu telefonicznego czy osobistego,

 • w związku z brakiem informacji ze strony organizatorów Pohulanek nie jestem w stanie poinformować Mieszkańców Golubia-Dobrzynia o dalszych losach tej imprezy.

 

Z wyrazami szacunku

Mariusz Piątkowski

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

PRACE REMONTOWE NA TERENIE OSIR

W sierpniu prowadzonych jest sporo prac remontowych na terenie OSiR. Jedną z najpilniejszych spraw jest naprawa części sanitarnej w szatni kompleksu wielofunkcyjnego Orlik. Po kontroli inspektora z uprawnieniami budowlanymi część ta z uwagi na zagrożenia została wyłączona z użytkowania. Zgodnie z zaleceniem w trybie pilnym przystąpiono do prac naprawczych. Ukończenie remontu planowane jest  do dnia 20-08-2015r. Dokonano również przeglądu placu zabaw. Zamówiono nowe części, które zostaną wymienione w najbliższym terminie. Niektóre elementy, które nadawały sie jeszcze do naprawy zostały już odnowione. W najbliższym czasie  ( tj.od 17-08-2015 )  dokonana zostanie renowacja podłoża w najmniejszej sali gimnastycznej na starszej części obiektu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WAKACYJNY RAJD ROWEROWY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu po raz kolejny zorganizował Rajd Rowerowy.W niedzielę 9 sierpnia o godz. 11.00 ze Stadionu Miejskiego grupa 11 śmiałków ruszyła w drogę.Trasa przebiegała głównie drogami leśnymi, częściowo szosą przez Słuchaj,Pasiekę i malownicze Leśno, Okonin, Elgiszewo przez Dulnik do Golubia-Dobrzynia. Pogoda dopisywała,humory również. W pięknym miejscu na przystani w Elgiszewie uczestnicy rajdu mogli upiec kiełbasę na wcześnie przygotowanym grillu.Po krótkim odpoczynku i chwili relaksu cała grupa ruszyła w dalszą drogę. Najmłodszą uczestniczką rajdu była sześcioletnia Zuzia,która dzielnie przejechała całą trasę, a liczyła prawie 30 km. Na miejscu w Golubiu-Dobrzyniu uczestnicy byli około 15.00 i otrzymali pamiątkowe medale. Wszyscy Rajdowicze byli zadowoleni i pytali o następny równie atrakcyjny i ciekawy rajd. Mamy nadzieję ,że następny będzie miał większą frekwencję. Do zobaczenia wkrótce !

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
  Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY

W dniu 11 sierpnia 2015 roku odbyła się Komisja Infrastruktury na której omawiano: 

-Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na ul. Miłej 7 ( na działce nie ma możliwości zabudowy). 8 radnych głosowało za tym aby sprzedać działkę.

-Kolejny wniosek dotyczył sprzedaży działki położonej przy ulicy Brodnickiej lub wydzierżawienia terenu. Radni nie wyrazili zgody na sprzedaż. 6 radnych głosowało za tym, aby działkę wydzierżawić na 3 lata ze służebnością przejazdu i bez możliwości ogrodzenia, 1 radny wstrzymał się od głosu.

-Następny wniosek dotyczył  wykupu użytkowania prawa wieczystego dla nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki 1D. Radni przegłosowali wniosek, 7 radnych opowiedziało się za wykupem użytkowania prawa wieczystego.

-Kolejny wniosek dotyczył wykupu użytkowania prawa wieczystego dla  sklepiku obok, 7 radnych było za wykupem użytkowania prawa wieczystego.

-7 radnych opowiedziało się za przepisaniem umowy  dzierżawy garażu na ulicy Gagarina na inną osobę, na tych samych warunkach.

-7 radnych opowiedziało się również za przepisaniem umowy dzierżawy gruntu na ul. Gagarina z powodu śmierci małżonka. Dzierżawa obowiązuje przez okres 3 lat.

- W sprawie rozstawienia 10 kontenerów PCK radni lokalizację powierzyli pracownikom urzędu.

-Wniosek ZHP dotyczył  błędów u konserwatora zabytków i ta nieruchomość jest wpisana na listę zabytków. Zaostrzenia odnośnie sprzedaży. Trzeba czekać 2 tygodnie na opinię konserwatora zabytków. 7 radnych głosowało za tym aby czekać na opinię konserwatora.

-Następny wniosek odnosił się do  sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej lub przetargowej. Działka ta jest dzierżawiona do końca 2015r. z przeznaczeniem na drobne uprawy rolne. Radni mają powrócić do tematu w styczniu.

-Kolejny punkt posiedzenia Komisji Infrastruktury odnosił się do sprawy umieszczenia   bezpłatnych gablot informacyjnych na terenie miasta. Zdecydowano, że miasto nie będzie płacić za umieszczane informacje. W zamian firma ta będzie miała informacje z różnych firm dookoła.

-Wniosek dotyczący sprzedaży bezprzetargowej działki na ulicy PTTK nie został rozstrzygniety, bowiem  7 radnych opowiedziało się za. Sprzedaż tej działki utrudni dojazd mieszkańców do ich mieszkań.

-Kolejny wniosek dotyczył miejsca po ściętym drzewie przy ulicy Sienkiewicza, w którym istnieje możliwość stworzenia nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców.  Radni przegłosowali wniosek.

-Wniosek dotyczący planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i modernizacyjnych na lata 2016-2017 został pozytywne zaopiniowany przez radnych.

-Regulamin dostarczania i odprowadzania ścieków został pozytywne zaopiniowany przez radnych.

-Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały dotyczący zwolnienia od podatku w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

WSPÓLNE GRILLOWANIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ WRAZ Z MIEJSKĄ I POWIATOWĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

W pierwszym tygodniu sierpnia odbyło się podsumowanie projektu pn. „Czy świat w zupełnie starym stylu?”. Uroczyście podziękowano za współpracę koordynatorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Janinie Tuszyńskiej i Pani Barbarze Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa zorganizowała poczęstunek dla gości i dzieci w postaci grilla i słodyczy.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

55. MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY

7 sierpnia 2015 roku, uczestnicy 55. Międzynarodowego Spływu Kajakowego, przypłynęli do Golubia-Dobrzynia, pokonując tego dnia trasę 48 kilometrów. W tym roku w spływie brali udział m.in.: Polacy, Holendrzy, Niemcy, nie zabrakło też uczestników z naszego miasta. Etap golubsko-dobrzyński został otwarty przez Władze Miasta oraz Organizatorów. Zwycięzca w kategorii Open mężczyzn otrzymał puchar ufundowany przez Burmistrza Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KONCERT NA DWA SERCA - AKUSTYCZNIE

 • -

INTERWENCJA W MIEŚCIE

W poniedziałek dokonane zostały oględziny stanu drzew przy kościele oraz cmentarzu golubskim oraz interwencja radnego Andrzeja Kucińskiego w sprawie naprawy trylinki i wymiany kostki na ulicy Brodnickiej. Po konsultacjach z Mieszkańcami zostaną podjęte dalsze działania administracyjne dotyczące ewentualnej wycinki drzew.

 • USZKODZONA TRYLINKA NA ULICY BRODNICKIEJ
  USZKODZONA TRYLINKA NA ULICY BRODNICKIEJ
 • INTERWENCJA RADNEGO ANDRZEJA KUCIŃSKIEGO W SPRAWIE NAPRAWY...
  INTERWENCJA RADNEGO ANDRZEJA KUCIŃSKIEGO W SPRAWIE NAPRAWY ULICY BRODNICKIEJ I WYMIANY KOSTKI
 • DRZEWA PRZY KOŚCIELE W GOLUBIU
  DRZEWA PRZY KOŚCIELE W GOLUBIU
 • DRZEWO KOŁO CMENTARZA GOLUBSKIEGO
  DRZEWO KOŁO CMENTARZA GOLUBSKIEGO
 • -

TROCHĘ CHŁODU NA GOLUBSKIEJ STARÓWCE

W czwartek na golubskiej starówce zainstalowaliśmy kurtynę wodną. Przez cały weekend Mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z odrobiny ochłodzenia w trwające upalne dni. Zachęcamy jednak do zapoznania się z poradami Regionalnego Systemu Ostrzegania - jak bezpiecznie przetrwać bardzo wysokie temperatury. 

 • -
 • -

NAPRAWIAMY FONTANNĘ

Kolejny raz fontanna w parku miejskim zostanie naprawiona. Po ostatni akcie wandalizmu przez kilka tygodni była zupełnie nieczynna. Ozdoba miejskiego skweru już za moment znów będzie cieszyć przechodniów. Sczególnie w trwające upalne dni.

 

 • -

ZAJĘCIA W ODDZIALE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Pierwszy tydzień zajęć zaplanowanych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej dobiegł końca. Dzieci czytały i dyskutowały o książce Sempe Goscinnego - „Wakacje Mikołajka” i  rysowały scenkę z przeczytanych fragmentów. W Turnieju „1 z 10” wykazały się bardzo dobrą wiedzą. Ponieważ była, to bardzo dobra zabawa wszyscy byli zwycięzcami. W ostatnim dniu tego tygodnia młodzież przygotowała się do występów w „Mini Playback Show”

 • -
 • -
 • -
 • -

CHARYTATYWNA AKCJA NA GOLUBSKIEJ STARÓWCE

Czwartkowego wieczoru Mieszkańcy miasta mieli okazję wziąć udział w golubsko-dobrzyńskim etapie charytatywnego rajdu "Rowerem po Zdrowie".  Od godz. 18:00 na golubskiej starówce czterej uczestnicy rowerowej przeprawy z Będzina do Władysławowa kwestowali na rzecz dzieciaków z Domu Dziecka.

W naszym mieście honorowym patronatem akcję objął Burmistrz Mariusz Piątkowski.

Dla tych, którzy przybyli w ten gorący wieczór na golubski rynek, na scenie wystąpiło kilka zespołów muzycznych. Mieszkańcy i goście mieli okazję zmierzyć się w kilku zabawnych konkurencjach i zdobyć pamiątkowe nagrody. 

Nad imprezą czuwał Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

Wielkie podziękowania należą się nie tylko organizatorom akcji, ale przede wszystkim Mieszkańcom Golubia-Dobrzynia oraz Gościom. Dzięki Wam marzenia podopiecznych z Domu Dziecka im. D. Savio w Sarnowie stają się bliższe spełnienia.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • fot. Olga Krzyżyk (Dziennik Zachodni)
  fot. Olga Krzyżyk (Dziennik Zachodni)
 • -

GOLUBSKA STARÓWKA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO KONCERTU

Trwają przygotowania do wieczornego koncertu na golubskiej starówce. Już dziś o godz. 18:00 na rynku rozpocznie się golubsko-dobrzyński etap charytatywnego Rajdu po Zdrowie. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Gości.

Honorowym Patronatem imprezę w Golubiu-Dobrzyniu objął Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski.

Czekamy na was!

 • -
 • -

KONCERT AKUSTYCZNY - PIOSENKA AKTORSKA W PARKU MIEJSKIM

W niedziele 2 sierpnia w parku przed Urzędem Miasta mieliśmy okazję wysłuchać przepięknego koncertu pod szyldem piosenki aktorskiej. Wystąpili Natalia Majewska i Bartłomiej Kozłowski. Wokalistka uwiodła zgromadzoną publiczność przepięknym głosem i lekko teatralnym charterem występu. Każdy utwór był małym spektaklem, mieniącym się całą gamą uczuć. Nie gorzej wypadł Bartek, który swoją grą oczarował zebranych a utwory Fryderyka Chopina w jego wykonaniu to majstersztyk.
Cieszę się, że mogłam poznać tych dwoje niezwykle zdolnych, młodych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechcieli wystąpić w Golubiu - Dobrzyniu i podzielić się z nami swoim talentem.

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

 • -
 • -
 • -
 • -

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM

I N F O R M A C J A

Podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii referendalnej lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Mieście Golub-Dobrzyń.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w:

Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń,

Plac Tysiąclecia 25, pok. 7 (Ip.)

w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

 

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń:

Pani Mariola Milarska - urzędnik wyborczy

tel. 56 683 54 11, wew. 33

e-mail: mmilarska@golub-dobrzyn.pl

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia     7 sierpnia 2015r. do godz. 14:00 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - LATO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Zapraszamy

Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „Lato Funduszy Europejskich”

Informacje o szkoleniu:
Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji. Zapoznania z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Uczestnik na zakończenie cyklu otrzyma certyfikat zdobytej wiedzy oraz gadżet.
Zapewniamy bezpłatny catering :)

Dla Kogo
Dla przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego 

Zakres szkolenia
Bezpłatny - 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
• Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
• Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
• Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania

Termin i miejsce szkolenia:

Brodnica w terminach: 

19-21.08.2015r.

09-11.09.2015r.

Brodnicki Dom Kultury

 

Organizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki.
oraz u Koordynator projektu –

Natalia Jastrzębowska
tel.: 726 290 009
e-mail: friig@wp.pl

7 sierpnia zapraszamy na plenerowe zajęcia plastyczne prowadzone przez Jacka Kamińskiego. Spotykamy się o godzinie 10.00 przy Domu Kultury i wyruszamy do przystani "Zacisze". Nie może Was zabraknąć!

 • -
 • -

WARSZTATY KREOWANIA WIZERUNKU

Fotorelacja z czwartkowych Warsztatów Kreowania Wizerunku. Tematem była baza garderoby. Podczas pierwszej części zajęć omówione zostały trzy najprostsze metody budowania bazy naszej szafy, natomiast w drugiej części Uczestniczki na podstawie przykładowych bazowych ubrań mogły stworzyć stylizacje na różne okazje. Jak zwykle półtorej godziny minęło w przyjaznej atmosferze
Kolejne spotkanie już za dwa tygodnie, dowiemy się o wpływaniu strojem na otoczenie oraz manipulowaniu wizerunkiem. Zapraszamy serdecznie!

 • autor: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KABARET "SMILE" W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wyjątkowy występ kabaretu "Smile" z dużą dawką dobrego humoru. W programie zobaczyć można zarówno skecze o przyszłości, nawiązujące do wizji Lema, teraźniejsze i przyziemne życie pewnej gwiazdy o imieniu Merlin, jak i te nawiązujące do przeszłości, w humorystyczny sposób pokazujące odwieczne absurdy. "Smile" to nie tylko skecze, lecz także niebanalne piosenki, wykonywane na najwyższym poziomie, co usłyszeć można w dość przewrotnej piosence o miłości, z zastanawiającym morałem lub w piosence wzorowych mężów.

Dom Kultury ul. Gen. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

* bilety w cenie 40 zł 
* biletynakabarety.pl 
* kupbilecik.pl 
* sekretariat Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

19 września 2015 roku, godzina 16:00 sala widowiskowa

Informacje i zamówienia bezpośrednio pod numerem telefonu : 720 870 670 lub 56 683 24 08

ZAPRASZAMY!

 • -

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA

2 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował coś dla osób nie lubiących biegać, grać w piłkę czy jeździć na rowerze. Po długiej przerwie odbył się TurniejSzachowy o Puchar Burmistrza Golubia-Dobrzynia. Do zawodów zgłosiło się 13 zawodników w przedziale wiekowym od 8 aż do 69 lat. Zawody zostały otwarte przez sędziego głównego pana Zygmunta Kujawę oraz prezesa Okręgowego Związku Szachowego pana Benedykta Mrozińskiego, który życzył miastu powrotu do najlepszych lat w tej dyscyplinie sportowej. Turniej został przeprowadzony systemem szwajcarskim co powodowała, że wszystkiego kategorie tj. senior, junior (do 18 lat) oraz kobiety grały wszystkie razem dlatego najstarszy zawodnik mógł zagrać z najmłodszym a kobieta z seniorem. Zawodnicy obierali najróżniejsze taktyki od natychmiastowego ataku, obronę króla oraz wyczekując zawodnika aż skończmy mu się czas gdyż na partię na każdego zawodnika przypadało 15 minut odmierzane przez specjalny zegar. Podczas turnieju nie obyło się bez niespodzianek, gdyż teoretycznie wyżej notowani zawodnicy odnotowali porażki w początkowej fazie rozgrywek. Po rozegraniu 7 rund zostali wyłonieni najlepsi zawodnicy każdej kategorii. Najlepszym zawodnikiem całego dnia oraz kategorii junior był Mateusz Jaskulski, który doznał tylko jednej porażki. Tuż za nim uplasowali się Adrian Retz oraz Patryk Retz W kategorii kobiet najlepsza okazała się Retz Agnieszka, która jako jedyna pokonała najlepszego zawodnika dnia. Drugie miejsce zajęła Sylwia Kowalska. W kategorii senior rywalizacja między dwoma zawodnikami była zacięte do ostatniego momentu. Ostatecznie najlepszy okazał się Włodzimierz Wolender z Nowych Skalmierzyc tuż za nim byli Sebastian Waszewski oraz Jakub Gzywiński. Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Bartosz Kowalski, który ma 8 lat i stawiał duży opór starszym i bardziej doświadczonym kolegom. W turnieju wzięli udział reprezentanci Golubia-Dobrzynia oraz Kowalewa Pomorskiego. Po ostatnim spotkaniu Burmistrz Golubia-Dobrzynia pan Mariusz Piątkowski oraz kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Piotr Floerke wręczyli wszystkim zawodnikom nagrody w postaci statuetek a najlepszym zawodnikom puchary oraz nagrody rzeczowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji liczy na powrót szachowych tradycji do Golubia-Dobrzynia, które przez długi czas były wizytówką miasta.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET W OSiRze

31 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował turniej siatkówki plażowej kobiet. W rywalizacji wzięły udział 4 pary. Były to reprezentantki klubów z naszego powiatu tj. Volley Golub-Dobrzyń oraz Zryw Wrocki. Po zaciętej rywalizacji najlepsza okazała się para Julia Jagielska i Oliwia Stępień. Wszystkie zawodniczki otrzymały pamiątkowe statuetki, które były uhonorowaniem gry w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych tzn. przy silnym wietrze oraz często pojawiającym się słońcu święcącym prosto w oczy utrudniając grę.

Wyniki:

Kozak Monika/Żabińska Agnieszka – Topi Romualda/Dudek Aleksandra               2:1

Jagielska Julia/Stępień Oliwia – Dąbrowska Magdalena/ Dąbrowska Joanna       2:0

Kozak/Żabińska – Jagielska/Stępień 0:2

Topi/Dudek – Dąbrowska/Dąbrowska 2:0

Kozak/Żabińska – Dąbrowska/Dąbrowska 2:0

Topi/Dudek – Jagielska/Stępień 2:1 

 • -
 • -
 • -
 • -

71. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia w całym kraju obchodzono 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Golubiu-Dobrzyniu, aby uczcić pamięć Powstańców harcerze z Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, funkcjonującej przy Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego Golub-Dobrzyń wystawili honorową wartę.

Burmistrz Miasta oraz delegacje samorządów uczestniczyli w obchodach  przy pomniku w parku miejskim.

Podczas uroczystości na  Placu Tysiąclecia przybyli goście otrzymali od harcerzy okolicznościową ulotkę, w której  zawarte są informacje o mieszkańcach regionu, którzy walczyli w powstaniu.

Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele  Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy oraz  delegacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół nr 3 i placówek szkolno – wychowawczo – opiekuńczych z Wielgiego.

źródło fot. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

 • -
 • -
 • -

Dzisiejszy koncert na Placu Tysiąclecia przełożony

Pogoda nas nie rozpieszcza. Koncert planowany na 19 30 zostaje przełożony na niedzielę 2 sierpnia, godzina bez zmian. Liczymy na Waszą obecność!

SPOTKANIE W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ

W dniu dzisiejszym z inicjatywy radnego Konrada Zaporowicza w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się pierwsze spotkanie z Panem Januszem Radeckim. W spotkaniu tym udział wziął również Burmistrz Mariusz Piątkowski, jego zastępca Michał Piotrowicz oraz Kierownik Wydziału Infrastruktury UM Justyna Stokowska. Tematem rozmów  z Panem Radeckim była  z zaistniała w miniony piątek sytuacją, wynikającą z wprowadzenia nowych opłat za handel w Golubiu-Dobrzyniu. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie pobierania opłaty targowej.

 • -

ŚWIĘTO POLICJI

W dniu 29 lipca  Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, jego Zastępca Michał Piotrowicz oraz Przewodnicząca Rady Miasta Hanna Grzywińska gościli na obchodach Święta Policji Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu.  Podczas uroczystości zorganizowanej na Golubskim Zamku Władze naszego Miasta czterem funkcjonariuszom z golubsko-dobrzyńskiej Komendy wręczyły wyróżnienia przyznane przez Burmistrza za wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 • -
 • -
 • -

55 MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY POJEZIERZEM BRODNICKIM, DRWĘCĄ , WISŁĄ 7-9 SIERPNIA - GOLUB-DOBRZYŃ

 
Klub Turystów Wodnych założony został w 1946 roku i jest organizacją non profit stawiającą sobie za cel promowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych oraz szerzenie wiedzy ekologicznej na rzecz ochrony środowiska. W naszym Klubie licznie zrzeszamy członków z całej Polski w każdym przedziale wiekowym. Jesteśmy członkiem ICF – Internationale Canoe Federation, Polskiego Związku Kajakowego,  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Wojskowego Stowarzyszenia „Sport – Turystyka – Obronność" oraz corocznym organizatorem Międzynarodowych Spływów Kajakowych „Pojezierzem brodnickim – Drwęcą – Wisłą".
 
Międzynarodowy Spływ Kajakowy (MSK) to impreza szczególna. To właśnie podczas tego wydarzenia spotykają się ze sobą trzy pokolenia, których różnica wieku często przekracza 60, a nawet 70 lat. MSK to możliwość poznania wielu interesujących ludzi nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Często właśnie oni przyjeżdżają na spływ, aby wspólnie spędzać czas ze swymi rodzinami i znajomymi. Imprezę organizujemy już 55 raz co jest dowodem na zapotrzebowanie na tego typu właśnie wydarzenia o cechach ponadczasowych. W ostatnich latach obserwujemy ciekawe zjawisko polegające na tym, że młodzi niegdyś dziadkowie zabierają na spływ swoich wnuków ucząc czerpania radości z otaczającej szlak natury, zaś młodzi często zapracowani i zabiegani mają okazję zwolnić tempo, wyciszyć się, zrelaksować. Tegoroczna impreza idealnie wpisuje się w cykl tematyczny Polskiego Związku Kajakowego "od KAJtka do KAJetana".
 
Trasa i daty przepływu 55. Międzynarodowego Spływu Kajakowego
„Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą", „od KAJtka do KAJetana"
1-15 sierpnia 2015 r. 

01.08. sobota – godz. 9.00 – zbiórka uczestników spływu (Chełmno ul. Biskupia 16),
– godz. 9.45 przemarsz uczestników na rynek (Chełmno, ul. Rynek),
– godz. 10.00 uroczyste otwarcie na rynku przy ratuszu. Przejazd do miejscowości Tereszewo na pole namiotowe przy Ośrodku Wypoczynkowym „Partęczyny" nad Jeziorem Wielkie Partęczyny,
02.08. niedziela Jeziora Wielkie Partęczyny – Łąkorz – Wielkie Partęczyny 14 km 
03.08. poniedziałek Jezioro Wielkie Partęczyny – Jezioro Bachotek 15 km 
04.08. wtorek Jezioro Bachotek – Jezioro Ciche – Jezioro Bachotek 26 km 
05.08. środa Jezioro Bachotek – Brodnica 19 km 
06.08. czwartek Brodnica
07.08. piątek Brodnica – Pusta Dąbrówka 28 km – Golub-Dobrzyń 48 km 
08.08. sobota Pusta Dąbrówka – Golub-Dobrzyń 20 km
09.08. niedziela Golub-Dobrzyń – Elgiszewo 20 km 
10.08. poniedziałek Elgiszewo
11.08. wtorek Elgiszewo – Lubicz – Toruń 38 km 
12.08. środa Toruń
13.08. czwartek Toruń – Solec Kujawski 27 km 
14.08. piątek Solec Kujawski
15.08. sobota Solec Kujawski – Chełmno 45 km 
Całkowita długość trasy: 252 km

Uwaga!
Nie musisz brać udziału w całym spływie.
Istnieje możliwość wyboru etapu spływu!!!
Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do 20 lipca 2015!
Decyduje kolejność wpłat.
W pierwszej kolejności będzie przydzielany sprzęt nowszej generacji.

Nasza impreza znajduje się w cyklu tematycznym „od KAJtka do KAJetana" w ramach projektu Polskiego Związku Kajakowego „Aktywnym być, to dłużej żyć".

Więcej informacji? Prosimy o kontakt:
Marek Grabowski 
mobile: +48 502 729 198

Wiceprezes Stanisław Konowalik 
mobile: +48 791 364 737
 • -
 • -

ROWEREM PO ZDROWIE

 • -
 • -

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULICY TORUŃSKIEJ

Koncepcja przebudowy ulicy Toruńskiej została już przygotowana.
Projekt dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Hallera do granic miasta.
Zakres prac miałby objąć wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie nowych chodników oraz remont istniejących zjazdów do posesji. Wartość prac związanych z przebudową ul. Toruńskiej została oszacowana na kwotę ok. 1 700 000 zł. W sprawie rezerwacji środków na ten cel Burmistrz Miasta wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 

Plik do pobrania w załączniku.

 • -

WYCIECZKA NA ZAMEK

Zamek golubski dla naszych mieszkańców też okazał się atrakcyjnym miejscem do odwiedzenia. Uczestnicy warsztatów zostali oprowadzeni przez przewodnika po naszym miejscowym największym zabytku. Seniorzy przypomnieli sobie, a młodzież i dzieci poznały historię naszego zamku, ludzi z nim związanych, dowiedzieli się o imprezach, które od dziesięcioleci odbywają się na jego terenie. Dla najmłodszych atrakcji było mnóstwo, niektórzy z nich, mimo, że mieszkają w Golubiu-Dobrzyniu na zamku byli po raz pierwszy. Schody, studnia, miejsce tortur, podziemne korytarze okazały się idealnymi tematami do snucia domysłów i tworzenia nowych historii z nimi związanych. Projekt "czy świat w zupełnie starym stylu" pozyskany przez UTW w partnerstwie z MiPBP sfinansowany ze środków Zarządu Kujawsko-Pomorskiego.

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW POZA URZĘDEM

W minionym tygodniu przed Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia zainstalowano tablicę informacyjną. Od tej pory wszelkie aktualne,  ważne dla Mieszkańców informacje pracownicy Urzędu będą umieszczać również na zewnąrz budynku. 

CHODNIK PRZY UL. MIŁEJ

Na wniosek Radnych Miasta, zasiadających w Komisji Infrastruktury, od poniedziałku pracownicy interwencyjni Urzędu Miasta zajmują się wykładaniem chodnika przy ul. Miłej. Chodnik wykonany będzie z płytek rozbiórkowych, pochodzących z ul. Nowej. 

Intencją Radnych i władz miasta było ułatwienie Mieszkańcom, a w szczególności dzieciom bezpiecznego przejścia z Placu Tysiąclecia na osiedle Drwęckie.

 • -

NOWY KIEROWNIK OSiR I SPORTOWE PLANY WAKACYJNE

Piotr Floerke od dwóch tygodni jest nowym kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

Przedstawił on już  plany pracy w Ośrodku. Nadchodzi sierpień- drugi miesiąc wakacji. Poza imprezami zawartymi w programie, który widnieje już na stronie i facebooku Urzędu oraz na facebooku OSiR - u, w najbliższym czasie odbędzie się sierpniowa roweriada.

Już w nadchodzący piątek 31 lipca, o godz. 16:00 rozpocznie się Turniej siatkówki plażowej kobiet. 

W przyszłości Piotr Floerke planuje poszerzyć ofertę sportowo-rekreacyjną, kierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. W OSirze "szykuje się" reaktywacja sekcji szachowo-warcabowej, czego zapowiedzią jest Turniej szachowy o puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, zaplanowany na 2 sierpnia.

Nowy kierownik rozmawiał równiez z przedstawicielami klubów sportowych, działających na terenie miasta, co będzie miało owocować pomyślną współpracą. 

 • -

POBURZOWE USUWANIE SZKÓD

Nawałnice, które w ostatnich dniach nawiedziły nasz region spowodowały wiele szkód również na terenie Golubia-Dobrzynia. 

Jednym z najbardziej poszkodowanych jest teren przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Złamane i wywrócone z ziemi drzewa czekają obecnie na usunięcie. 

Usunięte zostanie także złamane drzewo w parku miejskim. Prace zostaną wykonane tuż po otrzymaniu decyzji Starosty na usunięcie drzew.

 • -
 • -

FESTIWAL ŚW. JAKUBA WYSTARTOWAŁ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

JUŻ JUTRO O GODZ. 10:00 STARUJE FESTIWAL ŚWIĘTEGO JAKUBA ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA - PLAC PRZY ZACISZU!

 • -

GDZIE WYRZUCIĆ GRUZ

W związku ze zwiększoną liczbą dokonywanych remontów w okresie letnim przypominamy:

 1. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym.
 2. Każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać odpady budowlane i rozbiórkowe, jednak tylko niezanieczyszczone frakcje (wysegregowany czysty gruz). W tym przypadku należy zgłosić się do Inwest-Satelit, Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.56 683 44 09 w celu zamówienia specjalnego kontenera.
 3. Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas to ta firma staje się wytwórcą odpadów i zobowiązana jest do wywozu oraz zagospodarowania odpadów budowlanych na własny koszt.
 4. Usługę odbioru pozostałych (zmieszanych) odpadów budowalnych i rozbiórkowych można także zamówić za dodatkową opłatą u przedsiębiorcy wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Miasta, tel. 56 683 54 10 wew. 26.
 5. Firma, z którą właściciel nieruchomości podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych powinna podstawić specjalny kontener. Odpady powinny być niezwłocznie usunięte po wypełnieniu kontenera lub po zakończeniu remontu.

 

UWAGA !!!

Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do pojemników na odpady zmieszane ani do pozostałych do segregacji (papier, szkło, plastik czy bio).

W przypadku stwierdzenia naruszenia w/w zasad zostaną naliczone opłaty za wywóz i zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych.

MOJE BEZPIECZNE WAKACJE

Świetlica Socjoterapeutyczna i  Środowiskowa zgłosiła swój udział w  konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2015 – (Nie)znane atrakcje mojego regionu – promując bezpieczeństwo poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. W dniu 20.07.2015 r. dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej były w regionie, który jest mało znany.  Promowanym regionem tym razem jest miejscowość Skępsk.

 • -
 • -
 • -

NASZE MIASTO W LGD "Dolina Drwęcy"

17 lipca Gmina Miasto Golub-Dobrzyń oficjalnie powiększyła obszar działania Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współtworzenie tego ważnego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do  Biura LGD oraz pokoju nr 10 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, celem wypełnienia ankiety konsultacyjnej bądź zgłaszanie pomysłów na działania, które chcą Państwo abyśmy realizowali. Chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania!

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE:

http://goo.gl/forms/xB2J87OiUa.

Będziemy na bieżąco Państwa informować o postępach prac nad Strategią oraz o możliwości osobistego włączenia sie w proces jej tworzenia.

Już dziś możesz mieć wpływ na wygląd swojego otoczenia!

 • -

ŚWINKI TRZY

 • -

PARKINGI WYZNACZONE DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU ŚW. JAKUBA 26.07.2015 R.

1. DOM KULTURY - UL. HALLERA 13
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - UL. ZAMKOWA 19
3. PLAC PRZY OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW - UL. WODNA 

 • -

KOCHAJĄ WYCIECZKI

Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Golubia-Dobrzynia 18 lipca wyjechali na wycieczkę do Płocka. Grupa 43 osób z  przewodnikiem zwiedziła zabytkowe miasto, Katedrę, Muzeum Diecezjalne oraz Muzeum Mazowieckie.  Na Starym Rynku obejrzeli  też barwne widowisko – „Międzynarodowy Festiwal Romów”. 

 • -
 • -
 • -

Informacja o skutkach finansowych zmiany funkcji dla działek nr 99, 100, 105/15, 105/17 i 106 położonych przy ulicy Kościuszki i Mieszka I w Golubiu-Dobrzyniu oraz wnioski i propozycje naprawy błędów planistycznych

FESTYN DLA NAJMŁODSZYCH W OSiR

17 lipca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował festyn dla najmłodszych mieszkańców miasta. Mimo ostatnio trudnych warunków atmosferycznych podczas festynu święciło słońce i dzieci mogły w pełni wykorzystać przygotowane atrakcje przez pracowników OSiR-u. Festyn rozpoczął się o godzinie 17:00 i sprowadził na plac zabaw bardzo dużą liczbę dzieci w różnym wieku. Najmłodsze dzieci dostały do pilnowania przysłowiowe „jajeczka” pod którymi ukrywały się miłe upominki. Dla nieco starszych przygotowano szereg konkurencji sprawnościowych takich jak: tory przeszkód, taniec wokół krzeseł, zabawy z hula hop oraz łowienie rybek. Oprócz tego dzieci mogły wykazać się artystyczną duszą podczas kolorowania przygotowanych kolorowanek a także co jak zawsze cieszy się największą popularnością mogły złowić „złotą rybkę”, która potem zamieniała się w nagrodę. W festynie wzięło udział około 70 a może i więcej dzieci w różnym wieku, którzy wraz z rodzicami chętnie spędzili piątkowe popołudnie wraz z Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszystkie dzieci, które bawiły się razem z OSiRem otrzymywały nagrody w postaci przyborów szkolnych takich jak farby, mazaki lub kredki a także słodycze takie jak czekolady, cukierki czy lizaki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu dziękuje wszystkim dzieciom oraz rodzicom za wspólną zabawę. Już teraz OSiR zaprasza na kończące wakacje zabawy, które odbędą się 28 sierpnia o godzinie 17.00 na placu zabaw.

Pożegnajcie te wakacje na sportowo z uśmiechem na twarzach.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

START GOLUB-DOBRZYŃ GODZINA 10:00 ZAPRASZAMY!!!

 • -

KONSULTACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2015 roku odbywają się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Golubiu-Dobrzyniu. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Golubia-Dobrzynia to projekt dokumentu strategicznego, nad którym Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia pracuje od grudnia 2014 roku. Obecnie prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne PGN z mieszkańcami Golubia-Dobrzynia.

PGN to pierwszy krok w postaci dokumentu, który wyznacza drogę i cele dla miasta
w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Gospodarka niskoemisyjna, jako jeden
z głównych celów gospodarczych UE, charakteryzuje się przede wszystkim proekologicznym podejściem do rozwoju gospodarczego. Stawia na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez zastosowanie zielonych technologii tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, minimalizację wykorzystania paliw kopalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym PGN jest transformacja miasta w kierunku zrównoważonej gospodarki, opartej na wykorzystaniu OZE, poprawy efektywności energetycznej budynków i urządzeń w mieście, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym – poprawy jakości powietrza w Golubiu-Dobrzyniu. Planowane zadania zostały zapisane w obszarach. Dotyczą one m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenia emisji w budynkach, wykorzystania energooszczędnych technologii oświetleniowych.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji CO2 w Golubiu-Dobrzyniu przyjęto za rok bazowy (BEI – rok w stosunku do którego będą odnoszone założone cele w PGN) rok 2014. Wielkość emisji CO2 wynosi 100 333,45 Mg CO2. Największy udział w wielkości emisji gazu cieplarnianego przypada na sektor mieszkaniowy.

Wdrożenie działań wymienionych w PGN zakłada osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku węgla o 11,57% tj. 11 609,20 Mg CO2 oraz redukcję zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego o 38 934,29 MWh.

Działania z planu przyczynią się do wypracowania oszczędności dla miejskiego budżetu, dzięki zoptymalizowaniu zużycia energii i paliw w budynkach gminnych. Skutkiem wdrożenia wszystkich przewidzianych w dokumencie działań (obok redukcji emisji gazów cieplarnianych) redukcja stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców miasta.

W tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej mają swój udział również mieszkańcy miasta. W tym celu Urząd Miasta organizuje konsultacje społeczne. Podczas konsultacji możliwe będzie zgłoszenie swoich uwag do Planu, zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów.

Pod koniec sierpnia zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego przedstawiciele władz oraz wykonawcy Planu poinformują o korzyściach z niego wynikających (zwłaszcza o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na różne środowiskowe przedsięwzięcia).

Uwagi do Planu można zgłaszać na formularzu (załącznik), który należy złożyć w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Biuro Pozyskiwania Funduszy, Rozwoju i Promocji pok. nr 10 (I piętro) do dnia 03-08-2015r.

Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanych konsultacjach. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Informujemy również, że projekt  „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINO LETNIE

 • -

DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie do kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca (lub osoba działająca w jego imieniu) posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Pracodawca, który kształci młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia składa wniosek o dofinansowanie do Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  w Golubiu-Dobrzynia (ul. Szkolna 37).

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wysokość dofinansowania:

do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

254 zł na miesiąc przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu, Tel. 56 682 00 88.

 • autor: Miejski Zakład Obsługi Oświaty

W OSiR SZLIFUJĄ BRAMKARSKIE UMIEJĘTNOŚCI

Po raz pierwszy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu w czasie wakacji organizuje miniszkółkę bramkarską.  Zajęcia odbywają się od 14 lipca w każdy wtorek oraz czwartek o godzinie 9.30 na boisku Orlik. W zajęciach biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w celu poprawienia koordynacji ruchowej, szybkości, siły oraz podstawowych elementów sztuki bramkarskiej takich jak chwyt piłki, wybicia piłki, szybkość reakcji oraz odpowiedniego podejmowania decyzji.

W każdym momencie chłopcy a także dziewczęta mogą dołączyć do trenującej już grupy bez względu na poziom umiejętności.

Podsumowując treningi z pewnością pomogą przygotować się do przyszłego sezonu, ponieważ uczestnicy szkółki to głównie bramkarze Klubu Sportowego „Piłkarz” Golub-Dobrzyń.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na kolejne treningi, które odbędą się już 21 oraz 23 lipca o godz. 9.30 na Orliku. 

 

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI INFORMUJE

XXXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym 2014/2015 wzięli udział  w XXXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

W III grupie wiekowej (13-15 lat) nagrody otrzymali n/w uczniowie naszej szkoły:

Paulina Ciećwierz, Nikodem Kempczyński, Weronika Kudrej, Szymon Majewski i Krystian Piórkowski.

Opiekunami uczniów byli: Pani mgr Katarzyna Kojtka i Pani mgr Małgorzata Wojnowska-Sobecka.

Wkrótce na naszej stronie relacja z uroczystości wręczenia nagród.

 

FONTANNA ZNÓW ZNISZCZONA

P oraz kolejny w parku miejskim miał miejsce haniebny akt wandalizmu. Fontanna, którą miasto odrestaurowało w tym roku dwukrotnie znów została zniszczona.

Nocą z 14 na 15 lipca ktoś poważnie uszkodził ozdobę dobrzyńskiego skweru.

Przypominamy, że fontanna jest wspólnym mieniem, a niszczenie go skutkuje kolejnymi niezaplanowanymi wydatkami z budżetu Miasta.

W tej sprawie postępowanie prowadzi Policja.

 • -

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • -

WYCIECZKA DO MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

Pogoda w ostatnich dniach nas nie rozpieszcza, ale uczestnicy projektu „Czy świat w zupełnie starym stylu” bawią się wesoło. W czwartek 9 lipca zwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Różnice między Muzeum Etnograficznym w Toruniu, a Muzeum Wsi Mazowieckiej są ogromne.


Seniorzy i młodzież musieli pokonać kilka kilometrów, aby zwiedzić poszczególne chaty pobudowane przy drodze. „Na deser” obejrzeli dwór z całym bogatym zapleczem, następnie oglądały domy: sołtysa , krawcowej, kowala, bogatszej rodziny żyjącej z mielenia mąki. Wystój chat zależał od bogactwa jej właścicieli.


Dwie zwiedzane instytucje muzealne świetnie się dopełniają i oddają atmosferę tamtych dni gdzie ludzie swój czas dzielili przede wszystkim na pracę, rodzinę, spotkania i tworzyli nierozerwalną więź, które łączyły poszczególne społeczności. Dla dzieci – nowość. Dla seniorów – sentymentalna podróż w czasie. Projekt "czy świat w zupełnie starym stylu" pozyskany przez UTW w partnerstwie z MiPBP sfinansowany ze środków Zarządu Kujawsko-Pomorskiego.

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TEATR POD CHMURKĄ

 • -
 • -
 • -

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA PLACU TYSIĄCLECIA

Trwają prace naprawcze nawierzchni drogi przy ul. Plac Tysiąclecia. Uzupełnione zostaną ubytki w jezdni na odcinku od końca ul. Charszewskiego, przez Plac Tysiąclecia do wlotu na ul. Lipnowską. Prace zostaną zakończone ok. 20 lipca. 

 • -
 • -

SPOTKANIE UCZNIÓW Z DZIAŁYŃSKIEGO Z AKTORAMI

    To była wyjątkowo ciekawa przygoda z teatrem. Gimnazjaliści nie tylko szybko utożsamili się z bohaterami sztuki "Cyber Cyrano", ale także nie szczędzili słów uznania i sympatii dla grających w niej aktorów,  gdy opuszczali „Horzycę”. 
    - Tacy mili, otwarci, bezpośredni. Tacy normalni – opinię Angeliki Heyki z II a o piątce artystów toruńskiego teatru, którzy wzięli w przedstawieniu, podzielali wszyscy  uczestnicy kulturalnej wyprawy. Bukiety aktorom wręczyły: Ola Szczepanik i Paulina Dejewska. Nie tylko za grę, ale także za  interesujące spotkanie po spektaklu. Na prośbę organizatorki wyjazdu – pani Marii Starosty aktorzy zgodzili się bowiem porozmawiać z gimnazjalistami. Opowiadali, jak radzą sobie z tremą, jak uczą się tekstu na pamięć, które ze scen jest im grać najtrudniej. 
    - Zagrałem w szkolnym przestawieniu,  nauczyciel pochwalił i od tej pory zacząłem myśleć o występach – zwierzył się uczniom Łukasz Ignasiński. 
    Aktorzy nie kryli, że trudno jest po studiach aktorskich trafić do filmu czy dobrego teatru. Zachęcali do czytania książek. Opowiadali o atmosferze w zespole, robionych sobie podczas przestawień psikusach. Chętnie wzięli udział w dyskusji na temat problemów poruszonych w przestawieniu  "Cyber Cyrano".  
    - Nawet bym nie pomyślał, że wyjazd do teatru może być taki przyjemny, aktorzy tacy zabawni – mówi Kamil Saleta. 
    Paulina Dejewska zwróciła uwagę na grę Julii Sobiesiak:
    - Była świetna  w roli Zsuzsi. Najpierw cicha i nieśmiała, a potem, w miarę  rozwoju akcji stanowcza i opanowana. Moją uwagę również przykuł również Maciej Raniszewski (Mati). Bez dwóch zdań potrafił wyeksponować cechy postaci, którą zagrał: chłopaka raz  pewnego siebie i wyluzowanego, za chwilę spiętego. Wszyscy aktorzy nie mieli łatwego zadania.  Musieli zagrać nastolatków, mówić ich językiem: młodzieżowym slangiem.  Jednak poradzili sobie brawurowo. 
    Gimnazjalistom z „Działyńskiego” bardzo podobała się treść sztuki i scenografia: pustka wokół bohaterów i  trzy ściany ekranów komputera migoczące ikonkami. Oprócz nich tylko obrotowe krzesło, klawiatura i smart fony. 
    -  Sposób przestawienia na scenie wirtualnej rzeczywistości naprawdę robił wrażenie –podkreśla Julka Hanych – Bohaterowie czatują ze sobą, a na ścianie w błyskawicznym tempie wyświetlają się screeny z wyszukiwarki Google'a, Facebooka, z czatu, Instagrama i innych portali społecznościowych. Historia przestawiona w powinna być dla  nas nauczką i przestrogą. Zachowujemy, jak bohaterowie sztuki. Bez zastanawiania wrzucamy nowe "selfie na fejsa",  bo jest to modne. Fabuła wspaniale oddaje nasz świat. Nastolatkowie nie widzą teraz świata poza telefonami, komputerami i innym tego rodzaju sprzętem. Jestem taka sama - – „przyszpilona” do komórki. 
    - Pewnie i nas można by poddać podobnej manipulacji, jaka spotkała Matiego i Heni ze sztuki węgierskiego dramaturga Istvana Tasnadiego. Spektakl idealnie pokazuje, jak zaciera nam się granica między światem realnym i wirtualnym. Koniecznie trzeba go zobaczyć – wtóruje koleżance Paulin

 • -
 • -

MUNDURÓWKA Z DZIAŁYŃSKIEGO NA II CENTRALNYM ZLOCIE KLAS WOJSKOWYCH

Klasa mundurowa z Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu
 została wytypowana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy jako
 przedstawiciel  województwa kujawsko - pomorskiego do udziału w  II
 Centralnym Zlocie Klas Wojskowych " Żagań 2015". Jest to duże
 wyróżnienie dla  uczniów i Gimnazjum ,  bo mundurowi będą jedynymi
 reprezentantami  wszystkich tego typu klas działających w szkołach
 ponadgimnazjalnych w naszym  regionie. Zlot odbędzie się w
 październiku
 2015 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
 Żagań.

 • -

FONTANNA URUCHOMIONA

Po dokładnej konserwacji fontanny przez pracowników MZWiK, w miejskim parku znów popłynęła woda.

 • -

„Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

W związku z przystąpieniem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, mieszkańcy Powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg oraz badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV, które odpowiedzialne są za wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.

Celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażeń HBV i HCV, oraz zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV.

Program przewiduje również szkolenie edukacyjne dla mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom HBV i HCV, które odbędzie się 15 lipca 2015 r., godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25 (pokój S5, parter). Spotkanie to będzie zapowiedzią przyszłych bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Termin badań zostanie podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://wzw.wsoz.pl/

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA WAKACJE

 • -

OSiR ZAPRASZA

 • -

WAKACJE Z DOMEM KULTURY

 • -
 • -

XXXIX WIELKI TURNIEJ RYCERSKI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 • -
 • -

KONCERT NA STARÓWCE

 • -
 • -

UPORZĄDKOWANA LIPNOWSKA

W dniu wczorajszym na wniosek Burmistrza Miasta uporządkowano całą ul. Lipnowską.  Ponadto zostały tam wyrównane pobocza pasa drogowego i zjazd w okolicy  sklepu Polo Market.
 • -
 • -
 • -

ZMIENIAJĄ SIĘ STAWKI OPŁATY TARGOWEJ W MIEŚCIE

W dniu dzisiejszym (2 lipca 2015 r.) odbyła się XII Nadzwyczajna  Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Podczas sesji Radni przyjęli Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście.

Osoby handlujące na ulicach, chodnikach i terenach prywatnych zapłacą za  jeden dzień handlu kwotę 30 zł. Według  poprzedniej uchwały opłata ta wynosiła jedynie do 4 zł.

Radni podejmując uchwałę sugerowali się zachowaniem zasad uczciwej konkurencji wobec dzierżawców i podatników prowadzących działalność handlową na terenie Golubia-Dobrzynia, którzy do budżetu naszego miasta wnoszą opłatę w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

 • -

UWAGA NA NADCHODZĄCE UPAŁY

 • -

MIASTO PRZYGOTOWUJE SIĘ DO TURNIEJU

3 lipca rozpoczną się obchody XXXIX Wielkiego Turnieju Rycerskiego.  Na terenie Golubia-Dobrzynia zostały wykonane prace porządkowe, przygotowujące  miasto do wielkiego święta. 

 • -
 • -
 • -

FONTANNA W REMONCIE

Od kilku dni fontanna znajdująca się w parku miejskim nie może zostać uruchomiona.Wiosną bieżącego roku pracownicy Urzędu oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podjęli się pozimowej renowacji ozdoby dobrzyńskiego skweru. Do końca czerwca fontanna była sprawna, jednak w ostatnich tygodniach kilkakrotnie zauważono rażącą dewastację wspólnych dla Mieszkańców miejsc. Naprawa  fontanny  wiąże się  z niezaplanowanymi wydatkami z budżetu miasta, jednak podjęto decyzję o jej odnowieniu. Obecnie mają miejsce prace naprawcze.

 

 • -

NAPRAWIAMY CHODNIKI

W minionym tygodniu dobiegły końca prace remontowe przy ul. Nowej i i nowy chodnik został oddany do użytku. Na całej długości od ul. Piłsudskiego do ul. Kościuszki wyłożona została nowa, równa kostka brukowa. Przy tej okazji przez osoby prywatne został wykonany również remont części chodnika przed cukiernią oraz sklepem mięsnym.

Wszystkie prace wykonywali  pracownicy gospodarczy oraz uczestnicy prac interwencyjnych zatrudnieni w Urzędzie Miasta. 

W budżecie miasta na 2015 r. na zakup materiałów i wyposażenia dot. remontu dróg przewidziano kwotę 40 tys. zł. Kolejno miasto podjęło się naprawy bruku przy ul. Działyńskich. w najbliższyszm czasie planuje się wyłożenie chodnika z płyt rozbiórkowych przy ul. Miłej. 

 • Chodnik przy ul. Nowej przed remontem
  Chodnik przy ul. Nowej przed remontem
 • -

APEL BURMISTRZA MIASTA DO MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • -
 • -

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale finansowym

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2015
z dnia 01 lipca 2015r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2014r., poz. 1202)

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Pl.Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

 

referent – 1 etat

w Wydziale Finansowym

 

I. Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

- prowadzenie kasy Urzędu Miasta zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki kasowej,

- odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy, dokonywanie wpłat, podejmowanie gotówki z banku,

- sporządzanie raportów kasowych,

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym czeków, oraz innych wartości złożonych do ewentualnego depozytu,

- wykonywanie przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów,

- obsługa interesantów,

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 

a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie minimum średnie,

- minimum 3-letni staż pracy,

- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

 

b) wskazane:

- doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska (praca przy obrocie pieniężnym),
- wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość,

- dobra znajomość regulacji prawnych:

* ustawa o samorządzie gminnym,

* kodeks postępowania administracyjnego,

* ustawa o finansach publicznych,

* ustawa o rachunkowości,

* ustawa o ochronie danych osobowych,

- umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod  presją czasu,

- komunikatywność,

- systematyczność, dokładność, dyspozycyjność.

 

III. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca biurowa w siedzibie pracodawcy,

- pełny wymiar czasu pracy (1 etat),

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 

V. W miesiącu czerwcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent – Wydział Finansowy” można składać w terminie do dnia 13 lipca 2015r. do godz.1300.

- osobiście                                           w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta                                                                       Golubia-Dobrzynia, pok. IB parter

- lub przesłać na adres:                        Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

  (decyduje data wpływu do                       ul.Pl.Tysiąclecia 25,

  Urzędu Miasta)                                     87-400 Golub-Dobrzyń

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel (56) 683-54-10 wew.32

 

                                                                   Burmistrz Miasta

Mariusz Piątkowski

OSTATNIA PRZED WAKACJAMI SZKOLNA WYSTAWA DZIEŁ SZTUKI

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu zamknęli rok szkolny wystawą swoich prac. 

Od niedzieli w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni można oglądać wystawę prac plastycznych  "Z Jakubowego Szlaku; Camino Polaco oczami młodych". Zapraszamy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VII ZLOT I WYSTAWA STARYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

W ostatni weekend czerwca, już po raz siódmy mogliśmy obejrzeć wystawę starych ciągników i maszyn rolniczych, zorganizowaną przez Klub "retro-Traktor". Ze swoimi eksponatami do miasta przyjechało kilkudziesięciu miłośników zabytkowych pojazdów z całego kraju. 

W ciagu dwóch dni imprezy można było z bliska zobaczyć leciwe ciągniki, samochody, motocykle i motorowery. W VII zlocie udział wziął modelarz z Aleksandrowa, który wystawił replikę pojazdu z czasów II wojny światowej.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KLUB PIŁKARSKI WSPÓŁPRACUJE Z GIMNAZJUM

W nowej hali widowiskowo-sportowej OSiR w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się wręczenie upominków uczniom  Gimnazjum im. Ignacego  Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Prezes MKS Drwęca Piotr Szczygielski wraz z członkiem zarządu Pawłem Peplińskim  podziękowali uczniom za udział w turnieju piłkarskim Coca-Cola Cup oraz za cały  rok szkolny 2014/2015(mistrz powiatu,3 miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim). Opiekunem szkolnej drużyny jest Pan Sławomir Szymański - nauczyciel w-f w Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

 Prezes MKS Drwęca zachęcił uczniów do kontynuacji przygody z piłką nożną na treningach 
 i meczach ligowych w sekcjach młodzieżowych MKS Drwęca.
 

 • -
 • -

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

       282 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja zakończyło rok szkolny. W czwartek w godzinach popołudniowych żegnali się ze szkołą uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas szóstych, a w piątek – wszyscy pozostali.

Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZWIEDZANIE WIEŻY GOLUBSKIEGO KOŚCIOŁA

 • -

XI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

23 czerwca odbyła się XI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Podczas posiedzenia Burmistrz otrzymał  absolutorium za wykonanie budżetu na 2014 r.

Uchwały podjęte podczas XI Sesji Rady Miasta:

- Uchwała nr XI/41/2015  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Uchwała nr XI/42/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23.06.2015 r. w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

- Uchwała nr XI/43/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23.06.2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r.

- Uchwała nr XI/44/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23.06.2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/110/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Golubsko-Dobrzyńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

- Uchwała nr XI/45/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23.06.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała nr XI/46/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym 2015 r.

- Uchwała nr XI/47/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzyniaz dnia 23.06.2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu.

Uchwały do pobrania:

NAGRODY ZA ZEBRANĄ MAKULATURĘ DLA NAJMŁODSZYCH

25 czerwca 2015r. Burmistrz Miasta wręczył nagrody i dyplomy dzieciom z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu za największą ilość zebranej makulatury w kategorii przedszkoli w konkursie "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy".

Przedszkolaki z grupy "Pszczółki" zajęły I miejsce, a wychowankowie grupy "Biedronki" -trzecie.

Wszystkim gorąco gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji miejskiej zbiórki, która jak zapowiedział Burmistrz Mariusz Piątkowski rozpocznie się tuż po wakacjach.

 • -
 • -
 • -
 • -

ZDEWASTOWANY PLAC ZABAW PRZY UL. BROWAROWEJ

W dniu dzisiejszym zgłoszony został akt wandalizmu na placu zabaw przy ul. Browarowej. Na miejsce udali się pracownicy Urzędu, aby ocenić szkody.

Zniszczone zostały elementy zjeżdżalni, części huśtawek i innych zabawek.

Niszczenie wspólnego mienia jest niezrozumiałym i szkodliwym dla wszystkich Mieszkańców miasta działaniem. Poza dużymi kosztami, jakie generują naprawy przyrządów na szczególne niebezpieczeństwo narażane się dzieci.

Prosimy zatem, aby zachować szacunek do wspólnego dobra, a tych którzy zauważą kogoś, kto podejmuje się dewastacji w miejscach ogólnodostępnych dla Mieszkańców, o zwrócenie mu uwagi i  kontakt z pracownikami UM.

 • -
 • -
 • -
 • -

Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2014r., poz. 1202)

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ul.Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń,

 

Kierownik – 1 etat

I. Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

- działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji,

- planowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

- współudział w planowaniu projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

- współpraca z organizacjami sportowymi,

- administrowanie stadionem miejskim i obiektami należącymi do OSiR.

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- 5-letni staż pracy w zakresie wychowania fizycznego, sportu, turystyki lub rekreacji,

- prawo jazdy kat.B,

- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

b) wskazane:

- doświadczenie organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu,

- wykształcenie wyższe w zakresie wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji,

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych,

- dobra znajomość regulacji prawnych:

* ustawa o samorządzie gminnym,

* ustawa o kulturze fizycznej,

* ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych,

* ustawa o finansach publicznych,

* ustawa Prawo zamówień publicznych,

* ustawa o dostępie do informacji publicznej,

* ustawa o ochronie danych osobowych,

- umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,

- zdolności organizacyjne,

- systematyczność, kreatywność, dyspozycyjność.

 

III. Wymagane dokumenty:

- koncepcja funkcjonowania OSiR w Golubiu-Dobrzyniu,

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca na stanowisku kierowniczym wymagająca szczególnej dyspozycyjności,  

- pełny wymiar czasu pracy (1 etat),

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 

V. W miesiącu maju 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik OSiR” można składać w terminie do dnia 06 lipca 2015r. do godz.1300.

- osobiście   w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pok. IB parter

   - lub przesłać na adres:                              Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 (decyduje data wpływu do  Urzędu Miasta)                 ul.Pl.Tysiąclecia 25,

                                                                     87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel (56) 683-54-10 wew.32

 

 

Burmistrz Miasta

        Mariusz Piątkowski

 

"MUNDURÓWKA" W POSZUKIWANIU SKRYTEK

Koniec roku szkolnego to najczęściej okres wspaniałych wypraw, imprez i wycieczek. Nie inaczej było tym razem w ostatni czwartek 18 czerwca, kiedy to, pod opieką Iwony Sipak, Adama Kałużnego, Sławomira Żochowskiego, klasa mundurowa na rowerach wyruszyła na poszukiwanie geocachingowych skrytek w okolicznych lasach. Geocaching to zabawa, którą poznaliśmy już na początku naszej przygody w mundurach, polega ona na szukaniu miejsc, w których ktoś inny ukrył coś ciekawego. Posługując się specjalną aplikacją w telefonie komórkowym, kompasem i nawigacją GPS można szukać takich schowków (keszy) na całym świecie). Nam udało się znaleźć kilkanaście skrytek już w e wrześniu, później niektórzy z naszych uczniów poszukiwali kapsuł samodzielnie. Teraz postanowiliśmy wykorzystać piękną pogodę i ruszyć po nowe przygody.

Na cel naszej wycieczki wybraliśmy Konstancjewo – znajduje się tam trial złożony z kilkudziesięciu skrytek, o tematyce PRL. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni można znaleźć dużo ciekawych miejsc i skarbów, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o historii najnowszej naszego kraju. W opisie każdej ze skrytek znajdują się bowiem treści edukacyjne opowiadające o tym jak żyło się w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Inne znalezione przez nas skrytki dotyczyły szczególnych miejsc w lesie
odnaleźliśmy jedyną w okolicy morwę, wspaniałe dęby, czy miejsce gdzie kiedyś znajdowała się stara leśniczówka. Z braku czasu nie znaleźliśmy wszystkich skrytek, ale mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się tam wrócić.


Swoją wyprawę zakończyliśmy w szkółce leśnej Przeszkoda, gdzie pan leśniczy Józef Oleszko przywitał nas serdecznie i przygotował dla nas ognisko. Takie zorganizowane eskapady to również okazja do wspólnego świętowania. Jeden z młodszych elewów z naszej klasy mundurowej, podczas zakończonego miesiąc temu obozu szkoleniowego wykazał się szczególnym zaangażowaniem i zdobył tytuł najlepszego elewa. Decyzją szkolnej komisji  awansów elew Bartosz Meredyk został wyróżniony awansem okolicznościowym
za szczególne osiągnięcia i uzyskał stopień elewa. Serdecznie gratulujemy.
Na koniec wypada podziękować tym którzy pomogli nam w organizacji wycieczki dziękujemy Nadleśnictwu Golub-Dobrzyń a szczególnie panu Józefowi Oleszko za gościnę w szkółce leśnej Przeszkoda, pani Anecie Ciechackiej i Monice Adamskiej za to, że ruszyły z nami na rowerowy szlak i poczęstowały mundurowców pysznymi ciastkami.
Mamy nadzieję, że taki wycieczki będziemy mogli organizować częściej.


 

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

ĆWICZENIA - PRÓBNA EWAKUACJA

 • -

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

 • -

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Brodnicka 2

Plik do pobrania w załączniku.

 • -

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Sokołowska

Pliki do pobrania w załącznikach

 • -
 • -
 • -
 • -

SREBRO I BRĄZ W AUSTRII DLA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN

Występ na  Otwartych  Mistrzostwach  Austrii w Karate Kyokushin przyniósł dwa medale - srebrny i brązowy uczestnikom golubsko-dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin. 

Łukasz Szyjkowki, Karol Lewandowski, Artur Zglenicki oraz Dawid Dołęgowski, którzy na co dzień walczą w naszym mieście, zostali reprezentantami Polski w międzynarodowych  zawodach przeprowadzonych w Austrii. 

Dwóch zawodników po zaciętych  walkach kumite full kontakt zdobyło miejsca na podium. Wielkie gratulacje należą się Łukaszowi Szyjkowskiemu, który zajął 2 miejsce w kategorii junior poniżej  75 kg oraz Karolowi Lewandowskiego za 3 miejsce w kategorii junior powyżej 75 kg. 

Trenerem golubsko-dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin jest Janusz Drywa.

Wszystkim reprezentantom oraz ich nauczycielowi serdecznie gratulujemy, dziękujemy za godne reprezentowanie naszego miasta i życzymy kolejnych wielkich sukcesów. 

 • -
 • -
 • -
 • -

MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMUJE

 • -
 • -

I MIEJSCE DLA UCZENNICY GIMNAZJUM NA FESTIWALU HISTORYCZNYM - TRADYCJA I PAMIĘĆ

      I miejsce w powiecie dla Ilony Dec, uczennicy Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu w Festiwalu Historycznym - Tradycja i Pamięć.

Uczennica Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Ilona Dec zajęła pierwsze miejsce w powiecie golubsko - dobrzyńskim w Festiwalu Historycznym - Tradycja i Pamięć organizowanym przez Ruch Społeczny im. Prezydenta Kaczyńskiego Regionu Łódzkiego oraz posła na Sejm RP Grzegorza Szreibera i posła do Parlamentu Europejskiego, Kosmę Złotowskiego. Konkurs  adresowany był  do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego tematem przewodnim tegorocznej edycji była „ Polska w średniowieczu. Od kramów i błota do Sukiennic i bruku”.

          Ilona przygotowała na konkurs prezentację multimedialną poświęconą zamkowym legendom i faktom z dziejów Golubia – Dobrzynia. Do swej pracy wybrała najciekawsze legendy m. in. „ O białej damie”, „ Końskich schodach”, „ O Wójcie Samowoju”, które zilustrowała zdjęciami Zamku Golubskiego.

        Opiekunem uczennicy była mgr Wiesława Sybilska. 

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -

KOLEJNY SPORTOWY SUKCES UCZNIÓW "DZIAŁYŃSKIEGO"

17 czerwca uczniowie z Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu pokazali , że w tym roku nie mają sobie równych w piłce nożnej. Podczas turnieju w Gałczewie bezapelacyjnie wygrali   wszystkie mecze,  nie straciwszy  żadnej bramki. Dodatkowo Maciej Jankowski został uznany najlepszym zawodnikiem rozgrywek.


 Wyniki drużyny  z Golubia-Dobrzynia

 Golub-Dobrzyń-Brodnica:1-0

 Golub-Dobrzyń-Gałczewo I:4-0

 Golub-Dobrzyń-Kowalewo:2-0

 Golub-Dobrzyń-Gałczewo II:3-0

 Golub-Dobrzyń-Gałczewo III :1-0


Gratulujemy  naszym zawodnikom. Warto dodać że trzon drużyny to głównie uczniowie klasy sportowej Gimnazjum im.I.Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu!

Skład teamu:

 Maciej Jankowski,Kamil Saletra,Dominik Dąbrowski,Sebastian Cedro,Patryk Sitkowski,Krzysztof Marcinkowski,Dawid Szwaracki,Dawid Wesołowski,Rafał Buczyński,Damian Chyliński. Opiekunem grupy jest  Sławomir Szymański.

 

 • -
 • -

PODZIEL SIĘ KRWIĄ

20 czerwca w ramach VIII edycji kampanii sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – „Zbieramy Krew dla Polski”, swoją krew dla pacjentów okręgowych szpitali będą mogli oddać mieszkańcy Golubia-Dobrzynia.

Podziel się krwią i uratuj życie!

Kiedy?            20 czerwca 2015 r., godz. 10:00-15:00

Gdzie?            ul. Sienkiewicza 4B (parking przed supermarketem Intermarché)

Krew w Golubiu-Dobrzyniu będzie można oddawać w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), zaopatrzonym specjalistyczny sprzęt medyczny pozwalający na bezpieczne pobieranie krwi.

– Personel medyczny wykonujący zabiegi w tego typu ambulansach korzysta z takiego samego jednorazowego sprzętu, jak w stacjonarnych placówka publicznej służby krwi. Nie należy obawiać się również samego zabiegu: ból ukłucia jest znikomy, a niepożądane objawy po poborze krwi zdarzają się niezmiernie rzadko. Warto przy tym mieć na uwadze, że każda jednostka krwi jest na wagę złota – zachęca Sławomir Kaczyński, Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Możesz oddać krew jeśli:

 • masz nie mniej niż 18 oraz nie więcej niż 65 lat,
 • ważysz co najmniej 50 kg,
 • cieszysz się dobrym zdrowiem.

Ważne!

 • Na dzień przed oddawaniem krwi powstrzymaj się od spożywania alkoholu!
 • Na kilka dni przed powstrzymaj się od zażywania niektórych leków, w tym aspiryny!
 • W dniu oddania krwi zjedz lekkie śniadanie i wypij dużą ilość płynów!
 • Zabierz ze sobą dowód osobisty!

Odbierz breloczek ratunkowy i wylosuj apteczkę!

Każdy Krwiodawca otrzyma w tym roku breloczek ratunkowy, zawierający maseczkę do sztucznego oddychania i jednorazowe rękawiczki. Jest to nowość, wprowadzona w ramach propagowania idei pierwszej pomocy. Wśród Krwiodawców rozlosowane zostaną również profesjonalne apteczki samochodowe.

Dodatkowe atrakcje podczas akcji w Golubiu-Dobrzyniu:

 • grill dla Krwiodawców,
 • pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa,
 • kącik plastyczny dla dzieci,
 • pomiary poziomu cukru i ciśnienia tętniczego,
 • punkt informacyjny – „Zostań Krwiodawcą – Ratownikiem”.

23 tygodnie, 164 miejscowości!

Celem kampanii „Zbieramy krew dla Polski” jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat honorowego krwiodawstwa, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zachęcenie Polaków do dzielenia się bezcennym darem życia.

W VIII edycji akcji ambulanse RCKiK pojawią się na parkingach przy supermarketach Intermarché i Bricomarché łącznie w 145 miejscowościach. W 19 kolejnych miastach zorganizowane zostaną natomiast kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy na temat wartości zdrowego stylu życia oraz promocję honorowego krwiodawstwa. Tegoroczna kampania potrwa do 5 października.

Zebraliśmy już ponad 10,6 tys. litrów krwi!

Od początku istnienia inicjatywy Grupie Muszkieterów oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi udało się zebrać ponad 10,6 tys. litrów krwi, co pozwoliło na przeprowadzenie wielu zabiegów i operacji ratujących życie.

– Realizując kolejny rok z rzędu kampanię „Zbieramy krew dla Polski”, podkreślamy wagę krwi jako daru ratującego zdrowie i życie człowieka. Mamy nadzieję, że w 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, przybędzie honorowych dawców. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Golubia-Dobrzynia i okolic do przyłączenia się do naszej inicjatywy – podkreśla Eliza Orepiuk-Szymura, Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na plakatach i ulotkach, w Radio Muszkieterów działającym na terenie supermarketów Intermarché i Bricomarché, a także na stronach internetowych: 

www.intermarche.pl, www.bricomarche.plwww.pck.pl, oraz www.oddajkrew.pl.

Patronat Honorowy nad akcją „Zbieramy krew dla Polski” objęło: Narodowe Centrum Krwi, a zbiórki krwi realizowane są we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dodatkowych informacji udzielają:

Eliza Orepiuk-Szymura

Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji

ITM Polska sp. z o.o. ul. Świętego Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: 061 665 12 09

mail: eorepiuk@mousquetaires.com

Renata Kawka

Sekretarz Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa

Polskiego Czerwonego Krzyża

Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa

tel.: 022 326 13 43

 • autor: ITM Polska sp. z o.o.

ZWIEDZANIE URZĘDU Z BURMISTRZEM

W minionym tygodniu Urząd Miasta odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu. Wraz z wychowawcą odbyły wycieczkę, dzięki której mogły dowiedzieć się jak pracuje Urząd. W rolę przewodnika wcielił się Burmistrz Mariusz Piątkowski. 

Zaprosił najmłodszych do kilku biur, jednak najwięcej emocji wzbudziła wizyta w sali posiedzeń Rady Miasta. 

Uczniowie mogli zasiąść na miejscach, zazwyczaj nalezących do  Radnych i władz naszego Miasta. Był również czas na przemówienia oraz  interpelacje i wolne wnioski, na które Burmistrz odpowiadał uczniom.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

FESTYN W BIBLIOTECE

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dzięki „Stowarzyszeniu Integracja i Współpraca” zorganizowała już po raz drugi dla dzieci naszego miasta festyn „Bezpieczne wakacje”. Edukacja o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą, na ulicy, w nieznanym terenie prowadzona była w formie zabawy. W grach, konkursach, zgadywankach oraz ciekawych pokazach zorganizowanych przez policję oraz straż pożarną wzięło udział około 300 naszych najmłodszych mieszkańców.

Dziękujemy „Stowarzyszeniu  Integracja i Współpraca”, Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komendzie Policji. Nasze dzieci są dzięki tym instytucjom bardziej przygotowane do przestrzegania bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

Jeszcze raz serdecznie dziękują Dyrektor i Pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Imprezę zorganizowała Pani Ewa Serkowska 

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

APEL Z NAGRODAMI W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH

W środę 17 czerwca w Zespole Szkół Miejskich odbył się uroczysty apel, podczas którego wyróżniono uczniów, którzy w ciągu mijającego roku szkolnego wzięli udział w rozmaitych konkursach.

Burmistrz Golubia-Dobrzynia wręczył nagrody i dyplomy tym, którzy zajęli wysokie miejsca w międzyszkolnym konkursie „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”, będącym jednym z elementów realizowanej przez Miasto Golub-Dobrzyń edukacji ekologicznej wśród uczniów golubsko-dobrzyńskich szkół i przedszkoli.

Upominki otrzymały również dzieci, które brały udział w:

- kategorii szkolnej Dyktanda o Pióro Burmistrza Miasta,

- ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców,

- powiatowym konkursie recytatorskim „Bliżej Marii Dąbrowskiej”,

- międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”

- szkolnym konkursie matematycznym „Mistrz Rachunków 2015” dla kasa IV-VI,

- szkolnym konkursie wiedzy „Omnibus” dla klas II-III

- szkolnym konkursie języka angielskiego dla klas II-III

- szkolnym konkursie matematycznym „Zostań Mistrzem Matematyki”.

Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym. 

 • -
 • -
 • -
 • -

XI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.     
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Absolutorium:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok,
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za rok 2014 oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Miasta Golub-Dobrzyń,
  3. dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu,
  4. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.,
  5. uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
  2. zmieniająca uchwałę Nr XXII/110/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Golubsko-Dobrzyńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  3. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,
  4. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym,
  5. w sprawie rozwiązania straży miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacje i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                             Hanna Grzywińska

ŚWIĘTO SOBÓTKI W ZACISZU

 • -

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY "PANIE JANIE"

 • -

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.

W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 • Golub-Dobrzyń – 25 i 26 czerwca przy Stadionie, ul. Sportowa 8
 • Kowalewo Pomorskie – 26 i 27 czerwca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 2

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

 • 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Otrzymywany wynik badania przesiewowego to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją – czy w piersiach występują nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki czy też nie. W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania. więcej Informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl

 • 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia dostępności do badań, zapewniamy paniomnie kwalifikującym się jeszcze / już do Programu finansowanego przez NFZ,  bezpłatną mammografię. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie:www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Fundusze EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych
z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego
w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

Informacje o LUX MED Diagnostyka:

LUX MED Diagnostyka jest jednym z największych usługodawców diagnostyki obrazowej w Polsce - posiada 28 placówek w 17 miastach. W centrach diagnostycznych wykonywane są badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG oraz mammograficzne (także w ramach mobilnej mammografii na terenie całego kraju - LUX MED Diagnostyka dysponuje 15 mammobusami). Marka oferuje Pacjentom wysoki poziom usług, a partnerom biznesowym efektywne kosztowo rozwiązania outsourcingu medycznego i teleradiologii.

Informacje o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka medyczna świadczona jest w 164 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED w Warszawie działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje ok. 1600 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 400 000 pacjentów.

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy LUX MED działają także marki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl

 

DRUŻYNA "DZIAŁYŃSKIEGO" W TURNIEJU FINAŁOWYM COCA-COLA CUP

13 czerwca w Toruniu odbył się turniej finałowy Coca-Cola Cup. Drużyna Gimnazjum im.I. Działyńskiego, jako zwycięzcy dwóch pierwszych rund reprezentowała miasto i powiat podczas zawodów. Niestety  uczniom "Działyńskiego" zabrakło szczęścia i niefortunnie odpadli z turnieju. Pierwszy mecz w swojej grupie przegrali z ZS nr 8 z Torunia 4-0. Drugi mecz z Gimnazjum nr 3 Nakło miał być "formalnością" dla naszej drużyny, jednak chłoppcy przegrali "wygrany" mecz.
 
- Ostatni mecz z Gimnazjum nr 7 z Grudziądza był dla naszych meczem o "pietruszkę", przeciwnik bowiam musiał go wygrać, aby awansować dalej. Przegrywając 3-1 potrafiliśmy doprowadzić do remisu 3-3, jednak w końcówce straciliśmy bramkę i przegraliśmy 4-3. Na pocieszenie można dodać, że drużyna z Grudziądza wygrała cały turniej finałowy, a podczas dwóch pierwszych rund i całego turnieju finałowego straciła tylko 4 bramki, w tym 3 z nami - mówi Sławomir Szymański trener drużyny. - Szkoda przede wszystkim drugiego meczu bo z gry swoich zawodników jestem zadowolony - kto wie jakby potoczył się turniej, bo widać było że drużyna się rozkręca - dodaje opiekun.
 
Skład drużyny Gimnazjum Im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu: 
Maciej Jankowski, Kamil Saletra, Dominik Dąbrowski, Sebastian Cedro, Patryk Sitkowski, Krzysztof Marcinkowski, Dawid Szwaracki, Dawid Wesołowski,Michał Rafiński,Milan Wójcik; opiekun Sławomir Szymański.
 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

KULTURA NA WIDOKU

Nasz samorząd za pośrednictwem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu włączył się w projekt Kultura Na Widoku, realizowany w ramach edukacyjnej kampanii społecznej Legalna Kultura.

KULTURA NA WIDOKU to multimedialny projekt z zakresu upowszechniania kultury, który daje dostęp do kultury w cyfrowym wydaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dosłownie i w przenośni wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy. To uliczne i wirtualne biblioteki – filmy, muzyka, gry i książki do wyboru, ustawione w centralnych punktach miast oraz plakaty na terenie całej Polski. Realizacja projektu ma na celu ułatwienie dostępu do kultury z legalnych źródeł – także w małych miejscowościach z utrudnionym dostępem do kultury – i przyczynia się do wzrostu uczestnictwa w kulturze w ogóle. Aby osiągnąć te cele powołany został Departament Edukacji Kulturalnej do współpracy z bibliotekami, domami kultury, urzędami miast i gmin.

Sercem projektu jest strona internetowa www.kulturanawidoku.pl, dająca dostęp do tysiąca tytułów książek, filmów gier i utworów muzycznych.

Wszystkie pliki można pobrać za pomocą QR kodów lub linków. Na regałach znajduje się szeroki wybór utworów, z których większość dostępna jest bezpłatnie, pozostałe w bardzo niewielkich cenach.

W wielu miastach staną instalacje  Kultury Na Widoku, które od 27 maja, przez 5 miesiecy,  będą podróżowały po Polsce. Ta multimedialna biblioteka odwiedzi 48 miejsc i 14 festiwali, podczas których posiadacze smartfonów, tabletów i użytkownicy Internetu na terenie całego kraju będą mieli szansę poznać bogactwo legalnych źródeł w sieci oraz w prosty sposób pobrać interesujące ich utwory.

Naszym celem jest aktywizacja lokalnej społeczności, w której pragniemy rozbudzić naturalna chęć  obcowania z kulturą. Projekt Kultura na Widoku daje szanse włączenia się w ideę promowania dostępu do legalnych źródeł kultury.

WIZYTA WICEMARSZAŁKA SEJMU W GOLUBIU-DOBRZYNIU

15 czerwca 2015 r. Burmistrz Mariusz Piątkowski i jego zastepca Michał Piotrowicz gościli  w Urzędzie Miasta Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha, który przyjechał do Golubiu-Dobrzynia z kurtuazyjną wizytą. 

 • -

I TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA I STAROSTY W GOLUBIU-DOBRZYNIU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DLA KLAS IV-VI

13 czerwca 2015 r. w hali sportowo-widowiskowej w Golubiu-Dobrzyniu odbył się I Turniej Burmistrza i Starosty w Halowej Piłce Nożnej w Golubiu-Dobrzyniu dla klas IV-VI pod honorowym patronatem Posła na Sejm Zbigniewa Sosnowskiego. 

W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.  Systemem każdy z każdym rozegrano aż 15 meczów.

Ostatecznie na podium stanęli:

I miejsce  - Reprezentacja Gminy Golub-Dobrzyń

II miejsce  - Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

III miejsce  - Szkoła Podstawowa w Radominie

Kolejno uplasowały się reprezentacje ze Szkół:

IV miesjce - SP w Zbójnie

V miejsce - SP nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu

VI miejsce - SP w Pluskowęsach

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody, które wręczył Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w Towarzystwie Posła Zbigniewa Sosnowaskiego, Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego oraz Wójtów Gmin: Golub-Dobrzyn, Radomin i Zbójno.

Poza klasyfikacją generalną wyrózniono trzech szczególnie uzdolnionych zawodników.

Nagrody ufundowane przez Posła Zbigniewa Sosnowskiego w 3 kategoriach otrzymali: Najlepszy Strzelec - Łukasz Bejger (ZSM w Golubiu-Dobrzyniu), Najlepszy Bramkarz - Adrian Blomkowski (Gmina Golub-Dobrzyń), Zawodnik Fair Play - Martyna Daszkowska (SP w Pluskowęsach).

Wszystkim drużynom gorąco gratulujemy!

Pragniemy  podziękować  zawodnikom, opiekunom i trenerom za udział w turnieju.

Szczególne podziękowania składamy również Sędziom-Arturowi Lubieńskiemu, Przemysławowi Wodzieniowi, a także koordynatorowi turnieju Marcinowi Bukowskiemu oraz Piotrowi Grzębskiemu, za wielki wkład w organizację zawodów. 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VII ZLOT I WYSTAWA STARYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • -

NAGRODY W KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH

30 maja na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyło się podsumowanie Konkursu Matematycznego „ Liga Zadaniowa”. W każdym z trzech spotkań uczestnicy rozwiązywali 6 zadań. Zmagania matematyczne przyniosły III miejsce  Julii Rutkowskiej i Oskarowi Kanigowskiemu, oboje z kl. 6c. Uczniowie pracowali pod kierunkiem p. mgr Danuty Winiarskiej.

Gratulujemy!  

 • -
 • -
 • -

TELEFONY ALARMOWE

 • -

INFORMACJA BANKU ŻYWNOŚCI

 • -

SEMINARIUM DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W imieniu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok  serdecznie zapraszamy na Seminarium upowszechniające Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się dnia 16 czerwca 2015 r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Plac Tysiąclecia 25.

Podczas Spotkania przedstawione zostaną 4 standardy Rad Działalności opracowane w ramach programu "Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w Obszarze 2" w ramach POKL. Spotkanie będzie miało również na celu przedyskutowanie roli i znaczenia tworzenia Rad Dzuałalności PP w środowisku lokalnym oraz kształtowaniu współpracy samorządów z organizacjami samorządowymi.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na formularzu zamieszczonym w załączniku należy przesłać na adres e:mail: rady@tlok.pl .

Kontakt bezpośredni z koordynatorem projektu p. Barbarą Nieżorawską-Wolny tel. 500 127 355 lub w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu  tel. 56 683 53 80 wew. 34 p. Monika Ciechanowska.

W załączniku program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

KUJAWSKO-POMORSKIE - Lubię tu być!

Z myślą o Święcie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do lokalnych urzędów miast i gmin została rozesłanaoraz naklejka promująca nasze wojewdztwo. 

W naszym Urzędzie (pok. nr 10)  możecie jeszcze ją znaleźć i przyłączyć się do zabawy.
Każdy, chcący wziąć udział w zabawie, powinien przykleić naklejkę, zrobić zdjęcie i wstawić je na Fanpage'u Kujawsko-Pomorskie Lubię Tu Być! do specjalnej aplikacji konkursowej.

Dla autorów najciekawszych zdjęć przygotowano nagrody 9 voucherów do SPA oraz nagrodę główną dla pierwszego miejsca 2000 zł.

Na zgłoszenia i głosowanie macie czas do 21 czerwca. 

 • -

II runda Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski ATV PZM w Golubiu-Dobrzyniu pod Honorowym Patronatem Burmistrza

JUŻ DZIŚ II runda Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski ATV PZM w Golubiu-Dobrzyniu pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta GODZ. 19:00 - UL. SŁUCHAJSKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU ZAPRASZAMY!

W związku z przeprowadzeniem II Rundy zawodów ATV PZM ul. Słuchajska na odcinku od skrzyżowania ul. Słuchajskiej z drogą na Pasiekę do ul. Toruńskiej zostaje całkowicie wyłączona z ruchu, od godz. 18:30 do godz. 24:00. Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

 

Zawody, zorganizowane  na terenie gminy Golub-Dobrzyń są jedną z rund Przeprawowych Mistrzostw i Pucharu Polski ATV PZM, przeprowadzone na zlecenie Polskiego Związku Motorowego.

Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców – ATV Polska powstało w 2001 roku z inicjatywy Rafała Sonika, pierwszego Polaka, który stanął na podium Rajdu Dakar. Od czerwca 2002 roku ATV Polska jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i wraz z nim tworzy regulaminy, przepisy i wdraża zasady rozgrywania zawodów czterokołowców. We współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oraz organizatorami imprez na terenie całego kraju i w Europie, Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców przyczynia się do dalszego wzrostu atrakcyjności tej dziedziny sportu.

Przeprawowe Mistrzostwa Polski ATV PZM są pierwszą w historii Polski edycją imprezy dla pojazdów ATV tak wysokiej rangi. Obecnie swój udział w niej zgłosiło  kilkudziesięciu uczestników z całej Polski.

Rywalizacja odbywać się będzie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Główną Komisję Sportu Popularnego i Turystyki PZM pod nadzorem sędziego klasy państwowej  - Jacka Bujańskiego.

 • -

Wystawa prac uczniów z golubsko-dobrzyńskiej OSSP w Toruniu

30 maja miała miejsce inauguracja wystawy prac uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z Golubia-Dobrzynia. Wystawa towarzyszy Międzynarodowej Konferencji pt. Camino Polaco: Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość, która odbyła się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. W konferencji wzięli udział goście z Santiago de Compostela, Pampeluny i Salamanki. Wśród gości honorowych był obecny Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Agustin Nunez oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki.

 

Wystawę w Toruniu można oglądać do 18 czerwca, a  w terminie 23.06. - 30.06. w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"CAŁA POLSKA CZYTA W BIBLIOTEKACH"

W dniach 30.05 –06.06.2015r. trwał w Polsce XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem – „Cała Polska czyta w bibliotekach”. W naszej szkole czytaliśmy dzieciom 02.06. Przeszło 100 uczniów wraz z wychowawcami odwiedziło szkolną bibliotekę, gdzie miało okazję wysłuchać baśni „Kluczyk na srebrnej wstążce” oraz opowiadań „Franklin chce mieć zwierzątko” i „Kubuś Puchatek”. Baśń i opowiadania czytały: Renata Rozłonkowska i Anna Krzeszewska.

    Jak ważne jest czytanie nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego prosimy Rodziców – Czytajcie swoim dzieciom.

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -

I TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA I STAROSTY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU DLA KLAS IV-VI

 • -

Nasi uczniowie na Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej

   2 czerwca w Świeciu odbyła się 17 Wojewódzka Gimnazjada Lekkoatletyczna. Krzysztof Marcinkowski i Wiktor Orzechowski z Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego jako jedyni z miasta i gminy byli reprezentantami tych w tych zawodach.Oprócz nich do finału wojewódzkiego królowej sportu zakwalifikowali się uczniowie z Nowej Wsi, Zbójna oraz z Kowalewa Pomorskiego. Mimo, że startowali oni z profesjonalistami zrzeszonymi w klubach sportowych owocnie reprezentowali Golub-Dobrzyń, zajmująwszy10 miejsce w rzucie oszczepem (Krzysztof Marcinkowski) i 18 w skoku w dal (Wiktor Orzechowski).

- Wiedzieliśmy, że  mamy nikłe szanse na wywalczenie czołowych miejsc, ale myślę, że zawody dla naszych uczniów okazały się ciekawym, nowym wydarzeniem. Gimnazjada była przygotowana bardzo profesjonalnie. Na początku mistrzostw zostali wprowadzeni przedstawiciele powiatów, a początkiem imprezy było zapalenie znicza-mówi opiekun finalistów wojewódzkich Sławomir Szymański.

Reprezentantom naszego miasta i regionu serdecznie gratulujemy i życzymy coraz lepsze wyniki w sportach lekkoatletycznych. 

 • -
 • -
 • -

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

 • -

FOTORELACJA Z DNIA DZIECKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

31 maja z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Golubia-Dobrzynia wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową mieli zaszczyt gościć dzieci i ich rodziców na wielkim placu zabaw, zbudowanym specjalnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Na dzieciaków czekało wiele darmowych atrakcji: karuzele, dmuchane budowle, malowanie twarzy, gigantyczne bańki mydlane i animator kultury.

Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz zaangażowanym w organizację Dnia Dziecka, a także rodzicom, którzy do naszego miasteczka zabaw licznie przybyli ze swoimi pociechami. 

Fotorelacja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Szymon Wiśniewski

OBÓZ SZKOLENIOWO-KONDYCYJNY KLASY MUNDUROWEJ

Jednym z ważnych elementów programu klasy mundurowej był obóz szkoleniowo-kondycyjny.  Nasi mundurowcy postanowili w tym celu udać się nad morze.
 

Od 21 do 23 maja połączone siły klas mundurowych Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim przebywały w Mikoszewie u ujścia Wisły, gdzie wspólnie pod kierownictwem kapitana Sławomira Żochowskiego i pod opieką Iwony Sipak, Adama Kałużnego i Wiesława Grabowskiego, trenowały kondycję i przeżywały nową przygodę w mundurach.
 

Program obozu wypełniony był po brzegi, zadania następowały szybko po sobie, nie tylko w dzień, ale i w porze nocnej, więc zmęczenie rosło z minuty na minutę. Pomimo tego wszyscy odebrali wyjazd jako niezwykłą przygodę. Plan obozu obejmował między innymi: marsze na orientację w terenie w dzień i w nocy, bieg rzeźnika – zabójczy bieg na wytrzymałość po plaży, odbijanie zakładników z rąk terrorystów, zajęcia survivalowe przygotowane przez firmę Black Wolf – wspinaczka na ściankę, leśne tory przeszkód, gry grupowe. Pomimo natłoku zajęć starczyło nam również czasu na małą integrację przy ognisku.
 

Opiekunowie uczniów podkreślali fakt, że obie grupy w tak krótkim czasie i pomimo różnicy wieku, świetnie dogadywały się i współpracowały przy realizacji zadań. Gimnazjaliści mogli w każdej chwili liczyć na pomoc i wsparcie starszych kolegów z liceum. Młodzież nawiązała nowe kontakty i dzieliła doświadczeniem, a już na początku przyszłego roku wszyscy spotkają się podczas nocy w szkole zorganizowanej w naszym Gimnazjum.  Na zakończenie obozu, wszyscy pierwszoklasiści i opiekunowie, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w takim obozie przeszli ceremonię otrzęsin.
 

Mundurowcy i ich wychowawcy wracali z nadmorskiej przygody zmęczeni, ale szczęśliwi, z nadzieją na to, że już za rok wrócą do Mikoszewa po nową porcję obozowych przeżyć.

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Toruniu - 1 ławnik do orzekania w sprawach cywilnych,
- do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu - 2 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 •  ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 •  nie przekroczył 70 lat,
 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

  KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 WZORY DOKUMENTÓW - DOSTĘPNE W ZAŁĄCZENIU

      Karta zgłoszenia

      Oświadczenia składane przez kandydata

      Lista osób udzielających poparcia 

 

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w pokoju 1A parter,

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek - piątek godz. od 7:30 do 15:30

w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu Tysiąclecia 25, pokój 1A parter budynku.

 Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 56 683 54 12 wew. 24.

 

 


[1] Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
1. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:
* Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
* Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ MUSZLI

Za inicjatywą Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia trwa uporządkowanie  terenu wokół muszli koncertowej.
Prace są wykonywane przez uczestników prac  społeczno-użytecznych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Miasta.
 • -
 • -
 • -
 • -

RENOWACJA ŁAWEK NAD DRWĘCĄ

Na prośbę mieszkańców Golubia-Dobrzynia oraz Radnych Rady Miasta pracownicy Urzędu wyremontowali ławeczki wzdłuż rzeki Drwęcy (ul. Piaskowa, Szosa Rypińska). 
Remont polegał na założeniu nowych desek siedziskowych, uzupełnieniu oraz pomalowaniu ich.
Spacerowiczów zapraszamy do korzystania z odrestaurowanych miejść wypoczynku.
Zdjęcia ukazują  stan ławek przed i po remoncie.
 • -
 • -
 • -
 • -

RADA SPORTU PRZY BURMISTRZU

We wtorek 26 maja w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się spotkanie działaczy sportowych z terenu Miasta z Burmistrzem.

Zaproszeni aktywiści dyskutowali z władzami miasta nt. rozwoju sportu i rekreacji na terenie Golubia-Dobrzynia. Wspólnie ustalono, iż powołana zostanie Rada Sportu, która będzie organem doradczym, działającym na rzecz sportowych przedsięwzięć w Mieście.

 

 • -

SPRZĄTANIE BRZEGÓW DRWĘCY

W sobotę 23 maja w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się sprzątanie brzegów Drwęcy. 

W akcji uczestniczył Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski oraz pracownicy Urzędu. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył Marcin Jodłowski - Przedstawiciel Fundacji Life Promotion.

Wśród zebranych przedmiotów znalazły  się śmieci pozostawione przez nieodpowiedzialnych turystów, kajakarzy, wędkarzy, ale przede wszystkim wrzeczy wyrzucane przez miejscową ludność. Śmieci te mogłyby z brzegów trafić do rzeki, która  od 1961 roku na całej swojej długości jest najdłuższym ichtiologicznym rezerwatem przyrody w Polsce i objęta jest siecią Natura 2000 jako projektowany specjalny obszar ochrony "PLH280001 Dolina Drwęcy".

Chrońmy naszą przyrodę i nie bójmy się zwrócić uwagi tym, którzy poprzez zaśmiecanie i tworzenie nielegalnych wysypisk wykazują wielki brak szacunku dla otaczającego nas krajobrazu.

Miejski Konkurs Ortograficzny dla klas 2 i 3 szkoły podstawowej „Mały Mistrz Ortografii”

        W dniu 22 maja 2015 r. odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 2 i 3 szkoły podstawowej: „Mały Mistrz Ortografii”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu, a fundatorem nagród Dyrektor Szkoły. 

Do rywalizacji o tytuł „Małego Mistrza Ortografii” przystąpiło łącznie 29 uczniów z klas 2 i 3 miejskich szkół podstawowych. Komisja, składająca się z nauczycieli miejskich szkół: Katarzyny Paszewskiej, Wiesławy Bączkowskiej i Renaty Rozłonkowskiej,  po sprawdzeniu testów i przeliczeniu uzyskanych punktów, wyłoniła troje zwycięzców. Zostali nimi:

·        1 miejsce i tytuł „Mały Mistrz Ortografii”- Karolina Matuszewska, uczennica klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu

·        2 i 3 miejsce , z tą samą liczbą punktów i tytuły „Mały Vicemistrz Ortografii” uczennice klasy 3a, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja: Aleksandra Jagielska i Marta Piwowarska.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i podziękowano za udział w międzyszkolnym współzawodnictwie, zachęcając jednocześnie do udziału w zmaganiach z ortografią w następnym roku szkolnym.

Organizatorzy: Magdalena Wiśniewska, Ewa Bukowska, Joanna Kubacka.

 

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
  • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
  • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
  • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Biurze Pozyskiwania Funduszy, Rozwoju i Promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2015
z dnia 22 maja 2015r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2014r., poz. 1202)

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Pl.Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

referent – 1 etat

w Biurze Pozyskiwania Funduszy, Rozwoju i Promocji

 

I. Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

- poszukiwanie oraz zagospodarowanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich zadań           i inwestycji,

- koordynowanie kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta z aktualnymi preferencjami województwa i kraju,

- współpraca z nadrzędnymi i równorzędnymi organami rządowymi i samorządowymi,

- aktualizacji i upowszechnianie oferty inwestycyjnej Miasta, w tym nawiązywanie współpracy z potencjalnymi inwestorami,

- ścisła współpraca z podległymi Urzędowi gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

- działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej.

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- prawo jazdy kat.B,

- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

b) wskazane:

- praktyka i doświadczenie w marketingu, promocji lub pracy w mediach

- znajomość funduszy krajowych i unijnych,

- dobra znajomość regulacji prawnych:

* ustawa o samorządzie gminnym,

* kodeks postępowania administracyjnego,

* ustawa o finansach publicznych,

* ustawa Prawo zamówień publicznych,

* ustawa o dostępie do informacji publicznej,

* ustawa o ochronie danych osobowych,

- umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,

- zdolności organizacyjne,

- systematyczność, dokładność, dyspozycyjność.

 

III. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca biurowa w siedzibie pracodawcy,

- pełny wymiar czasu pracy (1 etat),

- umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 

V. W miesiącu kwietniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu wynosił poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent – BFR” można składać w terminie do dnia 01 czerwca 2015r. do godz.1300.

- osobiście                                           w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta                                                                   Golubia-Dobrzynia, pok. IB parter

- lub przesłać na adres:                        Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

  (decyduje data wpływu do                   ul.Pl.Tysiąclecia 25,

  Urzędu Miasta)                                  87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel (56) 683-54-10 wew.32

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Mariusz Piątkowski

Wyniki ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24 maja 2015 r. Golub-Dobrzyń

                   
Lp. Kandydat Lista głosów w OKW Ilość Głosów Razem
OKW nr 1 OKW nr 2 OKW nr 3 OKW nr 4 OKW nr 5 OKW nr 6 OKW nr 7
1 DUDA Andrzej Sebastian  321 411 280 554 525 297 20 2408
2 KOMOROWSKI Bronisław Maria 325 440 319 640 516 312 6 2558
RAZEM oddanych głosów w OKW: 646 851 599 1194 1041 609 26 4966
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1 1476 1830 1328 2101 1833 1299 104 9971
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 4 653 854 607 1216 1046 624 26 5026
                   

X SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na X Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 28 maja 2015 roku o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z VIII i IX nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.     
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i realizacji zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w mieście Golubiu-Dobrzyniu za 2014 r.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu, w związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii, w mieście Golubiu-Dobrzyniu, za 2014 r. 
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu,
  4. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  5. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
  6. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
  7. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
  8. w sprawie odwołania i powołania Delegata do Związku Miast Polskich.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacje i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Hanna Grzywińska

Przewodnicząca Rady Miasta

Projekt ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

       15 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbyła się impreza ekologiczna  w ramach projektu: „Drugie życie elektrośmieci”, przebiegająca pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Podsumowano przedsięwzięcie mające na celu uwrażliwienie na środowisko naturalne, zwiększenie świadomości i wiedzy o tym, jak wielkim zagrożeniem dla świata jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szkolna drużyna promująca akcję, czyli „Elektrodzieciaki z jedynkowej paki”, zaprezentowała swoim kolegom i koleżankom przedstawienie, którego tematem było właściwe postępowanie z elektrośmieciami. Dzieci brały udział w konkursach, rozwiązując testy sprawdzające wiedzę odnośnie ZSEE oraz wykonując prace plastyczne. Wszyscy świetnie się bawili i wykazali się ogromnym zasobem wiedzy na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -

UWAGA. OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Uwaga szóstoklasiści!

31 maja upływa termin składania podań do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Wszystkich, którzy chcą sprawdzić, czy lepienie w glinie, malowanie i rysowanie, fotografowanie oraz projektowanie graficzne sprawia im przyjemność, zachęcamy do przyjścia na egzamin wstępny, który odbędzie się 9 czerwca br. w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych – szkole, która dała się poznać mieszkańcom jako szkoła odnosząca sukcesy i skupiająca ludzi twórczych i kreatywnych.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać  w kancelarii Zespołu Szkół Miejskich osobiście lub ze stron internetowych: www.zsmgd.kpsi.pl, www.golub-dobrzyn.pl.

Poniżej kilka zdjęć z wyjazdu integracyjnego do Szkoły Leśnej na Barbarce. W wyjeździe udział wzięli kandydaci do OSSP z różnych szkół podstawowych. Kolejny wyjazd dla osób, które złożą dokumenty do naszej szkoły planowany jest na 5 czerwca br.

 • autor: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

BURMISTRZ MIASTA I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAPRASZAJĄ NA FESTYN RODZINNY

SPOTKANIE BURMISTRZA Z POSŁEM ZBIGNIEWEM SOSNOWSKIM

18 maja Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Posłem na Sejm  IV, V i VII kadencji Zbigniewem Sosnowskim, z okazji otwarcia Biura Poselskiego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Spotkanie odbyło się w nowo otwartym Biurze Posła PSL. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele innych lokalnych samorządów oraz pracownicy golubsko-dobrzyńskiego oddziału.

ZBIÓRKA MAKULATURY W MIEJSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

W Miejskich szkołach i przedszkolach prowadzony jest konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, pn.: „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” .  Jest  on jednym z elementów realizowanej przez Miasto Golub-Dobrzyń edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży golubsko-dobrzyńskich szkół oraz przedszkoli. 

Celem konkursu jest promocja ekologicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie dobrych nawyków i poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska. Ce ponadto założeniem konkursu jest przedstawienie problemu gospodarki odpadami w Mieście Golubiu-Dobrzyniu (ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów komunalnych), poprzez bezpośredni wpływ uczniów na stan środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.

Udział w konkursie oraz towarzysząca mu zabawa należy do podstawowych zadań przedsięwzięcia.

Konkurs polega na rywalizacji uczniów pomiędzy poszczególnymi klasami (oddziałami), a za największą ilość zebranej makulatury przewidziana jest nagroda Burmistrza.

ZACHĘCAMY UCZNIÓW I ICH RODZICÓW DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W EKOLOGICZNEJ RYWALIZACJI.

BIEG CHARYTATYWNY

 • -

KONSULTACJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Specjaliści Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:

 • ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
 • identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
 • wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu)

zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 1. Przedsiębiorców z sektora MŚP.
 2. Osoby fizyczne.
 3. NGO – sy.
 4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Harmonogram konsultacji LPI Grudziądz w MAJU 2015 r.

 

Miejsce

Działanie

Data

Godz.

Starostwo Powiatowe

Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

sala nr 5

Mobilny Punkt Informacyjny

28.05.2015

9:00-11:00

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel. (56) 462 45 15

fax. (56) 462 24 22

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

12 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się spotkanie władz i mieszkańców miasta z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa  - Piotrem Czerniejewskim.

Podczas spotkania omówiono zasady przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Pierwszym krokiem do zmiany systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym jest złożenie wniosku. Ilość złożonych podań z danej części miasta decydować będzie o rozciągnięciu „nitki gazowej”.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej możliwy do pobrania w załączniku.

Wypełnione wnioski wraz z załączoną mapką dla wnioskowanej nieruchomości można składać w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (I piętro biurowca).

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 • -

Wystawa Mercedes-Benz w Golubiu-Dobrzyniu

     15 maja Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia mieli okazję obejrzeć wystawę ponad 30 aut marki Mercedes, prezentowanych na Golubskim Rynku.

   Dzięki współpracy Burmistrza Mariusza Piątkowskiego z Prezesem Mercedes  Toruń Club Tomaszem Niejadlikiem, golubsko-dobrzyński akcent został wpisany w VIII Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz, od wielu lat organizowany w Toruniu.

     Z tej okazji miłośnicy mercedesów z całej Polski mogli zmierzyć się w Rajdzie Turystycznym „Mercedes Rally 2015” o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i zachwycic sie widokiem całej okolicy z wieży kościoła pw. św. Katarzyny w Golubiu.

    Dla Mieszkańców naszego miasta przygotowano facebookowy konkurs, w którym nagrodą była przejażdżka autem, wybranym spośród wystawionych na placu. W drodze losowania „na żywo” wygrała Pani Monika Tomaszewska, która wykazała zamiłowanie do samochodów zabytkowych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 24 MAJA 2015 R.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • -

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI W "JEDYNCE"

ZAPRASZAMY 

 • -

"JEDYNKA" DZIĘKUJE

Szkoła Podstawowa im. Konstytucju 3 Maja nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu dziękuje za pomoc w przygotowaniu Święta Szkoły.

 • -

PROTOKOŁY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU - WYBORY PREZYDENTA RP

VIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MERCEDES-BENZ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Przyjdź  15 maja o godzinie 18:30 na Golubski Rynek i obejrzyj wystawę 30 niesamowitych aut marki MERCEDES.

Wejdź na naszego facebooka, weź udział w konkursie i wygraj przedażdżkę Mercedesem CL55 AMG po zaawansowanym tuningu optycznym i mechanicznym. Moc auta przekracza 800 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy jest na poziomie 1250 Nm! Prędkość maksymalna: około 350km/h.
 • -

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów prezydenckich z Obwodowych Komisji Wyborczych w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzonych w dniu 10.05.2015 r.

 • autor: MM,PJ, data: 2015-05-10

STYPENDIUM SPORTOWE BURMISTRZA PRZYZNANE

6 maja w Urzędzie Miasta odbyło sie uroczyste wręczenie Stypendium Sportowego Burmistrza Golubia-Dobrzynia, przyznanego za wysokie osiagnięcia w różnych dziedzinach sportu. Umowy z Burmistrzem podpisały 23 osoby, wybitnie uzdolnione w takich dyscyplinach jak:

- karate,
- piłka nożna,
- piłka ręczna,
- piłka siatkowa,
- tenis stołowy,
- pływanie.

W roku 2015 stypendia otrzymują:

Łukasz Szyjkowski, Jakub Kozerski, Artur Zglenicki, Katarzyna Bożejewicz, Jarosław Trejderowski, Emilia Skop, Natalia Romanowska, Kamil Romanowski, Mariusz Kalasiński, Jowita Radzimska, Agata Foksińska, Maciej Ostroiwski, Michalina Przygonska, Julia Pagie, Dawid Dołęgowski, Dominika Targowska, Mateusz Krupa, Matylda Lewandowska, Weronika Dąbrowska, Weronika Makowska, Marcel Żuławski, Zuzanna Bielewicz i Bartosz Boniecki.

Wszystkim stypendystom gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów .

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ULICE NA OSIEDLU KRÓLEWSKIM OZNAKOWANE

Zakończyły się prace związane z oznakowanie ulic na Osiedlu Królewskim. Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta, na prośbę mieszkańców "Królewskiego" umieścili tabliczki z nazwami wszystkich ulic na osiedlu.

 • -
 • -
 • -
 • -

70 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM PGNiG

ŚWIĘTO SZKOŁY W "JEDYNCE"

30 kwietnia obchodziliśmy Święto Szkoły - pierwszą rocznicę nadania naszej Szkole imienia Konstytucji 3Maja oraz przekazania sztandar.

Tego dnia odbyła się uroczysta akademia nawiązująca do wydarzeń z 1791r. Następnie zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły wysłuchali przemówienia Dyrektora Szkoły, Marzeny Peszyńskiej, inicjatorki nadania naszej Szkole imienia, która przybliżyła nam najnowszą historię naszej placówki oraz przypomniała znaczenie Trzeciomajowej Ustawy Rządowej.

Podczas uroczystości uczniowie klas szóstych przekazali sztandar swoim młodszym kolegom - przedstawicielom klas piątych.

Z okazji Święta Szkoły został przeprowadzony Międzyszkolny konkurs literacki  pt. ,,Dziennik ucznia z XX wieku” pod patronatem  Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego. Zwyciężczynią tego konkursu została Zofia Kubacka z kl.4a, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3Maja w Golubiu-Dobrzyniu. Drugie miejsce zajęła Agnieszka  Izabela Jurkiewicz z kl.6 , uczennica Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie, a trzecie miejsce - Szymon Krzykowski z kl.6b  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

W związku z obchodami ,,urodzin Jedynki” „Samorząd Uczniowski zorganizował Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Konstytucja 3 Maja z oddali’’ pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pani Hanny Grzywińskiej. Pierwsze miejsce w  tej rywalizacji zajęła Patrycja Zdrojewska z kl.4b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Gołubiu-Dobrzyniu, drugie - Oliwia Błędowska z kl.6a Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, a trzecie miejsce - Mateusz Jackowski z kl. 4b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

Nasza Szkoła bardzo ceni sobie działania związane z promowaniem bezpiecznych zachowań wśród uczniów, dlatego obchody Święta Szkoły uczciliśmy konkursem  ,,Bezpieczna droga do szkoły” pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu insp. Pana Wojciecha Machelskiego.  Zwycięzcy tego konkursu to: Samuel Piotrowski    z kl.2d Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, Julia Owsianikow z kl.1a  i Julia Matyjasik z kl.2a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

Kolejnym konkursem był Międzyszkolny konkurs pierwszej pomocy pod patronatem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. Pana Pawła Warlikowskiego. Zwycięską drużyną okazała się drużyna Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w składzie: Jacek Wiśniewski, Zofia Kubacka i Oliwia Molek.

Święto Szkoły uczcił również Uczniowski  Klub Sportowy ,,Olimp G-D” , który zorganizował Międzyszkolny turniej mikstów siatkarskich o Puchar Dyrektora Szkoły. Najlepsza okazała się drużyna „Jedynki”, pokonując zespoły Zespołu Szkół Miejskich i Gimnazjum im. I. Działyńskiego.

Nagrody za konkurs plastyczny pod patronatem Dyrektora Zamku Pana Piotra Wiśniewskiego ,,Szkoła blisko Zamku”  otrzymali: Zofia Godlewska z kl.1b, Paulina Zagacka  z kl.2b i Oskar Warnel z kl.3a – uczniowie naszej Szkoły.

Uroczystość Święta Szkoły zakończyliśmy w tanecznych rytmach - zwyciężczynie Międzyszkolnych mistrzostw klas szóstych zaprezentowały zwycięski występ, a uczennice        z koła tanecznego, na tle multimedialnej prezentacji, zatańczyły zumbę.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali upominki , a zwycięzcy nagrody rzeczowe i dyplomy

Po oficjalnej części uroczystości goście zwiedzili okolicznościową wystawę, obejrzeli kroniki szkolne i publikacje o Szkole.

Dla wszystkich przewidziano słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców naszych uczniów oraz kanapki przygotowane przez Nadwornych Kucharzy z koła kulinarnego.

 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucju 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu

DRUGI ETAP TURNIEJU COCA COLA CUP

30 kwietnia w Kikole odbył się drugi etap piłkarskiego turnieju Coca Cola Cup. Rywalizowały w nim 4 drużyny: Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Gimnazjum z Kikoła, Gimnazjum z Obrowa, Gimnazjum z Rypina. Zawodnicy z Golubia-Dobrzynia wygrali wszystkie spotkania i awansowali do finału wojewódzkiego gdzie zmierzy się 16 najlepszych drużyn z kujawsko-pomorskiego.
Ostateczna kolejność
1-Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego-9 pkt
2-Gimnazjum Kikół-6pkt
3-Gimnazjum Obrowo-3pkt
4-Gimnazjum Rypin -0pkt

Wyniki Gimnazjum im .Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
Golub-Dobrzyń - Obrowo 7-1
Golub-Dobrzyń-Rypin 4-1
Golub-Dobrzyń- Kikół 3-2


Skład Gimnazjum Im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu:
Maciej Jankowski, Kamil Saletra, Dominik Dąbrowski, Sebastian Cedro, Patryk Sitkowski, Krzysztof Marcinkowski, Dawid Szwaracki, Dawid Wesołowski, Michał Rafiński, Filip Modrzejewski - opiekun Sławomir Szymański.

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZAPRASZA NA OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 • -

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

 • -

UWAGA ZMIANA TERMINU ZBIÓRKI ODPADÓW SELEKTYWNYCH

Informujemy, że związku z tzw. długim weekendem majowym (1-3 maja 20115 r.) wszystkie odpady selektywne, które wg harmonogramu miały być odebrane w sobotę 2 maja zostaną odebrane w czwartek tj. 30 kwietnia 2015 r. Odbiór będzie odbywał się do godzin wieczornych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

PIERWSZY EGZAMIN GIMNAZJALNY W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE SZTUK PIĘKNYCH

W minionym tygodniu w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pieknych w Golubiu-Dobrzyniu odbył się po raz pierwszy egzamin gimnazjalny.

 • -
 • -
 • -

WARSZTATY TWÓRCZEGO RECYKLINGU

1 kwietnia uczniowie klas: pierwszej, drugiej i trzeciej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych rywalizowali w konkursie „EKO-MODA”, przeprowadzonym w szkole, w ramach warsztatów twórczego recyklingu.

Zmagali się w trzech konkurencjach:

 1. Projekt biżuterii na rękę i szyję, z wykorzystaniem: folii i tkanin.
 2. Projekt wzoru na sukienkę, inspirowanego hasłem: MIASTO.
 3. Projekt ubioru z wykorzystaniem: papieru, folii i tkaniny oraz użyciem w nim takich form jak: linia, faktura, ażur.

Młodzież pracująca w trzech zespołach wykazała się dużą kreatywnością, zmysłem estetycznym i umiejętnością współpracy w grupie.

Niektórzy mieli okazję sprawdzić się również w dziedzinie modelingu.

Nagrodą dla najlepszych oprócz uznania konkursowej komisji i gromkich braw był otrzymany kupon na wybrany dzień bez pytania i kartkówek.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie gratulujemy!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Zespół Szkół Miejskich

URODZINY HARCERSKIEJ BURZY

W nocy z 25 na 26 kwietnia w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego  odbywał się urodzinowy biwak 18 Golubsko-Dobrzyńskiej Drużyny Harcerskiej Burza imienia Jana Bytnara Rudego z Golubsko-Dobrzyńskiego Hufca ZHP. Kabaret szkolny postanowił uświetnić tę imprezę i zaprezentował naszym gościom fragmenty nowego, powstającego właśnie programu. Harcerzom występ młodych adeptów sztuki kabaretowej przypadł do gustu, co widać na załączonych zdjęciach. Jak wieść niesie już niebawem Kabaret ADHD, którego założycielami i opiekunami są p. Iwona Sipak i p. Adam Kałużny, będzie miał zaszczyt zaprosić wszystkich na swój drugi program.
 

 • -
 • -
 • -
 • -

PRZEDSZKOLNY PIKNIK Z UDZIAŁEM KLASY MUNDUROWEJ

   24 kwietnia 2015r.  w Przedszkolu Publicznym Nr 2 im. Marii Konopnickiej odbył się piknik rodzinny, w którym udział wzięły przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami oraz klasa mundurowa z Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu pod opieką p. Iwony Sipak. Uczniowie z przyjemnością przyjęli zaproszenie Pani dyrektor Małgorzaty Kołodziejskiej i pokazem musztry paradnej uświetnili imprezę maluchów. Piknik rozpoczęła Pani dyrektor, która serdecznie wszystkich powitała, a następnie Przedszkolaki odśpiewały swój hymn, co zostało przyjęte z radością i uśmiechem przez zebranych. Później uczniowie z " mundurówki" zaprezentowali swoje umiejętności wojskowe, które oglądano z dużym zainteresowaniem.
    Pracownicy przedszkola przygotowali szereg atrakcji dla młodych miłośników zabaw, niestety gimnazjaliści nie mogli w nich uczestniczyć, ponieważ wyjeżdżali na basen. Oklaskiwani i zadowoleni opuszczali ogród przedszkolny, z nadzieją, że za rok znowu ich  zaproszą.

 

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.

W GOLUBIU-DOBRZYNIU TRWA ODŚWIEŻANIE PASÓW DROGOWYCH

Od dziś trwają prace związane z odświeżaniem znaków poziomych na wszystkich drogach zarządzanych przez Miasto. Prace, które będą jeszcze wykonywane w najbliższych dniach mogą utrudniać ruch, dlatego też prosimy przechodniów i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

 • -

MOTOSERCE DZIĘKUJE

 • -

MISTRZOSTWA KLAS VI POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

    15 kwietnia  Zespół  Szkół  Miejskich zorganizował Mistrzostwa Klas Szóstych Powiatu pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia.

Uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:

 • Z  językiem  polskim i historią za pan brat.
 • Potyczki matematyczno – przyrodnicze.
 • Twórcze działania plastyczne.
 • Zabawy i gry na wesoło.
 • Przegląd piosenki.

Rywalizacji towarzyszyła świetna zabawa. Puchar i tytuł Mistrza Powiatu  Klas Szóstych 2015 oraz nagrodę główną – wycieczkę do kina – wygrała klasa 6a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja.

MAJÓWKOWE ZWIEDZANIE WIEŻY GOLUBSKIEGO KOŚCIOŁA

Zapraszamy do zwiedzania w dnia 1, 2, 3 maja, Wejścia o godz. 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00. Wstęp wolny.

UWAGA! ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE REMONTOWE DRÓG MIEJSKICH

Dziś rozpoczęły się prace remontowe dróg miejskich, polegające na łataniu ubytków w jezdniach.

W pierwszej kolejności będą wykonywane prace na ul. Pięknej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Bohaterów Września, Dziewanowskiego, Młyńskiej, Polnej, Nowej, Kościelnej, Zamurnej, Sportowej, Żeromskiego itd.

Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie wykonywanych prac.

 

Wszelkie uwagi i zgłoszenia proszę zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (56) 683 54-11 wewn. 37 

 • -

NADZWYCZAJNA IX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 zwołana została nadzwyczajna IX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w sali obrad powiatu golubsko-dobrzyńskiego.  

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Podjęcie uchwały:

a) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym,

b) w sprawie kontroli problemowej trybu, sposobu, formy i zasadności zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kościuszki 12.

4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Grzywińska

STYPENDIA POMOSTOWE DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej informuje

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia. Zainicjowany został w 2002 roku przez naszego Partnera, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach. Od początku jego trwania Fundatorzy przeznaczyli na jego realizację 84,5 miliona zł, co pozwoliło na wypłacenie 18 215 różnych stypendiów i staży, w tym 13 308.

Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Stypendia Pomostowe są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce, adresowanymi do młodzieży chcącej rozpocząć naukę w szkole wyższej, w celu przełamania trudnej bariery, przez ufundowanie stypendiów (w wysokości 500zł miesięcznie) na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Stypendia kierowane są do maturzystów, którzy spełnią wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i są maturzystami z 2015 roku,
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców- co musi być potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie,
 • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osiągnięty na maturze wynik minimum 90 pkt.( do obliczenia punktów służy algorytm)

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie zdawanym na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i wpisujemy do wniosku.

Procedura przyznania stypendiów

 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2015!!) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.
 • Kandydaci składają do Fundacji Rozwoju Regionu Łukta wniosek o stypendium wraz z załącznikami – do 3 sierpnia 2015 r.
 • Kandydat do stypendium po uzyskaniu rekomendacji Fundacji wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej: Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta do 1 września 2015 roku sprawdza prawidłowość złożonych dokumentów i przesyła je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).
 • FEP w terminie do 5 października 2015 roku ogłasza listę stypendystów.
 • FEP powiadamia pisemnie stypendystów o przyznaniu stypendiów.
 • Stypendium w wysokości 5.000 zł wypłacane jest w 10-ciu ratach miesięcznych po 500 zł każda od października do lipca.

W ramach Programu przyznawanych jest 6 różnych stypendiów.

Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą RP, staży za granicą i w kraju oraz stypendiów doktoranckich. Stypendyści Programu mogą także uczestniczyć w Warsztatach Pomostowi Liderzy realizowanych dzięki Fundacji BGK.

Administrator Programu – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości współpracuje ze stypendystami, obserwując ich postępy w nauce i podpowiadając możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty studenckie i możliwości zdobycia do nich zabezpieczeń.

Więcej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl., wszelkich informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052 525-08-34)

PRZEŁAJOWY MISTRZ GMINY-MIASTA-POWIATU

 • autor: Jerzy Nadolski
 • -

KONKURS

WYGRAJ GADŻETY MKS DRWĘCA
WYSTARCZY:
1. BYĆ MIESZKAŃCEM GOLUBIA-DOBRZYNIA
2. WYTYPOWAĆ WYNIK SOBOTNIEGO MECZU MKS DRWĘCA – POMORZANIN SEROCK – jednorazowo, w komentarzu pod zdjęciem
3. POLUBIĆ I OPUBLIKOWAĆ TEN POST - status publiczny
KONKURS ZAMYKAMY W SOBOTĘ 25 KWIETNIA O GODZ. 17:00
Spośród trafnych typów rozlosujemy 3 nagrody. Wyniki konkursu w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 11:00 na naszym Facebooku.

"KINOWE SPOTKANIA MŁODYCH" Uczniów Zespołu Szkół Miejskich

20 kwietnia 2015 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego uczestniczyli w ogólnopolskim, autorskim projekcie „KINOWE SPOTKANIA MŁODYCH” zorganizowanym przez firmę Krzywy Kadr. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury. Przebieg spotkania obejmował dwie połączone ze sobą części. Pierwsza miała charakter teatralno-filmowy z motywami multimedialnymi. Wybrane fragmenty filmowe opatrzone zostały grą aktorską oraz efektami muzycznymi i wizualnymi. Różnorodne formy wizualne, muzyczne oraz słowne, poszerzały wiedzę uczestników projektu na temat różnych form animacji. Odważne rozwiązania sceniczne oraz bezpośredni kontakt młodego widza z aktorem umożliwiły poznanie różnych form animacji. Uczniowie mieli okazję zweryfikowania pozyskanej wiedzy podczas quizu. Druga część spotkania obejmowała projekcję pełnometrażowego filmu animowanego. Dużym plusem projektu było dostosowanie materiałów wizualnych do możliwości poznawczych uczestników projektu „KINOWE SPOTKANIA MŁODYCH”. 

 • -

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA ULIC W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Drodzy Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia uprzejmie informujemy, iż sprzątaniem jezdni i chodników na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia zajmuje się firma TAR spółka cywilna z siedzibą w Białkowie, w ramach obowiązującej umowy dot. „Utrzymania czystości oraz zieleni na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”. Harmonogram sprzątania ulic w Golubiu-Dobrzyniu przedstawiono w załączniku.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH – ZGŁOŚ CZŁONKA DO KOMISJI OKRĘGOWEJ

W związku z upływem kadencji władz izb rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja 2015 roku na terenie całego kraju. KPIR w Przysieku prosi o zgłoszenie kandydatów do pracy w okręgowych komisjach wyborczych (5 osób z gminy) w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych.Kandydatów do pracy w komisji mogą Państwo zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – Biuro Rady Miasta pokój 1A/parter budynku/, najpóźniej w terminie do 27 kwietnia br.Jednocześnie informujemy, że kandydat do komisji powinien posiadać bierne prawo wyborcze, a udział w pracach komisji wyklucza go z możliwości ubiegania się o mandat radnego powiatowego izby rolniczej.

Szczegóły w załączniku.

DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI - zbiórka w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. M. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu bierze udział 

w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Drugie życie elektrośmieci” 

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w akcję ,,Drugie życie 
elektrośmieci”. Polega ona na zbiórce elektroodpadów i wymianie ich na wirtualną walutę, za 
którą będziemy mogli nabyć pomoce dydaktyczne dla przedszkola. 

 Do elektroodpadów zaliczamy: 

lodówki, pralki ,telewizory, monitory, żelazka, klawiatury, dekodery, odkurzacze, kuchenki 
elektryczne, telefony, radia, suszarki elektryczne, odtwarzacze itp. 

 Czas i miejsce zbiórki:  
odpady małogabarytowe: codziennie w holu przedszkola do pojemnika „elektrobox” 

odpady wielkogabarytowe: 24 kwietnia 2015r. podczas pikniku „Biało-Czerwonego” na 
terenie ogrodu przedszkolnego w miejscu wyznaczonym. 


 Organizator zbiórki: Marzena Jabłońska 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

 • autor: Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
 • -

II CHARYTATYWNY BIEG Z TRÓJKĄ

 • -

Ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

W czwartek, 16 kwietnia 2015 roku uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Miejski zasiedli do testów w ramach ósmej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Trzecioklasiści mogli sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego i matematyki. Pisali opowiadanie o Franku, wyróżniali rodzinę wyrazów, wskazywali spółgłoski, wyrazy, sylaby w zdaniu, układali wyrazy w kolejności alfabetycznej, a także rozwiązywali zadania matematyczne.

 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -