-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY
-
- 09.08.2020 - Romana, Edyty, Rolanda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY /
  • -

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI NA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

14 stycznia 2015 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisali umowę na „Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjno-projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler.

W ramach opracowania powstanie:

1) Koncepcja zagospodarowania terenu

2) Dokumentacja kompleksowych badań geotechnicznych

3) Raport o oddziaływaniu na środowisko

4) Projekt budowlano-wykonawczy związany z uzbrojeniem terenu pod inwestycje oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

5) Projekt doradczo-promocyjny

6) Studium wykonalności

Dokumentacja wykonana ma być najpóźniej do dnia 23.10.2015 roku.

Projekt pn. „Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania  6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” realizowany jest w ramach umowy nr POIG-06.02.02-00-029/12-00 zawartej w dniu 22.11.2013 roku pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a Ministrem Gospodarki.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych to 544 213,00 zł.

Przyznana kwota dotacji to 462 581,05 zł.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie dwóch samorządów: Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz Gminy Golub-Dobrzyń.

Dokument opracowany będzie dla obszaru inwestycyjnego o powierzchni 15.5685 ha obejmującego teren Gminy Miasta Golub-Dobrzyń (przy PEC) oraz Gminy Golub-Dobrzyń (Wrocki).

  • -
  • -
  • -

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-