-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb WYDATKI INWESTYCYJNE
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WYDATKI INWESTYCYJNE /

WYDATKI INWESTYCYJNE

Nasze miasto w chwili obecnej prowadzi największą inwestycję w swej historii - Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia.

Przy tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie struktury wydatków Naszego Miasta razem z wydatkami inwestycyjnymi.

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia jest proinwestycyjny. W 2012 roku wydatki na inwestycje stanowiły, aż 41,79 % ogólnych wydatków.

Dla lepszego zobrazowania tych kwot zestawiliśmy je z wydatkami poniesionymi w latach ubiegłych tj. od roku 2009.

 

 

 

Lp

 

 

 

R o k

 

 

 

Wydatki ogółem

 

 

 

W tym wydatki

inwestycyjne

Procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem

 

1.

2009

36.896.060,80

7.602.964,12

20,61 %

 

2.

2010

36.492.572,34

6.219.272,20

17,04 %

 

3.

2011

34.037.827,18

4.917.845,86

14,45 %

 

4.

2012

51.798.169,07

21.644.299,97

41,79 %

 

 

O G Ó Ł E M

 

 

159.224.629,39

 

40.384.382,15

 

 

25,36 %

 

Z powyższej tabeli jasno wynika, że rok 2012 był rokiem rekordowym pod względem wydatków inwestycyjnych. Zauważalny jest wzrost działań inwestycyjnych ponad dwukrotnie w porównaniu do lat poprzednich.
Poza realizacją projektu pn. Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Sciekowej na który to uzyskaliśmy  31 607 197,97 zł dofinansowania (ogólny koszt 48 626 458,45 zł), Golub-Dobrzyń prowadzi szereg innych inwestycji.   

W roku 2009 wydatki inwestycyjne stanowiły m.in.:

1/ Przebudowę ul. Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3.603.702,16

2/ Budowę nawierzchni ul.Różanej i Malinowej -282.013,10

3/ Dokończenie budowy budynku socjalnego wraz z placem zabaw – ul.Twardowskiego – 354.399,28

4/ Kanalizację sanitarną w ul. Sportowej – 54.880,-

5/ Kanalizację deszczową, sieć wod-kan. oraz sieć cieplna od Konopnickiej do Kościuszki – 341.379,31

6/ Oświetlenie cz. ul. Brodnickiej – 14.000,-

7/ „Moje boisko-Orlik 2012” – 1.344.157,53

8/ Miejski plac zabaw na terenie OSiR – 221.118,84

9/ Wykup gruntów – 142.706,01

10/ Uporządkowanie GWŚciekowej – dokumentacja – 749.658,79

 

W roku 2010:

1/ Rewitalizacja Golubskiej Starówki Etap II Podetap 1A – 2.687.824,99

2/ Współfinansowanie budowy drogi powiatowej – ul. Brodnicka – 835.539,72

3/ Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.417.919,10

4/ Budowa lub przebudowa ulic: Jałowcowej, Malinowskiego, Strumykowej i obok cmentarza – 308.463,78

5/ Budowa chodników w ul. Sucharskiego, Leśnej i przy cmentarzu – 32.199,-

6/ Przebudowa części ul. PTTK i Brodnickiej – 90.000,-

7/ Docieplenie i elewacja dwóch budynków komunalnych – 81.061,03

8/ Termomodernizacja budynku admin. – 392.628,44

9/ Wykup gruntów – 58.849,-

10/ Cd. Dokumentacji dot. GWŚ – 113.178,48

11/ Oświetlenie cz. Os. Panorama – 55.847,49

12/ Rozbudowa boiska przy Czarnej Drodze – 10.000,-

 

W roku 2011:

1/ Gospod.Wod.Ściek.- cd. – 4.128.485,56

2/ Chodnik w ul. Szkolnej – 21.370,58

3/ Przebudowa cz. ul. Plac Tysiąclecia i Konopnickiej – 170.368,26

4/ Wykup gruntów – 191.046,-

5/ Wymiana pieca co w SP Nr 1 – 26.526,-

6/ Wymiana wewnętrznej instalacji sanitarnej w Przedszkolu Publ. Nr 2 – 43.603,59

7/ Budowa oświetlenia w ul. Pod Arkadami i Szosa Rypińska – 79.989,99

8/ Dotacja celowa na iluminację zabytkowego kościoła w Dobrzyniu – 20.000,-

 

W 2012:

1/ Gospod. Wod.Ściek. cd. – 20.589.559,34

2/ Budowa ul. Pod Arkadami – 49.103,25

3/ Odtworzenie nawierzchni ulic : obok byłego młyna, Miłej, Mostowej, Nowej, Stodólnej i  Kościuszki – 276.135,-

4/ Wykup gruntów – 464.770,-

5/ Wymiana pieca co w Domu Kultury – 54.800,01

6/ Kanalizacja deszczowa ul. Katarzyńska – 55.000,-

 

W latach 2011-2012 wykonano również dokumentację na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

 

W tym roku planowane są wydatki inwestycyjne na poziomie 33,3 % budżetu – około 16,4 mln zł. Będzie to m.in. dalszy ciąg Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia oraz budowa hali widowiskowo-sportowej.

 • Rozbudowa ujęcia wody na ul. Źródlanej
  Rozbudowa ujęcia wody na ul. Źródlanej
 • Budowa nowej oczyszczalni Ścieków
  Budowa nowej oczyszczalni Ścieków
 • Budowa nowego zbiornika wody - ul. Źródlana
  Budowa nowego zbiornika wody - ul. Źródlana
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wielu ulic w...
  Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wielu ulic w mieście oraz późniejsze odtworzenie nawierchni jezdni.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-