-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI_2
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI_2 /

INFORMACJA

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”.

 

Komisja przetargowa dokonała w dniu 2.02.2015 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (sala nr 1) otwarcia ofert w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia”.

Została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tj. 2.160.000,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu, w ustalonym terminie zostały złożone dwie oferty:

 1. Konsorcjum:

Lider - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.,

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno;

Partner – Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-302 Grudziądz.

Cena brutto: 2.974.320,00 zł.

 1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Handlowe Inwest-Satelit, Dąbrowski Marek, ul. Bp. Dominika 5/5, 81-402 Gdynia, Oddział w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Cena brutto: 2.838.240,00 zł.

INFORMACJA

      Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ma zaszczyt poinformować wszystkich mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia o zakończeniu odbiorów technicznych związanych z oddaniem hali widowiskowo-sportowej do użytku.

W dniu 04.02.2015 r. została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu decyzja pozwolenia na użytkowanie: HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu.

Informujemy, że Decyzja uprawomocni się po 14 dniach od daty wydania i wówczas będzie można użytkować halę widowiskowo-sportową.

UMOWA NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ PODPISANA

W dniu 03.02.2015 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z firmą IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z Katowic, na opracowanie dla miasta Golubia-Dobrzynia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Na realizację projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Cały projekt opiewa na kwotę 64 120,00 zł., z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85%.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to niezwykle ważny dokument dla każdej gminy, która w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chce pozyskiwać środki na takie zadania jak termomodernizacja budynków czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy.

Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany.

Plan ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Należy więc opisać działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej).

Zgodnie z wymogami MG, określonymi w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW konkursu na dofinansowanie planów, PGN ma także realizować cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.

 • -

KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni  Państwo !

Specjaliści Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:

 • ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
 • identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
 • wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).

 

Najbliższy dyżur

Starostwo Powiatowe, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, sala nr 5 - 12.02.2015 w godz. 9:00-11:00

 

Serdecznie zapraszamy

 

VII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR TKKF "SAHARA"

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SAHARA” w  Golubiu – Dobrzyniu  zaprasza na VII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar TKKF „SAHARA”.

Turniej  odbędzie  się 14  lutego hali sportowej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 ul. Żeromskiego 11 w Golubiu – Dobrzyniu ( wejście od ul. M. Konopnickiej ).  Początek o godz. 9.00.

R E G U L A M I N     T U R N I E J U

1.   Drużyna  może  składać  się  maksymalnie  z   15  piłkarzy   ( w tym bramkarze).

2.   W  zespołach  zawodnicy  muszą  być  pełnoletni  i  niezrzeszeni  w  klubach

      piłkarskich.

3.   Zespoły  powinny  występować  w  jednolitych  strojach ( minimum koszulki ) .

4.   Mecze trwają  1 x 15  min.  bez  zmian  stron.

5.   Drużyny  grają  w  składach  4 + 1  ( zmiany  hokejowe ), wyłącznie na własnej

      połowie boiska.

6.   Gra  na  boisku  odbywa  się  z   obustronnym  autem.

7.   Za brutalne  faule  na boisku  zawodnicy  będą  karani  karą  2  minut.

8.   Bramkarz  interweniuje  „ tylko”    w  obrębie  pola  6  metrów.

9.   Przy  czerwonej  kartce  piłkarza, drużyna  gra  przez  2  minuty  w  osłabieniu,

      a  zawodnik  wykluczony  nie  gra  do  końca  meczu.

10. Rzuty  karne  wykonywane  będą  z  odległości  7  metrów.

11. Drużyny  wykonują  rzut  rożny  także  po  wybiciu  piłki  przez  bramkarza.

12. Przy  równej  ilości  punktów  decyduje  bezpośredni  pojedynek pomiędzy  tymi

      drużynami. W dalszej  kolejności  różnice  bramek, więcej  strzelonych  bramek,

      losowanie -  (  rozgrywki  grupowe ).

      Od  półfinałów :

13. Przy  remisie  o  wygranej  decyduje dogrywka  1 x 5 min. , jeżeli ona  nie

      przyniesie  rozstrzygnięcia,  sędzia  zarządza   rzuty  karne ( 3 – zawodników

      lub  do  skutku ).

14. Z  grupy  wychodzą  dwie  drużyny.

       Dalsza  gra :

       1  z  A   z   2   z  B   oraz  1  z  B    z   2  z  A

       Przegrane  drużyny  grają  o  III  miejsce, zwycięzcy  grają  finał  o  I  miejsce.

 

15. Zakaz picia alkoholu i palenia papierosów na terenie szkoły w dniu zawodów.

16. Za  wartościowe  rzeczy  pozostawione  w  szatni  organizator  nie  odpowiada.

17. O  wszystkich  spornych  sprawach  nie  ujętych  niniejszym  regulaminem 

      decydują  organizatorzy  w  oparciu o  przepisy   PZPN .

 

Organizatorzy  przewidzieli  puchary  dla  czterech  najlepszych  drużyn, nagrody  indywidualne  dla  bramkarza i   piłkarza  turnieju.

Ponadto  sponsor  ufundował  wartościowe  upominki.

Losowanie  grup  zaproszonych  drużyn  odbyło   się  w siedzibie sponsora Firmy AGRO-Lider w Wąbrzeżnie przy ul.Kętrzyńskiego 25  w  dniu  03.02.2015 r.

Do  dwóch  rozstawionych  drużyn, nastąpiło   dolosowanie  po 3  zespoły  do  każdej  z  grup (  A i B )

Podsumowanie I etapu konkursu ,,Drugie życie elektrośmieci” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Kończy się I etap konkursu. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy naszych uczniów do akcji zbierania elektroodpadów. W ramach działań promujących akcję, zorganizowaliśmy apel pod nazwą ,,Drugie życie elektrośmieci”, podczas którego przybliżyliśmy członkom naszej wspólnoty szkolnej problem ZSEE we współczesnym świecie. Nasza drużyna: ,,Ekodzieciaki z Jedynkowej paki,” przebrana za różnego typu sprzęty elektryczne i elektroniczne, rozdawała wszystkim uczniom i nauczycielom ulotki przygotowane wcześniej przez członków zespołu odpowiedzialnych za oprawę graficzną podczas konkursu.

      W szkole zostały rozwieszone plakaty informujące o  akcji.
 

      Po apelu wyruszyliśmy na ulice naszego miasta, aby zachęcić mieszkańców do dbania o środowisko naturalne poprzez właściwe składowanie elektroodpadów, a jednocześnie promowanie naszej szkoły.

      Przygotowaliśmy gazetkę promującą zbiórkę elektrośmieci oraz zachęciliśmy innych uczniów naszej szkoły do promowania akcji poprzez przygotowanie gazetek w swoich klasach. Z ogromnym zaangażowaniem podeszły do niej zarówno starsze jak i młodsze dzieci wraz z opiekunami.
 

      Problem ZSEE został poruszony również podczas zajęć z wychowawcami w kl. IV-VI.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„U Królewny Wazówny” – zabawa karnawałowa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Tegoroczny bal karnawałowy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja był dla uczniów wyjątkową atrakcją. Dzięki uprzejmości Dyrektora i Pracowników Zamku zabawa karnawałowa została zorganizowana w zamkowych komnatach. W środę, 28 stycznia, wszyscy chętni uczniowie, pod opieką wychowawców udali się na zamek. Tam, w pięknie udekorowanych komnatach dzieci, w ciekawych strojach, uczestniczyły w wesołej zabawie. Słodycze ufundowała Pani Dyrektor i Rada Rodziców, a oprawę muzyczną przygotował pan Tomasz Przybyszewski oraz uczniowie z klasy 6a.

Wszyscy bardzo dziękują za gościnność i mają nadzieję, że nie był  to ich ostatni bal w zamkowych komnatach.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bal karnawałowy Zerówek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Dnia 27.01.2015 r. dzieci z klas zerowych uczestniczyły w balu karnawałowym. Rodzice udekorowali salę i przygotowali słodki poczęstunek. Dzieci w pomysłowych, kolorowych strojach świetnie się bawiły.

 • -
 • -
 • -
 • -

GIMNAZJUM IM. IGNACEGO DZIAŁYŃSKIEGO WICEMISTRZEM POWIATU

Drużyna chłopców z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu zdobyła tytuł wicemistrza powiatu w piłce siatkowej, przegrywając w całych zawodach tylko z Gimnazjum w Nowej Wsi.

Skład: Jakub Kulpa, Łukasz Kulpa, Kamil Saletra, Dominik Dąbrowski, Wojciech Żuchowski, Miłosz Olkiewicz, Kacper Gurkowski, Krzysztof Marcinkowski, Sebastian Cedro, Filip Modrzejewski, Dorian Żuchowski, Michał Rafiński, opiekun Sławomir Szymański.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W KARNAWALE W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU WIELKIE BALE

Tradycyjnie w okresie karnawału w ZSM odbywają się zabawy karnawałowe dla uczniów klas młodszych i starszych. W dniach 20-24 stycznia, popołudniami w szkole rozbrzmiewała muzyka i błyskały światła laserów. Przez dwa pierwsze popołudnia bawiły się maluchy z oddziałów przedszkolnych, klas zero oraz uczniowie  z klas I- III.

Szkoła zapełniła się czarownicami, księżniczkami, wróżkami, królewnami, znalazł się nawet kościotrup, cyganka, pies i inne zwierzaki. W wydaniu męskim nie zabrakło Indian, kowbojów, rycerzy i wszelkiej postaci wojowników i supermanów. Dzieci nie tylko świetnie się bawiły w czasie tańców, ale też ochoczo uczestniczyły w przygotowanych w klasach konkursach. W kolejne popołudnia bawili się uczniowie klas IV-VI i gimnazjum.

 

Tekst: M. Sumińska

Zdjęcia: W. Bączkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzielnicowa z KPP w Golubiu-Dobrzyniu w Zespole Szkół Miejskich rozmawiała z dziećmi o bezpieczeństwie

W piątek, 23.01.2015 r. uczniowie klas I-III mieli okazję spotkać się z policjantką z KPP w Golubiu-Dobrzyniu, st. asp. Katarzyną Wilangowską. Głównym, ale nie jedynym tematem spotkań było bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie. Funkcjonariuszka tłumaczyła także  dzieciom jak należy zachowywać się wobec rówieśników w czasie zabaw w szkole i poza nią. Przedstawiła dzieciom konsekwencje nierozważnego zachowania. 

Mówiła o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Dzielnicowa przypomniała o tym, że nosząc na ubraniach i tornistrach elementy odblaskowe jesteśmy bardziej widoczni na drodze przez  kierujących pojazdami.  Najmłodsi jak zawsze zadawali mnóstwo pytań.

 • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NA PRZEGLĄDZIE JASEŁEK W GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM DOMU KULTURY

Uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich z klasy 1g oraz 5a i 5b pod opieką p. Ewy Prusińskiej, Emilii Dołęgowskiej i Joanny Szymańskiej, uczestniczyli w piątek, 23 stycznia br., w Przeglądzie Jasełek w Domu Kultury.

Uczestniczyło w nim wiele grup z terenu całego powiatu. W bardzo miłej atmosferze przedstawiliśmy swoje Jasełka. Zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami, dostaliśmy piękny dyplom i puchar. Było to duże przeżycie ,szczególnie dla uczniów klasy 1g, gdyż  po raz pierwszy  występowali na dużej scenie.

Tekst: Joanna Szymańska

Zdjęcia: Wojciech Krzemiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W KOŚCIELE W DOBRZYNIU NAD DRWĘCĄ

W niedzielę w naszym parafialnym kościele p.w. św. Katarzyny na Mszy św. o godz. 16.00 uczniowie z klasy 1g, 5a i 5b przedstawili Jasełka. Przedstawienie bożonarodzeniowe  naszej szkoły bardzo podobało się uczestnikom Mszy św.

Ksiądz Proboszcz Jarosław Kulesza podziękował dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom p. Ewie Prusińskiej, Emilii Dołęgowskiej i Joannie Szymańskiej za przygotowanie tych Jasełek. Dzieci otrzymały od ks. Proboszcza słodkie upominki. Było to  dziesiąte - ostatnie już w tym roku szkolnym przedstawienie Jasełek. Pierwszakom spodobały się występy na scenie i myślą o następnym przedstawieniu.

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie parafii  www.katarzynadobrzyn.pl

Tekst: Joanna Szymańska

Zdjęcia: Wojciech Krzemiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MARIUSZ KALAGA Z ZESPOŁEM FEST SZLAGIERY "Za zdrowie Pań..."

 • -

GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA & AJAGORE W REPERTUARZE CZESŁAWA NIEMENA

 • -

W szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Święto  Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Z tej okazji 21 stycznia 2015 r. w klasie 2a odbyła się uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Goście z zainteresowaniem wysłuchali życzeń w postaci wierszy i piosenek zaprezentowanych przez ich wnuków. Następnie dzieci wręczyły im piękne, własnoręcznie wykonane laurki. Po części artystycznej zaproszono Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek. W trakcie poczęstunku, Babcie i Dziadkowie uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach,  walcząc o „serce” swoich wnucząt. Zabawa przyniosła dużo radości.

       Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze. Dostarczyła wielu wrażeń zarówno gościom jak i gospodarzom.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rekrutacja dzieci do klas I i „0” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

Od 26.01.2015 r. do 13.03.2015 r. w sekretariacie Szkoły trwają zapisy dzieci do:

 • klas I – rocznik 2009 i 2008,
 • Klas „0” – rocznik 2010.

      Szczegółowe informacje na stronie internetowej  oraz w sekretariacie Szkoły.

 

Zapraszamy

ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

23 stycznia 2015 roku władze miasta, gminy, powiatu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, wspólnie złożyły kwiaty pod pomnikiem pamięci narodowej w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej w Golubiu-Dobrzyniu.

Z historii...
W połowie stycznia 1945 roku rozpoczęła się operacja, której celem było wyzwolenie Pomorza oraz zajęcie Prus Wschodnich. Zadanie te powierzono 2. i 3. frontowi białoruskiemu.
14 stycznia żołnierze 2. Frontu Białoruskiego marszałka Konstantego Rokossowskiego rozpoczął natarcie wzdłuż linii Narwi. Na lewym skrzydle uderzenie zadać miły cztery armie ogólnowojskowe (17., 65., 2. uderzeniowa i 48.) oraz jedna armia pancerna (5. gwardii). Na prawym skrzydle 49 i 15 armie miały nacierać przez Wielkie Jeziora Mazurskie, aby połączyć się z 3. Frontem Białoruskim. Po zrealizowaniu tego zadania oba Fronty powinny wykonać równolegle uderzenia w kierunku wybrzeża Bałtyku.
Rosjanom bardzo szybko udało się rozerwać pozycje niemieckie w centrum. Armia Czerwona dzięki znaczącym środkom logistycznym, posuwała się naprzód w tempie od 50 do 70 kilometrów dziennie. Oddziały niemieckie, które uniknęły zniszczenia, nie miały innego wyjścia jak schronić się do ufortyfikowanych miast: Poznania. Torunia i Grudziądza. Gorzej sytuacja wyglądała na północy. Tu pochód Rosjan został spowolniony przez liczne linie niemieckich umocnień.
Jeszcze pod koniec 1944 roku Niemcy tuż przed Dobrzyniem, w Bocheńcu wybudowali kilkanaście różnych bunkrów i miejsc oporu. Nad Drwęcą pojawiły się okopy. W mieście, w miejscu, gdzie dziś znajduję się urząd pracy rozstawiono działa 88 milimetrów. Żołnierze Wehrmachtu mieli spowolnić działania czerwonoarmistów. Niemieckie umocnienia były częścią tzw, linii Drwęcy, która miała zatrzymać Rosjan.
W drugiej dekadzie stycznia w walkach pod Bocheńcem zginęło kilkudziesięciu Rosjan. Po wojnie zostali pochowaniu na cmentarzu w Radominie. 23 stycznia Golub i Dobrzyń zostały wyzwolone przez żołnierzy 65. armii.

rys historyczny opracował: Szymon Wiśniewski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kwiaty składa delegacja Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
  Kwiaty składa delegacja Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • Kwiaty składa delegacja Starostwa Powiatowego w...
  Kwiaty składa delegacja Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
 • Kwiaty składa delegacja Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu
  Kwiaty składa delegacja Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu
 • Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im...
  Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
 • Kwiaty składa delegacja Zespołu Szkół Miejskich
  Kwiaty składa delegacja Zespołu Szkół Miejskich
 • Kwiaty składa delegacja Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego
  Kwiaty składa delegacja Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego
 • Kwiaty składa delegacja Przedszkola Publicznego nr 2 im...
  Kwiaty składa delegacja Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej
 • Kwiaty składa delegacja Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
  Kwiaty składa delegacja Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 • Kwiaty składa delegacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
  Kwiaty składa delegacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
 • Kwiaty składa delegacja Ośrodka Sportu i Rekreacji
  Kwiaty składa delegacja Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Kwiaty składa delegacja Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
  Kwiaty składa delegacja Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Kwiaty składa delegacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki...
  Kwiaty składa delegacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
 • Kwiaty składa delegacja Świetlicy Socjoterapeutycznej i...
  Kwiaty składa delegacja Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej
 • Kwiaty składa delegacja Miejskiego Ośrodka Polityki...
  Kwiaty składa delegacja Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
 • -

UCZCZONO ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W związku z rocznicą Powstania Styczniowego władze miasta, gminy i powiatu złożyły kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Powstania Styczniowego na cmentarzu w Dobrzyniu.

W imieniu miasta kwiaty złożył Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia Michał Piotrowicz.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w akcję ,,Drugie życie elektrośmieci”. Polega ona na zbiórce elektroodpadów i wymianie ich na wirtualną walutę, za którą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja będą mogli nabyć sprzęt elektroniczny i elektryczny dla szkoły.

       Do elektroodpadów zaliczamy:

 • lodówki,
 • pralki,
 • telewizory,
 • monitory,
 • żelazka,
 • klawiatury,
 • dekodery,
 • odkurzacze,
 • kuchenki elektryczne,
 • telefony,
 • radia,
 • suszarki elektryczne,
 • odtwarzacze itp.

         Czas i miejsce zbiórki:

 • odpady małogabarytowe: codziennie do kontenera przy drzwiach w budynku szkoły,
 • odpady wielkogabarytowe: 11.02.2015r. na terenie boiska szkolnego

      Pamiętajmy, że zbierając elektroodpady, nie tylko chronimy nasze zdrowie, ale również pomagamy szkole.

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA NAJMŁODSZYCH

 • -

W świecie dźwięków i słowa

Zapraszamy na koncert młodego pianisty połączony z recytacją poezji. Patryk Kusiak jest laureatem czołowych miejsc w rywalizacjach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych między innymi: I miejsca na XV Regionalnych Warsztatach Młodego Pianisty w Koszalinie, II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w duecie z Esterą Bartusiak w Kaliningradzie oraz II miejsce na XVIII Ogólnopolskich Warsztatach Młodego Pianisty w Koszalinie. Obecnie uczy się pod kierunkiem Teresy Skwierczyńskiej w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Podczas niedzielnego recitalu pianista wykona utwory mistrzów fortepianu: Ludwika van Beethovena, Franciszka Liszta, Fryderyka Chopina, Maurycego Moszkowskiego, a także własne kompozycje. Koncert W świecie dźwięków i słowa odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Bilety w cenie 5 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację.
tel.: 56 682 79 30 /e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:
z Torunia
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia
16:30 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
21.01.2015 r.

 • -

1% podatku dla Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Zwyczajem lat ubiegłych zwracamy się przede wszystkim do rodziców, ale także wszystkich przyjaciół naszej szkoły o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Pozyskane z tego tytułu środki mają swoje ścisłe przeznaczenie. W roku bieżącym zakupione zostały odtwarzacze CD i przekazane jako pomoc do nauki języka angielskiego w klasach młodszych i starszych. Największą radość sprawiły jednak nowe zabawki (ok. 20 sztuk), z których dzieci mogą korzystać w świetlicach szkolnych..

Dziękujemy za dotychczasową hojność i liczymy na Państwa wsparcie także tym roku.

Robiąc tak niewiele można uszczęśliwić bardzo wielu!

Podarowanie 1% dla Zespołu Szkół Miejskich – instrukcja: 

w części „I”:

- w rubryce 131 nr KRS - 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

- w rubryce 132 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części „J”:

- w rubryce 133:

Zespół Szkół Miejskich

ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

- w rubryce 134 podatnik w kwadracie stawia X.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową szkoły www.zsmgd.kpsi.pl

zakładka po lewej stronie – materiały dla rodziców.

 

1 % dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

Szanowni Państwo,

Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele,

Pracownicy i wszyscy, którym leży na sercu rozwój

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

w Golubiu- Dobrzyniu

Dzięki Akcji „1% dla naszej Szkoły” nasza placówka kolejny raz może uzyskać fundusze, które wspierać będą edukację naszych dzieci. Wystarczy, że w odpowiednim formularzu PIT za rok podatkowy 2014 wpiszecie Państwo  numer KRS 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz  nazwę naszej Szkoły i adres.

Uśmiech dzieci uczących się w nowoczesnej, należycie wyposażonej Szkole będzie najlepszym dowodem na to, że było warto.

 

To nic nie kosztuje, a może dużo zmienić !

 

Dziękujemy!

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Konstytucji 3 Maja

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Zamkowa 19

PRZEGLĄD TEATRALNY JASEŁKA

 • -

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Przedszkolaki Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Sienkiewicza 6 zapraszają Babcie i Dziadków do Przedszkola na Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
w dniach:

21.01.2015 r. godz. 14.30 - Grupa "Pszczółki" i Grupa "Biedronki"
22.01.2015 r. godz. 14.30 - Grupa "Sowy", Grupa "Motyle" oraz Grupa "Papugi"
23.01.2015 r. godz. 14.30 - Grupa "Krasnale"

23.01.2015 r. godz. 15.00 - Grupa "Zielone Żabki" - miejsce uroczystości Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

Serdecznie zapraszamy.

Konkurs Polanglo "Kartka świąteczna" Zagłosuj na Natalię!

W grudniu 2014 r. uczniowie klasy 2a Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą kartkę świąteczną. Organizatorem konkursu było Polanglo. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak mogliśmy wybrać tylko jedną pracę. Najlepszą pracą wyłonioną przez klasę została kartka uczennicy ZSM - Natalii Wilińskiej. Została ona zgłoszona do konkursu na stronie Polanglo.

W dniach 12 – 30 stycznia 2015 na stronie http://konkursy.polanglo.pl można głosować na prace w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-3 oraz 4-6). Aby oddać głos należy się zarejestrować i zalogować. Bardzo prosimy o pomoc Natalii i jej klasie. Praca Natalii znajduje się na str. 66. Nagrodzone zostaną trzy kartki z każdej grup konkursowych z najwyższą liczbą głosów.

Nagrody:

 • dla ucznia, który zajął pierwsze miejsce oraz dla jego nauczyciela – TABLET
 • dla wszystkich uczniów z klasy zwycięzcy – odblaskowe kamizelki, nagrody książkowe oraz puzzle
 • o dla klasy ucznia, który zajął drugie i trzecie miejsce – nagrody książkowe oraz puzzle

Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Miejskich

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMUJE

Do 14 marca 2015 r. w Zespole Szkół Miejskich trwają zapisy dzieci z roczników 2008, 2009 i 2010 do kl. I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym darczyńcom,
przekazującym 1% podatku na rzecz naszego Przedszkola.

Prośba

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola

poprzez przekazanie 1 % podatku za 2014 rok.

Od kilku lat dzięki Waszej pomocy i darowiźnie jednego procenta mogliśmy zakupić dla naszych dzieci pomoce dydaktyczne, wyposażenie ogrodu, organizować wycieczki jak również doposażyć salę zabaw. Pragniemy z całego serca podziękować za dotychczasową pomoc i jeszcze raz prosić o tak niewielki gest jakim jest wpisanie w rozliczeniu naszego numeru KRS. Przekazana przez Państwa kwota pomoże nam zrealizować marzenia małych przedszkolaków i uatrakcyjnić ich pobyt w przedszkolu.

Podarowanie Twojego 1% dla Przedszkola Publicznego Nr 2 

jest bardzo proste.

w części „I”:

- w rubryce 131 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

- w rubryce 132 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części „J”:

         - w rubryce 133 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik   

poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę  odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej.

        - w rubryce 134 podatnik w kwadracie stawia X.

 

Z całego serca dziękujemy ! ! !

                                                                            

 

Z wyrazami szacunku

Wdzięczni Przedszkolacy

Przedszkola Publicznego Nr 2

w Golubiu- Dobrzyniu

 

PODZIĘKOWANIE

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Golubiu-Dobrzyniu, działający w Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w XXIII Finale WOŚP.

Wszelkie działania logistyczne, dopięcie wszystkiego na ostatni guzik, to współpraca wielu ludzi, którzy z zaangażowaniem włączyli się do przygotowań kolejnego Finału.

Pragniemy z całego serca podziękować wolontariuszom, którzy mimo niesprzyjającej aury, poświęcili swój czas i dołożyli wszelkich starań do zbiórki pieniędzy.

Udało się także zarejestrować 12 potencjalnych dawców szpiku, a wielu z Was zdecydowało się wziąć udział w poborze krwi, dzięki czemu 31 osób oddało łącznie 13,95 litra. Dziękujemy również za aktywność podczas licytacji wszelkiego rodzaju gadżetów i każdy grosz, który wrzuciliście do puszki na rzecz fundacji.

Gorące podziękowania składamy instytucjom i osobom prywatnym:

 1. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu

 2. Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu – Dobrzyniu

 3. Klubowi Motocyklowemu „Stalowe Tłoki „ z Golubia – Dobrzynia

 4. Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Golubiu – Dobrzyniu

 5. Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu – Dobrzyniu

 6. Niezależnej Akcji Samorządowej w Golubiu – Dobrzyniu

 7. Orkiestrze Dętej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu – Dobrzyniu

 8. Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie

 9. Osadzie Karbówko

 10. Ośrodkowi Chopinowskiemu w Szafarni

 11. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Golubiu – Dobrzyniu

 12. Przedszkolu im. Juliana Tuwima „Julianek” w Golubiu – Dobrzyniu

 13. Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

 14. Pizzerii „Mamma Mia” w Golubiu – Dobrzyniu

 15. Restauracji „Kaprys” w Golubiu – Dobrzyniu

 16. Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach

 17. Straży Miejskiej w Golubiu – Dobrzyniu

 18. Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu – Dobrzyniu

 19. Rodzicom uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu – Dobrzyniu

 20. Dyrekcji Zamku Golubskiego

 21. Dyrekcji, pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu – Dobrzyniu

 22. Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu – Dobrzyniu

 23. Firmie „ADA PLUS” Toruń

 24. Grupie Fire Show „Cerber” z Golubia – Dobrzynia

 25. Państwu Annie Grzegorzowi Cyrankowskim – właścicielom „Świata Biżuterii” w Golubiu – Dobrzyniu

 26. Panu Romanowi Borysowi – właścicielowi Zakładu Produkcji Cukierniczej w Golubiu – Dobrzyniu

 27. Panu Jarosławowi Szyjkowskiemu – właścicielowi Firmy „AUTO CHECK” w Ostrowitem

 28. Zespołowi muzycznemu „NEW WAY”

 29. Panu Andrzejowi Kucińskiemu

 30. Pani Emilii Dołęgowskiej

 31. Pani Ewie Kaźmierkiewicz

 32. Panu Grzegorzowi Florek

 33. Panu Mariuszowi Jasienieckiemu

 34. Panu Piotrowi Dołęgowskiemu

 35. Panu Sławomirowi Gulczyńskiemu

 36. Kacprowi Zawadzkiemu

 37. Sebastianowi Dobrzenieckiemu

 38. Łukaszowi Gabryszewskiemu.

Cieszymy się że otworzyliście Państwo swoje serca, gdyż każda pomoc jest na wagę złota. Sztab w Golubiu-Dobrzyniu przekazał na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę: 23.228, 72 zł.

Bardzo serdecznie dziękujemy!

Dwa oblicza romantyzmu Schubert i Dvořák

Dwa oblicza muzyki romantycznej zaprezentuje w niedzielę 18 stycznia Herbert Piano Trio, które tworzą absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy: skrzypaczka Joanna Kreft, wiolonczelista Dominik Płociński i pianista Bartłomiej Wezner. Muzycy wykonają dzieła Franciszka Schubert austriackiego kompozytora, prekursora romantyzmu w muzyce. Będą to: Trio fortepianowe B-dur D. 898 oraz Sonatensatz  B-dur na trio fortepianowe. Zabrzmi również  Trio fortepianowe e-moll „Dumki” op. 90  Czecha Antonina Dvořák, utwór inspirowany muzyką narodową. Zapraszamy do Szafarni na godzinę 17.00.

Bilety w cenie 15/20 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego. Prosimy o wcześniejszą rezerwację.
tel.: 56 682 79 30 /e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:
z Torunia
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia
16:30 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
dnia 14 stycznia 2015 r.

 • -

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PINOKIO

 • -

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Ignacego Dzialynskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Ogłoszenie do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Golub-Dobrzyń, 2015-01-12

WOSS.2151.24.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia

Zamawiający Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia z siedzibą przy  Pl.Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły trzy oferty:

1.      Centrum Szkoleniowo Usługowe NORMA, ul.Modrzewiowa 3, 87-400 Golub-Dobrzyń – cena 600,00 zł,

2.      CENTRUM SZKOLEŃ BHP Andrzej Wodzyński, Ruziec, ul.Morelowa 6, 87-400 Golub-Dobrzyń – cena 500,00 zł,

3.      ZBIGU BHP Zbigniew Żebrowski, ul.Kościuszki 34/28, 87-400 Golub-Dobrzyń – cena 244,77 zł.

Wybrana oferta: ZBIGU BHP Zbigniew Żebrowski

Uzasadnienie:

Oferta ZBIGU BHP Zbigniew Żebrowski przedstawiła najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w zapytaniu ofertowym.

     Burmistrz Miasta

 z up. Jacek Foksiński

    Sekretarz Miasta

INFORMACJA W SPRAWIE ODDANIA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ DO UŻYTKU

W związku z zapytaniami mieszkańców w sprawie odbioru hali widowiskowo-sportowej uprzejmie informujemy, że w dniu  07.01.2015 r. została rozpoczęta procedura odbiorowa związana z oddaniem hali widowiskowo-sportowej do użytku. Powiadomiono instytucje tj. Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Komendę  Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Po dokonaniu odbiorów przez ww. instytucje zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane o zakończeniu budowy zostanie zawiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu. W dniu dzisiejszym tj. 13.01.2014 r. rozpoczęto czynności kontrolne przez Straż Pożarną.

Do dnia 07.01.2015 r. czekano na odpowiedzi i wyjaśnienia w sprawie pokrycia dachu, w dniu 31.12.2014 r. otrzymano wyjaśnienia od Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy – które zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta, natomiast w dniu 07.01.2015 r. – otrzymano odpowiedź od Wykonawcy robót.

 

Urząd Miasta 

Golubia-Dobrzynia

SENIORZY MKS DRWĘCY ROZPOCZYNAJĄ PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ

Seniorzy MKS "Drwęca" Golub-Dobrzyń w dniu 17.01.2015 r. rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej. 


Zaplanowano 6 sparingów m.in.: z Pomorzaninem, Rol.Ko Konojady, LTP Lubanie, Iskrą Ciechocin. 

Celem drużyny jest awans do rozgrywek IV ligi. 


Z gry w zespole zrezygnowali: Paweł Pawlicki, Paweł Klimek, Sebastian Anuszewski i Kamil Buczyński. 

Na sparingach pojawi się kilku nowych zawodników z Bydgoszczy, którzy mają stanowić wzmocnienie drużyny w rundzie wiosennej. 

 

 

 

 • autor: informacja przekazana przez Prezesa MKS DRWĘCY Piotra Szczygielskiego

WSPÓLNE WITANIE NOWEGO ROKU - ZDJĘCIA

Zobacz zdjęcia ze Wspólnego Powitania Nowego Roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

zdjęcia : Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Nordic Walking z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 11 stycznia (niedziela) na Marsz Nordic Walking. Trasa rajdu będzie liczyła około 10 km. Wpisowe w dowolnej kwocie wrzucamy do puszek WOŚP. Po marszu planowane losowanie upominków oraz grill.
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia (czwartek) w biurze OSIR-u lub pod nr tel. 56 682 14 70

Startujemy o godzinie 10:00 ze Stadionu Miejskiego

Informacja Straży Miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu

Straż Miejska przypomina  o obowiązku zimowego utrzymania chodników i usuwaniu sopli oraz nawisów śnieżnych zwisających z dachów budynków !!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zobowiązuje właścicieli nieruchomości do dbania o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają też poza teren ich posesji.

Chodnik

podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132 poz.622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z brzmieniem art.5 ust.1 pkt 4 w/w  ustawy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Skutki prawne zaniedbania obowiązku:

Uchylanie się od wykonywania w/w obowiązków, stanowi wykroczenie z art.10 ust.2  w/w ustawy i jest zagrożone karą grzywny.

Ponadto właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik. Jeżeli ktoś poślizgnie się na nieuprzątniętym chodniku i złamie nogę lub dozna innych obrażeń, może zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia  lub kalectwa i pokrycia innych  strat np. utraconych zarobków.

Właściciel odpowiada na zasadzie winy określonej w art.415 kodeksu cywilnego.

Dach

Zgodnie z art. 61 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W związku z powyższym do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (zgodnie z art. 91a ustawy-prawo budowlane).

Obowiązek oczyszczenia chodnika oraz usuwania nawisów śniegu i sopli dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.

 

Straż Miejska

Golub- Dobrzyń


 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 31.grudnia br. (sylwester) Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia czynny będzie do godziny 13.00.

Kasa Urzędu Miasta czynna będzie do godziny 10.00

Za utrudnienia przepraszamy.

WSPÓLNE POWITANIE NOWEGO ROKU

 • -

MIEJSKA WIGILIA

Dziś 24.grudnia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia jak co roku odbyła się Miejska Wigilia.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzył Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Proboszczowie parafii w Golubiu i Dobrzyniu.

W świątecznej atmosferze wszyscy przybyli złożyli sobie życzenia oraz śpiewali kolędy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

FAJERWERKI !!!

W czasie Świąt Bożego Narodzenia, zbliżającego się Sylwestra oraz Nowego Roku kupujemy i używamy różnego rodzaju wyroby pirotechniczne. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa ich używania i nierozważne eksperymentowanie tymi materiałami może zakończyć się kalectwem, a nawet śmiercią.

 

Strażnicy ostrzegają i przypominają:

 

 • wyroby pirotechniczne i ich odpalanie  to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
 • wybuchająca nagle petarda może spowodować oparzenia rąk i twarzy, uszkodzenia ciała takie jak: utrata wzroku, palców a nawet śmierć,
 • nie wolno używać petard w pomieszczeniach zamkniętych i w  pobliżu obiektów, które mogą być narażone na pożar,
 • nie należy odpalać fajerwerków będąc w stanie nietrzeźwym lub w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo,
 • jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu, okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy aby sprawdzić  co się stało,
 • petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

 

Sankcje karne:

 

Używanie fajerwerków

 

Według aktualnego stanu prawnego obowiązującego w naszym mieście używanie wyrobów pirotechnicznych (nawet w Sylwestra i Nowy Rok) może zostać zakwalifikowane jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego  czyli jako wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

22 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W imieniu Prezydenta RP Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wręczył medale

Marianna i Zbigniew Bułatowicz

Hanna i Józef Karpińscy

Krystyna i Józef Kucińscy

Martyna I Józef Markowscy.

 

O medalach...

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie są przyznawane na wniosek osób zainteresowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o nadanie medali  zostaje skierowany do Kancelarii Prezydenta za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dowodów osobistych Jubilatów oraz odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński nie został zawarty w Golubiu-Dobrzyniu. Zgłoszeń jubileuszu mogą dokonać osoby zainteresowane (małżonkowie, rodzina i bliscy) nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w lutym  zgłoszenia można dokonać od 1 listopada roku poprzedzającego.

 Na podstawie wniosku o nadanie medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, parom obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego zostają nadane medale, które w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręcza Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE PRZEKAZANE NA RĘCE BURMISTRZA

22 grudnia 2014 roku Związek Harcerstwa Polskiego przekazał na ręce Burmistrza Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego Światełko Betlejemskie.

Wszystkich, którzy chcieliby Wieczerzę Wigilijną spędzić przy Światełku Betlejemskim zapraszamy serdecznie do odebrania go 24.12.2014 r. z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia z sekretariatu Urzędu Miasta, pokój nr 5, I piętro w godz. 10:00 – 12:00.

 • -

ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE

Szanowni Państwo!

24 grudnia 2014 roku podczas Miejskiej Wigilii do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, 

dzięki Związkowi Harcerstwa Polskiego, dotrze Światełko Betlejemskie.

Wszystkich, którzy chcieliby Wieczerzę Wigilijną spędzić przy Światełku Betlejemskim zapraszamy serdecznie do odebrania go z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia z sekretariatu Urzędu Miasta, pokój nr 5, I piętro w godz. 10:00 – 12:00.

SPOTKANIE OPŁATKOWE SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 Tradycyjnie w okresie przedświątecznym emerytowani pracownicy oświaty zrzeszeni w Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu - Dobrzyniu uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Podobnie,jak w ubiegłym roku, skorzystali z gościnności Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu, które dla nich przygotowało występy artystyczne i kiermasz bożonarodzeniowy.
   W pięknej scenerii świątecznej autorstwa Ewy Kardaszyńskiej, nauczyciela plastyki, uczniowie z grupy teatralnej "Exodus" pod kierunkiem Iwony Kamińskiej, uczącej w Gimnazjum religii, zaprezentowali przedstawienie " Stara bombka"
Aktorzy wcielając się w świąteczne ozdoby, ukazali różne relacje międzyludzkie i wartości, jakimi powinniśmy się kierować w życiu. W drugiej części występów młodzieży pt. " Boże Narodzenie w pantomimie" można było zobaczyć sceny bibilijne od stworzenia świata do narodzin Chrystusa.
    Wiele wzruszeń uczestnikom spotkania dostarczyły kolędy śpiewane przez uczniowski zespół " Takt", którym opiekuje się Anna Kamińska, nauczyciel muzyki w Gimnazjum, a także kolędy i inne pieśni w wykonaniu zespołu " Wesoła Harmonia"
   Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz ze stroikami bożonarodzeniowymi, kartkami świątecznymi i ciastkami przygotowanymi własnoręcznie przez uczniów i nauczycieli szkoły.
  Serdeczne życzenia świąteczne emerytom złożyli przybyli na spotkanie, Mariusz Piątkowski - wybrany niedawno nowy Burmistrz Golubia - Dobrzynia oraz jego  zastępca, Michał Piotrowicz, a także Prezes Oddziału ZNP w Golubiu - Dobrzyniu, Iwona Smużyńska i Sekretarz Oddziału, Wiesława Sybilska.
   Przewodnicząca S.E.i R. ZNP  w Golubiu - Dobrzyniu, Stanisława Kamińska, podziękowała za przygotowanie tego wigilijnego wieczoru Lidii Chylewskiej, Dyrektor Gimnazjum im. I. Działyńskiego, uczniom , nauczycielom i innym pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do jego zorganizowania.
 - Serdecznie dziękuję wszystkim za wspaniałe występy, niezapomniane wzruszenia, gościnność i ciepłą atmosferę i liczymy na dalszą miłą współpracę - zakończyła Stanisława Kamińska.
                                                                                        

 • autor: Wiesława Sybilska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

III MIEJSCE TKKF SAHARY

VII charytatywny turniej halowej piłki nożnej dla Łukasza Wróblewskiego odbył się w dniach 19-20.12.br. w hali sportowej KS Stal Grudziądz.

Piłkarze golubskiej "Sahary" zajęli wysokie III miejsce w silnie obsadzonym bardzo prestiżowym turnieju,który był cześcią finałową wąbrzezkich eliminacji odbytych w dniu 6.12.br.

"Sahara'" grała w grupie 2 w sobotę tj.20.12.br.Oto wyniki Naszych zawodników w poszczegolnych meczach grudziadzkiego  turnieju;SAHARA:Medycy Grudziądz 1:2,SAHARA:Błękitni Orneta 1:1,SAHARA:GKM Żuzlowcy 5:0,SAHARA:

 

Rodzice i Trenerzy Olimpii 2:0,SAHARA:TVP Sport 1;0. Mecz o III miejsce z Przyjaciólmi Wróbla 1:0 dla piłkarzy

 

TKKF "Sahara" Golub-Dobrzyń. Turniej wygrali Medycy pokonując w rzutach karnych Czarnych Grudziądz.

 

 • autor: Prezes TKKF SAHARY

PRZETARG NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ STUDYJNO-KONCEPCYJNO-PROJEKTOWYCH DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO OGŁOSZONY

18 grudnia 2014 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dla Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W ramach przetargu powstanie koncepcja zagospodarowania terenu, dokumentacja kompleksowych badań geotechnicznych, raport o oddziaływaniu na środowisko, projekt budowlano-wykonawczy związany z uzbrojeniem terenu pod inwestycje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę, projekt doradczo-promocyjny oraz studium wykonalności.

Termin składania ofert mija 30 grudnia 2014 roku o godz. 12.00.

Cieszę się, że jeszcze w tym roku ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, którego powstanie jest dla nas priorytetem. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Gminą Golub-Dobrzyń. Mam nadzieję, że do końca stycznia 2015 r. uda nam się wyłonić Wykonawcę i podpisać umowę. – Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski.

Przypomnijmy, że Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny ma powstać na powierzchni 15.5685 ha obejmującej teren Gminy Miasta Golub-Dobrzyń o powierzchni 9.5403 ha (18 działek przy PEC-u) oraz teren Gminy Golub-Dobrzyń o powierzchni 6.0282 ha (1 działka - Wrocki).

Termin zakończenia w/w projektu to 30.11.2015 r.

 • -
 • -

JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU

18 grudnia br. w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu  miało miejsce uroczyste spotkanie Wigilijne. Na spotkaniu gościliśmy Burmistrza Miasta, p. M. Piątkowski, ks. proboszcza naszej parafii, ks. J. Kuleszę, licznie przybyłe Grono Pedagogiczne ZSM, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli.

Nie zabrakło bożonarodzeniowych życzeń i upominków.

Przybyli goście mieli okazję obejrzeć Jasełka w wykonaniu uczniów klas 1g i klas 5. Przygotowany program wywołał świąteczny nastrój. Salę zdobiła piękna dekoracja. Zaśnieżone choinki, stajenka i zastępy aniołów wprowadziły publiczność w nostalgiczny nastrój i pozwoliły po raz kolejny przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców przeplatane były kolędami i pastorałkami. Gra małych aktorów  była  pełna otwartości, szczerości,  prostoty i ciepła. Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem p. E. Prusińskiej oraz pań katechetek: p. E. Dołęgowskiej, p. J. Szymańskiej, p. B. Kalinowskiej i p. M. Słomskiej. Po programie artystycznym przyszedł czas na wspólne kolędowanie. Oprawę muzyczną zapewnił p. G. Florek i przygotowany pod jego kierunkiem chór szkolny. W miłej atmosferze, bardzo uroczyście brzmiały  życzenia bożonarodzeniowe złożone w imieniu Samorządu Uczniowskiego przez przewodniczącą samorządu.

W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Jasełka prezentowane były społeczności uczniowskiej ZSM. 16 grudnia br. Jasełka obejrzeli rodzice, a 17 grudnia br.  przedszkolaki z Przedszkola nr 2 im. M. Konopnickiej.

Tekst: J. Szymańska, fot. M. Sumińska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Grudniowe spotkanie z historią uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

W środę, 17 grudnia, uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, pod opieką wychowawczyni Magdaleny Wiśniewskiej już po raz trzeci w tym roku szkolnym, odwiedzili golubski Zamek Krzyżacki. Po raz kolejny, w zamkowej scenerii, usłyszeli od pana Dariusza Deja ciekawe opowieści dotyczące historii zamku, początków państwa polskiego, dawnych wierzeń ludzi  zamieszkujących nasze tereny kilkaset lat temu ,oraz wiele innych. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawy, komnaty, a także uczestniczyć w ciekawych warsztatach plastycznych. Tym razem pani Monika Sobolewska pokazała uczestnikom wycieczki jak wykonać oryginalny witrażyk. Na zakończenie  dzieci dostały upominki i zostały poczęstowane ciepłą herbatą. Uczestnicy wyprawy opuszczali zamek pełni wrażeń. Bardzo dziękujemy za życzliwość i gościnność.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MOJA ZDROWA RODZINA

Szanowni Państwo,

pozwalamy sobie przybliżyć ostatnie działania, podejmowane przez „Moją Zdrową Rodzinę”.

Oficjalna inauguracja odbyła się w Toruniu, 23 września (zdjęcia w załączniku).

Tego dnia zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu. Ich liczba przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłoszenia od rodzin, w których znajduje się przynajmniej jedna osoba z poniższych grup docelowych:

- kobiety w ciąży lub matki dzieci do roku,

- osoby po 65 r.ż.,

- dzieci w wieku 10-15

były przyjmowane drogą pocztową, mailową, poprzez stronę internetową, a także telefonicznie.

 

Do dnia 30 października trwała weryfikacja nadesłanych formularzy– odrzucaliśmy zgłoszenia spoza regionu, pochodzące od osób zainteresowanych, jednak nienależących do grup docelowych, zgłoszenia bez podanego sposobu kontaktu – maila lub telefonu. Mimo selekcji administracyjnej nadal liczba zgłoszeń była większa niż zakładana w projekcie. Ważnymi dla nas kryteriami były źródła zgłoszeń: grupowych, pochodzących od partnerów, np. Caritasu, OPS-u, MOPS-u, MOPR-u, DPS-u. W selekcji uczestników, oprócz kryterium poprawności formalnej zgłoszenia, braliśmy pod uwagę również równowagę demograficzno-demograficzną, czyli balans pomiędzy liczbą uczestników z każdego z regionów i z każdej z grup docelowych.

 

Listopad stał pod znakiem fazy badawczej – opracowaliśmy kwestionariusz, badający zwyczaje żywieniowe. Jego wypełnienie dawało gwarancję uczestnictwa w projekcie. Kwestionariusz zawierał głównie pytania, dotyczące konsumpcji owoców i warzyw. Wypełniło go ponad 2000 osób.

 

W listopadzie i grudniu zainicjowaliśmy współpracę z punktami dystrybucji i dostawcami. Punkty, oparte na zasadach wolontariatu, są usytuowane w placówkach organizacji pozarządowych, magazynach owych organizacji, bankach żywności, uniwersytetach III wieku itp.). Po ustaleniu terminów odbioru skontaktowaliśmy się z osobami zakwalifikowanymi do projektu, informując je o szczegółach.

 

W październiku, listopadzie i grudniu projektowaliśmy materiały projektu w postaci  ulotek, list zakupowych i książeczek z przepisami ambasadorów projektu. Były to materiały w trzech wersjach językowych, które zamierzamy dodawać do paczek z warzywami i owocami. Materiały zostały pozytywne zaopiniowane przez Komitet Naukowy (zajmujący się dodatkowo m.in. tworzeniem przeglądu literatury nt. żywienia).

 

Oprócz powyższych działań udzielaliśmy – codziennie – odpowiedzi na nurtujące potencjalnych  uczestników projektu pytania via mail, telefon, a także poprzez stronę na Facebooku. 

 

Ponadto koordynujemy tożsamy projekt  w woj. podkarpackim oraz na Węgrzech – te same wyzwania, działania i spodziewane efekty, jednak w innym kontekście kulturowym i – poza granicami kraju – lingwistycznym. 

 

W grudniu odbyła się pierwsza dystrybucja w ramach projektu we wszystkich regionach biorących udział w projekcie. W Toruniu znajdowały się 3 punkty odbioru, w pozostałych 11 miastach po jednym. Miasta, w których dzięki pomocy partnerów działają punkty dystrybucji, to m.in. Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz czy Chełmża.

W pierwszej dystrybucji uczestnicy otrzymali 1,5 kg paczki z marchwią i mandarynkami, jedną z ulotek dotyczących zdrowego odżywiania, a także płócienną torbę na zakupy i przypinkę projektu. W następnych miesiącach, raz na miesiąc, będzie odbywała się dystrybucja innych owoców i warzyw, przekazywanie kolejnych materiałów edukacyjnych, a także konkursy związane ze zdrowym odżywianiem.

 

W kolejnych miesiącach uczestnicy projektu otrzymają paczki z owocami i warzywami miesiaca, kolejne materiały edukacyjne. W wybranych punktach dystrybucji będą odbywały się ciekawe wydarzenia, dotyczące zdrowego odżywiania, m.in. możliwość skorzystania z porady dietetyka, czy wzięcia udziału w konkursach, w których do wygrania będą nagrody ułatwiające zdrowe gotowanie.

 

Po zakończeniu cyklu dystrybucji (12 paczek z warzywami i owocami) uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, związanej z ich zwyczajami żywieniowymi. Eksperci, dzięki wynikom obu ankiet, na podstawie literatury, a także innych źródeł będą mogli ustalić wytyczne, wspomagające promowanie konsumpcji warzyw i owoców w wybranych grupach docelowych.

 

Liczymy na Państwa stałe wsparcie i zainteresowanie projektem. Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych etapach programu pilotażowo-badawczego Komisji Europejskiej.

 

Z wyrazami szacunku,

Ekipa Mojej zdrowej rodziny

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PACZKI DLA DZIECI OD AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka działająca przy Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n/Drwęcą, 16 grudnia 2014 roku przygotowała dla dzieci spotkanie z Mikołajem.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych dzieci przez Zastępcę Burmistrza Golubia-Dobrzynia Pana Michała Piotrowicza, przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego "Julianek" przygotowały Jasełka po których Mikołaj wręczył paczki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU

Informujemy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest w takcie opracowywania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia”, w tym inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

 

Przedmiotowy program jest niezbędny celem starania się przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń o dotacje na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska w Toruniu.

Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkurs na dofinansowania utylizacji azbestu, w związku z czym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń  przyjmuje wnioski na utylizacje azbestu.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku
w terminie do 16.01.2015 r.

 

Dofinansowanie obejmuje:

 • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 • transport odpadów niebezpiecznych miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.
 • Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie.
Okres wdrożenia do 31 grudnia 2015r.

W przypadku demontażu załącznikiem niezbędnym jest zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę.

Uwaga ! W przypadku gdy Gminie Miasto Golub-Dobrzyń nie uda się uzyskać niezbędnych uzgodnień opracowywanego programu usuwania azbestu od właściwych organów środowiskowych w  terminie, który pozwali na złożenie  wniosku o dofinansowanie do Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, złożone przez mieszkańców wnioski  zostaną uwzględnione w kolejnym naborze wniosków na utylizację azbestu.

Warunkiem koniecznym do udziału w przedsięwzięciu jest wcześniejsze złożenie:

informacji o ilości i rodzaju azbestu na swoim terenie oraz ujęcie nieruchomości
w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę- załączniki do pobrania poniżej:

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przypominamy o obowiązku właścicieli, zarządców oraz użytkowników nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (formularz nr 1). Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Przedmiotowe informacje właściciele, zarządcy, bądź użytkownicy nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, winni sporządzać corocznie i przekazywać Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi zaś egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przypominamy także, iż właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli (raz na rok lub raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Ocena jest winna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

 

VII TURNIEJ CHARYTATYWNY PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA ŁUKASZA WRÓBLEWSKIEGO

VII turniej charytatywny piłki nożnej halowej dla Łukasza Wróblewskiego odbędzie się w hali sportowej KS Stal Grudziądz (Mniszek) w dniach 19-20 grudzień .19 grudnia(piątek) od godz 17:30 rozegrana zostanie pierwsza grupa składająca się z 5 drużyn: Przyjaciele Wróbla,Policja,Czarni Grudziądz,Tomek Asensky Team,Bonsai Team.Dwa pierwsze zespoły zagrają w turnieju finałowym w sobote.Druga grupa rozpoczyna mecze 20 grudnia o godz 10:00.Są to:TVP -z Rafałem Patyrą,GKM Grudziądz-z Krzysztofem Buczkowskim,Błękitni Orneta,Trenerzy Olimpii wraz z Rodzicami,Medycy Grudziądz ,TKKF Sahara Golub Dobrzyń.O godz 14:00 odbędą się licytacje gadżetów sportowych:buty piłkarskie z autografem Jakuba Rzeźniczaka z Legi Warszawa,koszulka Olimpii Grudziądz,plastron GKM Grudziądz, dwie piłki TVP i TVN,koszulka Arki Gdynia, praca plastyczna wykonana przez ŁUKASZA,koszulka Zawiszy Bydgoszcz z poprzedniego turnieju charytatywnego.Wszystkie wymienione gadżety posiadają autografy.Po licytacjach odbędą się mecze finałowe oraz wręczenie pucharów dla 3 pierwszych zespołów.Zamiast biletów wstępu będą wolne datki do puszek kwestorskich.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy wraz Łukaszem.
 • data: 2014-12-15
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UCZNIOWIE KLASY 1A Z ZSM W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA GOLUBSKIM ZAMKU

We czwartek, 11 XII 2014 roku, uczniowie kl. Ia ZSM w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach projektu „CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE” realizowanego w kl. I-III,  gościli na golubskim zamku. Opiekowały się nimi: wychowawczyni mgr Marzena Kujawiak i wicedyrektor mgr Hanna Kowalska. Tam czekało na nich wiele atrakcji: powitalna salwa z armaty, herbatka w sali rycerskiej oraz gawęda pana Darka na temat historii zamku i postaci Anny Wazówny, zwiedzanie sal zamkowych, warsztaty plastyczne na temat witraży prowadzone przez panią Monikę w nastrojowych i pachnących świętami podziemiach, ognisko i pieczenie kiełbasek na dziedzińcu, spacer wokół zamku oraz podziwianie panoramy miasta z tarasu widokowego. Na dodatek spadł pierwszy śnieg, który nadał  wycieczce wyjątkowego nastroju. Wszyscy uczestnicy orzekli, że ich pierwsza wycieczka była wspaniała! Zamek został okrzyknięty najciekawszym miejscem w Golubiu-Dobrzyniu. Jednak pierwszoklasiści nie odkryli wszystkich jego tajemnic, więc wiosną znów odwiedzą to niezwykłe miejsce.

Tekst i fot. Marzena Kujawiak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MIEJSKA WIGILIA

 • -

PODZIĘKOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konkurs Tesco dla Szkół

 

Film „Nadworni Kucharze”

LICZBA GŁOSÓW: 5314

4 miejsce w województwie,

65 miejsce w kraju

Film zakwalifikował się pod obrady jury

Rozstrzygnięcie konkursu – 19.01.2015r.

 

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy poświęcili swój czas i głosowali na nasz filmik „Nadworni Kucharze” oraz zachęcali do głosowania innych, a w szczególności:

- Rodzicom i Uczniom naszej Szkoły,

- Pracownikom Szkoły,

- Przyjaciołom Szkoły,

- Osobom Prywatnym nie związanym ze Szkołą.

                                                   

                          Dyrektor i uczniowie SP1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu               

 • data: 2014-12-16

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH

 • -

PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” REALIZOWANY W ZSM

Dnia 12 grudnia 2014 roku zostały rozdane dyplomy uczestnikom Programu „Umiem  pływać”. W programie ,  który organizowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia wzięło  udział 60 dzieci z klas III Zespołu Szkół Miejskich. W okresie   wrzesień – grudzień 2014 młodzież bezpłatnie uczestniczyła w 20 godzinnych zajęciach z nauki pływania pod kierunkiem instruktora pływania Marcina Bukowskiego. Zajęcia odbywały się dla 4 piętnastoosobowych grup na pływalni krytej w Wąbrzeźnie raz w tygodniu po 2 godziny. Wszyscy uczestnicy programu opanowali podstawowe umiejętności pływackie.

Tekst i fot. M. Bukowski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZAPROSZENIE NA JASEŁKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Zapraszamy na Jasełka szkolne połączone z kiermaszem stroików bożonarodzeniowych.

Uroczystość odbędzie się 19 grudnia 2014 r. o godzinie  11.00 w dużej sali gimnastycznej.

                                                                                                                                                       

                                                                                                            Zapraszamy!

PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

W dniach 9 -11 grudnia 2014 r. w Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu odbyły się próbne egzaminy gimnazjalne, na którym wykorzystano  arkusze Wydawnictwa Edukacyjnego "Operon". Przystąpili do nich wszyscy uczniowie klas trzecich, którzy zmagali się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych ( j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego).
   - Jak co roku trzecioklasiści próbują swoich sił przed obowiązkowym egzaminem przeprowadzanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który odbędzie się w kwietniu 2015r. Próba ta jest nie tylko sprawdzianem wiedzy i umiejętności zdobytych do tej pory w trakcie nauki szkolnej, ale także zapoznaniem z procedurami przebiegu egzaminu. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a wynik ma wpływ na dostanie się do wybranej przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej  - mówi Dyrektor Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu , Lidia Chylewska.
 Po egzaminie zapytaliśmy uczniów o wrażenia z tej ważnej próby.
- Monika Zwolińska - Dla mnie najłatwiejsze okazały się zadania matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, natomiast jako trudne oceniam zadania z historii i wos-u, gdzie trzeba było wykazać się znajomością dat wydarzeń. Z języka polskiego pisałam rozprawkę, w której na podstawie tekstów literackich i własnych obserwacji  musiałam udowodnić, że istnieją dobrzy ludzie. Ogólnie egzamin pokazał mi, jakie mam braki i nad czym muszę jeszcze popracować.
- Ilona Dec - Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym okazał się prosty, były ciekawe zadania wymagające pomyślenia i skojarzenia wiadomości. Z historii w rozwiązaniu zadań pomogły mi mapki, najtrudniejszy dla mnie był egzamin z matematyki, a szczególnie zadania dotyczące kuli i zadania z procentami.
  Mamy nadzieję, że wyniki egzaminu okażą się zadowalające uczniów, nauczycieli i rodziców.
                                                      Autor: Anna Tuliszewska i Wiesława Sybilska

 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 24.grudnia br. (wigilia) Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia czynny będzie do godziny 12.00

Kasa Urzędu Miasta czynna będzie do godziny 10.45

Za utrudnienia przepraszamy.

Lubię czuć się mądrą

Gimnazjalistka „Działyńskiego” najlepszą matematyczką w regionie

            Jedynie Monika Zwolińska, uczennica III klasy Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu będzie reprezentowała powiat brodnicki, rypiński            i golubsko-dobrzyński na etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego z matematyki. Dla innych zadania okazały się zbyt trudne.

            Konkursowi patronuje kurator oświaty i jest najważniejszym, najtrudniejszym dla uzdolnionych gimnazjalistów.  W liceach i technikach tego rodzaju uczniowskie zmagania      o miano najlepszych nazywane są olimpiadami.

            W tym roku konkurs przedmiotowy z matematyki na etapie rejonowym odbył się         5 grudnia w Brodnicy.  Gimnazjum przy ul. Szkolnej reprezentowały dwie uczennice: Monika Zwolińska i Karolina Wierzbowska, obie trzecioklasistki.  Ćwiczyły pod okiem matematyczki, Zofii Jabłońskiej. Udało się zakwalifikować dalej Monice, i to jako jedynej z regionu. Najwięcej problemów (spośród pięciu) sprawiło jej zadanie z funkcjami.

            - Monika za to zadanie i tak otrzymała dużo punktów. Było niestandardowe. Wymagało wyciągania wniosków, szukania strategii. Takich zadań nie rozwiązujemy na lekcjach. Pozostałe zadania też wymagały myślenia abstrakcyjnego, bazowały najczęściej nie na konkretach, ale wyrażeniach algebraicznych. –  podkreśla Zofia Jabłońska.

            Monika to niewątpliwie talent matematyczny, ale też interesujący młody człowiek. Na swój sukces zapracowała, rozwiązując dużo dodatkowych zadań.  Zarówno ona, jak i jej matematyczka, a nie żałowały czasu, aby jak najlepiej przygotować się do konkursu.

            - Dlaczego matematyka? Bo sprawia mi najmniej kłopotów.  Ale też dlatego, że lubię czuć się mądra, a tak właśnie się czuję, gdy wpadnę na rozwiązanie szczególnie trudnego zadania – mówi Monika. 

            Jest pasjonatką żużla.  Pochłania książki. Nie ma ulubionej, bo „nie można wybrać ulubionego dziecka, wszystkie kocha się jednakowo”. Na pytania odpowiada w sposób wyważony i spokojny.  Zaznacza, że matematyczny talent, podobnie jak jej brat – Paweł, też absolwent naszej szkoły, obecnie student informatyki, odziedziczyła po mamie. 

            Zofia Jabłońska ma szczęśliwą rękę do finalistów. Ucząc w gimnazjum, doczekała się  ich jedenaścioro. Monika to już 12 jej uczennica, która zakwalifikowała do wojewódzkiego etapu konkursu matematycznego. 

                                                                                 Maria Starosta

 

 • -

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O AIDS

 Dnia 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.30 w  Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego ul. Szkolna 37 odbył się Szkolny Konkurs wiedzy o Aids. Uczniowie zapoznali się wcześniej  z tematyką  konkursu na lekcjach biologii. W konkursie uczestniczyły łącznie 23 osoby: klasa mundurowa oraz przedstawiciele pozostałych klas. Maksymalnie uczestnicy mogli uzyskać 12 punktów. Ostatecznie laureaci konkursu zostali kolejno:
I miejsce - Adrian Wojdyło - klasa I A - 11 punktów,
II miejsce - Aurelia Ciechacka -klasa I A - 10 punktów,
III miejsce jednocześnie zajęli: Patrycja Kiełbowicz - kl III A  oraz Oliwer Cieszyński -klasa  I A - oboje uzyskali 9 punktów.
Konkurs przygotowały i poprowadziły nauczycielki z gimnazjum : pani Hanna Woszczek oraz Małgorzata Kaja-Kopczyńska.
 

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZWYCIĘSKIE GIMNAZJUM IM. IGNACEGO DZIAŁYŃSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dnia 05.12.2014 r. w Nowej Wsi odbył się turniej piłki siatkowej. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny: Gimnazjum w Nowej Wsi (I), Gimnazjum w Nowej Wsi (II), Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu (UKS LIDER), Gimnazjum Gałczewo.

Zawody rozegrano systemem “każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (sety do 20 pkt). W kategorii chłopców najlepsza okazała się drużyna Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, która wygrała rozgrywki nie tracąc nawet seta.

Wyniki zwycięskiej ekipy:
Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu(UKS LIDER) - Gimnazjum Gałczewo 2-0 (10,14)
Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu(UKS LIDER) - Gimnazjum w Nowej Wsi (II) 2-0(16,9)
Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu(UKS LIDER) - Gimnazjum w Nowej Wsi (I)- 2-0(12,16)

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1 - Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu(UKS LIDER)
2 - Gimnazjum w Nowej Wsi (I)
3 - Gimnazjum w Nowej Wsi (II)
4 - Gimnazjum Gałczewo
 
Cieszę się że moi podopieczni rozegrali dobre zawody. Wszystkie mecze wygrali zdecydowanie, zagrali bardzo dobrze w obronie bo właśnie ten element był w naszej grze najsłabszy - Sławomir Szymański

WARTO DODAĆ ŻE UKS LIDER GOLUB-DOBRZYŃ REPREZENTOWALI GŁÓWNIE UCZNIOWIE KLASY SPORTOWEJ!

Skład Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu(UKS LIDER)-

Skład UKS LIDER : Miłosz Olkiewicz.Kamil Saletra,Jakub Kulpa,Łukasz Kulpa,Dominik Dąbrowski,Wojciech Żuchowski,Krzysztof Marcinkowski,Sebastian Cedro,Dorian Żuchowski,Michał Rafiński ,Filip Modrzejewski,opiekun Sławomir Szymański.

Interaktywne przedstawienie pt. „Ala w Alulandii”

W poniedziałek 8 grudnia 2014 roku klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja wybrały się do Teatru Zaczarowany Świat w Toruniu, gdzie wzięły udział w interaktywnym przedstawieniu pt. „Ala w Alulandii”. Podczas wspólnej zabawy dzieci zostały wprowadzone w bardzo ważne zagadnienia dotyczące recyklingu, segregacji śmieci oraz ochrony przyrody.

 • -
 • -
 • -

Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Urząd Marszałkowski w Toruniu przystąpił do prac mających na celu wybór członków kolejnej kadencji. Sejmik Organizacji Pozarządowych tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów, uzupełnieni przez organizacje sieciowe.

W związku z powyższym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Pl. 1000-lecia 25, sala nr S5 (Biuro Rady).

Podczas wyborów zostanie wyłoniony jeden delegat oraz jeden stały zastępca reprezentujący organizacje pozarządowe z naszego regionu. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których przewidziano odrębne postępowanie) może zgłosić jednego kandydata do Sejmiku. Wybory zostaną przeprowadzone podczas otwartego spotkania organizacji pozarządowych, spośród zgłoszonych kandydatów.

Wybór delegatów odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyboru członków Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jednocześnie informujemy, że praca w Sejmiku ma charakter społeczny. Od członków Sejmiku oczekuje się zaangażowania w sprawy społeczne, możliwości dojazdu do Torunia na spotkania Sejmiku (koszty nie są refundowane), możliwości dostępu do poczty elektronicznej, ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Monika Ciechanowska, tel. 56 6835380 wew. 34, e-mail: m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl

MARIUSZ PIĄTKOWSKI – NOWY BURMISTRZ GOLUBIA-DOBRZYNIA ZŁOŻYŁ ŚLUBOWANIE

O godz. 13:00 /08.12.2014 r./ rozpoczęła się II sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Nowy burmistrz Mariusz Piątkowski złożył ślubowanie.

Gratulacje nowemu burmistrzowi złożyli radni, kierownicy i dyrektorzy jednostek oraz przybyli na II sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Goście.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę złożono ustępującemu burmistrzowi Romanowi Tasarzowi, który podczas pożegnania dokonał krótkiego podsumowania swoich działań.

Radni, podczas dzisiejszej sesji, podejmą decyzje dotyczące składów komisji.
 

 • wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza
  wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • złożenie ślubowania
  złożenie ślubowania
 • -
 • -
 • -

MIKOŁAJKOWY MARATON

 • -

RAGGAFAYA

 • -

OSTATNI POBÓR KRWI W TYM ROKU

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że pobór krwi od dawców honorowych w ambulansie na parkingu przy Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia zaplanowano na dzień 11 grudnia 2014 roku /czwartek/.

Rejestracja dawców w godzinachod 12.00 do 16.30.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

 

MIKOŁAJ W ZSM W GOLUBIU-DOBRZYNIU

           W piątek, 5 grudnia Zespół Szkół Miejskich odwiedził św. Mikołaj. Brodacz w czerwonym uniformie przywiózł słodycze, którymi  poczęstowano uczniów obecnych na spotkaniu. Zarówno młodsze dzieci, z klas 0-3 jak i starsi uczniowie z  zaciekawieniem spoglądali w stronę niecodziennego gościa. Po rozdaniu słodkości Mikołaj w pośpiechu wsiadł na sanie zaprzęgnięte w renifery i odleciał. Dyrektor Szkoły życzył wszystkim uczniom i nauczycielom wizyty św. Mikołaja z podarkami w dn. 6 grudnia. Było to bardzo miłe spotkanie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚW. MIKOŁAJA DO NASZEJ SZKOŁY ZA ROK!

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Miejskich

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MIKOŁAJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Kolejny raz w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja gościł Mikołaj. Złożył świąteczne życzenia i obdarował uczniów słodyczami. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu - Dobrzyniu.

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Miejskich
w Golubiu - Dobrzyniu.


Numer ogłoszenia: 252813-2014 ; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Miejskich, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 683 20 26, faks 56 683 20 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu - Dobrzyniu

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu na okres od 2.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.

Asortyment i ilości określa załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 03.11.00.00-5, 15.22.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.32.00.00-7, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.20.00.00-0, 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunków wykonawcy winni załączyć do oferty - dotyczy każdej części - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunków wykonawcy winni załączyć do oferty - dotyczy każdej części - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunków wykonawcy winni załączyć do oferty - dotyczy każdej części - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunków wykonawcy winni załączyć do oferty - dotyczy każdej części - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu wykazania spełnienia warunków wykonawcy winni załączyć do oferty - dotyczy każdej części - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
            że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności gdy przedłużeniu ulegnie procedura przetargowa.

2)sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności od zmiany terminów realizacji zamówienia.

3)Ilości zamawianego towaru, która uzależniona jest od ilości osób korzystających ze stołówki szkolnej

4)Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.pl, www.zsmgd.kpsi.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół Miejskich
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń – nieodpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

15.12.2014 godzina 10:00, miejsce: kancelaria Zespół Szkół Miejskich
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń – parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

DZIEŃ PODHORĄŻEGO – SPOTKANIE Z WETERANEM

W dniu 27 listopada 2014 r. klasa mundurowa naszej szkoły uroczyście obchodziła Dzień Podchorążego, święto obchodzone w Wojsku Polskim 29 listopada. Ustanowione na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830, kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe.

W tym dniu na zaproszenie kpt. rez. Sławomira Żochowskiego przybył do naszej szkoły, mieszkający w Jabłonowie Pomorskim, weteran sierż. rez. Rafał Kowalski. Brał on udział w dwóch misjach stabilizacyjnych: I zmianie PKW w Iraku w latach 2003-2004 i 8 zmianie PKW w ramach AIC w Afganistanie w latach 2010-2011. Zawodowo przez 17 lat związany jest również z 4 Pułkiem Chemicznym w Brodnicy. Podczas spotkania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, była okazja do wysłuchania wspomnień uczestnika misji, obejrzenia pamiątek, fotografii oraz prezentacji. Na zakończenie, w podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia, kpt. Sławomir Żochowski wręczył gościowi pamiątkowy kubek z logo naszej klasy mundurowej.

Po spotkaniu nastąpiło uroczyste Ślubowanie uczennic – Zuzanny Tuliszewskiej i Vanessy Skarbowskiej, które otrzymały kolejny stopień awansu – młodszego elewa.

Nadszedł czas na niespodziankę – z okazji pierwszych obchodów tego święta w klasie mundurowej – uczniowie klasy 1a otrzymali od opiekunów: p. Iwony Sipak, p. Adama Kałużnego i p. Wiesławy Żuchowskiej Stańczyk wspaniały i smaczny tort. W tej miłej atmosferze „mundurowcy” oglądali zdjęcia z licznych imprez, które miały miejsce w gimnazjum począwszy od września tego roku.

Kolejnym punktem była wizyta w Straży Pożarnej. Na miejscu powitał klasę mundurową Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. mgr Paweł Warlikowski i „oddał w ręce” st. asp. Zbigniewa Gwarka, który zapoznał uczniów ze specyfiką i pracą strażaka. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia, w których odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. „Mundurowcy” obejrzeli całe wyposażenie wozów strażackich, dowiedzieli się jakim sprzętem posługują się strażacy, każdy mógł przymierzyć strój, hełm strażacki, wejść do kabiny wozu, a kto był odważny mógł wspiąć się na dach samochodu.

Na zakończenie tak miłego i pełnego wrażeń dnia klasa mundurowa zajadała kiełbaski z grilla, przygotowane na terenie straży pożarnej i zadowolona, krokiem marszowym, wróciła do domu.

 

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SZUKAJĄC ŻYWYCH ŚWIADKÓW HISTORII

Uczniowie klasy mundurowej spotkali się z „żołnierzem wyklętym”

- Jest  pan niezwykły, czuję się zaszczycony, że mogłem pana poznać – takimi słowami w piątek 21 listopada Oliwer Cieszyński z I a podziękował byłemu żołnierzowi akowskiej partyzantki, panu Kazimierzowi Komoszyńskiemu za udział w wieczorze poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Serdecznie uścisnął mu rękę.  

Oliwer jest uczniem działającej od września tego roku w naszej szkole klasy mundurowej. Patronują jej bohaterowie podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy najpierw walczyli z Niemcami, a potem stawili zbrojny opór próbie sowietyzacji Polski, narzucanemu naszemu krajowi ustrojowi. Nazywani są „żołnierzami drugiej konspiracji”,  „żołnierzami niezłomni”, a od 1993 r „żołnierzami wyklętymi”. Kazimierz Komoszyński ps. Kajtek z  Lidzbarka Welskiego jest jednym z nich. Do golubsko-dobrzyńskiego gimnazjum zaprosiła go pani Wiesława Sybilska, nasza nauczycielka historii, organizatorka wieczoru.  Przybył w towarzystwie dr. Marka Szymaniaka z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy oraz współpracującego z IPN-em Piotra Rydla, bratanka „niezłomnego”, który za działalność w podziemiu został rozstrzelany.  Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii klasy mundurowej. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie tejże klasy i jej opiekunowie, ale także inni nauczyciele, z panią dyrektor na czele, oraz zaproszeni miłośnicy historii z miasta. Zainteresowani mogli obejrzeć przygotowaną na tę okazję wystawę okolicznościową.

Patriotyczną atmosferę spotkaniu narzuciła nie tylko jego tematyka, charakter wspomnień i refleksji, ale również widok uczniów w mundurach. Goście często do nich nawiązywali, mówiąc o wierności przysiędze, lojalności, odwadze.

– Jeżeli, coś w życiu robicie, bądźcie z tego dumni – apelował do uczniów pan Piotr.

– Czasy, gdy narzucano nam reżim komunistyczny, patriotów nazywano bandytami, mordowano ich, był najczarniejszym okresem w naszej historii. Dla mnie Polaka nie było wtedy miejsca w Polsce – mówił.  Pan dr Szymaniak podkreślał odwagę i determinację, nie tylko samych walczących, ale także rodzin i całych miejscowości, z których pochodzili:

– Mieli zapewnioną pomoc, schronienie, opiekę medyczną. O działalności 20 bezpośrednio biorących udział w walce wiedziało i ich wspierało dwustu –informował. Przybliżył postać sanitariuszki Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”, której zdjęcie widniało na gazetce.  Bohaterskiej dziewczyny skazanej na śmierć w wieku 17 lat.

Gdy rozpoczęła się dyskusja, uczniowie najwięcej pytań kierowali do pana Kazimierza i pana Marka.  „Co pan czuł, gdy ginęli pana przyjaciele z oddziału?”, „Czy nie było naiwnością uwierzyć w amnestię? – dociekali.  Pytali o dowódców, liczbę walczących, teren walk.  Wychowawczyni Iwona Sipak przybliżyła im wcześniej postać „Kajtka”, polonistka Maria Starosta wprowadziła w realia działalności AK po wojnie, rozmawiała z nimi o filmie „Katyń” i Orlętach Lwowskich. Gimnazjaliści z zainteresowaniem słuchali wyjaśnień i relacji pana Kazimierza, notowali, pragnęli zrozumieć. Tematyka jest dla nich nowa i jeszcze trudna ze względu na wiek oraz brak historii II wojny światowej w programie nauczania. Właśnie dlatego szkoła położyła nacisk na kontakt uczniów z „żywymi świadkami historii”.  W ubiegłym roku zmarł  „żołnierz wyklęty” powiatu golubsko-dobrzyńskiego – Henryk Górecki.  Spotkanie z panem Kazimierzem było zatem szczególnie cenne. Gimnazjalistów poruszyła dramatyczna historia ukrycia przez „Kajtka” akowskiej broni, jego aresztowanie, współpraca z plutonem całej rodziny.

Kazimierz Komoszyński, gdy z racji przynależności do AK swojego ojca, też stał się członkiem ruchu oporu, był rówieśnikiem gimnazjalistów, najmłodszym, 15-letnim żołnierzem kompani Stanisława Balli, ps. „Sowa”. Należał do drugiego jej plutonu dowodzonego przez Andrzeja Różyckiego ps. „Zjawa”.  Pełnił przede wszystkim rolę łącznika. Kompania broniła miejscową ludność przed terrorem UB, narzucaniem jej  m.in. spółdzielni produkcyjnych, obowiązkowych dostaw, niechcianych wójtów, zwalczała kolaborację i grabienie majątku przez Rosjan. Działała w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) w ówczesnym powiecie  działdowskim, nowomiejskim, mławskim, we wschodniej części powiatu brodnickiego i  północnej rypińskiego- w  tzw. Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Partyzantkę akowską reaktywowano tu w kwietniu 1945 roku z inicjatywy dowódcy obwodu AK w Działdowie Pawła Nowakowskiego ps. „Leśnik”. Obecnego na spotkaniu Szymona Wiśniewskiego, nauczyciela historii w Zespole Szkół nr 2 zainteresowały kontakty kompanii z golubsko-dobrzyńskimi akowcami.

– Musiały być- usłyszał od pana Piotra.

Na zakończenie spotkania nie zabrakło kwiatów dla gości i ich wpisów do kroniki szkoły.  O autografy na pamiątkę  poprosili też uczniowie.  Przez trzy lata nauki w gimnazjum poznają sylwetkę jeszcze niejednego żołnierza niezłomnego, swojego patrona.

 • autor: Maria Starosta
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dobiegł końca projekt „Mała ojczyzna- wspólna sprawa” w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół nas? Co robić, aby efektywnie rozwiązywać problemy lokalnej społeczności? Dlaczego miejsce zamieszkania powinno być powodem do dumy, o które warto dbać? Do kogo się zwrócić, aby szybko i sprawnie zażegnać problem nurtujący miejscową społeczność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, którzy wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.
Jest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu, którego celem jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy w tzw. małych ojczyznach. Zajęcia prowadziły toruńskie studentki, wolontariuszki Fundacji Rozwoju Wolontariatu: Kinga Trzmielewska, Dominika Figurska i Paulina Pamuła. Podczas cyklu 3 warsztatów podnoszono poziom świadomości obywatelskiej młodzieży. Zwracano uwagę na wartość jednostki, budowanie relacji międzyludzkich oraz na pozytywne aspekty działań zespołowych.
Zwieńczeniem akcji była edukacyjna gra terenowa o tematyce obywatelskiej, która odbyła się  26 listopada br. w Golubiu-Dobrzyniu. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 9:00 na Zamku Golubskim i trwała trzy godziny. Gimnazjaliści zostali podzieleni na grupy, otrzymali teczki z poleceniami do wykonania i mapami. Zadania czekały na nich między innym w Urzędzie Miasta, banku, komendzie straży pożarnej, kancelarii prawa podatkowego, aptece i na dworcu PKS. Aby otrzymać punkty, uczestnicy gry musieli między innymi: napisać legendę o Annie Wazównie, znaleźć różnice między starymi a nowymi banknotami, obliczyć podatek od nieruchomości, wypełnić wniosek o pozwolenie na ścinkę drzew, znaleźć czynną całodobowo bibliotekę, posegregować śmieci, sprawdzić połączenia autobusowe do Torunia i jak najwierniej odwzorować herb Golubia-Dobrzynia.
 
Pomimo niskiej temperatury, uczniowie ochoczo i z zaangażowaniem wykonywali (nie zawsze proste) zadania. Atmosfera zabawy sprzyjała nabywaniu licznych umiejętności praktycznych z zakresu powinności obywatelskich. Na mecie w szkole czekały na gimnazjalistów toruńskie pierniki i gorąca herbata. Po podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców i przyznano nagrody.
Studenci-wolontariusze z Torunia dziękują wszystkim instytucjom i mieszkańcom, którzy życzliwie odnieśli się do tej inicjatywy i zaangażowali się w przygotowania oraz przebieg gry miejskiej. Ogromne podziękowania dla Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, banku PKO BP, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Kancelarii prawa podatkowego „Notus”.
 
Paulina Pamuła – Regionalna Koordynatorka Programu w Toruniu
Kinga Trzmielewska – lider projektu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 grudnia 2014 roku.

UCZNIOWIE SP1 W KINDER PARKU

Dnia 22.11.2014 r. grupa uczniów klas "0" i I - III uczęszczających do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstutucji 3 Maja  odwiedziła Kinder Park w Toruniu. Maluchy przeszło 2 godziny „szalały” w kolorowej, cudownej krainie zabawy. Radości, śmiechu i ruchowych atrakcji było co niemiara. Dzieci wróciły do domu zmęczone, ale szczęśliwe. 

Organizatorzy :

A.Krzeszewska, R.Rozłonkowska, A. Werner-Dudkiewicz, M.Okafor.

 • -
 • -
 • -
 • -

APEL O POMOC BEZDOMNYM, STARSZYM, SAMOTNYM

Zbliżający się okres zimowy stanowi wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych i samotnych.

Straż Miejska wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej apelują do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimowym.

Jeżeli zauważą Państwo takie osoby  przebywające na klatkach schodowych, piwnicach, altanach,  opuszczonych budynkach  i  w innych miejscach gdzie przy dużych spadkach temperatur grozi im zamarznięcie prosimy o poinformowanie właściwych służb:

 

-Straży Miejskiej tel. 56 683 54 10 do 14 w. 46 lub 660 737 283, 512  231 498

-Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 56 683 54 10 do 14 w.41, 42,43

-Policji tel. 997 lub 112,

-Pogotowia Ratunkowego tel. 999,

-Straży Pożarnej tel.  998.

 

W tym czasie zwracajmy też szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań.

 

Nie bądźmy obojętni na los innych ludzi. Nasza wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY

Szanowni  Państwo !

Specjaliści Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:

 • ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
 • identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
 • wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).

Najbliższy dyżur: Golub-Dobrzyń 11.12.2014 r. od 9.00-11.00.

Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU INICJATYW LOKALNYCH 2015

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu FIO 2015, które odbędzie się 9 grudnia br. w godzinach od 10.30 do 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro). Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz przez eksperta oceniającego oferty w ramach programu FIO.

Zgłoszenia na spotkanie z podaniem imienia, nazwiska i nazwy organizacji można dokonać na adres mailowy ngo@kujawsko-pomorskie.pl oraz za pomocą nr tel. 56 62-18-403, 56-62-18-371.

Zapraszamy!

KONKURS ''BAZAR BEZPIECZEŃSTWA'' ROZSTRZYGNIĘTY

25 listopada w sali widowiskowej Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się prezentacja prac i występy uczestników konkursu "BAZAR BEZPIECZEŃSTWA CZYLI DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO". Inicjatorkami konkursu były nauczycielki Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu - A. Szczutkowska i A. Radecka. Konkurs swym zasięgiem objął powiat Golub-Dobrzyń.

Pod kierunkiem pomysłodawczyń konkursu dzieci z klasy 2c i 2d przygotowały inscenizację dotyczącą zasad zachowania się pieszego w ruchu drogowym. Inscenizacja poprzedziła rywalizację konkursową. Rywalizacja była zacięta. Uczestnicy mieli okazję do zmagań w projektach: plastycznym, recytatorskim i wokalnym. Z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w konkursowych zmaganiach starli się: w projekcie wokalnym Wiktoria Zakrzewska z kl. 1d, która zajęła I miejsce, a w projekcie recytatorskim Wiktor Klewicz z kl. 3d, który zajął II miejsce.
W tym samym projekcie rywalizowała Martyna Kotlarek z kl. 1c. Udało jej się zdobyć III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Klasa IIIa przygotowana pod kierunkiem W. Bączkowskiej zdobyła wyróżnienie. Nagrody w formie statuetek ufundowali sponsorzy pozyskani przez inicjatorki projektu. Natomiast nagrodę Grand Prix ufundował Dyrektor ZSM w Golubiu-Dobrzyniu.

 • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich

NOWI PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA VII KADENCJI

1 grudnia 2014 roku podczas pierwszej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wybrani zostali nowi przewodniczący.

Przewodniczącą Rady została Pani Hanna Grzywińska

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali

Danuta Malecka oraz Jarosław Zakrzewski.

 • -

Andrzejki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

27 listopada 2014 roku odbyła się zabawa andrzejkowa, w której uczestniczyli uczniowie klas I – VI. W rolę DJ-a wcielił się Kacper Żychniewicz – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Podczas imprezy odbyły się konkursy: „krzesełka” oraz taniec par z balonem na gazecie. Zwycięzcy otrzymali ciekawe upominki. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zumba prowadzona przez panią Marzenę Okafor. Wszystkim dopisywały humory i wspaniale się bawili. Czas umilały słodkie przekąski. Nagrody i słodkości ufundowała Dyrekcja szkoły, cukiernia „Małgosia” oraz hurtownia „Kropka”. Serdecznie dziękujemy! Dziękujemy również wszystkim wychowawcom za współpracę podczas imprezy.

                  Samorząd Uczniowski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja wzięli udział w Projekcie Plastycznym zorganizowanym przez Dom Kultury w Golubiu - Dobrzyniu pt.: „Bazar Bezpieczeństwa, czyli dla każdego coś dobrego”. Dzieci wykonały prace na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Drugie miejsce w w/w projekcie zajęła Patrycja Zdrojewska z klasy IV b.

 

                                                                                       Gratulujemy!

                                                                                 

                                                                             Opiekun: Ewelina Zarębska

 • -
 • -
 • -

ODEBRANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ RADNYCH

27 listopada 2014 roku w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia miało miejsce uroczyste odebranie zaświadczeń o wyborze na radnych VII kadencji.

Zaświadczenia odebrali:

Burczyński Marian

Chojnacki Kazimierz

Grzywińska Hanna

Jagielski Franciszek

Kuciński Andrzej

Malecka Danuta

Piątkowski Mariusz

Pietrzak Łukasz

Pietrzak Józef

Piotrowska Dominika

Skrzyniecki Krzysztof

Wichrowski Aleksander

Wiśniewski Szymon

Zakrzewski Jarosław

Zaporowicz Konrad

 
Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w poniedziałek 1 grudnia 2014 roku o godz. 14.00.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Nowa Rada Miasta VII kadencji
  Nowa Rada Miasta VII kadencji

TANIEC WSPÓŁCZESNY MODERN JAZZ

 • -

HALA NA UKOŃCZENIU

Hala powstała przy ul. Sosnowej, pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a miejskim laskiem. Jej budowa kosztowała prawie 6 mln zł. Miasto otrzymało 1,7 mln zł wsparcia na tę inwestycję  z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

W tym tygodniu prowadzone będą głównie prace związane z montażem trybun oraz wyposażenia boiska – bramek i koszy. Zaplonowano także wielkie sprzątanie obiektu oraz jego otoczenia. W ubiegłym tygodniu wykonano dębowy parkiet, zamontowano armaturę łazienkową oraz dekoracyjne płyty elewacyjne.

W części sali sportowej jest konstrukcja parterowa, a w części zaplecza – dwukondygnacyjna. Hala ma powierzchnię 1161m2 . Przewidziano stałe trybuny na 260 osób i 94 miejsca na trybunach wysuwanych. Obiekt ma szerokość 36m, długość 45 m i wysokość – 12 m. Na hali będzie można uprawiać wszystkie podstawowe dyscypliny sportowe.  Do siatkówki czy koszykówki boisko można dzielić na trzy mniejsze. Podobnie jest z lekcjami w-f, mogą je równocześnie odbywać trzy grupy.  Są cztery szatnie z toaletami, dwa duże pomieszczenia np. na fitness i siłownię. Ponadto w ramach inwestycji wybudowano parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne i plac manewrowy.

- Minęło około 20 lat od budowy ostatniej hali sportowej w Golubiu-Dobrzyniu. Od tego czasu sporo się zmieniło. Dziś ten obiekt nie zaspokaja już potrzeb mieszkańców. Brakowało w mieście hali pełnowymiarowej z trybunami – dla działalności klubów, do organizacji turniejów i zawodów oraz przeprowadzania codziennych zajęć wychowania fizycznego. Hala, której budowa dobiega końca, spełni te oczekiwania. To obiekt na miarę naszych potrzeb i możliwości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego obiektu  - mówi burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NADWORNI KUCHARZE - KONKURS

 • -

PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

19 listopada 2014 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia - Roman Tasarz wraz z Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń – Markiem Ryłowiczem w obecności notariusza podpisali aneks do umowy z Ministerstwem Gospodarki na wykonanie dokumentacji działań studyjno-koncepcyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Przypomnijmy, że kwestia podpisania aneksu toczyła się już od czerwca br. kiedy to na majowej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Radni zdecydowali o wyłączeniu jednej działki,która objęta była dofinansowaniem otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki.

Po tej decyzji zaczęły się negocjacje z Ministerstwem Gospodarki, aby projekt ten móc dalej realizować.

W minionym tygodniu po kilku miesięcznych negocjacjach z ministerstwem udało się podpisać aneks do umowy (umowa podpisana była 22.11.2013 roku).

W chwili obecnej można przystąpić do prac zmierzających do ogłoszenia przetargu na wykonawcę dokumentacji.

Cały projekt ma zakończyć się 30 listopada 2015 roku.

 • -

Szanowni Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia

         Szanowni Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia

         Dziękuję za oddane na mnie głosy w pierwszej turze. Jednocześnie gratuluje mojemu kontrkandydatowi dobrego wyniku. Jednak mówiąc językiem sportowym - przegrywamy pierwszą połowę meczu, ale gra jeszcze nie skończona. To dopiero koniec wieńczy dzieło. Wynik tego "meczu" rozstrzygnie się 30 listopada br. Jestem zmobilizowany i gotów do dalszej walki o Państwa głosy, o Państwa zaufanie. Obecny wynik ( w pierwszej połowie "meczu") mówi, że część naszych mieszkańców chce zmian. Ale dlaczego mają to być zmiany na gorsze? Jak w przysłowiu - zamienił stryjek siekierkę (tasaka) na kijek?

         Doświadczenie, wypracowane szerokie kontakty, posiadane zaplecze polityczne są niezbędne w sprawowaniu funkcji Burmistrza Miasta. Samymi obietnicami, tabelami i wykresami, wydrukowanymi na kredowym papierze - niczego się nie zmieni. Nawet jeśli jest to robione, pisane - marketingowym, korporacyjnym, wyćwiczonym stylem.

         Nie składam obietnic na wyrost, nie obiecuję cudów, nie napadam na mojego kontrkandydata, jak robiono to w stosunku do mnie - oczywiście najlepiej cudzymi rękoma.

         "Po owocach ich poznacie" - mówi Pismo. Dokonując wyboru 30 listopada, zwróćcie Państwo uwagę na ogrom prac, które zostały w mieście wykonane w minionych kadencjach. I skonfrontujcie to z postawą "kibica", a bywało niestety - "kibola" - jaką w Radzie Miasta przez osiem lat reprezentował mój kontrkandydat. A przed nami jeszcze wiele więcej konkretnych rzeczy do zrobienia.

         Nie słowa, nawet spisane na kredowym papierze, lecz czyny - są ważne. A błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.

         Aby dać Państwu możliwość skonfrontowania pustych obietnic z konkretnymi działaniami - wzywam mojego kontrkandydata do otwartej, publicznej debaty z udziałem mediów. Proponuję do wyboru trzy terminy, tj.

czwartek, 20 listopada lub w piątek, 21, lub w poniedziałek, 24 listopada w godzinach popołudniowych w sali sesyjnej Urzędu Miasta lub innym wskazanym przez mojego kontrkandydata ogólnodostępnym miejscu. Wierzę, że mój kontrkandydat nie ulęknie się tej konfrontacji i przed Państwem, i mediami podejmie rzuconą mu rękawicę.

                                                        Burmistrz Roman Tasarz

          

OŚWIADCZENIE

 • -

Lekcja o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce i w Europie oraz służbie konsularnej

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie oraz służba konsularna, czyli co warto wiedzieć przed wyjazdem za granicę, to tematy niecodziennych lekcji wiedzy o społeczeństwie, które odbyły się 6 listopada 2014 roku w Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu. Przygotował je i przeprowadził Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Łukasz Kaczorek. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy dowiedzieli się, jakie mniejszości narodowe i etniczne żyją w Polsce, jakie mają prawa, jak kultywują swoją kulturę, język, tradycje. Zapoznali się także  z przyczynami emigracji Polaków i miejscami największych ich skupisk na świecie. Drugi temat okazał się również bardzo ciekawy. Gimnazjaliści poznali funkcjonowanie ambasad i konsulatów, dowiedzieli się, w jakich sytuacjach mogą liczyć na pomoc polskiego konsula. Prezentacja została wzbogacona o  krótkie filmy ze spotkań polityków różnych państw , w czasie których doszło do naruszenia protokołu dyplomatycznego. Każda z lekcji kończyła się krótkimi ćwiczeniami sprawdzającymi przekazaną wiedzę .
  Po zajęciach uczniowie chętnie dzieli się wrażeniami z tego spotkania. Jednomyślnie stwierdzili, że wiele się nauczyli i pragnęliby, aby takich lekcji było więcej.
 Mateusz Dąbrowski - klasa 3 a : Moim zdaniem lekcje były bardzo interesujące i zdobyte wiadomości mogą się nam przydać w przyszłości, szczególnie w czasie pobytu za granicą.
 Marcin Cedro  - klasa 3a : Dowiedziałem się, że jeżeli będąc za granicą, stracę dowód osobisty to konsul polski wyda mi dokument zastępczy, żebym mógł wrócić do kraju, a jeżeli złamiemy  prawo, to będziemy sądzeni w polskim sądzie, a nie np. francuskim
 Weronika Rutkowska - klasa 3a : Gość zaproszony przez p. Sybilską był bardzo przyjazny i to, co mówił było łatwe do zrozumienia, prezentacja była b. ciekawa
 Ilona Dec - klasa 3a : Ta lekcja na zawsze zapadnie w mojej pamięci
 Kacper Gurkowski  - klasa 3a : Dużo dowiedziałem się np. o pracy ministerstwa spraw zagranicznych i biurze ochrony rządu
  Patrycja Kiełbowicz - klasa 3a : Mam nadzieję, że gdy w czasie pobytu za granicą zostanę okradziona, to będę wiedziała do kogo się zwrócić o pomoc.
   Lekcje okazały się nie tylko ciekawe, ale i pożyteczne, wyposażyły uczniów w wiedzę potrzebną w dzisiejszych czasach, kiedy to wyjazdy do innych państw stały się powszechne. Poza tym uczniowie mieli okazję do rozwijania postaw tolerancji wobec ludzi o innej narodowości i kulturze. Inicjatorką i organizatorką tych zajęć była Wiesława Sybilska, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu - Dobrzyniu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PODSUMOWANIE AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

W trzeci weekend września, wzorem lat ubiegłych uczniowie z przedszkoli oraz wszystkich szkół w naszym mieście, w ramach akcji „Sprzątanie Świata” aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu terenów naszego miasta.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Turysto – szanuj środowisko!”

Worki, rękawice oraz odbiór odpadów zapewnił Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

            Dodatkowo w każdej jednostce realizowane były zajęcia, podczas których utrwalano wiadomości dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów. Przeprowadzano pogadanki, organizowano konkursy plastyczne, dzieci przedszkolne utrwalały wiadomości także w formie zabaw.

            Szkoły i przedszkola przedstawiły sprawozdania z przeprowadzonej akcji oraz realizowanych dodatkowych zajęć. Na ich podstawie została podsumowana tegoroczna akcja.

            Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. W związku z tym, że trudno było wybrać jedną najbardziej zaangażowaną jednostkę postanowiono szczególnie wyróżnić i nagrodzić:

- Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

- Przedszkole publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej

- Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego.

            Wszystkim dzieciom, uczniom, nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za czynny udział w tegorocznej akcji i serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w kolejnych Akcjach Sprzątania Świata jak i innych przedsięwzięciach ekologicznych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada, jak co roku, na Placu Tysiąclecia odbyły uroczyste obchody narodowego święta niepodległości. W uroczystości udział wzięły delegacje, które złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami pamięci narodowej.

Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP

Prezes Związku RP Okręg Kaszubsko-Pomorski Pułkownik - Władysław Paciuch, Major związku - Paweł Szczepanik, Pułkownik Związku  - Leopold Stachowski oraz Komandor - Jerzy Nowakowski odznaczyli Złotymi Krzyżami Piłsudczyków RP:
Edwarda Bartkowskiego
Andrzeja Kaptajna
Henryka Kowalskiego
Janusza Przedpełskiego.
 
Po złożeniu kwiatów odbyła się akademia z okazji odzyskania niepodległości, przygotowana przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Senator - Michał Wojtczak
  Senator - Michał Wojtczak
 • -
 • Wicewojewoda - Zbigniew Ostrowski
  Wicewojewoda - Zbigniew Ostrowski
 • Odznaczenie Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP
  Odznaczenie Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Edward Bartkowski
  W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Edward Bartkowski
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DOSTOJNI JUBILACI

6 i 7 listopada 2014 roku, po raz szóstyy, w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia miała miejsce niecodzienna uroczystość.

Na zaproszenie Burmistrza Golubia-Dobrzynia – Romana Tasarza przybyli jubilaci, którzy w okresie od stycznia 2014 do października 2014 roku obchodzili 18, 80 i 90 urodziny, pary nowożeńców oraz mamy nowonarodzonych Mieszkańców Golubia-Dobrzynia.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk burmistrza pamiątkowe listy gratulacyjne oraz drobne prezenty.

Osoby, które nie mogły w w/w terminie pojawić się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, a chciałyby otrzymać list gratulacyjny od Burmistrza Golubia-Dobrzynia proszone są o kontakt z Biurem Pozyskiwania Funduszy, Rozwoju i Promocji (tel. 56 683 54 12 wew. 38, pokój nr 15) w godz. pracy urzędu.

Wręczenie listów gratulacyjnych 80 i 90-latkom.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom Noworodków

 • -

Wręczenie listów gratulacyjnych Nowożeńcom

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wręczenie listów gratulacyjnych 18-latkom

 • -

POPISANIE POROZUMIENIA

W dniu 10.11. 2014 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz podpisał porozumienie z Diecezją Płocką, reprezentowana przez Księdza Rafała Grzelczyka Diecezjalnego Koordynatora Światowych Dni Młodzieży oraz Jarosława Kuleszę Księdza Proboszcza Parafii w Dobrzyniu nad Drwęcą. 

Strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w celu promocji historii, kultury, walorów turystycznych, integracji społecznej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego podczas Światowych Dni Młodzieży, które w roku 2016 odbędą się w Polsce.

Nasze miasto będzie gościć młodzież z całego świata w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016, które przypadają w dniach: 20-25 lipca 2016 r.

 • -

Światowe Dni Młodzieży 2016

Dziś w Brodnicy zostało podpisane porozumienie dotyczące Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w roku 2016.

W mieniu naszego miasta porozumienie podpisała Izabela Lewandowska -Zastępca Burmistrza, w imieniu Diecezji Toruńskiej porozumienie podpisał Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz, Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży.

Porozumienie ma na celu promocję historii, kultury, walorów turystycznych, integrację społeczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego podczas Światowych Dni Młodzieży na terenie wszystkich gmin, które położone są w diecezji Toruńskiej.

Światowe Dni Młodzieży 2016 przypadają w dniach: 20-26 lipca 2016 r. Na terenie naszego miasta będzie przebywać ok. 350 osób -gości z zagranicy, dla których między innymi będziemy musieli zabezpieczyć zakwaterowanie i wyżywienie.

 

 • -
 • -

INFORMACJA DOT. GAZU

Szanowni  Państwo,

PGNiG Oddział Detaliczny uprzejmie informuje, iż na terenie Golubia-Dobrzynia Polska Spółka Gazownictwa  sp. z o.o. realizuje projekt gazyfikacji miejscowości związany z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców.

Osoby zainteresowane  przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurach Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty pod niżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 

PGNiG Oddział Detaliczny

Pomorska Sekcja Marketingu

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

pokój 106

 

Więcej informacji na temat przyłączania do sieci gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie www.pgnig.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Sebastian Latanowicz tel. / mail: 52 328 55 40 / sebastian.latanowicz@pgnig.pl

11 LISTOPADA

 • -

WAŻNE INFORMACJE DOT. DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W związku z Dniem Wszystkich Świętych informujemy, że na terenie Golubia-Dobrzynia planowane są następujące zmiany dot. ruchu pojazdów na drodze:

•    zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Sokołowskiej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do targowiska miejskiego oraz ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Kościuszki - po obu stronach jezdni;


•    zamiana organizacji ruchu na ul. Kościelnej w Golubiu- Dobrzyniu poprzez wprowadzenie ruchu w jedną stronę od strony ul. Rynek w ul. Kościelną, dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Chopina i ulicy Zamurnej z Kościelną ustawione będą znaki zakazu skrętu w lewo.  Natomiast na ulicy Zamurnej na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną i Browarową ustawiony będzie znak nakazu jazdy prosto. Odcinek ul. Kościelnej w kierunku cmentarza do skrzyżowania z ul. Zamurną będzie wyłączony całkowicie z ruchu dla pojazdów.

Wyznaczone miejsca parkingowe

- cmentarz przy ul. Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu parking w pobliżu marketów Tesco i Biedronka, rejon targowiska miejskiego i cmentarza.


- cmentarz przy ul. Kościelnej w Golubiu-Dobrzyniu parking przy ul. Wojska Polskiego i ul. Piaskowej (przejście na cmentarz mostkiem), parkingu przy Przystani Zacisze ul. Zamurnej oraz na ul. Rynek.

Przypominamy jednocześnie, że msze święte na cmentarzach w Golubiu-Dobrzyniu 1 listopada odbędą się wg. poniższej rozpiski.

godz. 12.00 – msza święta na cmentarzu w Dobrzyniu /ul. Sokołowska/
godz. 14.00 – msza św. na cmentarzu w Golubiu /ul. Kościelna/

STRAŻ MIEJSKA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC

Straż Miejska zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawcy znęcania się
nad psem. Pies został znaleziony w dniu 30.10.2014 r. około godziny 09/40 w
lesie w rejonie osiedla Panorama. Był przywiązany do drzewa sznurowadłem.
 

 • -
 • -
 • -

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej: pracujących, bezrobotnych oraz nauczycieli i pracowników oświaty, którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012 r. lub zatrudnionych na czas określony albo umowę o zastępstwo, zainteresowanych udziałem w projektach.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych 4 listopada 2014 r. w  Grudziądzu, Hotel RAD, ul. Chełmińska 144, godz. 11.00 - 15.00.

Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich:  

Panel I 

 • preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej;
 • zabezpieczenia pożyczek i kredytów;
 • dotacje Powiatowego Urzędu Pracy.

Panel II

Wsparcie dla pracowników sektora oświaty, którzy utracili pracę po 31 października 2014 r. lub zagrożonych utratą pracy:

 • dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej do 40 tys. zł;
 • indywidualne szkolenia;
 • studia podyplomowe.

Program spotkania znajduje się tutaj. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2014 r. lub do wyczerpania miejsc, poprzez formularz zgłoszeniowy albo telefonicznie pod numerem telefonu 56 462 45 15.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 462 45 15

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie źródłowej: http://www.mojregion.eu/aktualnosci/items/fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorczych-23744.html

 

Uprzejmie prosimy o upublicznienie informacji.

 

Z poważaniem

Janusz Kołodziejski

 

Lokalny Punkt Informacyjny

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel. (56) 462 45 15

fax. (56) 462 24 22

 

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

www.mir.gov.pl

www.mojregion.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci- poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl

 

PODRÓŻNIKÓW PO HISZPANII WITAMY W DOMU

16.10. br. uczestnicy wycieczki do Hiszpanii, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu, powrócili do domu.

Uczniowie pojechali na zaproszenie swych kolegów ze szkoły artystycznej w Corelli. Gościli tam od 09.10.

Cały tydzień pobytu był skrupulatnie zaplanowany. Uczniowie zwiedzili m.in. Pampelunę, odbyli  spotkanie z burmistrzem Corelli i konsulem honorowym Rzeczpospolitej Polskiej, gościli także na Uniwersytecie Navarry. W programie znalazło się również miejsce dla  Tudeli – zwiedzanie miasta i spotkanie z wiceburmistrzem. Liczne katedry, budynki rządowe czy przepiękne widoki uwiecznili mnóstwem zdjęć.

Uczniowie OSSP mieli okazje zapoznać się z warsztatem szkoły artystycznej w Corelli. Wspólne zajęcia z malarstwa czy grafiki zaznajomiły naszych uczniów z tamtejszymi metodami pracy i nauki.

W programie wycieczki zaplanowano również prezentację materiału o województwie kujawsko-pomorskim oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy i konkursu plastycznego pn.: „Moje wspomnienie z kujawsko-pomorskiego”. W środę 15 października oficjalnie wręczono nagrody.

Czas pobytu umilały również rodziny goszczące naszych uczniów. Wspólnie spędzany czas i wycieczki zapewne na długo pozostaną w pamięci młodzieży.

Szczególne podziękowania należą się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu, który objął honorowym patronatem i wsparł wyjazd uczniów OSSP kwotą 3.000 zł.

Finansowe wsparcie otrzymaliśmy również od Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich
 • -
  • autor: Zespół Szkół Miejskich

NIE SPALAJ ODPADÓW !!!

 

                                             Nie spalaj odpadów !!!

 

            Spalanie śmieci w domu to problem , który powraca wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Straż Miejska przypomina mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów w kotłowniach domowych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

 art.191

Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny

art.155

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów

Spalanie m.in. odpadów  opakowaniowych z tworzyw sztucznych, głównie butelek typu PET, worków foliowych, starych mebli, butów, drewna lakierowanego, wielomateriałowych opakowań po sokach, mleku, odpadów gumowych jest źródłem wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe.

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż proces spalania odpadów wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie w takich warunkach powoduje osadzanie się tzw.”mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia oraz pożaru budynku mieszkalnego.

Spalanie odpadów w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie, które powoduje zatruwanie uprawianych w przydomowych ogródkach warzyw i owoców.

Za szkodliwością spalania odpadów przemawia też fakt, że zanieczyszczenia są emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym  zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Dbajmy o środowisko ! Miejmy na uwadze dobro swoje i innych ludzi.

Zanieczyszczając nasze najbliższe otoczenie, szkodzimy całej planecie.

 

Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza w oparciu o art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska uprawnieni są do wstępu  wraz z rzeczoznawcami przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 06/00 do 22/00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.

        

                                                                                              p.o.  K-nta Straży Miejskiej

                                                                                                Zbigniew  Pomiankiewicz

                                                                                             

 • -

XII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. P. SZYMAŃSKIEGO I M. KLUGIEWICZA

Już po raz dwunasty ku pamięci

9 listopada, w niedzielę, już po raz 12 odbędzie się halowy turniej piłki nożnej poświęcony pamięci tragicznie zmarłych piłkarzy MKS Drwęca – Przemysława Szymańskiego i Marka Klugiewicza. Piłkarze ci przed 19 laty wraz z dwojgiem innych osób zginęli w tragicznym wypadku drogowym wracając z meczu ligowego. Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

„Organizacja tego turnieju była jedną z pierwszych moich decyzji i kiedy przed 12 laty zostałem kierownikiem OSiR-u. Cieszę się, że to już po raz 12 będziemy organizowali ten turniej. Pozwala on nie zapomnieć mieszkańcom naszego miasta o tych tragicznych wydarzeniach z przed 19 lat. Jest to dla nas jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji” – mówi Jarosław Kaptajn – kierownik OSiR-u organizatora imprezy.

Tegoroczny turniej odbędzie się tak, jak co roku w hali sportowej Zespołu Szkół Miejskich przy ulicy Żeromskiego, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00. W tym roku będą rywalizowali młodzi piłkarze z kategorii Orlika.

 

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 • Zwycięzca XI Halowego Turnieju Piłki Nożnej imienia P...
  Zwycięzca XI Halowego Turnieju Piłki Nożnej imienia P. Szymańskiego i M. Klugiewicza - BKS Sparta Brodnica

KABARET POD WYRWIGROSZEM

 • -

MUZYCZNE ZADUSZKI

 • -

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE ZŁOTA RYBKA

 • -

PODZIĘKOWANIE

KONCERT BEDNARKA

 • -

ŚLUBOWANIE PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJUM

Dnia 23 października 2014r. odbyło się w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość została uświetniona przez  obecność: Burmistrza Miasta Romana Tasarza, mł. bryg. mgr P. Warlikowskiego,  mł. asp. K. Wilangowską, I. Kałużną – przedstawicielkę Lasów Państwowych oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum K. Kozłowskiego. Wśród zebranych znaleźli się też  oczywiście dumni rodzice, nauczyciele i najważniejsi goście – Pierwszoklasiści Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego.
Po powitaniu wszystkich zebranych przez Panią Dyrektor Gimnazjum Lidię Chylewską, uczniowie klasy I B złożyli uroczyste ślubowanie.

Uroczystość, poprowadzona została przez uczniów Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Anny Tuliszewskiej i p. Aleksandry Ławickiej. Starsze koleżanki serdecznie powitały swoich kolegów z klas pierwszych i  obiecały służyć im pomocą, radą i uśmiechem, w ,nie zawsze przyjemnej, rzeczywistości szkolnej. Pierwszoklasiści poproszeni zostali o zaprezentowanie swoich umiejętności, które nabyli podczas niespełna dwóch miesięcy nauki w gimnazjum. Na początek klasa I B pokazała swoje talenty aktorskie w krótkiej scence z lekcji języka polskiego.
Następnie scena należała już w całości do klasy o profilu mundurowym – kl. IA. Prężnym krokiem, w mundurach wojskowych uczniowie dali niezwykle widowiskowy pokaz musztry i sztuk walki. Następnie odśpiewali hymn Żołnierzy Niezłomnych – „Biały krzyż”. Po złożeniu ślubowania zostały im nadane pierwsze stopnie wojskowe przeznaczone dla uczniów gimnazjum  -  starszego elewa. Uczniów klasy mundurowej przygotowali p. Iwona Sipak, p. kapitan S. Żochowski, p. J. Drywa, p. Adam Kałużny i p. Anna Kamińska.
Po złożeniu przyrzeczeń przez pierwszoklasistów głos zabrał burmistrz Golubia-Dobrzynia pan Roman Tasarz, który pogratulował uczniom dobrego wyboru szkoły i życzył dotrzymania słów ślubowania. Pierwszaki, na umilenie nauki, dostały  w prezencie od pana burmistrza pluszaki.
Po uroczystości ślubowania rodzice zostali zaproszeni na kawę i ciasto do świeżo wyremontowanej sali lekcyjnej, w której zajęcia będzie miała klasa mundurowa.
Witamy uczniów klas pierwszych wśród pełnoprawnych uczniów Gimnazjum im. I. Działyńskiego i życzymy owocnej pracy w miłej, przyjaznej atmosferze, wielu sukcesów i zawiązania przyjaźni na całe życie.

 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego, data: 2014-10-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Oświadczenie Burmistrza na zaproszenie na debatę organizowana przez Tygodnik CGD

UROCZYSTE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu dzisiejszym uroczyście otwarto zmodernizowany i przebudowany obiekt oczyszczalni ścieków, który wykonywany był w ramach projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia”.

Prace w ramach projektu trwały od roku 2010. Całkowita wartość projektu wyniosła 48 626 458,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 31 607 197,97 zł. Projekt był jednym z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie objęło także modernizację stacji wodociągowej, budowę 6 kilometrów i modernizację 1 kilometra sieci wodociągowej, a także budowę prawie 7 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i 3,6 kilometra kanalizacji deszczowej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Burmistrz Golubia-Dobrzynia Pan Roman Tasarz oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Paweł Przybysz.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PANA PIOTRA CAŁBECKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Marszałek Piotr Całbecki złożył dzisiaj (24 października) gospodarską wizytę w Golubiu-Dobrzyniu. Odwiedził będącą w budowie halę widowiskowo-sportową przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, Szkołę Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Miejskich oraz wziął udział w uroczystym otwarciu oczyszczalni ścieków.

 • Wizyta Marszałka w Zesple Szkół Miejskich -...
  Wizyta Marszałka w Zesple Szkół Miejskich - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pieknych
 • -
 • -
 • -
 • Wizyta na budowie hali widowiskowo-sportowej
  Wizyta na budowie hali widowiskowo-sportowej
 • -
 • -
 • -
 • Otwarcie oczyszczalni ścieków
  Otwarcie oczyszczalni ścieków
 • -

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

W dniu 21 października w Toruniu odbyły się ćwierćfinały wojewódzkie w piłce nożnej chłopców.
Rywalizowały 4 drużyny:

ZS nr 8 Toruń

Gimnazjum nr 1 w Brodnicy

Gimnazjum Dobrzejewice

Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Zawody były rozgrywane systemem pucharowym - niestety naszej drużynie nie udało się awansować do finału i ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce,przegrywając minimalnie z późniejszym  zwycięzcą tego etapu.

Wyniki :

Gimnazjum nr 1 Brodnica - Gimnazjum Dobrzejewice 4:2

Gimnazjum im.Ignacego Działyńskiego - ZS nr 8 Toruń 0:1

Finał:
ZS nr 8 Toruń - Gimnazjum nr 1 Brodnica 3:1
 • autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

BEZPIECZNA JEDYNKA

21 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja gościli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Uczniowie klas 0-wych i pierwszych uczestniczyli w ciekawych zajęciach dotyczących bezpieczeństwa. Z zainteresowaniem wysłuchali informacji i wskazówek przekazanych przez funkcjonariuszy KPP i  „wypróbowali” policyjny radiowóz.

Spotkanie miało na celu uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym oraz nauczenie właściwych zachowań.

Organizator: Tomasz Paprocki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10 2014 r. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia czynny będzie do godz. 13.00.

Kasa urzędu czynna do godz. 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

WARSZTATY PERKUSYJNE W DOMU KULTURY

 • -

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

Dnia 13.10.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Wiersze przygotowały dzieci z klasy 3 b pod kierunkiem Iwony Nowatkowskiej, a oprawę muzyczną przygotował Tomasz Przybyszewski.

Wychowawca klasy 3b: Iwona Nowatkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

STYPENDIA BURMISTRZA WRĘCZONE

W dniu 16 października 2014r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia wręczono stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Stypendium przyznawane jest od września 2003 roku.

W 23 edycji o stypendium Burmistrza na semestr zimowy ubiegało się 19 uczniów.
Kryteria określone uchwałą Rady Miasta spełniło 16 wnioskodawców.

Stypendium wypłacane jest w różnych kwotach w zależności od dochodu przypadającego na członka rodziny i wynosi od 150 zł do 90 zł.

Wypłata powyższego stypendium jest możliwa dzięki specjalnie na ten cel przeznaczonym środkom z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz niżej wymienionym darczyńcom.

Radnym Rady Miasta: Hannie Grzywińskiej, Mieczysławowi Gutmańskiemu, Markowi Stogowskiemu, Aleksandrowi Wichrowskiemu, Robertowi Wiśniewskiemu, Jarosławowi Zakrzewskiemu, Aleksandrze Żuchowskiej.

oraz
Burmistrzowi Miasta Romanowi Tasarzowi

Zastępcy Burmistrza Izabeli Lewandowskiej

Lista stypendystów:

- Patrycja Gralik

- Kinga Jankowska

- Weronika Fordońska

- Joanna Wojciechowska

- Szymon Rutkowski

- Paweł Śrótkowski

- Damian Król

- Kinga Pawelec

- Szczepan Iwański

- Wiktoria Kułakowska

- Emila Skop

- Jarosław Trejderowski

- Aurelia Ciechacka

- Weronika Makowska

- Karol Luks

- Oliwia Grębocka

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UCZCILI DZIEŃ PAPIESKI

Dziś tj. 16 października 2014 roku władze miasta Golubia-Dobrzynia złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II w związku z przypadającym na dzień dzisiejszy Dniem Papieskim.

 • -
 • -

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W czwartek 9 października 2014 roku odbyło się pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu – Dobrzyniu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Miasta Pan Roman Tasarz, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Golubiu ks. kanonik Andrzej Zblewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Patrycja Dudkiewicz.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów.

W części artystycznej dzieci prezentowały wierszyki, piosenki oraz układy taneczne.

Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia, dzieci otrzymały dyplomy, publikacje o szkole, czapki, tarcze oraz pierwszy, bardzo ważny dokument, legitymacje szkolne.

 

 

Wychowawca kl. 1a - Ewa Bukowska

Wychowawca kl. 1b - Małgorzata Tułodziecka

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 14 października 2014r. Burmistrz Golubia-Dobrzynia - Roman Tasarz wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto.

Nagrodami Burmistrza Miasta zostało uhonorowanych 12 nauczycieli, w tym 4 dyrektorów.
Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody dyrektorów jednostek oświatowych.

Święto zorganizowano w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia. Podczas uroczystości zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KONCERT KAMILA BEDNARKA

 • -

JANUSZ YANINA IWAŃSKI

 • -

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Dobrzyniu n/ Drwęcą wraz z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza do wzięcia udziału w wielkiej zbiórce elektrośmieci.
Współorganizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, które pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i kataklizmów.
Tym razem akcja odbywa się pod hasłem „GROSZ JAK KROPLA WODY”, a jej celem jest pozyskanie środków z recyklingu na budowę studni dla cierpiących mieszkańców Nigerii, gdzie rocznie z powodu braku wody pitnej umiera 2,2 mln zwłaszcza dzieci i noworodków.
Zbiórka odbędzie się w dniach od 13 do 20 października br.
Kontener będzie ustawiony na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Lipnowskiej.

Serdecznie Państwa zapraszamy do przyłączenia się w tak szlachetnej akcji.

 • -
 • -

ZAJĘCIA KREATYWNE

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI - PRZEBADAJ SIĘ !

Czy zgłosiłaś się już na badanie?

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż
połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – jednego z Narodowych Programów Zwalczania
Chorób Nowotworowych.

Zachęcamy do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż
jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.
Dobrą okazją do zgłoszenia się na badanie jest miesiąc walki z
rakiem piersi.

Mammografię można będzie wykonać : W GOLUBIU-DOBRZYNIU

29 PAŹDZIERNIKA PRZY STADIONIE, UL. SPORTOWA 8.Kogo dotyczą
badania w ramach Programu?

Programem objęte są
kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ
jest to grupa szczególnie
narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie
lekarskie. Badanie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak się
zarejestrować?

Niektóre kobiety nie zdają
sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka,
która umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100%
wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się
w propagowanie wspomnianego Programu
w swoim najbliższym otoczeniu!

Nie dostała Pani imiennego zaproszenia na badanie? Nie szkodzi, jeśli jest Pani w wieku
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 – 1964) i w ciągu dwóch lat nie miała Pani
wykonywanej mammografii, przysługuje Pani bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji!

Aby nie musiały panie czekać
w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą
rejestrację
pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o
badaniach dostępne również
na stronie internetowej www.mammo.pl

UWAGA: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet
zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Poprzez objęcie swoim zasięgiem jak
największej liczby kobiet w populacji 50 – 69 lat, czyli najbardziej narażonej na zachorowanie na
raka piersi, ma na celu zwiększenie odsetka nowotworów piersi wykrywanych w
najwcześniejszym stadium zaawansowania klinicznego. Otrzymywany wynik badania
skryningowego (przesiewowego) to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia
rentgenowskie piersi, z krótką
adnotacją
– czy wynik jest zmianowy bądź
bezzmianowy. Nie jest
on w formie pełnego opisu diagnostycznego tak, jak przy tradycyjnym badaniu. W razie
konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania.

Informacje o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED to największa sieć
medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do
klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają
z Pracowniczych
Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą
skorzystać
z
opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń
FFS (fee for
service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.Opieka medyczna świadczona jest w 161 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są
przede
wszystkim
w placówkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się
w
obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką
PROFEMED w Warszawie działa
specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą
współpracuje ok. 1600 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką
znajduje się
ponad 1 400
000 pacjentów.

Grupa ma pięć
szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed
w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług
specjalistycznych (LUX MED), drugi specjalizuje się
w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci
jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa LUX MED prowadzi również
działalność
ubezpieczeniową
-LUX MED Ubezpieczenia jest
oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy LUX MED działają
także podmioty: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia,
MegaMed i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi
endoskopowe, MegaMed opiekę
ambulatoryjną
i chirurgię
jednego dnia, a Centrum Zdrowia
Medycyna specjalizuje się
w usługach ambulatoryjnych. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny
dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki
specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa LUX MED jest częścią
międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę
medyczną
i
oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć
na www.luxmed.pl

Informacje o LUX MED Diagnostyka:

LUX MED Diagnostyka jest jednym z największych usługodawców diagnostyki obrazowej w Polsce posiada
29 placówek w 17 miastach. W centrach diagnostycznych wykonywane są
badania tomografii
komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG oraz mammograficzne (także w ramach mobilnej
mammografii na terenie całego kraju -LUX MED Diagnostyka dysponuje 15 mammobusami). Marka
oferuje Pacjentom wysoki poziom usług, a partnerom biznesowym efektywne kosztowo rozwiązania
outsourcingu medycznego i teleradiologii.

ŻYCZENIA

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy

Szkół i Placówek Oświatowych

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

 

         Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto całej społeczności szkolnej.
Z tej okazji mam zaszczyt wyrazić słowa uznania i podziękowania za codzienny trud i zaangażowanie w edukację kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta oraz kształtowanie wizerunku polskiej oświaty.

            Dziękuje za wysiłek wkładany w codzienne przekazywanie uczniom wiedzy i pozytywnych wzorców społecznych oraz kształtowanie ich charakterów. To dzięki Państwa wytrwałości i konsekwencji w nauczaniu i wychowaniu młodzi ludzie są coraz lepiej przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie niesie dzisiejszy świat, a ich dewizą życiową jest mądrość, uczciwość, tolerancja i wrażliwość.

            Proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji i dumy z wykonywanej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Życzę Państwu, aby praca była dla Was przyjemnością, a postęp uczniów źródłem zadowolenia i społecznego uznania.

           

                                                                                                    Roman Tasarz

                                                                                  Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                            

 

 

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

 • -

WYJAZD MŁODZIEŻY Z OSSP W GOLUBIU-DOBRZYNIU DO HISZPANII

09 października br. pożegnaliśmy grupę młodzieży OSSP w Golubiu-Dobrzyniu wyjeżdżającą na wycieczkę do Hiszpanii. Wyjazd zorganizowany jest w ramach wymiany pomiędzy szkołą artystyczną w Corelli, a Ogólnokształcącą Szkołą Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu. W czerwcu br. to my gościliśmy Hiszpanów u siebie.

Nasza rewizyta finansowana jest w części ze środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki objął patronatem nasz wyjazd. Pomocą finansową służyła również Rada Miasta Golubia-Dobrzynia.

Młodzież pożegnali koledzy, rodzice, dyrekcja i Burmistrz Miasta Pan Roman Tasarz.

Szerokiej drogi, kochani!

Do zobaczenia za tydzień!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SUKCES SPORTOWY UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. IGNACEGO DZIAŁYŃSKIEGO

Dnia 7 października na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej Chłopców. Uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, jednocześnie reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy Lider, byli bardzo głodni sukcesu, gdyż przed rokiem w tych samych rozgrywkach, przegrali po zaciętej walce w meczu finałowym, dopiero po rzutach karnych. W zawodach wzięło udział 7 szkół gimnazjalnych, podzielonych na dwie grupy:

GRUPA I - Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1,Gimnazjum Kowalewo Pomorskie oraz Gimnazjum Zbójno

GRUPA II - Gimnazjum Gałczewo, Gimnazjum Radomin ,Gimnazjum Nowa Wieś

„Sportowa złość” naszego Gimnazjum okazała się skuteczna dla zawodników, bowiem uczniowie zdobyli tegoroczne „Mistrzostwo Powiatu” bez straty bramki. Zawodnicy będą godnie reprezentować powiat golubsko – dobrzyński, ale przede wszystkim swoje Gimnazjum na zawodach wojewódzkich 21 października 2014 roku .

A oto, jak kształtowały się wyniki zwycięskiej drużyny z Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu w meczach grupowych:

 

Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu- Gimnazjum Zbójno 2-0

Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu- Gimnazjum ZS nr 1 3-0

Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu - Gimnazjum Kowalewo Pomorskie 0-0

 

W meczu półfinałowym zawodnicy walczyli z uczniami z Gimnazjum w Radominie, wygrywając 1-0, natomiast w finale spotkali się ponownie ze sportowcami z Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, pokonując ich 3-0.

 

Ostatecznie tabela końcowa wygląda następująco:

I. Gimnazjum im Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

II.Kowalewo Pomorskie

III.Radomin

IV.Gałczewo

V.Zbójno

VI.Nowa Wieś

VII.Z S nr 1

 

Skład mistrzowskiej drużyny:

Sebastian Cedro, Maciej Jankowski, Łukasz Kulpa , Krzysztof Marcinkowski, Dominik Dąbrowski, Patryk Sitkowski, Kacper Gurkowski , Kamil Saletra, Damian Chyliński, Rafał Buczyński, opiekun Sławomir Szymański

 

 • -

TURNIEJ CZTERECH SPONSORÓW

 • -

CALINECZKA

Adaptacja jednej z najsłynniejszych baśni H.Ch. Andersena przenosi widzów w świat przepełniony pięknymi kolorami, muzyką
i śpiewem. Jest to opowieść o malutkiej , uroczej dziewczynce, która wyrosła z kielicha zaczarowanego kwiatu. Dziewczynka poznaje na swojej drodze rodzinę Żab, Chrabąszcza, Mysz, Kreta, Jaskółkę, która przenosi ją w zaczarowany świat krainy Elfów.
Widzowie uczestniczą czynnie w przygodach Calineczki ucząc się dobroci, uczciwości, opiekuńczości, niesienia pomocy potrzebującym i wdzięczności.
Spektakl dostarcza niezapomnianych wzruszeń i refleksji.
Czas trwania: 40 min.

"Calineczka", 16 października , godz. 17.00, wstęp - 2 zł

 • -

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH

3 października br. uczniowie klas 1. złożyli uroczyste ślubowanie i wstąpili w poczet społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Miejskich. Uroczystość uświetnili swą obecnością - władze miasta, proboszcz oraz rodzice.

Najmłodsi uczniowie szkoły w dniu swego święta otrzymali życzenia oraz prezenty.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

NOWY ZAWÓD NOWE PERSPEKTYWY

 • -
 • -

RAJD PIESZY SZLAKIEM FRYDERYKA CHOPINA

W sobotę 4 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu wraz z opiekunami uczestniczyli w „Rajdzie pieszym szlakiem Fryderyka Chopina”. 28 osobowa grupa wyruszyła z zamku golubskiego i przebyła pieszo trasę do Szafarni. Podczas przerwy na Bobrowisku upiekliśmy kiełbaski i zaczerpnęliśmy sił do dalszej drogi. W Szafarni uczniowie zaprezentowali piękne prace przedstawiające „Mapkę trasy” i „Fryderyka Chopina w Szafarni”. Mimo odległości, jaką mieliśmy do pokonania, uśmiech nie schodził z twarzy dzieci i nauczycieli. Wróciliśmy bardzo zadowoleni i już dziś z niecierpliwością szykujemy się do kolejnego rajdu.

Opiekunowie: M. Stanicka, A. Krajewska, J. Kubacka

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

         Dnia 29.09.2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu wzięli udział w miejskim konkursie przyrodniczym ,, Znam i chronię drzewa”.

        Rywalizowali ze sobą uczniowie z klas V i VI oraz z klas III i IV.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu dotyczącego drzewostanu Polski, roślin trujących oraz szkodników lasów.

        Uczniowie „Jedynki” wykazali się dużym zasobem wiadomości zajmując trzy pierwsze miejsca w kategorii klas V i VI.

 • I miejsce – Agata Bartłomiejus, kl. VIa,
 • II miejsce – Aleksandra Piórkowska, kl. VIa,
 • III miejsce – Jakub Piwowarski, kl. VIa.

       Na wyróżnienie zasługuje również uczennica kl. IIIa Aleksandra Jagielska, która zdobyła III miejsce w młodszej kategorii wiekowej.

      Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                        Opiekun uczniów: M. Stanicka

 • -

ZAPROSZENIE

Golub-Dobrzyń, dn. 02.10.2014 r.

                                                                             

ZAPROSZENIE

   

       Zapraszam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane  na spotkanie, które odbędzie się w dniu 09.10.2014 r. (sala nr 1 – parter budynku urzędu) w celu omówienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących: części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu, części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu i „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń.

Porządek spotkania:

godz. 9:00 – omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu,

 

godz. 10:30- omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu,

 

godz. 11:30 – omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ,,Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń.

 

     Na spotkaniu zostaną omówione przyjęte wstępne założenia do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie ma charakter roboczy nie przewidziany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trosce o interes mieszkańców, z uwagi na znaczne zainteresowanie problematyką planów miejscowych, uznano za stosowne zorganizowanie niniejszego spotkania.

    Na tym etapie będzie można składać uwagi, propozycje, które zapewne będą dla nas bardzo cenne.

 

                                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                                               Roman Tasarz

 

PODZIĘKOWANIE

 • -

FESTYN RODZINNY W JEDYNCE

19 września 2014 roku, po raz pierwszy w naszej Szkole, odbył się Festyn Rodzinny dla Rodziców naszych uczniów – w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie na rzecz Szkoły.

             Dla licznie przybyłych Rodzin przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych atrakcji, związanych również z corocznymi obchodami „Święta pieczonego ziemniaka”. Nasi Goście mogli skosztować grochówki, pieczonych w ognisku ziemniaków, kiełbasek, swojskiego jadła, a w kawiarence - smacznego ciasta. Dla uczniów,  oprócz pysznych smakołyków, przygotowaliśmy dmuchaną zjeżdżalnię, trampolinę, kącik zabaw. Każdy mógł przejechać się na kucyku, wziąć udział w konkursach plastycznych, w rodzinnym quizie o zdrowiu i bezpieczeństwie, w rodzinnych zawodach sportowych z ziemniakiem w roli głównej oraz pomalować twarz wszystkimi kolorami tęczy. Przypomnieliśmy też  historię naszej Szkoły – poprzez prezentację kronik szkolnych,  slajdów i filmów.

             Podczas festynu ogłoszono wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz  rozstrzygnięto organizowany przez naszą świetlicę miejski konkurs plastyczny „Żyj bezpiecznie”, w którym wzięli też udział wychowankowie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej .

             Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której, oprócz drobnych upominków, można było wygrać m.in.: radiomagnetofon, wideorejestrator samochodowy, kamerę internetową, drukarkę, akcesoria komputerowe, torby ze słodyczami. Główną wygraną był rower ufundowany przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

            Festyn uświetniły występy naszych uczniów: chóru szkolnego, koła tanecznego, pokaz mody szkolnej, inscenizacja „Sąd nad alkoholem” oraz  wizyta Strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

           Na zakończenie imprezy wszyscy chętni mogli poruszać się w rytmach zumby          pod okiem instruktora p. Marzeny Okafor oraz spróbować swoich sił w przeciąganiu liny: Rodzice kontra pracownicy Szkoły. Wynik był oczywisty – rodzice „przeciągnęli” pracowników „Jedynki”.

 

      

 

Organizator:  Dyrektor i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobryniu

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POSTANOWIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA

Pozostawimy to bez komentarza. Wnioski wyciągnijcie Państwo sami.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

KAMERALNY SOLOWY AKT- CEZIK W DOMU KULTURY

Przytłaczają Cię te same piosenki w stacjach radiowych?
Chcesz poznać inną stronę muzyki?
Chcesz posłuchać czegoś wyjątkowego?

Już w najbliższą niedzielę zapraszamy do Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Na golubskiej scenie pojawi się Cezik wraz ze swoim projektem "KlejNuty". Kompozytor, wokalista, gitarzysta. Niebywała popularność w internecie! Ponad 100 mln odsłon na YouTube!

Przyjdź. Zobacz. Posłuchaj. Odkryj coś nowego.

Serdecznie zapraszamy!

 • -

ZAJĘCIA W DOMU KULTURY

 • -

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

 • -

WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA

 • -

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE W DOMU KULTURY

 • -

NABÓR DO CHÓRU DZIECIĘCEGO

 • -

ZAKOŃCZONO REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH

We wrześniu trwał remont kładki dla pieszych znajdującej się na rzece Drwęcy. W ramach remontu usunięto rdzę, ubytki z kątowników i stężeń, przyspawano uszkodzone barierki oraz je wzmocniono. Pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia własnymi siłami wymienili stary pokład drewniany na nowy.

Na remont wydano około 43 000 zł.

19.09.2014 r. Nadzór Wodny w Ostródzie dokonał odbioru kładki. W tym też dniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu dopuścił ją do użytku.

remont kładki w trakcie prac

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

kładka po remoncie

 • -
 • -

MUZYKA POLSKA NA CZTERY RĘCE

Zapraszamy na pierwszy jesienny koncert, podczas którego zabrzmi Muzyka Polska na cztery ręce w wykonaniu DUO GRANAT. W programie znalazły się narodowe tańce polskie: polonezy, krakowiaki, mazurki, których twórcami są Ignacy Friedman, Maurycy Moszkowski i Juliusz Zarębski. Kompozytorzy polscy z przełomu XIX i XX wieku, którzy całe życie spędzili tworząc na emigracji. Usłyszymy ich romantyczne, pełne nostalgii i tęsknoty, wirtuozowskie kompozycje. Nie zabraknie również muzyki Fryderyka Chopina. Duet wykona Wariacje D-dur na temat pieśni Thomasa Moore'a według włoskich melodii ludowych. Utwór skomponowany prawdopodobnie rok po wakacjach w Szafarni. Tematem wariacji jest fragment kompozycji, którą Fryderyk Chopin miał okazję grać z Ludwiką Dziewanowską na cztery ręce. Koncert Muzyka Polska na cztery ręce odbędzie się w niedzielę 28 września o godzinie 17.00. Zagrają Tamara Granat absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, laureatka Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego w Bydgoszczy, zdobywczyni nagrody polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk 2000” wraz z Waldemarem Malickim i Kwartetem Prima Vista, od wielu lat koncertującej w Polsce i za granicą oraz Rafaela A. Łuszczewskiego absolwenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Muzycznej im. Franciszka Liszta w Weimarze. Zadebiutował na światowych estradach z Tokyo Symphony Orchestra w Japonii mając 16 lat. Jest laureatem międzynarodowych konkursach pianistycznych, m.in. "Clara Schumann" w Niemczech, "Maria Canals" w Hiszpanii, "Luis Sigall" w Chile oraz "Dinu Lipatti" w Bukareszcie.

Bilety w cenie 15/20 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego. Prosimy o wcześniejszą rezerwację.
 tel.: 56 682 79 30 / e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:
z Torunia
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia
16:30 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie.

 

 • -

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W zeszłym tygodniu, w piątek 19 września, wzorem lat ubiegłych uczniowie z przedszkoli oraz wszystkich szkół w naszym mieście, w ramach akcji „Sprzątanie Świata” aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu terenów naszego miasta.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Turysto – szanuj środowisko!”

Worki, rękawice oraz odbiór odpadów zapewnił Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

            Dodatkowo w każdej jednostce realizowane są zajęcia, podczas których utrwalane są wiadomości dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów.

            W ramach akcji, dla najbardziej zaangażowanej jednostki przewidziana została atrakcyjna nagroda. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

ZBIÓRKA DARÓW DLA PRZYTULISKA

 • -

UCZENNICE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH WŚRÓD NAGRODZONYCH

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu wzięli udział w XXXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. „MOJA PRZYGODA W MUZEUM”.

Konkurs organizowany był przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga oraz Urzędu Miasta Torunia. Tegoroczna edycja Konkursu objęta została patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W obradach jury, pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu – dr. Marka Rubnikowicza, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Torunia oraz artyści malarze, graficy, ceramicy, a także pedagodzy i muzealnicy zajmujący się edukacją artystyczną i historyczną dzieci i młodzieży.

Na Konkurs wpłynęło 2300 prac. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Przyznano również dwie nagrody Prezydenta Miasta Torunia i nagrodę Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu dr. Marka Rubnikowicza.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się nasze uczennice:

 1. Nagrodę Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu dr. Marka Rubnikowicza otrzymała Aleksandra Pełkowska.
 2. Nagrodę otrzymała Klaudia Przybylska
 3. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Wiśniewska

Ponadto, za współprace z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie sztuki i plastyki, nagrodę otrzymała Pani Małgorzata Wojnowska-Sobecka nauczycielka rzeźby i ceramiki OSSP.

Dwie nagrodzone uczennice wraz z wychowawcą Panią Emilią Lewandowską 12 września 2014 roku wzięły udział w uroczystości wręczenia nagród w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MONSTER SHOW CHALOUPKA

Emocjonująco zapowiadają się nadchodzące dni w Golubiu-Dobrzyniu, które będą należały do samochodowych gigantów i kaskaderskich popisów.
 
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ 27-28 września o godzinie 17:00 w GOLUBIU-DOBRZYNIU przy STADIONIE ul.Sportowa rozpoczną się niesamowite pokazy Monster Truck!

Kaskaderzy z grupy Monster Show Chaloupka przez wiele lat przygotowywali swoje popisy, aby w końcu zaprezentować je przed zebraną publicznością. Tym razem odwiedzą Golub-Dobrzyń aby pokazać zapierające dech w piersiach popisy. Będzie okazja zobaczyć najlepszych zagranicznych kaskaderów, którzy wykonają wiele emocjonujących i niebezpiecznych trików takich jak: jazda synchroniczna, drifty, jazda na dwóch kołach z akrobacjami kaskaderów, pokaz niespodzianka dla dzieci z Citroenem 2CV, samochodowe i motocyklowe wypadki, czy przejazd przez ścianę ognia z kaskaderem na masce samochodu. Oprócz tego będzie okazja, aby zobaczyć jedyny w europie samochód specjalny z dwoma silnikami prowadzonymi przez dwóch kierowców. W finale zobaczymy kasację pojazdów dwoma potężnymi Monster Truckami, w tym PIERWSZEGO POLSKIEGO MONSTER TRUCKA Warszawa M20! Kaskaderzy Monster Show Chaloupka oprócz doskonałych umiejętności prezentują wspaniałą grę aktorską podczas pokazu, dzięki czemu widz nie może się nudzić.
Pokaz Monster Show Chaloupka Lifestyle wyróżnia w szczególności perfekcyjnie przygotowany scenariusz kasacji aut!
Według ubiegłorocznych sondaży pokaz Monster Show Chaloupka Lifestyle został uznany za najlepsze widowisko na małych placach w Polsce, a w obecnym sezonie pokazywano nas między innymi w Telewizji Polskiej, TVN TURBO oraz TVN 24.
Nie wierzysz, że na tak małym placu da się zrobić WIELKI POKAZ? Musisz to zobaczyć na własne oczy!
INFO:
tel: 503-949-299
https://www.facebook.com/MonsterShowProject
Bilety do kupienia w kasie godzinę przed pokazem
Ulgowy 3-15 lat 20zł, Normalny 30zł (Ilość biletów ograniczona)
 • -

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

We wtorek, 16 września 2014 r. uczniowie klasy 3a, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, wraz z wychowawczynią  uczestniczyli w ciekawej wycieczce. Dzięki uprzejmości Dyrektora Zamku Golubskiego, Pana Piotra Kwiatkowskiego , Pani Monika Sobolewska i Pan Dariusz Deja, animatorzy kultury, zaprosili nas na „Spotkanie z historią Zamku Golubskiego”. Dzieci powitano w strojach historycznych, co wprowadziło wszystkich w klimat epoki Anny Wazówny. Niespodzianką był też prawdziwy wystrzał armatni  przy bramie zamkowej. Zwiedzanie odbywało się wg wyznaczonej zadaniami trasy. Dzieci podzielone na grupy samodzielnie docierały do wyznaczonych punktów po rozwiązaniu przydzielonych im zagadek. Było dużo emocji, bo w korytarzach dawał znaki „duch” Anny Wazówny. Zwiedzaliśmy Zamek trasą , która nie jest dostępna dla zwykłych turystów, uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, a na zakończenie piekliśmy kiełbaski na dziedzińcu Zamku. Już dziś cieszymy się na kolejne spotkanie z historią, które odbędzie się w listopadzie.

Organizator wycieczki  klasowej – Magdalena Wiśniewska

 • -
 • -
 • -

17 WRZESIEŃ 1939 r.

Sowiecki atak na Polskę 17 września 1939 r. zapisał się na trwałe w narodowej pamięci. Oplótł naszą wyobraźnię i stworzył wspólny dla wszystkich obraz wojny, która zaczęła się zdradzieckim napadem sąsiada, pożarami miast, śmiercią niewinnych ludzi. 


Dziś 17. września Burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz wraz z Zastępcą Burmistrza Izabelą Lewandowską złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod pomnikiem pamięci narodowej.

 • -

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE GAZOCIĄGU W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Piłsudskiego - prace wykonywane przeciskiem pod drogą.

 • -
 • -
 • -

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW

 • -

KOMUNIKAT KUJAWSKO-POMORSKIEGO LEKARZA WETERYNARII

ZAMIAST KWIATÓW KARMA DLA PSIAKÓW

 • -

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stowarzyszenie „Tłok” jako członek Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT realizuje ogólnopolski projekt związany z działaniami na rzecz rozwoju Rad Działalności Pożytku Publicznego, mający na celu zwiększenie ich znaczenia i potencjału. Projekt jest realizowany na terenie całego kraju przez sieć SPLOT i jej ośrodki wojewódzkie w ramach POKL (5.4.2).

W ramach w/w projektu Stowarzyszenie organizuje bezpłatne szkolenie, na które zaprasza zainteresowane powołaniem Rad Działalności Pożytku Publicznego powiaty, miasta, gminy oraz organizacje pozarządowe do współpracy.

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 3 października 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Biurze Rady, pokój nr S5.

Karty zgłoszeniowe należy wysłać do dnia 22 września 2014 r. na maila: rady@tlok.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

BIWAK INTEGRACYJNY KLASY MUNDUROWEJ GIMNAZJUM IM. IGNACEGO DZIAŁYŃSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W dniach 04-06.09.2014 uczniowie nowo utworzonej klasy mundurowej Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, mieli możliwość przeżyć niezapomniany i pełen wrażeń biwak integracyjny w Chełmoniu.

Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości wielu prowadzących zajęcia uczestnicy biwaku świetnie bawili się, poznawali i nabywali nowe umiejętności. W ciągu zaledwie trzech dni mogli wziąć udział w: zajęciach samoobrony z panem Januszem Drywą, nocnym alercie z panem kapitanem Sławomirem Żochowskim, szkoleniu i zajęciach praktycznych z geocachingu z panem leśniczym Jarosławem Borowskim, zajęciach sportowych z panią Małgorzatą Kają-Kopczyńską, Izabelą Maszkiewicz i Anną Kamińską oraz zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy z panią Iwoną Kamińską. Na miejscu nad grupą czuwali i zadbali o integrację klasy wychowawca Iwona Sipak i pedagog szkolny Adam Kałużny. Nie było czasu na nudę, uczniowie mogli wziąć udział w zabawach integracyjnych, wieczorze z duchami, podchodach, obejrzeć film o tematyce wojskowej, odpocząć przy ognisku, czy wspólnie pośpiewać przy akompaniamencie gitary.

Podniosłym momentem biwaku była nocna uroczystość wręczenia uczniom koszulek z logo klasy mundurowej. Od tej pory wszyscy zostali przyjęci w poczet rekrutów i będą przygotowywać się do uroczystego ślubowania, które umożliwi im dalszy awans.

Nad tym aby nikt na biwaku nie był głodny czuwała niezawodna pani Ewa Kardaszyńska, a dodatkową opiekę nad grupą sprawowały również panie: Wiesława Żuchowska-Stańczyk i Maria Zielińska. Nie można również zapomnieć o panu Cezarym Kanigowskim, który zajął się wsparciem logistycznym biwaku.

To początek naszej wspólnej przygody z klasą mundurową, ale ku zadowoleniu opiekunów, młodzież stanęła na wysokości zadania wykazując się dojrzałością i zdyscyplinowaniem.  Wyjeżdżaliśmy z Chełmonia zmęczeni, ale pełni wrażeń i pozytywnych emocji.

Mamy nadzieję, że tak duże zaangażowanie prowadzących i uczestników biwaku zaprocentuje w przyszłości i klasa mundurowa, która już w tej chwili dała się poznać jako grupa wyjątkowych młodych ludzi z pasją, niebawem będzie prawdziwą elitarną wizytówką naszej szkoły. Trzymamy kciuki.

 

Nauczyciele Gimnazjum

im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku Prezydent zaprosił wszystkich Polaków do czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W naszej Szkole uczniowie klas piątych i szóstych dzięki prezentacji multimedialnej poznali postać polskiego noblisty, wysłuchali fragmentów „Pana Wołodyjowskiego”, czytanych również przez Dyrektora Szkoły p. Marzenę Peszyńską, obejrzeli fragmenty ekranizacji tej wybitnej powieści.

 Organizator : Renata Rozłonkowska

 • -
 • -

OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKA INSTRUKTORÓW

W związku ze zbliżającym się oddaniem do użytkowania nowej hali sportowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór na stanowiska instruktorów. Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (AWF – specjalność trenerska, nauczycielska, turystyka i rekreacja)

- doświadczenie zawodowe

- mile widziane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie z dyscypliny sportu

- dyspozycyjność

- umiejętność pracy w zespole oraz z dziećmi i młodzieżą

Możliwość pracy w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Zainteresowani składają w biurze OSiR-u CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz uprawnienia instruktorskie.

Dokumenty można składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.09.2014 r. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM IM. IGNACEGO DZIAŁYŃSKIEGO

Dnia 1 września 2014 o godzinie 9:30 uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego.

Pani Dyrektor Lidia Chylewska serdecznie powitała wszystkich zebranych, a w szczególności: Burmistrza Miasta Romana Tasarza, W-ce Burmistrz Izabelę Lewandowską, Proboszcza Parafii p.w. św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu, ks kanonika Jarosława Kuleszę, Przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum Krystiana Kozłowskiego, Sekretarza Miasta Jacka Foksińskiego, byłego Dyrektora Gimnazjum Piotra Grzębskiego i oczywiście pierwszoklasistów.

W tym roku szkolnym naukę w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego rozpoczynają dwie klasy – IA – mundurowa pod opieką p. Iwony Sipak i IB, w której wychowawcą będzie p. Iza Maszkiewicz. Dzięki przychylności Burmistrza Miasta została też utworzona międzywydziałowa klasa sportowa. Oddziałem sportowym jest również klasa IIIA.

Jak zawsze, 1 września, wspominaliśmy wydarzenia z 1939 roku, czyli wybuch II wojny światowej.

Tego dnia też, w naszej szkole oficjalnie pożegnaliśmy odchodzącego po 15 latach kierowania Gimnazjum, p. Piotra Grzębskiego.

Pełni zapału do pracy, pod dwóch miesiącach wakacji, przywitawszy się w klasach z wychowawcami, zadowoleni podążyliśmy pakować plecaki na następny dzień. I taki entuzjazm nie opuści nas aż do… 26 czerwca 2015.

Życzymy wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym 2014/2015.

 

Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-