-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2007-2013 / Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia /
 • -
Niniejszym informujemy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przystępuje do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” (Nr RPKP.02.01.00-04-003/09) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”, Działania 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 • -

Projekt pn.  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia (roboty budowlano-montażowe)” został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu w formie pożyczki w wysokości 5 982 937,00 zł

DROGI ROBIĄ SIĘ CZARNE

Trwają prace przy „Uporządkowaniu Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Golubia-Dobrzynia”. 17 kwietnia 2012 roku po długim oczekiwaniu wylano asfalt na ul. Plac Tysiąclecia. W chwili obecnej prace trwają na innych ulicach.

W najbliższych dniach asfalt zostanie wylany na ul. Nowej oraz Kościuszki.

Pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia układają chodniki przy ulicach wykonywanych w ramach projektu pn."Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej Miasta Golubia-Dobrzynia".

 • ul. Plac Tysiąclecia - podczas prac
  ul. Plac Tysiąclecia - podczas prac
 • ul. Nowa
  ul. Nowa
 • Pracownicy Urzędu Miasta podczas pracy przy chodnikach
  Pracownicy Urzędu Miasta podczas pracy przy chodnikach
 • -

Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w Golubiu-Dobrzyniu zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i powstanie 7 km wodociągów oraz ponad 10 km kanalizacji. Umowę w tej sprawie 25 czerwca 2010 r. z marszałkiem Piotrem Całbeckim podpisał burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz.

 

Inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Golubiu-Dobrzyniu” znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. To znaczy, że samorząd województwa uznał ją za strategiczną dla całego regionu. Dlatego władze miasta nie musiały ubiegać się o środki na realizację tego przedsięwzięcia w konkursie.


Inwestycja kosztować będzie 48 mln zł z czego 31 mln zł (65 proc. kosztów) pochodzić będzie z RPO WK-P. Dla porównania tegoroczne dochody Golubia-Dobrzynia to 35,9 mln zł. Za te pieniądze do 2015 roku zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz stacja wodociągowa. Zbudowanych zostanie ponad 6 km nowych oraz zmodernizowanych ponad 1 km wodociągów, powstanie prawie 7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,6 km deszczowej.
 • -

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – PRACE RUSZAJĄ ! PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

8 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia nastąpiło przekazanie placu budowy inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Golubia-Dobrzynia”.

W najbliższym czasie Wykonawca rozpocznie prace

Przypomnijmy, że dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w Golubiu-Dobrzyniu zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i powstanie 7 km wodociągów oraz ponad 10 km kanalizacji. Umowę w tej sprawie 25 czerwca 2010 r. z marszałkiem Piotrem Całbeckim podpisał burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz.

Inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Golubiu-Dobrzyniu” znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. To znaczy, że samorząd województwa uznał ją za strategiczną dla całego regionu. Dlatego władze miasta nie musiały ubiegać się o środki na realizację tego przedsięwzięcia w konkursie.

Inwestycja kosztować będzie 48 mln zł z czego 31 mln zł (65 proc. kosztów) pochodzić będzie z RPO WK-P.  Za te pieniądze do 2015 roku zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz stacja wodociągowa. Zbudowanych zostanie ponad 6 km nowych oraz zmodernizowanych ponad 1 km wodociągów, powstanie prawie 7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,6 km deszczowej.

 • -

REALIZACJA PROJEKTU

Prace wykonane w miesiącu czerwcu 2011 r.

 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu lipcu 2011 roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu sierpniu 2011 roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu wrześniu 2011 roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu październiku 2011 roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu listopadzie 2011 roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu grudniu 2011 roku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-