-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Rewitalizacja Golubskiej starówki – Etap II (podetap IA)
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2007-2013 / Rewitalizacja Golubskiej starówki – Etap II (podetap IA) /
 • -
Niniejszym informujemy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przystępuje do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Golubskiej starówki – Etap II (podetap IA)” (Nr RPKP.07.01.00-04-003/09) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

REALIZACJA PROJEKTU

Prace wykonane w miesiącu listopadzie 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu październiku 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu wrześniu 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace wykonane w miesiącu sierpniu 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace realizowane w miesiącu lipcu 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace realizowane w miesiącu czerwcu 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace realizowane w miesiącu maju 2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-