-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 25.05.2019 - Grzegorza, Magdy, Urbana
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

IX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 9 maja 2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Zapraszam na IX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  14 maja  2019 r.  o godz. 14:00  w Sali nr. 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z VII Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:

         a )  w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata  2017 i 2018’’

 b)  zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta  Golub-Dobrzyń’’

          c )   w sprawie przystąpienie do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zakole Drwęcy.

d) )  w sprawie warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Golub-Dobrzyń zabudowanych  na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

           e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 f ) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

        13.  Wolne wnioski.

        14. Zamknięcie Sesji.    

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-