-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 21.04.2019 - Anzelma, Bartosza, Feliksa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

VIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

WO.0002.8.2019                                                                  

Golub-Dobrzyń, dnia 21 marca.2019 r.

 

 

Zapraszam na VIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się  w dniu  26 marca 2019 r.  o godz. 14:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z VII Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr. III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.

      b)  w sprawie wydzierżawienia  gruntu przy ul. Wojska Polskiego;

      c) w sprawie wydzierżawienia gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy przy ul.  Sokołowskiej;

     d)   w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyn na rok 2019.’’

   e)  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od powiaty Golubsko-Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem  pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ronda w ramach zadania pn.,,Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjno-projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego’’

     f)    w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz  placu zabaw przy ul. Szkolnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

        13.  Wolne wnioski.

        14. Zamknięcie Sesji.    

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-