-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 17.07.2019 - Anety, Bogdana, Jadwigi
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

VI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 22.01.2019 r.

WO.0002.6.2019

Mieszkańcy Miasta

 

Zapraszam na VI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia   29 stycznia 2019 roku  o godz. 14:30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z III Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz IV i V  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr. III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.

 b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nrVI/19/2011 r. w sprawie      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-  2031

c) w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 d) w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach  Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży .

e) w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2019 rok.

f) w sprawie wyrażenia  zgody  na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  na      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

     g)  w sprawie wydzierżawienia  gruntu.

     h)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie    międzysesyjnym.

      12. Wolne wnioski.

     13. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                                    

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • data: 2019-01-22

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-