-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 20.01.2020 - Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

III SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

 

WO.0002.3.2018
Golub-Dobrzyń, dnia 12.12.2018r.

 

                                                                                     

        

Mieszkańcy Miasta                 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                               

 Zapraszam na III Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 13:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Franciszka Jagielskiego.
 5. Wnioski do porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołów z I Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz II  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr. XLVIII/281/2017  z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie  budżetu na 2018 rok.

Opinia RIO:

W sprawie projektu uchwały zmieniająca uchwałę dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

b/ zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

      Opinia RIO :

      W sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019                                        

          Miasta Golubia-Dobrzynia;

           W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały   budżetowej Miasta Golubia-Dobrzynia na 2019 rok.

     Opinia Komisji Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

 1. w sprawie budżetu  na  2019 rok.
 2. zmieniająca  uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta .
 3. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta .
 4. w spawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .
 5. w sprawie wydzierżawienia gruntu  przy ul. Mostowej
 6. w sprawie wydzierżawienia gruntu  przy ul. Marii Konopnickiej
 7. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych..
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 9. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości  ramach zadań własnych gminy.
 10. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego  rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

     12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie  międzysesyjnym.

     13. Wolne wnioski.

     14. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                         Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                    Łukasz Pietrzak

                                    

 

 

.

 

 

 

 • data: 2018-12-12

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-