-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 23.05.2019 - Emilii, Iwony, Leontyny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

LXV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

RADA MIASTA

GOLUBIA-DOBRZYNIA

 


 

WO.0002.65.2018                                                                   Golub-Dobrzyń, dnia 02.10.2018r.

 

 

                                                                                         Szanowni Mieszkańcy

 

             Zapraszam na LXV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu                                 9 października 2018 r. o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z LXII Sesji  Rady Miasta, LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, oraz LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031,
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w spr. budżetu na 2018 rok,.
 3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II                      w Golubiu-Dobrzyniu,
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 140/1 obręb 7 w Mieście Golub-Dobrzyń – ul. Lipnowska II.
 5. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 r. w sprawie wysokości zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

     11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie  międzysesyjnym.

     12.Podsumowanie kadencji 2014-2018 przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

     13. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                     Łukasz Pietrzak

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-