-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 24.05.2019 - Joanny, Marii, Zuzanny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

LXII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

RADA MIASTA

GOLUBIA-DOBRZYNIA

 


Golub-Dobrzyń, dnia 24.08.2018 r.

WO.0002.62.2018

 

                                                                                  

Mieszkańcy Miasta

                                                                            Golubia-Dobrzynia

 

 

       Zapraszam na LXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym

z wykonania uchwał.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego;
 3. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 4. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 5. zmieniająca uchwałę Nr LII/295/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27.02.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Muszli Koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                       

           

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-