-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 17.07.2019 - Anety, Bogdana, Jadwigi
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

LXI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

             Zapraszam na LXI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu                       31 lipca 2018 r. o godz. 14:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

Otwarcie Sesji.

Stwierdzenie quorum.

Wybór Sekretarza obrad.

Wnioski do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z LX Sesji  Rady Miasta.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał:

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPKP.10.02.02-04-0004/17 pt. ,, Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń;

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/1;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/2;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/3;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/4;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/5;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/6;

zmieniająca uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r;

zmieniająca uchwałę Nr LII/298/2018 Rady miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018r.,                w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Golubia-Dobrzynia.

11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12. Informacje i wolne wnioski.

13.Zamknięcie Sesji.

          

                                                              

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                     Łukasz Pietrzak

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-