-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 22.05.2018 - Rity, Heleny, Wiesława
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

L SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Państwo 

 

 Zapraszam na L Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu

18 stycznia 2018 roku o godz. 1400 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta oraz protokołu z XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok;
 3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu;
 4. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020;
 5. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 6. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.04.01-04-0042/17 pt. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń”;
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu ;
 8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Lipnowska) w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej.
 1. Informacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 3. Zamknięcie sesji.

 

                                                                      

            

 

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet Obywatelski--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-