-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 05.08.2020 - Marii, Stanisławy, Oswalda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Informacje o stypendiach / Stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia /

Stypendium Burmistrza Golubia-Dobrzynia

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

1) pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad  gimnazjalnych;

 2) rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń;

3) uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce; średnia ocen za semestr wynosi co najmniej 4,5 lub wykazują się wybitnymi osiągnięciami  artystycznymi i  sportowymi ;

4) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których  dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 560 złotych brutto.


Niezbędne informacje:

Wnioski należy składać od 1 września do 15 września ubiegając się o stypendium na semestr zimowy,
do 15 lutego, ubiegając się o stypendium na semestr letni.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 Opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły,
Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr nauki, kserokopie dyplomów, wyróżnień itp.,
Zaświadczenie o dochodach brutto oraz zaświadczenie o dochodach nie opodatkowanych , z tytułu  zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego oraz zaliczki alimentacyjnej, osiąganych przez członków rodziny  ucznia, przez ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium i  oświadczenie o  liczbie osób-członków rodziny  ucznia, utrzymujących się z  w/w dochodów.

 Wydział lub jednostka odpowiadająca za przyznawanie stypendium:

Urząd Miasta- samodzielne stanowisko ds. oświaty

Podstawa prawna:

Uchwała nr  XVII/86/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29  listopada 2007r.

Opłaty:

Brak

 

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-