-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Informacje o stypendiach / Stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia /

ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM BURMISTRZA

Uprzejmie informuję, że można ubiegać się o stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w pok. 11  (I piętro) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia do dnia 16 lutego.

O stypendium mogą ubiegać sie uczniowie, którzy:

1) pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych;

2) rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

3) uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce;

4) pochodzą z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 560 zł brutto;

5) wykazują się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i osiągnięciami artystycznymi.

O stypendium mogą ubiegać sie uczniowie, których średnia ocena za semestr wynosi co najmniej 4,5 lub wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi.

                                                                   

   Burmistrz Miasta

                                                                             Mariusz Piątkowski

następna strona »

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-