-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 10.08.2020 - Bogdana, Borysa, Filomeny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Zobacz informacje z poprzedniej strony Miasta Golubia-Dobrzynia /

XI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2007 roku o godz. 13.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:


1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesyjnym,
zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z pracy Komisji w okresie między sesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Golubia-Dobrzynia oraz
wykonania planów finansowych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami
kultury, za I półrocze 2007 r.
10. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007,
c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy-Miasto Golub – Dobrzyń,
d) w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie
między sesyjnym.
13. Informacje i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.Zapraszamy serdecznie
  • autor: M.M.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-