-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 10.08.2020 - Bogdana, Borysa, Filomeny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Zobacz informacje z poprzedniej strony Miasta Golubia-Dobrzynia /

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU


System SITA jest nowoczesną, kompletną metodą nauki, opierającą się na naturalnych możliwościach ludzkiego umysłu znajdującego się w stanie głębokiego relaksu.

Jak wyglądają kursy „Gmina bliżej Europy”?
Kurs obejmuje 44 godziny realizowane w okresie 12 tygodni. W tym czasie zrealizujemy jeden poziom w Systemie SITA, który odpowiada 8 miesiącom intensywnego kursu metodą klasyczną. Należność za kurs wynosi: 399 zł. W tej kwocie każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie zestaw materiałów nagranych na CD i podręcznik (regularna cena materiałów wynosi 199zł). Cena kursu bez dofinansowania wynosi od 790 zł do 1200 zł (w zależności od miejscowości).

Czym jest system SITA?
Podstawowe zastosowanie systemu SITA to intensywne uczenie się, zwłaszcza języków obcych. W niespełna 44 godziny, czyli w ciągu dwóch i pół miesiąca intensywnej nauki z Opiekunem i Lektorem w systemie SITA, możliwe jest opanowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, czyli zapamiętanie ponad 1000 słów i zwrotów.

Pamiętamy dłużej
Badania i eksperymenty dowiodły, że wprowadzenie ciała i umysłu w stan głębokiego odprężenia poprzez pracę z Urządzeniem SITA powoduje usuniecie napięć fizycznych, rozbudzenie pozytywnych emocji i całościowe uaktywnienie możliwości intelektualnych i percepcyjnych człowieka. Do informacji zapamiętanych w stanie głębokiego odprężenia mamy dostęp dłużej niż w modelu tradycyjnym.

Od razu ponad 80% materiału
Z badań przeprowadzonych pod przewodnictwem prof. Rainera Dietericha wynika, że już jednokrotny kontakt z materiałem w stanie głębokiego relaksu pozwala zapamiętać 80% lekcji. Każdy materiał powtarzany jest dwukrotnie, co zwiększa stopień zapamiętania nawet do 90 % (wynik ten został potwierdzony przez polskich naukowców).

Błyskawiczne tempo nauki
Jeżeli samodzielnie bę¬dziemy wyznaczać sobie tempo nauki, roczny materiał językowy możemy przyswoić w czasie od tygodnia do dwóch miesięcy w zależności od tego, ile dni w tygodniu i ile godzin dziennie poświecimy na naukę. Elastyczność jest kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem naszego systemu.

Bardzo dobre efekty niezależnie od wieku i zdolności
Wykorzystanie relaksu i długotrwałej pamięci powoduje, iż ani wiek, ani zdolności uczącego się nie mają wpływu na efekty nauki. Metoda relaksacyjna jest przeznaczona praktycznie dla wszystkich.

Dobroczynność relaksu w relaksacyjnej metodzie nauczania
Efekty nauki widoczne są już po kilku lekcjach. Daje to radosne poczucie sukcesu. zachęca do dalszej pracy. Im bardziej wzrasta poczucie sukcesu, tym szybciej maleje obawa przed niepowodzeniem, a nauka staje się przyjemnością. Daje zadowole¬nie, pozytywnie wpływa na samoocenę, a także zwiększa pewność siebie w innych dziedzinach życia.

Porównanie nauki metodą SITA z nauką tradycyjną

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia pok. nr 8 I piętro (tel. 0 56 683 54 10 wew. 33)
  • autor: M.M.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-