-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 12.08.2020 - Lecha, Euzebii, Hilarii
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Zobacz informacje z poprzedniej strony Miasta Golubia-Dobrzynia /

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego księgowego (1/2 etatu)
zatrudnienie od 1.01.2008I. Zakres zadań:
• prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń, zasiłków opiekuńczych, wychowawczych i chorobowych,
• sporządzanie list płac i list zasiłkowych,
• właściwe naliczanie, rozliczanie oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji w zakresie: ZUS, PZU, podatku dochodowego od osób fizycznych,
• rozliczanie pracowników z podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT,
• przygotowanie i składanie innych deklaracji zgodnie z wymogami prawa,
• bieżące monitorowanie należności,
• bieżące monitorowanie zobowiązań,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego oraz w innych terminach wskazanych przez pracodawcę

II. Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne i 5 lat stażu,
• wykształcenie średnie ekonomiczne i 7 lat stażu,
• praktyka w pracy w księgowości w jednostkach kultury (3 lata) - wskazane,
• znajomość przepisów podatkowych,
• znajomość obsługi komputera,
• odpowiedzialność,
• inne przydatne w instytucjach kultury umiejętności w zakresie rozliczania finansów.

III. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• jedno zdjęcie legitymacyjne,
• kopia pierwszych trzech stron dowodu lub kopia nowego dowodu osobistego,
• kopia dyplomu i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
• kopia dokumentów potwierdzających staż,
• wskazane referencje poprzednich pracodawców,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
• kopia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:
• godziny pracy: przedpołudniowe
• możliwość rozwoju zawodowego
• warunki finansowe: do ustalenia.

Wymagane dokumenty z dopiskiem:
„Nabór na Głównego księgowego do Domu Kultury”
złożyć w terminie do dnia 07.12.2007 r. (decyduje data wpływu) osobiście w
Domu Kultury, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.
  • autor: M.M

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-