-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 12.08.2020 - Lecha, Euzebii, Hilarii
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Zobacz informacje z poprzedniej strony Miasta Golubia-Dobrzynia /

XI BIEG SYLWESTROWY im. Mariana Piotrkowskiego

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury i Sportu serdecznie zaprasza na XI Bieg Sylwestrowy im. Mariana Piotrkowskiego, który odbędzie się 31. grudnia 2007 roku w Golubiu-Dobrzyniu.

Bieg realizowany jest przy udziale środków z dotacji Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Rozpoczęcie biegu nastąpi o godz. 11.00 przy Powiatowej Strazy Pożarnej ul. Lipnowska /cross w pieknej scenerii leśnej/

Bieg jest otwarty dla wszystkich chetnych, którzy ukonczyli 18 rok życia / poniżej 18 lat - zgoda rodziców lub prawnych opiekunów z oswiadczeniem lub zaswiadczeniem o stanie zdrowia/.

Zgłoszenia przyjmuje Pan Jerzy Nadolski /87-400 Golub-Dobrzyń, skr. pocztowa 12, telo. kom. 0 509 292 512 lub na adres e-mail: jnadolski@o2.pl
(za zgłoszenie uważa się nadesłanie lub dostrczenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokosci 10 zł)

Biuro zawodów znajdować się będzie w Państwowej Strazy Pożarnej przy ul. Lipnowskiej / czynne w dniu zawodów w godz. 9.00 - 10.30/

Poniżej znajduje się regulamin biegu:

XI REKREACYJNY BIEG SYLWESTROWY
im. Mariana Piotrkowskiego
Golub-Dobrzyń 31 grudnia 2007 r.1. Cel:
- Uczczenie 7 rocznicy śmierci Mariana Piotrkowskiego;
- Propagowanie zdrowego stylu życia;
- Promocja miasta, powiatu i regionu w porze zimowej;
2. Organizatorzy:
- OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ „RYTM” GOLUB-DOBRZYŃ
- BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
- PAŃSTWOWA POWIATOWA STRAŻ POŻARNA GOLUB-DOBRZYŃ
- NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DRUTPOL ORAZ PODREGION GOLUB-DOBRZYŃ
3. Termin i miejsce:
- 31 grudzień 2007r. godz. 11:00 GOLUB-DOBRZYŃ;
4. Trasa biegu:
- start i meta przy Powiatowej Straży Pożarnej ul. Lipnowska / cross w przepięknej scenerii leśnej/.
5. Uczestnictwo:
- Bieg - otwarty dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 rok życia /poniżej 18 lat – zgoda rodziców lub prawnych opiekunów z oświadczeniem lub zaświadczeniem o stanie zdrowia /;
6. Zgłoszenia:
- Jerzy Nadolski 87-400 Golub-Dobrzyń, skr. poczt. 12, tel. kom. 509292512;
lub na adres e-mail: jnadolski@o2.pl;
ZA ZGŁOSZENIE UWAŻA SIĘ NADESŁANIE LUB DOSTARCZENIE DO ORGANIZATORA WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA I WPŁACENIE OPŁATY STARTOWEJ W WYSOKOŚCI 10 ZŁ;
8. Biuro zawodów:
- Państwowa Powiatowa Straż Pożarna ul. Lipnowska;
/czynne w dniu zawodów w godz. 9:00 – 10:30/
9. Klasyfikacja:
- Kategorie: K i M OPEN
10. Nagrody:
- Klasyfikacja open K i M – za miejsca od I – IV nagrody rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców;
- Nagrody rzeczowe w kat. K i M za I- III miejsca z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
- Dla pierwszych 150 uczestników biegu głównego - medale;
- Pozostali uczestnicy biorą udział w losowaniu wielu nagród i upominków;
UWAGA!!!

TAKA SAMA ZASADA NAGRADZANIA OBOWIĄZUJE W BIEGACH DLA DZIECI

11. Postanowienia końcowe:
a. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
b. Organizatorzy zapewniają: prysznice, słodki poczęstunek, napoje oraz opiekę medyczną;
c. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki;
d. Wszyscy uczestnicy biegów ubezpieczeni są od NW;
e. Sprawy dotyczące regulaminu są do wyłącznej interpretacji organizatorów.


Uwaga!!!
IMPREZA JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA
GOLUBIA-DOBRZYNIA ORAZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DRUTPOL
GOLUB-DOBRZYŃ
  • autor: M.M

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-