-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 10.08.2020 - Bogdana, Borysa, Filomeny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Zobacz informacje z poprzedniej strony Miasta Golubia-Dobrzynia /

Ciekawe spotkania

Członkowie koła literacko-historycznego i teatralnego z miejskiego Gimnazjum zwiedzali zamek z dr Piotrem Bireckim. To właśnie oni jako pierwsi mogli przekonać się, jak cenna i potrzebna naszemu miastu jest powstająca właśnie monografia.

Zweryfikuje ona niejedno z dotychczasowych ustaleń, odkryje wiele tajemnic, da szeroki obraz dziejów miasta od jego początków po dzień dzisiejszy (do 1990 roku, z uzupełnieniem w postaci kalendarium). Na monografią pracuje 14 uczonych UMK. Wśród historyków znalazł się także archeolog, geograf, pracownik Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Wertują oni m. in. bogate akta Golubia znajdujące się w Archiwum Państwowym w Toruniu. Szukają potrzebnych informacji np. w Pelplinie, Malborku, Berlinie. Czytają materiały źródłowe i opracowania po łacinie, w języku polskim, niemieckim, rosyjskim. Studiują mapy, akty notarialne, rachunki, dokumentację kościelnych wizytacji.
Dr Piotr Birecki ma już napisanych ponad 50 stron rozdziału „Sztuka w dziejach Golubia-Dobrzynia”. Jeden z podrozdziałów poświęca oczywiście golubskiemu zamkowi, jego architekturze i historii. Szczególnie interesujące są jego ustalenia dotyczące genezy przebudowy zabytku w stylu renesansowym. Dotychczasowe opracowania wiążą ten fakt z pobytem w Golubiu Anny Wazówny. Pan Piotr twierdzi, że siostra króla jedynie kontynuowała dzieło Kostków.
Pierwszy dodarł do dokumentów wskazujących na Stanisława Kostkę jako inspiratora renesansowej przebudowy zabytku i zwrócił mi na to uwagę miejscowy historyk pan Ryszard Kowalski. I rzeczywiście materiały źródłowe jednoznacznie pokazują, że to Kostce w 1527 roku Zygmunt Waza nakazał odbudować zamek przy użyciu cegieł oraz oczyścić zasypane studnie. I to on sprowadził do miasta Włocha – Giovanniego Baptystę Lencusa, pochodzącego z okolic Mediolanu (jego brat Hannusz był autorem przebudowy kaplicy i kościoła w Wieluniu dla Zofii Kostki). Giovanni zmarł w 1606 roku, gdy tymczasem Anna Wazówna zamieszkała na zamku dopiero w 1611 roku – informuje dr Piotr Birecki.
Nie ma on wątpliwości, że do przebudowy zamku potrzebny był doskonały architekt, a takimi byli komaskowie. Artyści i rzemieślnicy z terenów otaczających jeziora leżące na pograniczu Włoch i Szwajcarii, głównie Lugano i Como (stad ich nazwa). Znani byli i zatrudniani w całej Europie. W Polsce zaczęli się pojawiać około 1520. Im swe renesansowe perełki zawdzięcza im Zamość, Lublin, Kazimierz Dolny, Poznań. Właśnie komaskami byli obaj bracia Lencusowie i zamożnych Kostków stać było na ich sprowadzenie i osiedlenie.
Członkom koła literacko-historycznego i teatralnego z miejskiego Gimnazjum, którzy z naukowcem zwiedzali zamek, nie przeszkadzał mróz. Byli dumni, że jako jedni z pierwszych poznają zamkowe tajemnice.
  • autor: IL

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-