-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 12.08.2020 - Lecha, Euzebii, Hilarii
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Zobacz informacje z poprzedniej strony Miasta Golubia-Dobrzynia /

Wieści z SP 1 w Golubiu-Dobrzyniu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w dniach 01 – 15 marca 2004 r. w godzinach od 8.00 – 15.30 w sekretariacie tutejszej szkoły odbywać się będą zapisy dzieci urodzonych w roku 1997 do klasy pierwszej i urodzonych w roku 1998 do klasy „ O”.

Zajęcia w klasach „O” odbywać się będą na jedną zmianę od godziny
8.00 do 13.00.
Do zapisu należy dostarczyć dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia dziecka.
Szkoła posiada wolne miejsca w innych klasach, do których przyjmie każdego ucznia z miasta mieszkającego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu.
Dyrektor szkoły dementuje wszelkie pogłoski mówiące o likwidacji szkoły. Szkoła zgodnie z zapewnieniami Burmistrza Miasta będzie nadal funkcjonować, nie grozi jej żadna likwidacja. Do szkoły będą przyjęci
(bez żadnych dodatkowych opłat ) wszyscy zgłaszający się uczniowie. Zapewniamy rodziców uczniów z gminy Golub-Dobrzyń, których dzieci uczęszczają i chcą uczęszczać do tej szkoły, że bez żadnych przeszkód nadal będą mile i serdecznie przyjmowani w tej szkole. Nasza szkoła po ostatnim mierzeniu jakości pracy szkoły przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, które odbyło się w dniach od 27 10 2003 r. do 28.11.2003 r. została wysoko oceniona. Jest szkołą bezpieczną dla ucznia, bez żadnych nałogów, agresji, bardzo pozytywnie widziana przez rodziców i całe społeczeństwo Golubia-Dobrzynia. Nauczyciele są w pełni przygotowani do spełniania swych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dobrze postrzegani przez uczniów i rodziców. Szkoła realizuje programy wychowawczy i profilaktyki akceptowane przez uczniów i rodziców. Nauczyciele opracowali a Rada Pedagogiczna zaaprobowała 15 programów autorskich do realizacji w szkole w roku szkolnym 2003 / 2004.
W szkole pracują nauczyciele specjaliści do wszystkich przedmiotów nauczania z wyższym przygotowaniem pedagogicznym. Większość z nich ma ukończone studia podyplomowe oraz przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.
Uczniowie uczęszczający do tej szkoły mogą uczestniczyć dodatkowo w różnych zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie ze swymi zainteresowaniami i potrzebami.

Oferta szkoły obejmuje:

 Opiekę wychowawców świetlicy w godzinach od 8.00 do 16.00
 Opiekę specjalistów w świetlicy środowiskowej, funkcjonującej w szkole w godzinach od 16.00 do 19.00.
 Miejsce w stołówce szkolnej na bardzo dobre i smaczne obiady dwudaniowe w cenie 2. 00 zł za obiad.
 Udział w zajęciach następujących kół:
- koło polonistyczno-teatralne
- koło matematyczne
- koło przyrodniczo-ekologiczne
- koło informatyczne
- koło recytatorskie
- koło taneczno-artystyczne
- koło sportowe dla dziewcząt i chłopców
- chór szkolny
- koło turystyczno – krajoznawcze
- koło plastyczne klas I – III
- zabawa z komputerem klasy I – III

Nie zapominamy o uczniach mających trudności w nauce.
Dla nich organizujemy inne dodatkowe zajęcia:
- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia terapeutyczne
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej
- naukę indywidualną

Każdy uczeń szkoły może w godzinach popołudniowych korzystać z pracowni komputerowej, w której dostępny jest bezpłatnie internet przy każdym komputerze.


Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły

Dyrektor szkoły

mgr Jan Skibiński

  • autor: J.Skibiński

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-