-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 09.08.2020 - Romana, Edyty, Rolanda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- O MIEŚCIE / Zabytki / Stare Miasto /
  • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Stare Miasto

Do rejestru zabytków wpisana jest dzielnica Starego Miasta w obrębie ulic: Kolejowej, Browarnej, Zamurnej, Wodnej, XIV w.

Zasady kompozycji urbanistycznej.

Zachowany i w pełni czytelny, regularny układ ulic, oparty o wytyczone podczas lokacji miasta parcele i ulice. Wyraźne granice obszaru tworzą zarysy dawnej fosy oraz rzeka. Obszar zajmuje teren o zarysie zblizonym do kwadratu. Centralnym elementem obszaru jest Rynek (dawny plac targowy). W południowo-wschodniej części dominuje kościół p.w. Świętej Katarzyny. Z narożników Rynku wychodzą ulice pod kątem prostym, które powtarzają przebieg dawnych traktów pochodzących z czasów przed lokacją miasta. Ulice wyznaczają zwarte, zbliżone do prostokątów bloki zabudowy. Ulice są wąskie, układ ulic jest dwukierunkowy:północny zachód - południowy wschód oraz północny wschód - południowy zachód. Ulice wychodzące z rynku prowadzą w kierunku dawnych bram miejskich. Czytelny i zachowany układ murów miejskich. Wielkość parcel charakterystyczna dla rozplanowania miast średniowiecznych. Zabudowa zachowuje zasady podziałów własnościowych średniowiecznego miasta. W rynku przeważają zespoły kamienic przeważnie dwupiętrowych z budynkami tylnymi i oficynami. Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej zespoły kamienic przyrynkowych graniczą z murami obronnymi. W południowo-wschodniej pierzei rynku zabudowa posiada lukę w postaci zieleńca łączącego rynek z kościołem Świętej Katarzyny.
Do najstrszych obiektów pochodzacych z przełomu XIII i XIV wieku należą: mury obronne i kościół Świętej Katarzyny z poł. XVII wieku Zabudowa jest zróżnicowana pod względem stylu. Liczne klęski od poł. XVII wieku do początku XIX wieku wpłynęły na dużą jej różnorodność. Większość budynków uzyskała swoją dzisiejsza formę w 2 połowie XIX wieku, podczas licznych przebudów i modernizacji polegających głównie na dobudowie pięter, zmianie wystroju elewacji, wprowadzeniu witryn i balkonów oraz przebudowie wnętrz. Dominantami w krajobrazie miasta są kościół Świętej Katarzyny i szkoła - dawny kościół ewangelicki.

 

  • autor: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-