-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 07.08.2020 - Kajetana, Doris, Doroty
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /
Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn
2020.07.06
-
Powszechny Spis Rolny 2020.
2020.07.06
Powszechny Spis Rolny 2020.

Przypominamy, że do 8 lipca 2020r. trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia parter pok. 1C.   Szczegóły pod numerem telefonu 56 683 54 10 wew.28.

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ MIEJSKICH
2020.07.06
JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ MIEJSKICH

W czerwcu br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przekazał dyrektorom szkół miejskich sprzęt komputerowy, tj. 41 sztuk laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej. Sprzęt został pozyskany w ramach projektu grantowego ZDALNA SZKOŁA+. Jego wartość to niespełna 95 000,00 zł.

Jest to już druga w tym roku forma wsparcia dla podległych szkół. W kwietniu br. na ręce dyrektorów został przekazany sprzęt komputerowy o wartości prawie 70 000,00 zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozpoczął się 44. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski
2020.07.03
-

Dzisiaj tj. 3 lipca 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski otworzył 44. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. W Golubiu na rynku przekazał na ręce Włodarza Golubskiego Zamku symboliczny klucz. Odczytując uniwersał skierował słowa do przybyłych rycerzy, życząc im wspaniałej walki i dobrej zabawy. Natomiast zebranych mieszkańców poprosił aby przybyłych rycerzy zgodnie z naszym zwyczajem dobrze ugościli.
Należy nadmienić, że w ramach 44. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego odbędzie się Konny Pokaz Kaskaderski, który został dofinansowany z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Zaproszenie na XXIX Sesje Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
2020.07.03

Szanowni Mieszkańcy                                                                          

           Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lipca 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

           

 

                                                                                          Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                    /-/ Łukasz Pietrzak

Senator Ryszard Bober w Golubiu-Dobrzyniu
2020.07.03
-

29 czerwca br. na zaproszenie burmistrza Mariusza Piątkowskiego do Golubia-Dobrzynia przybył Senator Ryszard Bober. Ważną kwestią omówioną podczas spotkania była planowana budowa obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Projekt powinien całkowicie omijać centrum miasta, a trasa obwodnicy zdaniem rozmówców miałaby przebiegać przez Podzamek, ul. Dworcową, tereny Gminy Golub-Dobrzyń w Białkowie i Drwęcę, do drogi wojewódzkiej prowadzącej w kierunku Rypina.

Wakacje z Chopinem - online
2020.07.02
-

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na Wakacje z Chopinem. To 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina odbywających się w każdą niedzielę wakacji, od 5 lipca do 30 sierpnia 2020 r., o godz.12.15. Koncerty są transmitowane online z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, miejsca, które zaistniało na kulturalnej mapie Europy dzięki wakacyjnym pobytom młodego Fryderyka Chopina w majątku rodziny Dziewanowskich w Szafarni. Głównym celem zadania jest podniesienie zainteresowania osobą Fryderyka Chopina i związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz propagowanie twórczości kompozytora.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu
2020.07.01

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz  Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2020.06.30
NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Dzień dobry,
w związku z rozpoczynającym się od dnia jutrzejszego (01.07.2020 r.) nowym okresem zasiłkowym bardzo proszę o zapozanie się z informacjami.
 
 
Z poważaniem

Magdalena Bąk
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Kilińskiego 10
tel. 0 56 683 54 12 wew. 47
e-mail: mbak@golub-dobrzyn.pl
---
Uwaga!
2020.06.30
Uwaga!
Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o
2020.06.30

Dzień dobry,

W załaczeniu pismo o realizowanych kursach, wykonywanych przez oddział w Toruniu od dnia 27 czerwca 2020r do odwołania.

Pozdrawiam,

Jacek Rogowski

Specjalista ds. analiz

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o

 

Informacja dotycząca Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
2020.06.29

Przypomina się, że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.
Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r. na stronie - https://www.gov.pl/…/komunikat-nr-12-dotyczacy-wydluzenia-t… krajowego-rejestru-sadowego-przed-13-pazdziernika-2019 r .

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną
2020.06.29
Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Płatne staże zawodowe
2020.06.29
Płatne staże zawodowe


Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2! osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

 

Oddział Medycyny Paliatywnej
2020.06.26

Pragniemy poinformować, iż Szpital Lipno Sp. z o.o. w swojej strukturze organizacyjnej posiada Oddział Medycyny Paliatywnej.

Świadczenie opieki paliatywnej to wszechstronna, całościowa opieka leczenie objawowe osób dotkniętych chorobami nieuleczalnymi ( nowotworami i nienowotworam ) niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, w znaczny ograniczającymi życie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia to wymienione niżej schorzenia:
- choroba nowotworowa
- owrzodzenia odleżynowe
- następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
- kardiomiopatia
- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
- choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności.

 

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
2020.06.26

 

                                                                           Szanowni Mieszkańcy Miasta

                                                                                              

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2020r., o godz.15:30 odbędzie się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

 

Nagrody Marszałka 2020
2020.06.26

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do Jubileuszowa XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach:gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego,działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

 

Stypendia na I rok
2020.06.26

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

 

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy
2020.06.26

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Nowe świadczenie można otrzymać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.  Wnioski należy składać do 31 sierpnia br. wyłącznie elektronicznie.

 

 

Informacja !
2020.06.26
-
Nabory wniosków o powierzenie grantu
2020.06.25
Nabory wniosków o powierzenie grantu

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020 r. planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach następujących zakresów:

TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe,
b) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
b) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Łukasz Bejger - duma Miasta Golubia-Dobrzynia
2020.06.24
Łukasz Bejger - duma Miasta Golubia-Dobrzynia

 

18 letni Łukasz Bejger jest znanym mieszkańcem Golubia-Dobrzynia. Łukasz jest piłkarzem angielskiej drużyny Manchester United. Na swój sukces ciężko pracuje od najmłodszych lat. Swoje pierwsze kroki stawiał w Klubie Sportowym Piłkarz, by po latach ciężkiej pracy jako 13 latek rozpocząć grę w klubie Lech Poznań, a następnie w Manchester United. Łukasz ma ogromny talent, który rozwija pod okiem najlepszych fachowców. Wspierają go również rodzice Państwo  Izabela i Krzysztof Bejger, którzy są bardzo dumni ze swojego syna.

Chcąc wyrazić swoje uznanie dla wspaniałego sportowca jakim jest Łukasz Bejger oraz jego rodziców, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, w dniu 22 czerwca 2020 roku spotkał się z Panią Izabelą Bejger w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

ŚLUBOWANIE RADNYCH!
2020.06.23
ŚLUBOWANIE RADNYCH!

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Wiceburmistrz Różą Kopaczewską, złożyli serdeczne gratulacje nowo wybranym Radnym do Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Noc Świętojańska !
2020.06.22
Noc Świętojańska !
KONKURS !
2020.06.20
KONKURS !
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-