-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 24.01.2020 - Franciszka, Felicji, Mileny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /
Turniej Szachowy w ramach "Dni Miasta Golubia-Dobrzynia"
2019.06.07
Turniej Szachowy w ramach "Dni Miasta Golubia-Dobrzynia"
Kulinarny Piknik Międzypokoleniowy
2019.06.07
-

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Golubia-Dobrzynia na kulinarny Piknik Międzypokoleniowy pod hasłem „Gotuj międzypokoleniowo -jedz i żyj zdrowo!”

 

Spotykamy się w sobotę 8 czerwca od godziny 10:00 przy Miejskim Zespole Szkół w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11

 

 Będzie smacznie!

ROZBIÓRKA GOLUBSKIEGO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO - KONTROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
2019.06.06
-

W środę 5 czerwca 2019 r., z inicjatywy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, odbyła się kolejna kontrola Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Bydgoszczy, na nieczynnym  przejeździe kolejowym przy ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.

W kontroli udział wzięli przedstawiciele Inspektoratu, Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonał odbioru bieżących napraw torowiska.

Ponadto podczas kontroli Przedstawiciele  PKP S.A. poinformowali, iż dnia 3 czerwca 2019r. Spółka podpisała umowę z wykonawcą na usunięcie torowiska. Wykonawca zgodnie z zawarta umowa ma 150 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania.

 

Informacja
2019.06.05
Informacja
68-LECIE POŁĄCZENIA GOLUBIA I DOBRZYNIA
2019.06.03
68-LECIE POŁĄCZENIA GOLUBIA I DOBRZYNIA

Wkrótce będziemy świętować 68-lecie połączenia Golubia-Dobrzynia

 • 7 czerwca - Muszla Koncertowa - tu odbędą się dla na Nas  koncerty
 • 8 czerwca - Muszla Koncertowa - będziemy podziwiać dzieci i młodzież. Natomiast w Domu Kultury czekać będzie na Nas historyczny i archiwalny rodzynek
 • 9 czerwca - teren przy nowej HALI OSiR. Ogromne szaleństwo dla naszych POCIECH

Zapraszamy wszystkie pokolenia mieszkańców Naszego miasta do udziału w zaplanowanych wydarzeniach.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
2019.05.31
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

W dniu 31.05.2019 r. na ul. Brodnickiej zgodnie ze zmianą stałej organizacji ruchu znak "koniec strefy zamieszkania" został przesunięty bliżej szkoły podstawowej nr 1, powstało przejście dla pieszych oraz znak "zakaz ruchu pieszych"  w kierunku Domu Kultury.

FESTYN RODZINNY
2019.05.30
-

Zapraszamy na Festyn Rodzinny 9 czerwca 2019 r.

Teren przy nowej hali sportowej OSIR.

Start o godzinie 12:00.

Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Miasta Golub-Dobrzyń.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę.

PIKNIK RODZINNY W OŚRODKU CHOPINOWSKIM W SZAFARNI
2019.05.30
-

1 czerwca 2019 roku w sobotę, w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędzie się PIKNIK RODZINNY CHOPIN TEŻ BYŁ DZIECKIEM. Tego dnia, dla dzieci i dorosłych, zostały przewidziane darmowe atrakcje i liczne niespodzianki m.in.: koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, pokazy straży pożarnej, pokaz instrumentów etnicznych oraz masaż dźwiękami mis tybetańskich, gry, zabawy i ognisko. Na terenie szafarskiego parku dostępne będą stoiska z popcornem, watą cukrową oraz z ciastem i kawą. Impreza potrwa od godziny 12:00 do 15:00.

PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.30
PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W dniu 29 maja 2019 r. do Urzędu Miasta ponownie wpłynęło zawiadomienie, określające termin kontroli utrzymania nieczynnego przejazdu kolejowego w Golubiu-Dobrzyniu.  Zawiadomienie zostało skierowane do zarządcy przejazdu – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, w związku z naszą prośbą o natychmiastową interwencję w sprawie nieuzupełnienia przez PKP S.A. ubytków w nawierzchni przejazdu kolejowego przeznaczonego do rozbiórki.

Kontrola, w której uczestniczyć ma przedstawiciel PKP S.A. wyznaczona jest na 5 czerwca br.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
2019.05.30
Zmiana organizacji ruchu drogowego

W dniu 30.05.2019 r. została zmieniona stała organizacja ruchu na ul. Nowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kościuszki polegająca na ograniczeniu czasowego postoju do 30 minut od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00, w soboty od godz. 9:00 do godz. 14:00.

PRZETARG PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 569 W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.30

PRZETARG PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 569 W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dnia 29.05.2019r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił przetarg „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 534 GRUDZIĄDZ – RYPIN Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 569 GOLUB-DOBRZYŃ – DOBRZEJEWICE I UL. ZAMKOWEJ W M. GOLUB – DOBRZYŃ”.

Termin otwarcia ofert wyznaczony jest na dzień 13.06.2019r.  

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przygotowana na zalecenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przekazana została w grudniu 2018r. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.  Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł blisko 100tys. zł.

W bieżącym roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zamierza współfinansować realizację powyższego zadania i przeznaczyć na ten cel kwotę 530tys. zł.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki inicjatywie podjętej przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

więcej - http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=2471&y=2019&status=1

PRZETARG NA BUDOWĘ BLOKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.29

PRZETARG NA BUDOWĘ BLOKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

Dnia 17.05.2019r. Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłosiło przetarg: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 17 RODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY UL. KS. TWARDOWSKIEGO NA DZIAŁCE NR EW. 81/10”.

Termin otwarcia ofert mija 11.06.2019r.

Zgodnie z decyzją Władz Miasta, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego będzie wsparta dofinansowaniem 20% tj. 550tys zł. pochodzącym z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

więcej - http://rtbsrypin.pl/index.php/przetargi/

 

Dzień Działacza Kultury
2019.05.29
-
PODPISANIE UMOWY NA KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO
2019.05.28
-

Dnia 28.05.2019r. Burmistrz Miasta podpisał umowę z Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na kompleksowym przygotowaniu i uzbrojeniu terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w ramach projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności go-spodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

 • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska);
 • budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszorowerowymi) - na długości 879 m;
 • przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych;
 • przebudowę istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej;
 • budowę sieci oświetlenia drogowego;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej;
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
 • budowę sieci wodociągowej.

Koszt robót budowlanych to 7.626.000,00 zł brutto.

Jednocześnie podpisano umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, którzy będą czuwać nad właściwą realizacją inwestycji.

2019.05.28
-
2019.05.28
-
2019.05.28
-
Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
2019.05.27
-
INFORMACJA
2019.05.23
-
Terminarz spotkań
2019.05.23
Terminarz spotkań
TEATR MUZYCZNY „DUDUŚ”
2019.05.23
TEATR MUZYCZNY „DUDUŚ”
UWAGA
2019.05.16
-
LIGA MTB XC
2019.05.15
-

ZAPRASZAMY 

WIECZÓR KOMEDIOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.15
-
PKP OGŁOSIŁY PRZETARG NA ROZBIÓRKĘ PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.15
PKP OGŁOSIŁY PRZETARG NA ROZBIÓRKĘ PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dnia 25 kwietnia 2019 r. na stronie PKP spółka akcyjna zostało opublikowane postępowanie pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w miejscowości Golub-Dobrzyń, droga wojewódzka nr 534”. Ogłoszenie postępowania przez PKP jest efektem działań Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-