-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI 2018
-
- 18.02.2018 - Konstancji, Symeona, Alberta
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI 2018 /

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM NAUKOWE BURMISTRZA

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016r. poz. 538)

 

informuję, że do dnia 15 lutego 2018r.

do Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w  Golubiu-Dobrzyniu.

 /budynek Gimnazjum – ul. Szkolna 37/

można składać wnioski o przyznanie stypendium

 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  1. pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych;
  2. rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  3. uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce;
  4. pochodzą z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 700 zł brutto;
  5. wykazują się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i osiągnięciami artystycznymi.

 

O stypendium mogą ubiegać sie uczniowie, których średnia ocena za semestr wynosi co najmniej 4,5 lub wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi.

 

 

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

ZAADOPTUJ PSA--respoti - przewodnik-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urz�d Miasta Golub-Dobrzy�, ul. Plac Tysi�clecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy�
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyďż˝
powered by netadmin 7.10
-