-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Sprawozdania z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 22.11.2017 - Cecylii, Marka, Stefana
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Sprawozdania z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia /

KOMISJA REWIZYJNA - 17.10.2017 r.

Dnia 17 października 2017 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Sekretarz Miasta Mariola Milarska.

Tematem spotkania było zapoznanie się z dokumentacją i wypracowanie opinii w sprawie skarg, jakie zostały przekazane Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia, od czasu rezygnacji z funkcji Przewodniczącego p. Kazimierza Chojnackiego. Nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szymon Wiśniewski poprowadził posiedzenie, mające na celu rozpatrzenie trzech skarg mieszkańców miasta. Komisja wyda w sprawie skarg stosowne opinie, które zostaną przedłożone Radzie Miasta na najbliższej sesji.

autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-10-24

KOMISJA OŚWIATY - 11.10.2017 r.

Notatka z posiedzenia Komisji Oświaty

Dnia 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział wzięło 6 członków komisji oraz zaproszeni goście: Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  Iwona Sipak, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego  Marzena Kujawiak, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej  Jolanta Borowska oraz pracownik Urzędu Miasta  Lidia Krzyżek.

Jednym z punktów posiedzenia była współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Lidia Krzyżek przedstawiła podstawowe informacje na temat Programu Współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2018 roku. Konieczność uchwalenia programu przez Radę Miasta wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Przedstawiony przez Lidię Krzyżek projekt programu określa między innymi cele, zasady, formy i zakres tej współpracy. Minimalna kwota jaką miasto ma przeznaczyć na realizację zadań to 100 tys. zł. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.

Obecna na posiedzeniu Kierownik MZOO Iwona Sipak przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Piotra Floerke dot. zajęć dodatkowych, wynikających z konieczności objęcia uczniów pomocą specjalistyczną i zarezerwowania stosownej na ten cel kwoty. Jak poinformowała p. Sipak do końca roku szkolnego w Zespole Szkół Miejskich będzie brakowało ok. 130 000 zł na w/w zajęcia dodatkowe. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Pani Sipak powiedziała również o kolejnych wnioskach rodziców o  dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, a także o wyjazdach uczniów na basen finansowanych przez Urząd Miasta.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Marzena Kujawiak opowiedziała o wniosku rodzica dot. zatrudnienia asystenta nauczyciela dla uczennicy ze stwierdzoną sprzężoną niepełnosprawnością.

Podczas Komisji dyskutowano również na temat przyszłości budynku po przedszkolu "Julianek" oraz budynku po gimnazjum na ul. Szkolnej, jak również na temat audytu placówek oświatowych - Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1.

Następnie Komisja udała się z wizytą do Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, gdzie Kierownik Jolanta Borowska opowiedziała o bieżącym funkcjonowaniu placówki, o przeprowadzonych remontach, atrakcjach organizowanych dla dzieci, uczestnictwie w warsztatach i licznych wycieczkach.

 

autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-10-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAADOPTUJ PSAGLOSUJ NA PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA W GOLUBIU-DOBRZYNIU-respoti - przewodnik--Mapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 6.92
-