-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Wsparcie wychowania przedszkolnego w mieście Golub-Dobrzyń
-
- 22.11.2017 - Cecylii, Marka, Stefana
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 / Wsparcie wychowania przedszkolnego w mieście Golub-Dobrzyń /

Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń

29 maja 2017r. Gmina MIasto Golub - Dobrzyń podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń".

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Golub - Dobrzyń poprzez utworzenie 36 nowych miejsc dla 36 dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w okresie od IX 2017 do VI 2018r.

Potrzeba realizacji projektu na terenie miasta wynika z braku odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach oraz braku odpowiednich zajęć i pomocy dydaktycznych dla dzieci w przedszkolach.

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe na terenie Miasta Golubia - Dobrzynia.

Wskaźnik produktu kluczowy: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych
w programie (szt.) - 18K, 18M, 36O.

Wskaźnik rezultatu specyficzny dla projektu: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują na koniec
okresu realizacji projektu dzięki dofinansowaniu z EFS - 18K, 18M, 36O.

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Liczba oddziałów (pomieszczeń) przedszkolnych wyremontowanych i doposażonych w ramach projektu - 2

Termin realizacji projektu: 01.07.2017 - 31.08.2018

Wartość projektu: 306 512,50 zł

Kwota dofinansowania: 260 535,62 zł (85%)

Wkład własny: 45 976,88 zł (15%)

 

NOWE GRUPY PRZEDSZKOLNE I MODERNIZACJE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU

W lipcu i sierpniu 2017r. w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu – Dobrzyniu trwały wzmożone prace remontowe, dzięki którym od 1 września zaczęły funkcjonować dwie nowe grupy przedszkolne: KOTKI i SMERFY, do których uczęszcza łącznie 36 dzieci.

Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych było możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń”.

Remont pomieszczeń polegał m.in. na: wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, malowaniu ścian, dostosowaniu łazienek do potrzeb dzieci. Przed przystąpieniem do remontu konieczne było sporządzenie projektu budowlanego, który określi szczegółowy zakres robót budowlanych oraz pozwolił na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, ponieważ nowe odziały zlokalizowane są w budynku Gimnazjum. Zakupiono również nowe meble i wyposażenie m.in. stoliczki i krzesełka, biurka i krzesła dla nauczycieli, szafki, wyposażenie szatni, zestaw interaktywny, zestawy śniadaniowo-obiadowe, pomoce dydaktyczne i zabawki.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE "KOTKI"

W czwartek 26 października 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka w grupie „Kotki”, w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu. Z tej okazji dzieci otrzymały słodycze, gry i zabawki edukacyjne. W grupie „Kotków" jest 15 przedszkolaków.  

data: 2017-10-26

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE "SMERFY"

W piątek 27 października 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka w grupie „Smerfy”, w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu. Z tej okazji dzieci otrzymały słodycze, gry i zabawki edukacyjne. W grupie „Smerfów " jest 21 przedszkolaków.

data: 2017-10-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAADOPTUJ PSA--respoti - przewodniktvgdStowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 6.92
-