-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Konkursy ofert - 2018
-
- 18.10.2017 - Łukasza, Juliana, Bogumiły
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- WSPÓŁPRACA NGO / Konkursy ofert - 2018 /

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI- 2018 R.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu "Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku".

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie prosimy składać za pomocą formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 października 2017 r. do pok. 10 I piętro budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – Wydział Organizacyjny,  w terminie do 20 października 2017 r.

Dokumenty do pobrania

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAADOPTUJ PSAGLOSUJ NA PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA W GOLUBIU-DOBRZYNIU-respoti - przewodniktvgdStowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 6.92
-