-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb 2014-2020
-
- 22.08.2017 - Cezarego, Marii, Zygfryda
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2014-2020 /

Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń

29 maja 2017r. Gmina MIasto Golub - Dobrzyń podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń".

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Golub - Dobrzyń poprzez utworzenie 36 nowych miejsc dla 36 dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w okresie od IX 2017 do VI 2018r.

Potrzeba realizacji projektu na terenie miasta wynika z braku odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach oraz braku odpowiednich zajęć i pomocy dydaktycznych dla dzieci w przedszkolach.

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe na terenie Miasta Golubia - Dobrzynia.

Wskaźnik produktu kluczowy: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych
w programie (szt.) - 18K, 18M, 36O.

Wskaźnik rezultatu specyficzny dla projektu: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują na koniec
okresu realizacji projektu dzięki dofinansowaniu z EFS - 18K, 18M, 36O.

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Liczba oddziałów (pomieszczeń) przedszkolnych wyremontowanych i doposażonych w ramach projektu - 2

Termin realizacji projektu: 01.07.2017 - 31.08.2018

Wartość projektu: 306 512,50 zł

Kwota dofinansowania: 260 535,62 zł (85%)

Wkład własny: 45 976,88 zł (15%)

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAADOPTUJ PSAGLOSUJ NA PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA W GOLUBIU-DOBRZYNIU-respoti - przewodnik--Mapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 6.92
-