-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI 2017
-
- 24.07.2017 - Kingi, Krystyny, Olgi
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- AKTUALNOŚCI / AKTUALNOŚCI 2017 /

BEZPIECZNIEJSZE MIASTO

21 lipca 2017 r. Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Golubiu-Dobrzynia, w ramach którego będzie pełniona w mieście dodatkowa policyjna służba zewnętrzna – prewencyjna i patrolowa.

W okresie od lipca do grudnia 2017 r..  pełnionych będzie dodatkowych 66 służb. Porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców Golubia-Dobrzynia i zwiększenie porządku publicznego. Na realizację zadania Miasto przekazało Komendzie Powiatowej Policji dotację, w wys. 9 900,00 zł.

Dzięki dodatkowym patrolom nastąpić ma ograniczenie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, w miejscach, w których wprowadzono zakaz spożywania, podawania i sprzedaży napojów alkoholowych oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie miasta, również w pobliżu lokali gastronomicznych. W ramach wzmożonych patroli mają zostać ograniczone zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu osób nieletnich.

Nadzór nad pełnionymi służbami będzie sprawował Komendant Powiatowy Policji, a Burmistrz będzie na bieżąco informowany o efektach  patroli i akcji prewencyjnych. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-07-21

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC HALLERA I ZAMKOWEJ

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wyłączenia sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic Hallera i Zamkowej informujemy, że zarządcą dróg wojewódzkich nr 534 oraz 569, na których zlokalizowana jest sygnalizacja, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, natomiast organem zarządzającym ruchem na tych drogach jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organem kompetentnym do podejmowania decyzji w zakresie zmian w organizacji ruchu oraz funkcjonowania sygnalizacji świetlnej jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Miasta Golub-Dobrzyń występowała w lutym br. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z wnioskiem o pozostawienie na skrzyżowaniu sygnalizacji pulsacyjnej. Wniosek ten został przekazany do rozpatrzenia Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, który w celu jego rozpatrzenia powołał komisję bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkanie komisji miało miejsce 16 marca 2017r. W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu zarządzającego ruchem na drodze (pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W spotkaniu z komisją wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Mimo argumentacji, iż włączona sygnalizacja przyczynia się do powstawania korków i blokuje płynność ruchu, a co za tym idzie paraliżuje miasto, komisja negatywnie zaopiniowała możliwość wyłączenia sygnalizacji świetlnej, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, również pieszych. W następstwie tego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie wyraził zgody na wyłączenie przedmiotowej sygnalizacji.

Pomimo negatywnego stanowiska Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pracownicy Urzędu Miasta podejmowali kolejne rozmowy
z przedstawicielami tych instytucji, których celem było doprowadzenie do zmiany świateł z ciągłych na pulsacyjne.

Przed okresem wakacyjnym prowadzone były wzmożone rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie oraz z pracownikami Wydziału Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Z uzyskanych informacji wynika, że stanowisko organów zarządzających drogą i ruchem nie uległo zmianie i nadal jest przeciwne wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hallera i Zamkowej. Pomimo tego ponownie zwrócono się do organu zarządzającego ruchem z wnioskiem o przełączenie świateł z ciągłych na pulsacyjne w okresie wakacyjnym. Do chwili obecnej nie otrzymano pisemnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-07-20
data: 2017-07-18

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy: 

Wykształcenie  zawodowe: 
Drukarz – G-D
fryzjer – K-wo
glazurnik – Elgiszewo
hydraulik – Rętwiny praca woj. Kuj. Pom
kasjer/sprzedawca – G-D
kierowca CE – Sadykierz transport krajowy
mechanik samochodów osobowych – Podzamek Golubski
monter sprzętu RTV – Ostaszewo
monter sieci wod-kan – G-D
operator koparko-ładowarki – G-D
pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt - Poćwiardowo 
pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych – G-D, 
robotnik leśny – Rodzone
robotnik rozbiórki budowli/pracownik fizyczny – Szczutowo praca w delegacji
spawacz – Szczutowo, G-D
sprzątaczka – K-wo
sprzedawca – G-D, Ciechocin
stolarz – G-D
ślusarz – Szczutowo

średnie/wyższe
asystentka stomatologiczna – K-wo
operator lasera – Napole

wyższe
psycholog – G-D

niepełnosprawni
- sprzątaczka – W. Rychnowo

Doposażenie RPO
- kierowca operator wózka ... – G-D
- praczka – K-wo

Doposażenie na zwonione miejsce pracy 
- murarz/tynkarz – G-D

Staż PO WER
- fryzjer – G-D
- sprzedawca – G-D
- asystentka stomatologiczna – K-wo
- asystent nauczyciela przedszkola – K-wo
- asystent nauczyciela w szkole – W. Rychnowo

Staż RPO
- fryzjer – G-D
- pokojowa – Karbówko
- asystent ds. księgowości – Frydrychowo
- rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej - Rembiesznica

Staż Program Regionalny
- sprzątaczka – G-D
- pomoc krawiecka – G-D

Ref. Do 30 r.z.
- sprzedawca – Wielka Łąka
- technik prac biurowych – G-D
- kosmetyczka – T-ń
- kelner – Rybaczówka
- fryzjer – Wąpielsk
- operator robót spawalniczych – G-D
- ślusarz – Nowy Działyń

Ref. Do 30 r.z.na zwolnione miejsce pracy
- technik geodeta – G-D
- sprzedawca/kucharz – G-D

Wolne miejsca na 18.07.2017

LGD "DOLINA DRWĘCY" TERMINY SPOTKAŃ - LIPIEC

ŚLUB W PLENERZE

data: 2017-07-13

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:


Wykształcenie  zawodowe:
fryzjer – K-wo
glazurnik – Elgiszewo
hydraulik – Rętwiny praca woj. Kuj. Pom
kasjer/sprzedawca – G-D
kierowca CE – Sadykierz transport krajowy
mechanik samochodów osobowych – Podzamek Golubski
monter sprzętu RTV – Ostaszewo
murarz – Rętwiny praca w delegacji woj. Kuj. Pom.
pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt - Poćwiardowo
pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych – G-D, Rętwiny praca woj. Kuj.-Pom.
pozostali murarze i pokrewni – Zbójno praca w delegacji
robotnik rozbiórki budowli/pracownik fizyczny – Szczutowo praca w delegacji
spawacz – Szczutowo, G-D
sprzątaczka – K-wo
sprzedawca – G-D
stolarz – G-D
ślusarz – Szczutowo

średnie/wyższe
asystentka stomatologiczna – K-wo
operator lasera – Napole

wyższe
psycholog – G-D

Doposażenie RPO
- kierowca operator wózka ... – G-D
- praczka – K-wo

Staż PO WER
- fryzjer – G-D
- sprzedawca – G-D
- asystentka stomatologiczna – K-wo
- asystent nauczyciela przedszkola – K-wo

Staż RPO
- fryzjer – G-D
- pokojowa – Karbówko
- asystent ds. księgowości – Frydrychowo
- monter sieci wod.-kan.- Ostrowite
- rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej - Rembiesznica

Staż Program Regionalny
- sprzątaczka – G-D

Staż FP
- 2 x pracownik kancelaryjny – G-D

Ref. Do 30 r.z.
- sprzedawca – Wielka Łąka
- technik prac biurowych – G-D
- kosmetyczka – T-ń
- kelner – Rybaczówka
- fryzjer - Wąpielsk

Ref. Do 30 r.z.na zwolnione miejsce pracy
- technik geodeta – G-D

Wolne miejsca na 11.07.2017

41 WIELKI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI - FOTORELACJA

WAKACJE Z CHOPINEM - ANTHONY ADKINS

16 lipca o godzinie 12.15. Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk zaprasza  do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na kolejny koncert z cyklu „Wakacje z Chopinem”, w trakcie którego z repertuarem chopinowskim wystąpi pochodzący z Wielkiej Brytanii pianista Anthony Adkins.

Najbliższe niedzielne popołudnie po raz kolejny zostanie wypełnione muzyką Fryderyka Chopina. Na początek publiczność będzie mogła wysłuchać rzadko wykonywanych, utrzymanych w stylu brillant  Wariacji B-dur na temat ronda Jevends des scapulaires z opery Ludovic Herolda i Halevy’ego op. 12, a także typowo romantycznego Nokturnu  Des-dur op. 27 nr 2, który otwiera niezwykle melodyjna kantylena. Anthony Adkins oczaruje również słuchaczy melancholijnym Polonezem cis-moll op. 26 nr 1 oraz wspaniałym Impromptu As-dur op. 48. Wielu muzycznych wrażeń dostarczy także emocjonalny Nokturn c-moll op. 48 nr 1 oraz inspirowana włoskim gatunkiem muzycznym Barkarola Fis-dur op.60. Tym razem oprócz kompozycji Fryderyka Chopina usłyszymy także utwory norweskiego twórcy Edvarda Griega, nazywanego „Chopinem Północy”. Będą to Utwory liryczne op. 65, w których skandynawski twórca, podobnie jak Chopin, wyraźnie nawiązywał do pieśni i tańców ludowych.

Tradycyjnie, podczas niedzielnego koncertu, utwory będą przeplatane opowieścią o pobycie Fryderyka Chopina na ziemi dobrzyńskiej oraz odczytywaniem fragmentów Kuriera Szafarskiego – listów kompozytora do rodziców pisanych w formie żartobliwej gazetki. Będzie to okazja do poznania wydarzeń, które rozgrywały się w Szafarni podczas wakacji Fryderyka Chopina w dworku Dziewanowskich w 1824 i 1825 r.

Anthony Adkins urodził się w Northampton w Anglii. Studiował w Londynie, jako 17- letni student otrzymał dwa stypendia muzyczne do Royal Academy of Music i Royal College of Music. Wybrał Royal College of Music, gdzie przez pięć lat studiował u prof. Erica Harrisona i Bernarda Robertsa. Podczas studiów reprezentował college, występując w kraju i za granicą, brał udział w kursach mistrzowskich m. in. pod kierownictwem Nadii Boulanger. Był finalistą konkursu Chappel Gold Medal. Po ukończeniu studiów  debiutował w londyńskim Wigmore Hall. Dzięki Stypendium Chopinowskiemu kontynuował naukę w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Jana Hoffmana. Dorobek artystyczny Anthonego Adkinsa jest bardzo bogaty. Koncertował  w kraju i za granicą, występował często na estradach londyńskich m. in. Wigmore Hall, Royal Festival Hall, a także w  Austrii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Hong Kongu i USA. Nagrywał dla radia BBC i występował w telewizji ZDF w Niemczech.

Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy Anthonego Adkinsa, który odbędzie się 16 lipca o godzinie 12.15 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni w ramach cyklu „Wakacje z Chopinem”.

Zadanie „Wakacje z Chopinem” jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

FABRYKA FIRM

Dotacje na założenie działalności gospodarczej!

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja

26.06.2017r. - 28.07.2017r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Co oferuje projekt?

Uczestnicy mogą otrzymać:

- bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł,

- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz.

- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie.

- doradztwo biznesowe

- opieka mentora

 

Jakie powiaty obejmuje projekt?

Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 883 135 297 oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej www.e-misja.org.pl.

 


 

41 WIELKI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI - OTWARCIE

W dniu dzisiejszym 7 lipca 2017 r. w naszym mieście rozpoczął się 41 Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Przez miasto przemaszerował kolorowy orszak rycerski z drużynami między innymi z Włoch, Ukrainy, Francji, Kanady, Australii i Polski.
Podczas przemarszu można było wygrać bilety wstępu na turniej. Wystarczyło wziąć udział w quizie dotyczącym historii Golubia-Dobrzynia organizowanym przez Urząd Miasta. Burmistrz Mariusz Piątkowski przekazał oficjalnie klucze do miasta Kasztelanowi Zamku Golubskiego. Impreza potrwa przez sobotę i niedzielę, zachęcamy wszystkich do wizyty na zamku gdzie czeka wiele atrakcji.
Poniżej przedstawiamy program na dwa kolejne dni turnieju:


Sobota, 8 lipca
Godz. 11.00 - otwarcie turnieju
Godz. 12.00 - eliminacje konnego turnieju zręcznościowego cz. I
Godz. 12.00 - eliminacje turnieju kuszniczego i łuczniczego
Godz. 14.30 - pokaz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Godz. 15.00 - turniej młodych rycerzy
Godz. 15.30 - eliminacje konnego turnieju zręcznościowego cz. II
Godz. 17.30 - pokaz grupy kaskaderskiej „Ukrainian Cossacks”
Godz. 18.00 - pokazy rycerzy pieszych
Godz. 18.30 - międzynarodowy turniej konny rycerzy ciężkozbrojnych – kruszenie kopii (Joust)

Niedziela, 9 lipca
Godz. 11.00 - otwarcie drugiego dnia turnieju
Godz. 11.30 - finały indywidualnego konnego turnieju zręcznościowego
Godz. 12.00 - finały turnieju kuszniczego i łuczniczego
Godz. 13.00 - pokaz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Godz. 13.30 - pokaz „Sen o Hiszpanii” Teatr Konny Cabriola
Godz. 14.00 - turniej młodych rycerzy
Godz. 14.30 - pokaz grupy kaskaderskiej „Ukrainian Cossacks”
Godz. 15.00 - międzynarodowy turniej konny rycerzy ciężkozbrojnych – kruszenie kopii (Joust)
Godz. 15.45 - pokaz „Sen o Hiszpanii” Teatr Konny Cabriola
Godz. 16.00 - turniej międzynarodowy drużynowy
Godz. 17.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju

UWAGA

data: 2017-07-05

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5443

NA WAKACJE Z MUSZKIETERAMI!

Na wakacje z Muszkieterami!

W góry już po raz drugi pojedzie dziewięcioro dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej w Golubiu-Dobrzyniu, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów  jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

„Wakacje z Muszkieterami” już po raz drugi organizuje Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Dzieci w wieku 8-14 lat, które nie miałyby szansy na odpoczynek po pracowitym roku szkolnym, spędzą letnie kolonie w pięknych zakątkach Polski. Krajoznawczym wycieczkom i zajęciom w ośrodkach wypoczynkowych, będzie towarzyszyć poznawanie 8 uniwersalnych wartości, którymi powinien kierować się w życiu każdy Muszkieter. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Zobacz co robią Muszkieterowie i poznaj 8 wartości Muszkietera www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow / www.wakacjezmuszkieterami.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

                Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy: 

Wykształcenie  zawodowe: 
elektromonter – K-wo
fryzjer – K-wo
hydraulik – Rętwiny praca woj. Kuj. Pom
kasjer/sprzedawca – G-D
kierowca ciągnika siodłowego – G-D międzynarodówka
malarz budowlany – G-D
mechanik samochodów osobowych – Podzamek Golubski
monter instalacji – G-D
monter sprzętu RTV – Ostaszewo
murarz – Rętwiny praca w delegacji woj. Kuj. Pom.
pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt - Poćwiardowo 
pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych – G-D, Rętwiny praca woj. Kuj.-Pom.
pozostali murarze i pokrewni – Zbójno praca w delegacji
robotnik rozbiórki budowli/pracownik fizyczny – Szczutowo praca w delegacji
spawacz – Szczutowo, G-D
sprzątaczka – K-wo
sprzedawca – G-D
ślusarz – Szczutowo
szwaczka – G-D


średnie/wyższe
asystentka stomatologiczna – K-wo
operator lasera – Napole
wyższe
psycholog – G-D

niepełnosprawni 
- operator dźwigu – G-D

Doposażenie RPO
- kierowca operator wózka ... – G-D
- praczka – K-wo

Prace interwencyjne na zwolnione miejsce pracy
- technik handlowiec – Podzamek Golubski

Staż PO WER
- fryzjer – G-D
- sprzedawca – G-D
- pomocniczy robotnik budowlany – G-D
- asystentka stomatologiczna – K-wo

Staż RPO
- fryzjer – G-D
- pokojowa – Karbówko
- asystent ds. księgowości - Frydrychowo
Staż Program Regionalny
- mechanik samochodów ciężarowych – Handlowy Młyn
- sprzątaczka – G-D
Staż FP
- 2 x przcownik kancelaryjny – G-D
Ref. Do 30 r.z.
- sprzedawca – T-ń praca K-wo
- technik handlowiec – K-wo
- doradca klienta – G-D
- ref ds. finans.-księg. – G-D
Ref. Do 30 r.z.na zwolnione miejsce pracy
- ślusarz/spawacz – G-D
- technik geodeta – G-D

Wolne miejsca na  04.07.2017

PEC OGŁASZA PRZETARG NA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

http://www.bip.pec-golubdobrzyn.ires.pl/8460,26977/26977/art18052.html

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMUJE

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczyna realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert 8/2017 „Wspieranie aktywizacji integracji społecznej seniorów” pt „Seniorze wyjdź z domu i zacznij zdrowy i aktywny styl życia”.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczyna realizację  zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert 8/2017  „Wspieranie aktywizacji integracji społecznej seniorów”  pt „Seniorze wyjdź z domu i zacznij zdrowy i aktywny styl życia”.
Zorganizowane zostaną trzy wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu:
Wyjazd do Gierłoży  i  Świętej Lipki  - 05.07.2017r.
Wyjazd na wody termalne w Uniejowie  - 19. 09.2017r.
Wyjazd do Teatru im. Horzycy w Toruniu – 09.2017r.
                                                                   
                                                                           Zarząd PZERiI
                                                                  w Golubiu-Dobrzyniu

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

KONKURS – „POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1.       Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2.       Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 28 LIPCA 2017 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail: p.dyminska@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.plKulturaLudowa.pl

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2017 - FOTORELACJA

II DZIEŃ WYSTAWY STARYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH - ZABYTKI NA GOLUBSKIEJ STARÓWCE

IX WYSTAWA STARYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

W dniu dzisiejszym 24 czerwca o godz. 10.00 rozpoczęła się IX Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. Impreza tak jak w poprzednich latach koncentruje się w Golubiu na parkingu przy ul. Zamurnej.

Ilość maszyn jest imponująca, wystawcy zjechali z różnych zakątków Polski a jeden z nich pokonał kilkaset kilometrów „na kołach” swoim zabytkowym ciągnikiem.

Wielka pasja, miłość do historii i motoryzacji z minionej epoki to wszystko łączy uczestników wystawy. Poza ciągnikami i maszynami rolniczymi prezentuje się również Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z militarnymi eksponatami oraz fani motoryzacji z epoki PRL'u

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia wystawy, która potrwa do niedzielnych godzin popołudniowych.

Wydarzenie organizowane jest przez Golubsko-Dobrzyński klub Retro-Traktor przy wsparciu Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.


 

autor: Biuro Informacji i Promocji

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

data: 2017-06-20

GLOSUJ NA PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

PLENER RZEMIOSŁ DAWNYCH - ZAPRASZAMY NA ZAMEK

Zapraszamy na Zamek Golubski, gdzie trwa Plener Rzemiosł Dawnych, przygotowany przez Krainę Potraw Lokalnych we współpracy z Oddziałem PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego zachęca bezpłatnymi pokazami licencjonowanych odtwórców dawnych zawodów i rękodzielników z całej Polski. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-06-16

SPOTKANIE WŁAŚCICIELI ULICY SŁUCHAJSKIEJ W SPRAWIE REMONTU DROGI

W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, na zaproszenie Burmistrza Mariusza Piątkowskiego, odbyło się spotkanie właścicieli ulicy Słuchajskiej.  Podczas posiedzenia omówiono możliwości wykonania remontu ulicy, którego koszty mieliby pokryć wszyscy właściciele drogi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele udziałowców terenu – Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Nadleśniczy Golubsko-Dobrzyński Mieczysław Kolański, Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, zastępca Burmistrza Danuta Malecka oraz Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Kwiatkowski.

Miasto Golub-Dobrzyń jest w posiadaniu jedynie 27% gruntu. Reszta drogi stanowi własność Powiatu, Lasów Państwowych oraz prywatnych i nieustalonych właścicieli. Naprawa drogi wiązałaby się z wystosowaniem porozumienia, określającego sposób finansowania inwestycji. Ulica Słuchajska, jako łącznik dróg wojewódzkich, wykorzystywana jest podczas czasowych zmian organizacji ruchu, stosowanych m.in. podczas międzynarodowego turnieju rycerskiego.

Decyzją Rady Miasta Golubia-Dobrzynia plan doraźnego remontu drogi nie został ujęty w planach inwestycyjnych na 2017 r. Burmistrz Golubia-Dobrzynia zdecydował, iż aby ułatwić przejazd mieszkańcom i turystom podczas czasowego zamknięcia ulicy PTTK, wykonana zostanie naprawa ubytków w jezdni, na obszarze należącym do Miasta.

Pozostali udziałowcy drogi mają podjąć decyzję, co do wykonania prac naprawczych drogi.

Miasto podjęło już działania, dotyczące określenia kosztów geodezyjnych wydzielenia drogi, w następstwie którego mogłoby przejąć na własność pozostałe części gruntu. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-06-16
data: 2017-06-16

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W CZASIE WAKACJI

9 czerwca 2017 r. w „Jedynce” gościliśmy funkcjonariuszkę policji z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w ciekawych zajęciach dotyczących bezpieczeństwa. Z zainteresowaniem wysłuchali informacji i wskazówek przekazanych przez przedstawiciela Policji.
Spotkanie miało na celu uświadomienie zagrożeń podczas wakacji oraz nauczenie właściwych zachowań w przypadku sytuacji niebezpiecznych.

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU DOMOWYCH DETEKTYWÓW -„JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE"

7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się podsumowanie realizacji Programu Domowych Detektywów -„Jaś i Małgosia na tropie". Podziękowano uczestnikom za wzorową pracę w trakcie realizacji programu. Liderzy otrzymali dyplomy, uczniowie nagrody ufundowane przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Mariolę Milarską, a ich rodzice podziękowania za udział w programie.

Głównym punktem wieczoru były profilaktyczne prezentacje uczniów:

 • klasa 4a „To tylko piwo” - zademonstrowała i wyjaśniła, że niepełna szklanka piwa, lampka wina i kieliszek wódki zawierają taką samą ilość alkoholu.
 • klasa 4b „Dobra zabawa” - zaprezentowała sposoby miłego spędzenia wolnego czasu.
 • klasa 5a „Picie alkoholu i prowadzenie pojazdu” - zebrała informacje na temat tego, co młodzież sądzi na temat kar dla kierowców, którzy pod wpływem alkoholu prowadzą pojazd
 • klasa 5b „Telewizja” - pokazała, jak często w telewizji mówi się o alkoholu i jak często pokazywane są reklamy napojów alkoholowych oraz zastanawiała się, jakie sugestie na temat alkoholu można znaleźć w programach telewizyjnych.

Wieczór Jasia i Małgosi zakończył się słodkim poczęstunkiem.

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

LAUREATKA KONKURSU Z HISTORII

13 czerwca 2017 roku w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów, zaświadczeń i nagród laureatom i finalistom  XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od  Konfederacji Barskiej  do Powstania Styczniowego - za wolność Waszą i Naszą." W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród nagrodzonych laureatów wojewódzkich tego konkursu była Ania Bielecka z klasy VI c Zespołu Szkół Miejskich Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu, która  w czasie zmagań konkursowych wykazała się niesamowitą wiedzą dotyczącą historii Polski i dziejów oręża polskiego.

Galę uświetniła wicekurator województwa kujawsko-pomorskiego Pani Maria Mazurkiewicz, która pogratulowała uczniom i nauczycielom odniesionych sukcesów. Po części oficjalnej, wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru dziecięcego.

Ania  uzyskując tytuł laureata  wojewódzkiego otrzymała także dodatkowe punkty premiujące ją przy rekrutacji do szkoły średniej.

Serdecznie gratulujemy Ani i życzymy dalszych zwycięstw.

 

autor: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

NOWY TEREN ZIELONY PRZY ULICY KATARZYŃSKIEJ

Z inicjatywy radnego Kazimierza Chojnackiego pracownicy Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości urządzili nowy teren zielony przy ulicy Katarzyńskiej ze środków Wojewody.

NOWE KOMPOZYCJE ZIELENI NA STARÓWCE

Pracownicy Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości usunęli stare tuje i zniszczone drewniane skrzynie z golubskiej starówki. Nowe kompozycje zieleni w skrzyniach kwiatowych zostały zrealizowane ze środków Wojewody. Wydział realizuje kolejne urządzanie terenów zielonych w mieście.

WYRÓŻNIENIE DLA MANUELI OKAFOR W KONKURSIE ,,LAS SKARBEM PRZYRODY”

Manuela Okafor, uczennica klasy I b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu uzyskała wyróżnienie i została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Wykonała pracę na temat ,,Las skarbem przyrody”.
Pozostali uczniowie z klasy I b, O a i O b, którzy wykonali prace na konkurs, otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki przyrodnicze za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

PUP OFERTY PRACY Z DNIA 13.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy: 

Wykształcenie  zawodowe: 
diagnosta uprawniony do wykonywania badan technicznych pojazdów – G-D
elektromonter – K-wo
kasjer/sprzedawca – G-D
kierowca ciągnika siodłowego – G-D międzynarodówka
kucharz – G-D
magazynier – G-D
monter układów hydraulicznych i pneumatycznych – G-D
monter instalacji – G-D
monter instalacji sanitarnej – G-D
monter sprzętu RTV – Ostaszewo
operator obrabiarek – Ciechocin
operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych – Nowogród
pracownik produkcji – Białkowo
pomocniczy robotnik budowlany – Elgiszewo, 
pomocniczy robotnik hodowli zwierząt – Poćwiardowo
pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych – G-D
robotnik gospodarczy – K-wo
spawacz – Szczutowo
ślusarz – Ciechocin
szef kuchni – G-D
szwaczka – G-D
tynkarz/glazurnik - Łysomice


średnie/wyższe
doradca klienta – G-D
sekretarka – G-D
technik fizjoterapeuta – G-D

niepełnosprawni 
- operator dźwigu – G-D

Doposażenie RPO
- kierowca operator wózka ... – G-D

Staż POWER
- asystent ds. księgowości – G-D
- fryzjer – G-D
- technik prac biurowych – G-D


Staż RPO
- sprzedawca –  Dulsk
- sekretarka – G-D
- monter mebli – G-D
- fryzjer – G-D
- pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt – Rembiesznica
- pokojowa – Karbówko
Asystent ds. księgowości - Frydrychowo

Staż Program regionalny
- mechanik samochodów ciężarowych – Handlowy Młyn
- sprzątaczka – G-D
 

doposażenie RPO
- kierowca operator wózków widłowych – G-D
 

Ref. Do 30 r.z.
- sprzedawca – T-ń praca K-wo
- technik handlowiec – K-wo
 

Ref. Do 30 r.z.na zwolnione miejsce pracy
- stolarz meblowy – G-D
- 2 x fryzjerka – G-D
- pracownik pralni chemicznej – K-wo

Wolne miejsca na  13.06.2017

LGD "DOLINA DRWĘCY" ZAPRASZA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ DO WIOSEK TEMATYCZNYCH

LGD "DOLINA DRWĘCY" TERMINY SPOTKAŃ - CZERWIEC

LGD "DOLINA DRWĘCY" ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

"MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII" – KONKURS DLA UCZNIÓW KL. 2 I 3

6 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu odbył się konkurs ortograficzny  dla uczniów klas drugich i trzecich o tytuł "Małego Mistrza Ortografii". Polegał na  rozwiązaniu testu ortograficznego, dostosowanego do możliwości dzieci z klasy drugiej i trzeciej. Członkami Komisji były panie: Renata Rozłonkowska, Iwona Nowatkowska i Anna Werner Dudkiewicz. Za udział     w szkolnej rywalizacji wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Dyrektor Szkoły Marzenę Peszyńską. Nagrody dla wyłonionych "Małych Mistrzów" klas drugich i trzecich zostaną wręczone  na apelu szkolnym.

Mistrzem Ortografii Klas Trzecich została Nikola Marcinkowska, a Mistrzem Ortografii Klas Drugich - Maja Jagielska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w rywalizacji .

"Małym Mistrzom Ortografii" za rok szkolny 2016/2017 serdecznie gratulujemy!

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

PROŚBA OD PRZEDSZKOLAKÓW

ZERÓWKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU W ASTROBAZIE

W ramach tygodnia poświęconego tematyce kosmosu dzieci z klas zerowych wraz z wychowawczyniami udały się do Astrobazy mieszczącej się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Zerówiaki miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu astrologii i wykorzystania jej podczas zajęć praktycznych. Punktem kulminacyjnym wycieczki było zapoznanie małych obserwatorów z tajnikami działania teleskopów i obserwacja nieba pod bacznym okiem specjalistów. Na zakończenie wycieczki uczniowie zerówki, dziękując  za tak obszerne ukazanie treści dotyczących przestrzeni kosmicznej, wręczyli opiekunom obiektu wykonaną pod kierunkiem nauczycieli rakietę.

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

GIMNAZJUM DZIAŁYŃSKIEGO NA ZAWODACH POWIATOWYCH W LEKKOATLETYCE

22 maja 2017r. na stadionie OSiR odbyły się zawody powiatowe w lekkiej atletyce. Do zawodów przystąpiło 7 gimnazów:Golub-Dobrzyń,Zespół Szkół Nr 1,Nowa Wieś, Gałczewo,Zbójno,Radomin i Kowalewo.
,,Działyńskiego” reprezentowali uczniowie: bieg 100m-Adrian Krzpiot i Zuzia Stankiewicz, bieg 300m-Łobacz Żuczenko Karolina i Michał Rafiński (zajął I miejsce), Bieg 800m-Oliwia Grębocka,bieg 1500m-Kacper Krzpiot ,skok w dal-Szymon Jagielski i Zuzia Tuliszewska, Pchnięcie kulą-Dawid Wesołowski i Wiktoria Szefler, Rzut oszczepem-Olaf Trejderowski i Andżelika Pawelec.Sztafeta szwedzka 400-300-200-100m:Rafiński Michał, Wesołowski Dawid,Zdrojewski Arek i Krzpiot Adrian oraz Szefler Wiktoria,Szopa Weronika,Karczewska Julia i Tuliszewska Zuzia. Szczególnie dobrze wypadł Michał Rafiński,który w biegu na 300m zajął pierwsze miejsce  z czasem 39s. Gratulacje! Trzymamy kciuki za Finał Wojewódzki 1 czerwca w Świeciu.

 

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

DZIEŃ SPORTU I DZIEŃ DZIECKA W DZIAŁYŃSKIM

Z okazji Dnia Sportu oraz Dnia Dziecka – Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego zorganizowało dla całej społeczności uczniowskiej Szkolny Turniej Piłki Nożnej. Mecze w zawodach odbywały się systemem każdy z każdym, a pozostali uczniowie kibicowali z trybun miejskiej hali swoim drużynom.

W klasyfikacji ogólnej klasy zajęły następujące miejsca:
1.    Klasa III B
2.    Klasa II A
3.    Klasa II B
4.    Klasa III A
5.    Klasa I B
6.    Klasa I A
Bezkonkurencyjna okazała się być klasa III B, która nie tylko wygrała wszystkie swoje mecze – ale nie straciła nawet jednej bramki, z tego też powodu zawodnikiem turnieju został Michał Rafiński z klasy III B, który zdobył aż 9 goli w turnieju. Najlepsze drużyny otrzymały okolicznościowe medale i dyplomy, a najlepszy zawodnik turnieju również nagrodę rzeczową – piłkę nożną.
Swoich zawodników dzielnie wspierały również dziewczęta – cheerleaderki, tańczące i ćwiczące zumbę w przerwach pomiędzy spotkaniami. Brawo!
Cały turniej odbył się w duchu dobrej zabawy i sportowego fair play.

 

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

NOTATKA Z XXXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA W DNIU 26 MAJA 2017r.

W dniu 26 maja 2017 r. o godz. 13:45 odbyła się nadzwyczajna XXXIX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w której udział wzięło 10 radnych oraz Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło oraz Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka.

Przewodniczący Rady Miasta p. Łukasz Pietrzak po stwierdzeniu quorum otworzył obrady.

Następnie Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło wyjaśnił konieczność przedłożenia do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Miasto Golub-Dobrzyn na lata 2011-2031 oraz zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok. Jak przedstawił Skarbnik zmiany w uchwałach wiążą się z projektem "Wsparcie wychowania przedszkolnego w mieście Golub-Dobrzyń".

Radni jednogłośnie podjęli uchwały:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Miasto Golub-Dobrzyn na lata 2011-2031 oraz zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok;

b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

Na tym nadzwyczajna XXXIX Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia dobiegła końca.

autor: Biuro Informacji i Promocji

NOTATKA Z KOMISJI INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 CZERWCA 2017r.

Dnia 6 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, w którym udział wzięło 8 członków oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta p. Danuta Malecka, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki.
Tematami posiedzenia było:
1. Sprawy bieżące - opiniowanie wniosków w sprawach infrastruktury.
2. Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta.
3. Inwestycje w mieście - wizja lokalna w budynku Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości przy ul. Szosa Rypińska.
W pierwszym punkcie spotkania Przewodniczący Komisji p. Franciszek Jagielski przedstawił wnioski przekazane do rozpatrzenia od Przewodniczącego Rady Miasta. Wnioski te dotyczyły między innymi dofinansowania WOPR, dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wydzierżawienia działki.
Następnie Kierownik WI p. Anna Czarnecka przedstawiła do zaopiniowania projekty uchwał przygotowane na najbliższa sesję Rady Miasta. 
W ostatnim punkcie spotkania na zaproszenie Kierownika Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości p. Cezara Maćkiewicza członkowie komisji udali się z wizytą do budynku wydziału przy ul. Szosa Rypińska 19 B. Kierownik zapoznał radnych z wykonanymi i aktualnie realizowanymi w budynku pracami. 
Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

NOTATKA Z KOMISJI OŚWIATY Z DNIA 7 CZERWCA 2017r.

Dnia 7 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, które rozpoczęło się wizytą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji oraz Dyrektor MiPBP p. Barbara Wasiluk, Zastępca Dyrektora p. Ewa Kaźmierkiewicz, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oswiaty p. Iwona Sipak oraz Dyrektor Domu Kultury p. Artur Niklewicz.

Podczas wizyty Komisji w bibliotece Dyrektor p. Wasiluk przedstawiła radnym wykaz działań kulturalnych jakie odbywały się w okresie od stycznia do maja bieżącego roku oraz opowiedziała o bieżącym funkcjonowaniu biblioteki. Pani Dyrektor przedłożyła  Przewodniczącemu Komisji p. Aleksandrowi Wichrowskiemu wykaz zaplanowanych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży jaki ma zamiar realizować biblioteka. Dyrektor opowiedziała również o wstępnych założeniach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" i zamiarze powstania wirtualnego muzeum.

Obecna na posiedzeniu Kierownik MZOO p. Iwona Sipak przedłożyła członkom komisji wykorzystanie środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów w roku 2016.

Następnie Komisja udała się z wizytą do Domu Kultury, gdzie Dyrektor p. Artur Niklewicz przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2016. Podczas wizyty w placówce dyskutowano nad tematem związanym z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci. Dyrektor p. Niklewicz zaproponował, aby każda placówka podległa zaplanowała jeden tydzień zajęć.

Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo!
W związku pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń
Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  i wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje odbędą się 13 czerwca 2017 roku (wtorek)
w sali nr 1 (parter) w Urzędzie Miasta
przy ul. Plac 1000-lecia 25
o godzinie 15:00
Będziemy pytać Państwa o opinię na temat wstępnej diagnozy oraz o najważniejsze cele i kierunki rozwoju naszego Miasta.
Jednocześnie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w e-ankiecie pod adresem: http://golubdobrzyn.badanie.net/ 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu”.

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5411

SKUTECZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI

We wtorek 6 czerwca br. Burmistrz Mariusz Piątkowski  spotkał się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia z przedstawicielami samorządów: Powiatu golubsko – dobrzyńskiego Starostą Andrzejem Okrucińskim i Wicestarostą Franciszkiem Gutowskim, Gminy Golub-Dobrzyń Wójtem Markiem Ryłowiczem, Miasta Kowalewa Pomorskiego  Burmistrzem Andrzejem Grabowskim.

Podczas spotkania samorządowcy omówili planowane inwestycje, które byłyby znaczące dla wszystkich Mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Włodarze dyskutowali m.in. nad wykonaniem remontu drogi „kowalewskiej”. Dzięki wspólnemu postulatowi Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Burmistrza Golubia-Dobrzynia, Burmistrza Kowalewa Pomorskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Wójta Gminy Zbójno i Wójta Gminy Radomin, złożonemu w październiku 2016 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na realizację tej inwestycji zarezerwował w swoim budżecie kwotę 11 mln zł. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został już rozstrzygnięty, a plany ZDW zakładają, że remont odcinka drogi nr 554 rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Przedstawiciele samorządów omawiali również możliwości utworzenia ścieżki rowerowej, która miałaby powstać wzdłuż byłej linii kolejowej nr 209. Rozmawiali także o wariantach przebudowy skrzyżowania ulic Wodna - Hallera - Zamkowa. 

W czasie spotkania włodarze dyskutowali również na temat budownictwa mieszkaniowego w powiecie i udziału samorządów w spółce RTBS, z którą tego samego dnia, podczas Zgromadzenia Wspólników podpisali wspólnie dokumenty, uprawniające Towarzystwo do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podczas zebrania utrwalono mechanizmy dobrej współpracy, funkcjonujące między Miastami Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie,  Gminą Golub-Dobrzyń, Powiatem golubsko-dobrzyńskim  i innymi samorządami, dzięki którym możliwa jest skuteczna działalność na rzecz Mieszkańców całego powiatu.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-06-07
data: 2017-06-07

KOLEJNY SUKCES PLASTYKA

Zakończyła się III edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla uczniów gimnazjum organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu pod patronatem Kuratorium Oświaty.

W konkursie tym brali udział uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Julia Rutkowska z klasy drugiej została laureatką, a Zofia Gołębiewska finalistką tego konkursu.

Do konkursu uczennice przygotował Pan Michał Kowalski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podczas uroczystej gali 6 czerwca 2017 r.  w Muzeum Okręgowym w Toruniu nagrody wręczali dyrektor muzeum dr Marek Rubnikowicz i wicekurator Maria Mazurkiewicz.

autor: Dyrektor ZSM Marek Bielecki

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

W GOLUBIU-DOBRZYNIU POWSTANIE NOWY BLOK TBS

We wtorek 6 czerwca 2017 r. Burmistrz Mariusz Piątkowski wziął udział w  Zgromadzeniu Wspólników RTBS Sp. z o.o. w Rypinie. Podczas posiedzenia zwołanego na wniosek Burmistrza Golubia-Dobrzynia, zostały podjęte uchwały, dotyczące budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. J. Twardowskiego.

W związku z rozbieżnymi zdaniami Radnych i trwającej przez długi czas dyskusji na temat wyłączenia udziałów Miasta z RTBS działania samorządu w obszarze budownictwa mieszkaniowego były ograniczone. Po zmianie decyzji radnych ws. wystąpienia z RTBS Miasto bezzwłocznie przystąpiło do rozmów z przedstawicielem spółki. Ze względu na znaczący deficyt lokali mieszkalnych w Golubiu-Dobrzyniu Burmistrz Miasta wystąpił  z   prośbą do udziałowców RTBS o zorganizowanie Zgromadzenia Wspólników w trybie pilnym.  W dniu dzisiejszym weszły w życie uchwały:

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Golub-Dobrzyń,

-  w sprawie  upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Golub-Dobrzyń,

- w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do obciążenia hipoteki nieruchomości położonej w miejscowości Golub-Dobrzyń.

Pozafinansowym wkładem Miasta w inwestycję jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Ks. J. Twardowskiego. Przekazanie działki pod budowę nastąpiło w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym RTBS. Wartość tej nieruchomości oszacowano na 252.747,00 zł netto.

Wstępna lokalizacja dla nowego budynku mieszkalnego została zaproponowana już
w marcu br. Wówczas Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się
z Lechem Szalkowskim – Prezesem Zarządu Rypińskiego TBS w celu omówienia różnych modeli finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz wyjściowych zasad przeprowadzenia inwestycji w Mieście.  Aport do Rypińskiego Towarzystwa  został wniesiony uchwałą nr XXXVIII/213/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dn. 23.05.2017 r.

Założeniem Spółki RTBS jest zlecenie wykonania projektu budowy oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, do września 2017 r.  We wrześniu br. RTBS złoży wniosek o wsparcie finansowe w ramach nowego programu rządowego (SBC),  uruchomionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ma nastąpić w lutym 2018 r. Planowane rozpoczęcie budowy: marzec-kwiecień 2018 r.

Budynek zlokalizowany będzie przy ul. Ks. J. Twardowskiego. Planowana liczba lokali mieszkalnych – ok. 20 (mieszkania czynszowe na wynajem).    

Więcej informacji nt. nowego programu rządowego (SBC):

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/programy/wsparcie-spolecznego-budownictwa-czynszowego/

     

 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-06-06
data: 2017-06-06

BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ

Poniżej przedstawiamy listę realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej"

LGD "DOLINA DRWĘCY" ZAPRASZA NA SZKOLENIA

LGD "DOLINA DRWĘCY" ZAPRASZA NA LATO W DOLINIE DRWĘCY

Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miasto Golub – Dobrzyń, składowanego na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu”.

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5408

ĆWICZENIE RENEGADE

SPOTKANIA INFORMACYJNE "FABRYKA FIRM - ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zaprasza na spotkania informacyjne  "Fabryka firm - zostań swoim szefem" .

Data i miejsce spotkań

 1.   20 czerwca 2017 r. w Grudziądzu w godz. 11-14 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ,  ul. Waryńskiego 4

 

 1.   22 czerwca 2017 r. w Wąbrzeźnie w godz. 11-14 Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47

Uczestnicy spotkań

Spotkanie skierowane jest do osób niepracujących (zarejestrowanych w urzędzie pracy lub nie), które chcą otworzyć działalność gospodarczą.

Przedstawione zostaną dostępne  formy wsparcia ze środków unijnych, m.in. bezzwrotne dotacje, na założenie własnej firmy.

 

Omówimy zasady przyznawania dotacji dla osób niepracujących (zarejestrowanych w urzędzie pracy lub nie), które są powyżej 29 roku życia.

Dla młodszych uczestników przedstawimy pozostałe formy wsparcia na własny biznes.

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez  formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 462 45 15 oraz 797 304 124 w Grudziądzu.

Program spotkań

Pobierz program dla Grudziądza

Pobierz program dla Wąbrzeźna

 

Organizatorzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu

Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel. 56 62 15 883, 56 62 15 817, 56 62 15 820

 

Szczegóły na stronie internetowej    http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=91 

DZIEŃ DZIECKA - PIKNIK RODZINNY 3 CZERWCA 2017 R.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które odwiedziły nasz Lunapark, przygotowany z okazji Dnia Dziecka, w ramach akcji profilaktycznej pod nazwą "Trzeźwość - to u nas rodzinne". Szczególne podziękowania dla sponsorów: Spółdzielni Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu im. H. Rogowskiego, firmy Hetman, firmy TROPS, firmy EuroGaz, Cukierni Małgosia - Pana Romana Borysa, firmy MKK Sp. z o.o., Sklepu Brico Marche, firmy Ada Plus, Salonu NC+ oraz dla partnerów: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Stalowe Tłoki, Harcerzy ZHP Golub-Dobrzyń, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie. Dziękujemy także rodzicom i opiekunom najmłodszych Mieszkańców Golubia-Dobrzynia oraz wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu Pikniku Rodzinnego. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Pełnomocnik Burmistrz ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wydarzenia.

autor: Biuro Informacji i Promocji

"TRZEŹWOŚĆ - TO U NAS RODZINNE" - Rozstrzygnięcie konkursów w ramach akcji profilaktycznej

1 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta wręczono nagrody laureatom konkursów, ogłoszonych przez Burmistrza Golubia-Dobrzynia i Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w ramach kampanii profilaktycznej „Trzeźwość – to u nas rodzinne”. Nagrodzono uczestników czterech konkursów, skierowanych do różnych grup wiekowych.

W konkursie  prac plastycznych pt. „Bicie jest złe” nagrody otrzymali:

I miejsce – Diana Drozd, Zespół Szkół Miejskich, kl. 3G,

II miejsce – Filip Zaporowicz, Zespół Szkół Miejskich, kl. 1A,

III miejsce – Natan Szyjkowski, Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej,

 Wyróżnienia otrzymali:

Aleks Rojek, Zespół Szkól Miejskich, kl. 1A,

Rafał Pawlik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,

Agata Huczuk, Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej,

Laura Peplińska - Zespół Szkól Miejskich, kl. 2E

 

W konkursie fotograficznym „Trzeźwość oczami dziecka” zwyciężyli:

I miejsce - Ksawier Górecki, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, kl. 4A,

II miejsce - Zofia Kucińska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, kl. 4A,

III miejsce - Aniela Wróbel - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,

 

W konkursie na przygotowanie spotu reklamowego lub skeczu pt. „Dopalacze kradną życie” nagrodę otrzymali:

I miejsce: Artur Grześlak, Patryk Malinowski, Klaudia Wysocka, Weronika Poniatowska - Zespół Szkół Nr 2.

           

W konkursie dla rodzin z terenu miasta Golubia-Dobrzynia pt. „Mamie i tacie możesz powiedzieć o wszystkim” zwyciężyli:

I miejsce – Zuzanna Opacka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, kl. 6A,

II miejsce – Oliwia Janiszewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, kl. 4A.

III miejsce – Bartosz Budziński, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,

 

Wszyscy uczestnicy konkursów, którzy nie zajęli miejsca na podium otrzymali  upominki i dyplomy za udział w akcji profilaktycznej. 

data: 2017-06-01

NOWY PLAC ZABAW PRZY MURACH GOLUBSKICH

1 czerwca 2017 roku, w Dzień Dziecka  został otwarty nowy plac zabaw w golubskiej części miasta.

Przy murach obronnych, w sąsiedztwie przystani „Zacisze”, powstało ogrodzone podwórko 
z piaskownicą i urządzeniami do zabawy. Symbolicznego otwarcia dokonał Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Sekretarz Miasta Mariola Milarska, Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta Andrzej Kuciński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kazimierz Chojnacki.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 20 tys. zł.

autor: Biuro Informacji i Promocji

DZIEŃ SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Z okazji Dnia Dziecka Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała na Orliku "Dzień Sportu". Młodzież szkolna wzięła udział w zawodach sportowych. Dla najlepszych były puchary i wyróżnienia. Nagrody specjalne dla dwojga najlepszych sportowców turnieju oraz bilety do sobotniego lunaparku dla wszystkich uczniów ufundował Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia.

autor: Biuro Informacji i Promocji

APEL Z NIESPODZIANKAMI W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH

Z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół Miejskich odbył się uroczysty apel. Podczas szkolnego spotkania Burmistrz Mariusz Piątkowski złożył uczniom życzenia i wręczył upominki – bilety do lunaparku, który powstanie w Golubiu-Dobrzyniu 3. czerwca.  

data: 2017-06-01

SMERFNE PRZEDSTAWIENIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU Z OKAZJI DNIA DZIECKA

W Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu, z okazji Dnia Dziecka wystawiono smerfne przedstawienie teatralne. Tego szczególnego dnia w rolę Smerfów wcielili się dorośli.  Na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Wszystkie przedszkolaki otrzymały słodycze i bilety wstępu do sobotniego lunaparku.

autor: Biuro Informacji i Promocji

NADANIE SZTANDARU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

30 maja 2017 roku odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia. Sztandar Miasta jest symbolem najwyższych wartości i uznaniem mozolnego dorobku i przywiązania wielu Mieszkańców i Przyjaciół Golubia-Dobrzynia.

Przyjęcie Sztandaru było możliwe dzięki hojności darczyńców. Fundatorami Sztandaru są:

- Pan Kazimierz Adamski - firma ADABET,

- Firma AGROLOK,

- Pan Wojciech Kurek  - firma AGRO-POL,

- Pan Piotr Dąbrowski – firma DOMBUD RP,

- Pan Krzysztof Bejger  - firma „COMPLEX”,

- Pan Andrzej Warnel - firma Golpasz SA,

- Pan Karol  Kwiecień -  firma KROLL,

- Państwo Krystyna i Marek Kucińscy wraz z synami Dariuszem Kucińskim i Andrzejem Kucińskim,

- Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski,

- Stowarzyszenie Niezależna Akcja Samorządowa,

- Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia kadencji 2014-2018,

- Rodzina Piotrowiczów – Pan Michał Piotrowicz i Pan Artur Piotrowicz,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Golubiu-Dobrzyniu im. H. Rogowskiego,

- Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,

- Zarząd NZOZ „Gol-Med” – Państwo Jacek Lenartowicz, Mirosława Dybowska – Nozdrzykowska, Leokadia Zawadzka, Beata Betlejewska – Ścianowska,

- Zarząd Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – Zamek Golubski.

Na prawej stronie płata Sztandaru usytuowany jest centralnie Orzeł Biały, taki jak na Godle Państwowym. Jest symbolem Ojczyzny i narodowych dogmatów. 

Lewa strona płata zawiera umieszczony po środku herb miasta, który przedstawia w czerwonym polu świętą, ubraną w białą szatę, ze srebrnym nimbem i mieczem w dłoniach.  Nad herbem złotym szychem wyhaftowano nazwę naszego Miasta, a w rogach kluczowe daty.

Rok 1300 – to rok, który w kronice Szymona Grunaua oraz w aktach wizytacyjnych diecezji chełmińskiej z lat 1667-1675 opisywany jest jako data lokacji Golubia. Zdaniem profesora Krzysztofa Mikulskiego, redaktora naukowego Historii Golubia-Dobrzynia, opisanie roku 1300, jako momentu wystawienia dokumentu lokacyjnego nie pozostaje w sprzeczności z żadnym źródłem i faktem, związanym z dziejami klucza golubskiego i zasługuje na nasze zaufanie.

Rok 1789 - opisuje się jako moment, w którym Ignacy Działyński, ówczesny właściciel Przedmościa Golubskiego, w którego strukturach znajdował się Dobrzyń, nadał mu prawa miejskie, dokonując ostatecznej lokacji Miasta Dobrzynia.

W 1951 roku Golub i Dobrzyń połączyły się w jeden organizm miejski – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatu rypińskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub powstało miasto Golub-Dobrzyń. Połączenie to było konsekwencją skomplikowanych procesów historycznych i przyniosło wiele zmian – administracyjnych, społecznych, kulturowych. Zatarły się antagonizmy, miasto zaczęło rozwijać się dynamiczniej i w końcu stało się powiatowym centrum.

Rok 2017 – to rok, w którym upamiętniamy kolejne rocznice – powstania Golubia, powstania Dobrzynia i powstania dzisiejszego Golubia-Dobrzynia. To rok, w którym został nadany Sztandar.

Wzór Sztandaru został opracowany w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia i uzyskał pozytywna opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sztandar Miasta Golubia-Dobrzynia  został poświęcony w dniu 30 maja 2017 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w uroczystość nadania Sztandaru i  pomogły w ustanowieniu symbolu, który stał się znakiem naszej bogatej historii.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń w 2017r.

MOPS - INFORMACJA

ANKIETA DLA MATEK

Szanowne Mieszkanki Golubia-Dobrzynia!

Poniższa ankieta ma na celu zbadanie potrzeb Kobiet-Matek w naszym Mieście. Jej wyniki posłużą do planowania przyszłych projektów wspierających aktywizację osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powrocie na rynek pracy.

Ankietę można wypełniać do 18.06.2017r.: https://www.interankiety.pl/i/RopNEqwB

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W CZERWCU - LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY GRUDZIĄDZ

Szanowni  Państwo,

 

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 1. Przedsiębiorców.
 2. Osoby fizyczne.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
 5. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

 

Miejsce

Działanie

Data

Godz.

Starostwo Powiatowe

Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

sala nr S - 6

Mobilny Punkt Informacyjny

13.06.2017

8:30-11:00

Starostwo Powiatowe Brodnica

ul. Kamionka 23

sala nr 102

Mobilny Punkt Informacyjny

13.06.2017

12:00-14:30

Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno

ul. Wolności 44

sala nr 128

Mobilny Punkt Informacyjny

30.06.2017

8:30-11:00

Starostwo Powiatowe Chełmno

ul. Harcerska 1

sala nr 2

Mobilny Punkt Informacyjny

30.06.2017

12:00-14:30

 

 

Spotkania przeznaczone są dla mieszkańców powiatów golubsko-dobrzyńskiego , brodnickiego , wąbrzeskiego oraz chełmińskiego.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowaniu wieczystym (ul. Katarzyńska 6,8, KW Nr TOG/00014465/6).

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5387

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu (ul. Rynek 4, KW Nr TOG/00022389/8).

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU DYŻURU BURMISTRZA W DNIU 30.05.2017r.

W związku z Uroczystością Nadania Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 30.05. br. ( wtorek ) informujemy, że Burmistrz nie będzie przyjmował interesantów.
Dyżur zostaje przełożony na czwartek 01.06.br.

CERTYFIKACJA – CZAS NA PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu – Dobrzyniu zakończyła realizację dwóch kluczowych programów edukacyjno – społecznych.

Program „Chronimy Dzieci” to program certyfikowania placówek oświatowych realizujących Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, jako pierwsza w powiecie golubsko – dobrzyńskim otrzymała certyfikat „Chronimy Dzieci”, stanowiący zakończenie wspólnych działań prowadzonych przez koordynatora programu, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja i pracowników Fundacji Dającej Dzieciom Siłę (FDDS).

 „Wszystkie Kolory Świata” to globalna akcja społeczna UNICEF, która miała na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Angoli. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, jako pierwsza w Golubiu – Dobrzyniu zorganizowała obchody „Dnia Wszystkich Kolorów Świata” oraz wzięła udział w ogólnopolskim konkursie na najbardziej oryginalną lalkę. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, dyrekcji, nauczycieli, rodziców udało się zająć zaszczytne 42 miejsce spośród 342 szkół startujących w konkursie oraz pozyskać fundusze, które wsparły kampanie szczepień dzieci w Angoli.

Fundacja UNICEF podziękowała naszej Szkole za udział w kampanii przekazując certyfikat za społeczne zaangażowanie placówki w akcje charytatywną na rzecz dzieci w Angoli.

 

Za koordynację programów odpowiedzialny był psycholog szkolny Pani Marta Uzarewicz.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

GALA LAUREATÓW 2017

16 maja 2017 roku w auli Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

W gali uczestniczyli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - pani Maria Mazurkiewicz, przedstawiciele kuratorium, dyrektorzy szkół, laureaci, ich opiekunowie i rodzice laureatów. Wśród laureatów konkursu przedmiotowego z przyrody znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu - Anna Bielecka                  z kl. VI c, którą do zmagań konkursowych przygotowywała Pani mgr Beata Górecka.

W trakcie uroczystości zostały wręczone dyplomy dla laureatów, pamiątkowe statuetki, dyplomy dla opiekunów laureatów oraz wyróżnienia dla najlepszych szkół.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Posiadanie laureatów to wielki powód do dumy dla szkół, radość dla nauczycieli i rodziców.

Zaświadczenie laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego gwarantuje:

a) celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z przyrody,

b) zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku,

c) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół.

Ania to zdolna uczennica, dla której  wartością jest wiedza i własny rozwój. Jest przykładem tego, że talent połączony z systematyczną pracą gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

 Naszej uczennicy i Pani Beacie Góreckiej gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów. 

MECZ BUMPER BALL Z OKAZJI 66-LECIA POŁĄCZENIA GOLUBIA I DOBRZYNIA

W niedzielę 21 maja z okazji 66-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia na Sali widowiskowej OSiR odbył się mecz Bumper Ball. Na przeciw siebie stanęli zawodnicy reprezentujący Golub i reprezentanci Dobrzynia. Nie zabrakło emocji i dobrej zabawy. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna z Dobrzynia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

25 MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZAFARNI - RELACJA

W dniach 17-21 maja w Szafarni odbył się w 25. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem nieprzerwanie od 25 lat jest Ośrodek Chopinowski. Tegoroczna jubileuszowa edycja Konkursu została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Już po raz kolejny do Szafarni przybyli młodzi pianiści z całego świata, którzy mieli okazję nie tylko zaprezentować swoje umiejętności pianistyczne, ale także mogli odwiedzić inspirujące miejsce, w którym przed laty swoje wakacje spędzał młody Fryderyk Chopin.

Konkurs zainaugurowano koncertem w Centrum Kulturalno-Konkresowym Jordanki w Toruniu, podczas którego wystąpili Piotr Paleczny oraz Paweł Wakarecy wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Mariusza Smolija. Koncert był niezwykłym wydarzeniem artystycznym, a zarazem uroczystym wprowadzeniem w świat dzieł Fryderyka Chopina, które w następnych dniach można było usłyszeć w wykonaniu pianistów dopiero rozpoczynających swoją muzyczną karierę.

Przez kolejne 3 dni zmagań konkursowych dworek w Szafarni nieustannie rozbrzmiewał muzyką. Pianiści z młodzieńczym zapałem interpretowali dzieła mistrzów muzyki poważnej, rywalizując w trzech kategoriach wiekowych: do 10, do 13 i do 16 roku życia. Do tegorocznego Konkursu zakwalifikowało się aż 55 uczestników z 13 krajów: Islandii, Singapuru, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kanady, Rosji, Włoch, Ukrainy, Japonii, Niemiec, Białorusi, Węgier, Korei Południowej oraz Polski.

Muzyczne zmagania oceniało międzynarodowe jury w składzie: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Izabella Darska-Havasi (Fundacja im. Györgya Ferenczyego w Budapeszcie, Węgry), dr Hui-Ying Liu-Tawaststjerna (Akademia Sibeliusa przy Uniwersytecie Sztuki w Helsinkach, Finlandia), prof. Maria Murawska (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Martin von der Heydt (Hochschule für Künste Bremen, Niemcy), prof. Jordi Benseny Plaza (Konserwatorium Muzyczne w Lleidzie, Hiszpania), prof. Andrzej Tatarski (Akademia Muzyczna w Poznaniu). Grono jurorów, złożone z wybitnych pianistów i pedagogów nie tylko oceniło występy, ale także udzielało cennych rad początkującym pianistom.

Po zakończeniu przesłuchań wyłoniono 8 laureatów i przyznano 8 wyróżnień. W pierwszej grupie wiekowej nagrodzono następujące osoby: I Nagroda -Alena ALEKHINA (Rosja), II Nagroda- Rio UEYAMA (Japonia), III Nagroda- Natalia KUTC (Rosja), a wyróżnienia otrzymały: Asta Dora FINNSDOTTIR (Islandia) oraz Jean Ann FONG (Singapur). W drugiej grupie wiekowej laureatami zostali następujący uczestnicy: I Nagroda - Piotr Zbigniew CZERWIŃSKI (Polska), II Nagroda - Anastasiia KLIUCHEREVA (Rosja), III Nagroda- Monan JÜLCH (Niemcy), a wyróżnienia otrzymali: Marta PAPOJAN (Polska), Roman FEDIURKO (Ukraina), Julia TOŁWIŃSKA (Polska). Z kolei w trzeciej grupie wiekowej I Nagrodę zdobyła Maria Teresa MOLISZEWSKA,  II Nagrodę Szymon Jakub DRABIŃSKI, III Nagrody nie przyznano, a wyróżnienia otrzymali: Vasilisa STARYNINA( Rosja), Marek Michał KĄKOL (Polska) oraz Kanghyun KIM (Korea Południowa). Oprócz nagród głównych oraz wyróżnień tradycyjnie przyznano również nagrody specjalne m.in. w postaci koncertów, wydawnictw nutowych i innych upominków.

 

W niedzielę 21 maja podczas plenerowego Koncertu Laureatów odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród. Publiczność mogła jeszcze raz wysłuchać wszystkich nagrodzonych pianistów, którzy wykonali wskazane przez jury utwory z repertuaru konkursowego.

Tegoroczna jubileuszowa edycja Konkursu ponownie przyciągnęła do Szafarni miłośników muzyki poważnej. To wypracowana przez 25 lat renoma Konkursu sprawia, że do Szafarni co roku, mimo różnić kulturowych czy językowych barier, przyjeżdżają młodzi pianiści z całego świata, których zawsze jednoczy jedno - nieustająca pasja do muzyki. To dzięki nim na nowo odżywają miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, a Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży jest niezmiennie jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w naszym regionie.

 

KONKURSY MATEMATYCZNE

16 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole, po raz dwudziesty pierwszy, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR"

W konkursie wzięło udział 147 uczniów w sześciu kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student.

Nasi uczniowie uzyskali:

 1. Jan Jasiński z kl. 2c. - bardzo doby wynik
 2. Amanda Krzeszewska kl. 2g - wyróżnienie
 3. Mateusz Niburski kl. 2d - wyróżnienie
 4. Łukasz Warnel kl. 3e - wyróżnienie
 5. Paulina Wyborska kl. 3f - wyróżnienie
 6. Adam Zamorowski kl. 3f - wyróżnienie
 7. Laura Wieczorkowska kl. 4a - wyróżnienie
 8. Alan Rutkowski kl. 5b - wyróżnienie
 9. Jan Quaium kl. 5c - wyróżnienie

 

W ciągu roku szkolnego uczniowie klas szóstych brali udział w konkursie matematycznym LIGA ZADANIOWA dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie uzyskali:

Anna Bielecka kl. 6c                        III miejsce

Maksymilian Pospischil kl. 6c        III miejsce

Alicja Foksińska kl. 6a                    III miejsce

Adam Lewicki kl 6b                        wyróżnienie

 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                         
autor: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni  Państwo,

 

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 1. Przedsiębiorców.
 2. Osoby fizyczne.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
 5. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

Miejsce

Działanie

Data

Godz.

 

Urząd Miasta

Golub-Dobrzyń            

Plac Tysiąclecia 25

sala nr 8

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

23.05.2017

 

8:30 - 11:00

 

Starostwo  Powiatowe

Brodnica                 

ul. Kamionka 18

sala nr 102

 

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

23.05.2017

 

12:00 – 14:30

 

Urząd Miasta  

Wąbrzeźno

ul. Wolności 18

sala nr 19

 

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

 

25.05.2017

 

 

8:30 - 11:00

 

Urząd Miasta

Chełmno

ul. Dworcowa 1

sala nr 102

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

 

25.05.2017

 

 

12:00 – 14:30

 

Spotkania przeznaczone są dla mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz brodnickiego .

PLAKAT KONKURS PLASTYCZNY„Moja mała ojczyzna po rewitalizacji"

LGD "DOLINA DRWĘCY" TERMINY SPOTKAŃ - MAJ

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA - ANKIETA

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Golubia - Dobrzynia, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić  potencjał rozwojowy Miasta, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną przetworzone w matrycę analityczną.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Miasta, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją Miasta i perspektywami  rozwoju, zostaną ocenione według przyjętych algorytmów i uwzględnione przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów. 

W przyszłości Strategia Rozwoju Miasta będzie dokumentem niezbędnym, między innymi przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych).

Ankieta przeznaczona jest dla:

 • mieszkańców gminy,
 • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
 • stowarzyszeń oraz organizacji społecznych,
 • osób przebywających na terenie gminy

Ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej, klikając na poniższy link:

 http://golubdobrzyn.badanie.net/

 Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Burmistrz Miasta Golubia - Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

82. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

12 maja 2017 r., w 82. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele samorządów Miasta, Gminy i Powiatu złożyli pamiątkowe wiązanki i zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem Marszałka. 

RADA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA PRZEGŁOSOWAŁA PLAN MIEJSKICH INWESTYCJI

We wtorek 9 maja 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, podczas którego omówiono wydatki na inwestycje zaplanowane na 2017 i 2018 rok.

Radni pod głosowanie poddali założenia wydatkowania środków z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na przedsięwzięcia drogowe i budowlane, które Miasto ma zrealizować w 2017 i 2018 roku.

Poniżej zamieszczono tabele z danymi, dot. realizacji miejskich planów inwestycyjnych, które przegłosowali oraz odrzucili Radni Rady Miasta.

tab.1 - INWESTYCJE PRZYJĘTE DO REALIZACJI

tab. 2 - PROPOZYCJE ODRZUCONE PRZEZ RADĘ

Ponadto Rada zdecydowała, iż inwestycja dotycząca budowy budynku socjalnego z 9-cioma mieszkaniami przy ul. Stary Rynek zostanie zrealizowana, jeżeli w miejskiej kasie odnotowana zostanie nadwyżka ze sprzedaży nieruchomości. 

data: 2017-05-10

KONKURSY Z NAGRODAMI

REGULAMINY KONKURSÓW DO POBRANIA

BURMISTRZ GOLUBIA-DOBRZYNIA ZAPRASZA

Na Zamku Golubskim trwa II Festiwal Gitarowy. W ramach wydarzenia odbywa się przesłuchanie festiwalowe, w którym biorą udział dzieci i dorośli. Zapraszamy do wysłuchania utworów konkursowych oraz na  bezpłatne koncerty Piotra Resteckiego  (10.05.2017r., godz. 17:30) oraz duetu Kupiński Guitar Duo (11.05.2017r., godz. 17:00).

 

data: 2017-05-10

BEZPŁATNA APLIKACJA DLA MIESZKAŃCÓW - Eco Harmonogram

TURNIEJ RODZINNY I BIEG KONSTYTUCJI W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA - FOTORELACJA

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA TRZECIEGO MAJA - FOTORELACJA

PRZEGLĄD POEZJI DZIECIĘCEJ POD HASŁEM „MÓJ ULUBIONY WIERSZ”

21 kwietnia 2017 roku dzieci z klas zerowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu wzięły udział  w XIII międzyprzedszkolnym przeglądzie poezji dziecięcej pod hasłem „Mój ulubiony wiersz”. W ramach promowania kultury języka polskiego uczniowie zaprezentowali przygotowane z tej okazji wiersze. Niejednokrotnie wzbogacone o rekwizyty prezentacje utworów nagradzane były gromkimi brawami. Za udział w tym przeglądzie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę. Poddane ocenie jury występy małych artystów pozwoliły również na wyłonienie najlepiej zaprezentowanych utworów. Wśród nich znalazł się wiersz Doroty Gellner pt.: „Krople” recytowany przez uczennicę klasy 0 b – Zuzannę Sipak.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

WYCIECZKA DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

    W dniu 24 kwietnia 2017 uczniowie klasy 2c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu wraz z wychowawczynią wybrali się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Głównym celem było zapoznanie się z pracą stróżów prawa, zwiedzanie budynków komendy oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
    W gmachu budynku przywitała Pani Małgorzata Lipińska – starszy aspirant ds. nieletnich i patologii zajmująca się pracą z dziećmi i młodzieżą. Pani Aspirant opowiedziała,
na czym polega jej służba oraz jaką funkcję pełni „niebieski pokój”.
    Pani Policjant omówiła też podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie powinniśmy zachowywać w życiu codziennym:
- jakie działania należy podjąć, aby droga do szkoły była bezpieczna (podkreślenie znaczenia elementów odblaskowych),
- jak radzić sobie w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach (np. gdy zaczepia nas ktoś obcy).
    Na parkingu, każdy uczeń miał możliwość przyjrzeć się  samochodom służbowym policji. Dzieci mogły też  wcielić się w rolę policjanta, do dyspozycji miały kamizelki oraz czapki.
    Miłą niespodzianką było zaprezentowanie umiejętności psa policyjnego. Pan Policjant wyjaśnił, na czym polega praca ze zwierzęciem i jak wygląda jego życie. Uczniowie mieli mnóstwo pytań , na które Pani Aspirant odpowiadała cierpliwie i wyczerpująco.
    Wycieczka była niezwykle atrakcyjna, dostarczyła  wielu pozytywnych wrażeń.

Serdecznie dziękujemy st. aspirant Pani Małgorzacie Lipińskiej za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

ZAPROSZENIE DO PONOWNEGO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5310

SPOTKANIE W SPRAWIE POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Burmistrz Miasta spotkał się z przedstawicielami szkół z terenu Golubia-Dobrzynia w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Podczas spotkania omówiono proponowane zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta oraz kwestie organizacyjne.

PRACE KONSERWATORSKIE I NAPRAWCZE WOKÓŁ ZABYTKOWYCH MURÓW

Na murach obronnych w starej części Golubia-Dobrzynia Miasto zamieściło obraz, z daleka widoczny dla turystów i mieszkańców. Zawieszenie bannera wiązało się z wykonaniem prac naprawczych i konserwatorskich wokół zabytkowych murów. Odrestaurowana część należy do osoby prywatnej, która udostępniła swoją własność, aby Miasto mogło zadbać o wizerunek zabytku. Pracownicy Urzędu Miasta wykonali drewnianą ścianę oraz stworzyli projekt bannera z użyciem fotografii, do której wykupione zostały prawa autorskie.

MOPS - INFORMACJA

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY - FOTORELACJA

SPOTKANIE INFORMACYJNE W GOLUBIU-DOBRZYNIU PT. "AKTYWIZACJA OSÓB POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY"

Szanowni  Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Aktywizacja osób powracających na rynek pracy" .

Data i miejsce spotkania:
9 maja 2017 r. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, sala nr S 6. 

Uczestnicy spotkań
Spotkanie kierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, poszukujących możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, nabycia doświadczenia poprzez odbycie staży czy też możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, wsparcia dla mam planujących powrót do pracy na zapewnienie opieki w żłobkach lub u niani, w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Rekrutacja
Zapisy odbywać się będą poprzez  formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 462 45 15 oraz 797 304 124 w Grudziądzu.

Program spotkania

Pobierz program spotkania

Organizatorzy
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu
Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz
tel. 56 462 45 15 , 797 304 124.

 

Konkurs fotograficzny pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim”

„W ŚWIĄTECZNEJ KRZĄTANINIE TRADYCJA NIE ZAGINIE”

Już od kilki lat pod hasłem „W świątecznej krzątaninie tradycja nie zaginie” odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu imprezy mające na celu upowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych. W tym roku również rodzice wspólnie z dziećmi z dużym zaangażowaniem wykonali stroiki wielkanocne, które zostały sprzedane na kiermaszu świątecznym. Pieniądze ze sprzedaży ozdób świątecznych zostały przekazane na konto Rady Rodziców.

Zwieńczeniem uroczystości związanych z Wielkanocą  było przedstawienie „Szkolna Droga Krzyżowa’’ przygotowane przez ks. Krzysztofa Olasia i p. Stanisława Szynkiewicza.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

74 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia 2017 r. przypada 74 rocznica Powstania W Getcie Warszawskim. Przy pomniku przy ul. Piłsudskiego poświęconym pamięci Żydów wiosny 1943 roku przedstawiciele władz miasta wraz z przedstawicielami samorządu gminnego i powiatowego zapalili znicz oraz złożyli symboliczne wiązanki upamiętniające ofiary tego wydarzenia.

LGD "DOLINA DRWĘCY" TERMINY SPOTKAŃ - KWIECIEŃ

TURNIEJ TYMBARK 2017 – sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

Po awansie z rozgrywek powiatowych nadszedł długo wyczekiwany przez nasze młode piłkarki moment, czyli Wojewódzkie finały rozgrywek „Z podwórka na stadion – Tymbark 2017”, których gospodarzem w tym roku było Świecie nad Wisłą.

Po rozegraniu fazy grupowej, w której wygraliśmy z Włocławkiem 6:0 i Grupą 4:0, nadszedł czas na rozegranie fazy pucharowej. Po losowaniu trafiliśmy w ćwierćfinale na Gostycyn, z którym wygraliśmy 4:0. W półfinale po dramatycznym meczu pełnym kontuzji i zwrotów akcji przegraliśmy      z klubem sportowym trenującym na co dzień piłkarzy i grającym w lidze – z Tęczą Bydgoszcz. Tęcza prowadziła 1:0, mimo że to my cały czas mieliśmy inicjatywę. Zabrakło skuteczności, lecz doprowadziliśmy do wyrównania po golu najlepszej strzelczyni całego turnieju Patrycji Sitkowskiej.  W loterii piłkarskiej, jakimi są rzuty karne, przegraliśmy z jak się później okazało zwycięzcami turnieju 1 do 2.

W meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z Grudziądzem 2:1, choć mogło być o wiele wyżej. Na wielkie słowa uznania zasługuje postawa całej drużyny! Wszystkie piłkarki „Jedynki” otrzymały gratulacje od kibiców, trenerów i obserwatorów zawodów za nie tylko wysokie  umiejętności piłkarskie, ale i postawę fair play, czego dowodem są 2 tzw. zielone kartki przyznawane zawodnikowi za postawę godną naśladowania.

Skład 3 drużyny w województwie kujawsko – pomorskim: Julia Tylicka (bramkarka), Wiktoria Ratyńska (kapitan) , Patrycja Sitkowska, Weronika Foksińska, Aleksandra Jagielska, Zosia Drozdowska, Oliwia Marcinkowska,  Julia Matyjasik, Wiktoria Lewandowska. 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
data: 2017-04-13

DZIEŃ KSIĄŻKI W „JEDYNCE”

3.04.2017 roku w szkolnej świetlicy zorganizowano uroczysty „Dzień Książki”. Zaproszeni Goście zachęcali dzieci do sięgania po książki, czytając fragmenty znanych i mniej znanych baśni Braci Grimm. W tym dniu świetlicę odwiedzili: Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Miasta Pani Danuta Malecka, Dyrektor MiPBP Pani Barbara Wasiluk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja Pani Marzena Peszyńska oraz nauczyciel bibliotekarz Pani Renata Rozłonkowska. Natomiast w bibliotece w dniach 03.04 – 05.04.2017r. odbyły się zajęcia czytelnicze z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, w których wzięły udział klasy I – III.

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
data: 2017-04-13

DRZEWO KRZYŻA - WIECZÓR POETYCKI

data: 2017-04-12

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu realizuje projekt pn. „Aktywny Samorząd”, który zakłada pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych, w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

W kwietniu br. ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kat. B,
- zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania oraz szkoleń z jego obsługi,
- utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, w której stosowane są rozwiązania techniczne,
- utrzymania aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej, posiadającej dzieci.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. J.G. Koppa 1, od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00. 

XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ "WIELKANOC 2017"

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu wzięli udział w XIV Przeglądzie Twórczości Ludowej - „Wielkanoc 2017”.

Z klas „0” I miejsce zajęła Marcelina Sitkowska z grupy „0 a”,

z klas I – III I miejsce zajął Kacper Romanowski z klasy I b,

II miejsce zajęła Amelia Olczak z klasy I b,

III miejsce zajął Bartek Witkowski z klasy III a,

z klas IV – VI Zuzanna Opacka z klasy VI a zajęła III miejsce.

Dyrektor Domu Kultury podziękował „Jedynce” za bardzo liczny udział w organizowanych konkursach. Na tegoroczny konkurs uczniowie Szkoły wykonali ponad 80 prac.

 

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu, data: 2017-04-06
data: 2017-04-13

JAK NIE ZGUBIĆ DZIECKA W TŁUMIE

ZAPYTANIE OFERTOWE - MODERNIZACJA UKŁADU ODPYLANIA SPALIN KOTŁÓW WR5 NR 2 I 3

http://www.bip.pec-golubdobrzyn.ires.pl/8460,26977/26977/art17692.html

ZAPYTANIE O CENĘ - OCHRONA OSÓB I MIENIA PEC SP. Z O.O.

http://www.bip.pec-golubdobrzyn.ires.pl/8460,26977/26977/art17787.html

LAUREATKA I FINALISTKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Z przyjemnością informujemy, że uczennica Zespołu Szkół Miejskich Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu - Dobrzyniu -  Anna Bielecka z klasy VI c została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody                       i wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego konkursu z historii „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Alicja Foksińska z klasy VI a i Anna Bielecka VI c – są także  finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego      z języka polskiego.

Gratulujemy Ani i Ali oraz ich rodzicom za odniesione sukcesy oraz życzymy dalszych równie wysokich osiągnięć        w przyszłości.

Nauczycielki przygotowujące do konkursu:

Beata Górecka, Beata Jabłońska, Beata Bielecka i Anna Staszewska

 

autor: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

INFORMATOR MIEJSKI - WYDANIE KWIETNIOWE

KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PROWADZONE W FORMIE MOBILNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

Szanowni  Państwo,

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 1. Przedsiębiorców.
 2. Osoby fizyczne.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
 5. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

Miejsce

Działanie

Data

Godz.

 

Starostwo Powiatowe

Golub-Dobrzyń            

Plac Tysiąclecia 25

sala nr S 6

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

25.04.2017

 

8:30 - 11:00

 

Starostwo  Powiatowe

Brodnica                 

ul. Kamionka 18

sala nr 102

 

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

25.04.2017

 

12:00 – 14:30

 

Urząd Miasta  

Wąbrzeźno

ul. Wolności 18

sala nr 19

 

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

 

27.04.2017

 

 

8:30 - 11:00

 

Urząd Miasta

Chełmno

ul. Dworcowa 1

sala nr 102

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

 

27.04.2017

 

 

12:00 – 14:30

 

Spotkania przeznaczone są dla mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz brodnickiego .

KANDYDACI NA POSŁÓW XXIII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY SPOTKALI SIĘ Z BURMISTRZEM MIASTA MARIUSZEM PIĄTKOWSKIM

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. kandydaci na posłów XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży spotkali się z Burmistrzem Miasta Mariuszem Piątkowskim. Zuzanna Kwiatkowska wraz z Jakubem Kamińskim przekazali wniosek z propozycją nadania bulwarowi nad Drwęcą nazwę „Bulwar Powstańców Styczniowych z Golubia-Dobrzynia”.

Burmistrz Miasta przychylił się do inicjatywy oraz poinformował, że przekaże go Radzie Miasta Golubia–Dobrzynia.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY INFORMUJE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

„WIELKANOCNA KARTKA Z GOLUBIA-DOBRZYNIA”

Z okazji tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny pn. „Wielkanocna kartka z Golubia-Dobrzynia”.

Ze wszystkich nadesłanych prac I miejsce zajęła Karolina Szefler, uczennica klasy IV b Zespołu Szkół Miejskich. Praca Karoliny stała się Wielkanocną Kartką pocztową, którą rozesłaliśmy „w świat” ze świątecznymi życzeniami z Golubia – Dobrzynia.

Wyróżnione zostały również prace :

Karola Lewandowskiego, ucznia kl. III b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja ,

Oliwii Herbowskiej, uczennicy kl. VI c Zespołu Szkół Miejskich.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

31.03.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny „Golub-Dobrzyń – Moje Miasto” pod Patronatem Burmistrza Golubia-Dobrzynia. Uczniowie ze szkół podstawowych naszego powiatu rozwiązywali zadania mające charakter testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Celem konkursu było m.in. promowanie miasta
Golub-Dobrzyń, poznanie jego historii oraz rozwijania lokalnego patriotyzmu.

Wyniki konkursu w kategorii Szkół Podstawowych:

1 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

 • Magdalena Branicka

2 miejsce – Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego

 • Agata Badźmirowska

3 miejsce – Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego

 • Zofia Przygoda
autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

7 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia 2017 r. w parku miejskim odbyły się obchody 7 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Władze miasta Golubia-Dobrzynia wraz z przedstawicielami jednostek samorządowych oraz instytucji miasta złożyły pamiątkowe kwiaty i zapaliły znicz pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tych wydarzeń.

autor: Biuro Informacji i Promocji

WIOSENNE SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY - FOTORELACJA

AMBASADOR PERU W GOLUBIU-DOBRZYNIU

7 kwietnia 2017 r. Golub-Dobrzyń odwiedził Ambasador Republiki Peru w Polsce J.E. Alberto Salas Barahona. W wizycie towarzyszyli mu Honorowy Konsul Peru Stanisław Rakowicz oraz podróżnicy – Ryszard Sobolewski i prof. Zdzisław Preisner.

Burmistrz Mariusz Piątkowski przywitał gości na Zamku Golubskim i zaprosił na spotkanie z kulturą latynoamerykańską w Domu Kultury.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wydarzenia.

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-04-07

STYPENDIUM SPORTOWE BURMISTRZA PRZYZNANE

Burmistrz Mariusz Piątkowski przyznał stypendium sportowe zawodnikom,  którzy w 2016 roku osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

W tegorocznej edycji stypendium otrzymało 22 sportowców:

- Jakub Kozerski,

- Aurelia Ciechacka,

- Monika Adamska,

- Amelia Maria Metel,

- Gabor Grabowski,

- Aneta Ciechacka

- Artur Zglenicki

- Jędrzej Sadowski,

- Aleksandra Rydzińska,

- Szymon Behlke,

- Kamil Romanowski,

- Jarosław Trejderowski,

- Zuzanna Bielewicz,

- Oliwier Kropkowski,

- Mateusz Żebrowski,

- Iwo Kropkowski

- Witold Malinowski,

- Natasza Piotrkowska,

- Patrycja Różalska,

- Angelika Różalska,

- Karolina Różalska,

- Łukasz Bejger.

Dyscypliny, w których sukcesy odnieśli stypendyści to: karate, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, kolarstwo MTB, łyżwiarstwo figurowe synchroniczne i szachy. 

Głównymi kryteriami, które musieli spełnić wnioskodawcy były wykazanie wysokich wyników sportowych osiągniętych w minionym roku oraz wskazanie miejsca zamieszkania zawodnika na terenie Golubia-Dobrzynia, przynajmniej przez 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie naboru wniosków.

Na realizację tego zadania Miasto przeznaczyło 19 800,00 zł. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-04-07

PPP OHP W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMUJE O OFERTACH PRACY

STAROSTA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW

W związku ze zbliżającą się 7 rocznicą katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia Starosta Golubsko-Dobrzyński zwraca się z prośbą do mieszkańców o oflagowanie prywatnych posesji.

MIASTO PO RAZ KOLEJNY W PROJEKCIE „SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY”

8 kwietnia 2017 roku, po raz kolejny Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia współorganizuje akcję "Sprzątanie Doliny Drwęcy", której inicjatorem jest Marcin Jodłowski z Fundacji Life Promotion.
W maju 2015  roku odbyła się pierwsza edycja wiosennego sprzątania doliny Drwęcy w obrębie Golubia-Dobrzynia. Burmistrz Miasta przychylił się wówczas do inicjatywy przedstawiciela Fundacji Life Promotion i wraz z pracownikami Urzędu włączył się w proekologiczną akcję.  Do akcji przyłączyli się również wędkarze PZW w Golubiu-Dobrzyniu. 
Początkowo sprzątanie odbyło się na niewielką skalę, jednak już rok później uczestniczyło w niej ok. 100 osób. W kwietniu 2016 roku fundacja wspólnie z  pracownikami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, uczniami i wolontariuszami w znacznym stopniu oczyściła odcinek Drwęcy w granicach miasta i gminy Golub-Dobrzyń. 
Już zimą 2016 r. rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej akcji sprzątania Doliny Drwęcy. W tym roku fundacja w partnerstwie z samorządem i PZW zorganizuje akcję, w której udział zadeklarowało ponad 100 miłośników ekologii.
Akcja rozpoczęta w Golubiu-Dobrzyniu rozszerzyła się na inne miasta i gminy, przez które przepływa Drwęca. W tym roku do sprzątania przyłączyły się również: Lubicz, Ciechocin, Wąpielsk, Brodnica i Brzozie. 

 

!!! NOWE WYTYCZNE !!! dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków A podtypu H5 i H7

WIOSENNE SPRZĄTANIE DOLINY DRWĘCY

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY

ROCZNICA ŚMIERCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

2 kwietnia 2017 roku obchodziliśmy 12. rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II. Na tę okoliczność przedstawiciele samorządów: Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego złożyły pamiątkowe wiązanki i zapaliły symboliczny znicz pod tablicą  upamiętniającą pontyfikat Papieża Polaka. 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE LOKALNYCH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

W dniu 31 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie lokalnych władz. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Okruciński, V-ce Starosta Franciszek Gutowski oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.
Rozmowy dotyczyły między innymi modernizacji drogi „kowalewskiej”. Przypomnijmy, że w związku z wystosowanym 29 sierpnia 2016 r. wspólnym postulatem Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Burmistrza Golubia-Dobrzynia, Burmistrza Kowalewa Pomorskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Wójta Gminy Zbójno i Wójta Gminy Radomin rozpoczęły się prace, zmierzające do realizacji remontu drogi relacji Golub-Dobrzyń - Kowalewo Pomorskie. ZDW w Bydgoszczy w dniu 13 lutego 2017r. ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 554. 
Omówiono również planowe przez Rząd zmiany w ordynacji wyborczej dla samorządu lokalnego. 
Wyrażono zadowolenie z dobrej współpracy tej kadencji oraz rozmawiano o jej zacieśnieniu i rozwoju w najbliższym czasie.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

Zmiana zapytania ofertowego Dotyczy: przygotowanie oraz dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5266

PAINTBALLOWE ZAJĘCIA W TERENIE

W dniu 20 marca 2017 r. przy typowo taktycznej pogodzie uczniowie klas o profilu mundurowym udali się na zajęcia w terenie. W ramach zajęć praktycznych doskonalili podstawowe tajniki taktyki zielonej wykorzystując do tego sprzęt paintballowy. Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że praktyka czyni mistrza, a siniaki tylko uświadamiają jakie jeszcze braki są w wyszkoleniu. Na szczęście to tylko powierzchowne obrażenia, które lada moment znikną. Nie zabrakło też ogniska i kiełbasek.

Wyjście okazał się bardzo udane i już planujemy ponownie się sprawdzić, ale tym razem spróbujemy sił w terenie zurbanizowanym, szkoląc się z taktyki czarnej.
 
Z żołnierskim pozdrowieniem
kpt. rez. mgr inż. Sławomir ŻOCHOWSKI
Opiekun klas mundurowych

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

DRUGI ETAP POWIATOWEJ SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ

14 marca 2017 w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego odbył się drugi etap Powiatowej Szkolnej Ligi Strzeleckiej, w zawodach wzięły udział drużyny i strzelcy z Wazówny, Nowej Wsi (Gimnazjum i ZHP), Kowalewa Pomorskiego i przedstawiciele gospodarzy –  Działyńskiego

Podobnie jak w poprzedniej rundzie okazało się, że Działyńczycy nie mają sobie równych w regionie w strzelectwie. Zawodnicy trzech drużyn z tej właśnie szkoły zajęli wszystkie stopnie podium zarówno drużynowo, jak i indywidualnie i umocnili się znacząco na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
Najwyższe wyniki indywidualne osiągnęli elewi:
Krebel Kornelia – 92 pkt
Szopa Weronika – 91 pkt
Trzpiot Patryk – 89 pkt

W pierwszej dziesiątce zawodów było aż 8 z 9 reprezentantów działyńczyków! Warto dodać również, że wynik Kornelii osiągnięty podczas zawodów jest nowym oficjalnym rekordem szkoły – pobiła dotychczasowy rekord o 1 punkt.
Również drużynowo gospodarze nie mieli sobie równych – pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie Szopa Weronika, Bronikowska Patrycja i Trojanowska Izabela z łącznym wynikiem 265 punktów. Na drugim miejscu znalazła się drużyna: Krebel Kornelia, Ciechacka Aurelia, Sokółka Wojciech, a trzecie miejsce na podium zajęli: Tuliszewska Zuzanna, Trzpiot Patryk, Czarnecki Sebastian. Warto odnotować, że czwarta drużyna straciła do ostatniego szczebla podium aż 28 punktów.

Wszystkim strzelcom z Działyńskiego gratulujemy tak wysokiej formy i czekamy na kolejne zawody, które odbędą się 4 kwietnia w Kowalewie Pomorskim.

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ZORGANIZOWANYM PRZEZ CENTRUM JĘZYKA I KULTURY ROSYJSKIEJ UMCS W LUBLINIE ORAZ FUNDACJĘ „ RUSSKIJ MIR" W MOSKWIE

Uczniowie Gimnazjum im. I. Działyńskiego: Błażej Jasieniecki z kl. II a, Oliwia Błędowska z kl. II b, Wanessa Skarbowska z kl. III a, Adrian Wojdyło z kl. III a, otrzymali dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS w Lublinie oraz Fundację „ Russkij Mir" w Moskwie. Tematyką prac uczniów były zabytki architektoniczne w Rosji. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

WRĘCZENIE STYPENDIUM NAUKOWEGO

W dniu 30 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia wręczono stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

W kolejnej, 28 edycji o stypendium na semestr letni otrzymało 8 uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5.
Wypłata stypendium jest możliwa dzięki specjalnie na ten cel przeznaczonym środkom z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz niżej wymienionym darczyńcom.

Radnym Rady Miasta: Hannie Grzywińskiej, Franciszkowi Jagielskiemu, Łukaszowi Pietrzak, Dominice Piotrowskiej, Krzysztofowi Skrzynieckiemu, Aleksandrowi Wichrowskiemu, Szymonowi Wiśniewskiemu, Jarosławowi Zakrzewskiemu i Konradowi Zaporowiczowi.
oraz 
Burmistrzowi Miasta Mariuszowi Piątkowskiemu,
Zastępcy Burmistrza Danucie Maleckiej.

Nagrodzeni uczniowie:
- Agnieszka Jadzińska – uczennica IV klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Patrycja Gralik – uczennica IV klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Szczepan Iwański – uczeń I klasy Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,
- Michalina Przygońska  – uczennica II klasy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie,
- Michalina Szpejenkowska-  uczennica IV klasy Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu,
- Wiktoria Gabrielczyk  - uczennica I klasy Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
- Jarosław Trejderowski – uczeń II klasy Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Aurelia Ciechacka – uczennica III klasy Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,

Komisja ustaliła, że stypendia będą wypłacane 03 kwietnia 2017r. 

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

MOPS - INFORMACJA O TERMINIE WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z TORUŃSKIEGO CENTRUM CARITAS ORAZ O TERMINIE DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

autor: Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

WIOSENNE TARGI PRACY I EDUKACJI "CZAS KARIERY" W GOLUBIU-DOBRZYNIU

STRAJK NAUCZYCIELI – 31 MARCA 2017r.

W dniu 31 marca 2017r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada akcję protestacyjną, na terenie całego kraju.
Strajk jest związany z przygotowaną przez Rząd reformą oświaty.
ZNP uważa, że reforma wprowadzi chaos w polskim szkolnictwie. 31 marca nauczyciele będą walczyć o zwiększenie wynagrodzenia i swoje miejsca pracy, bo, jak podają związkowcy, w przeciągu kilku lat reforma edukacji może spowodować zwolnienia liczone w dziesiątkach tysięcy.
W związku ze strajkiem w dniu 31 marca bieżącego roku Dyrektor Gimnazjum im. I. Działyńskiego informuje, że zdecydowana większość nauczycieli zadeklarowała o przystąpieniu do akcji protestacyjnej. W związku z powyższym w szkole nie odbędą się zajęcia lekcyjne. Pomimo strajku i braku zajęć lekcyjnych, szkoła zapewni opiekę nad dziećmi, których rodzice w tym dniu zdecydują się posłać je do szkoły.

W pozostałych szkołach miejskich tj. Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu nauczyciele nie podejmują akcji protestacyjnej i zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.

 

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19 w Golubiu-Dobrzyniu na okres 3 lat

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5253

PALĄCY PROBLEM

Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!
Argumenty przeciwko:

1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.
3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.
4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.
5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi

Zapytanie ofertowe ma "Przygotowanie oraz dostarczenie sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia"

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5266

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W GRUDZIĄDZU SERDECZNIE ZAPRASZA MAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU INFORMACYJNYM

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Mam formy wsparcia ze środków unijnych. Głównie skupimy się na omówieniu zasad dofinansowania na żłobki lub nianie, a także na innych działaniach wspomagających w powrocie na rynek pracy. Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3, które obecnie nie pracują (są zarejestrowane lub nie w urzędzie pracy) bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a które w najbliższym czasie planują powrót do pracy.

Data i miejsce spotkania:

28 marca 2017 r. w Grudziądzu. Dokładne miejsce podamy wkrótce.

Uczestnicy spotkań

Spotkania kierowane są do osób wychowujących dzieci do lat 3, które nie pracują (są zarejestrowane lub nie w urzędzie pracy) bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a które w najbliższym czasie chcą powrócić do pracy.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 462 45 15 w Grudziądzu.

Program spotkania

Pobierz program dla Grudziądza

 

Organizatorzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu

Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel. 56 462 45 15.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 - wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu ul.Szkolna 37, 87-400 Golub-Dobrzyń, Kierownik - 1 etat

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5263

CLASSIC MEETS BOOGIE

W sobotę 1 kwietnia o godzinie 17.00 zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni na CLASSIC MEETS BOOGIE, czyli muzyczne show Macieja Markiewicza– pianisty, improwizatora, absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, akwarelisty.

Program koncertu obejmuje słynne dzieła mistrzów klasyki muzyki poważnej i rozrywkowej w formie przejmujących impresji fortepianowych. Wszystkie wykonania mają unikalny charakter, pianista demonstruje osobistą konwencję artystyczną, w której łączy muzykę poważną, boogie-woogie, blues, jazz, ragtime i swing.  Maciej Markiewicz zagra własne interpretacje dzieł Chopina (np. Etiudę Rewolucyjną – Revolution Boogie), Bacha (Preludium d-moll), Beethovena (wariacje fortepianowe na podstawie utworu Dla Elizy), Offenbacha (Can–Can), a także klasykę muzyki rozrywkowej, w tym np. G. Gershwina (Lady Be Good), L. Denza  (Funiculi Funicula), J. McHugha (On The Sunny Side Of The Street), M. L. Lewisa (Honky Tonk Train Blues), W. C. Handy’ego (St. Louis Blues), P. Smitha (Pinetop’s Boogie), a także własne kompozycje. Wykonując program koncertu, pianista zaskoczy niespodziewaną zmianą stylu, ciekawymi brzmieniami, porywającymi zwrotami akcji.

 Maciej Markiewicz to pianista, improwizator, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, akwarelista (przez wiele lat kształcący się u prof. Wiktora Zina.) Osobista konwencja Markiewicza stanowi formę artystyczną, która łączy muzykę klasyczną, blues, boogie-woogie, jazz, ragtime i swing. Maciej Markiewicz gra koncerty w różnych konfiguracjach: solo, w duetach, na kilka fortepianów, z zespołami instrumentalnymi, a także orkiestrami symfonicznymi. Jest współtwórcą duetu fortepianowego M2, utworzonego
w 1984 roku wraz z Markiem Gidaszewskim. Uświetnia koncertami różnego typu festiwale i wydarzenia, występował podczas 68. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, na Zamku Królewskim oraz w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Katowicach. Uczestniczył w licznych programach muzycznych, był gościem: Filharmonii Dowcipu z udziałem Waldemara Malickiego, Zenona Laskowika oraz Festiwalu WirtuozeriiŻartu Muzycznego w Nowym Sączu. Występuje na scenach międzynarodowych, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Rosji, Czechach czy USA. Uczestniczy w międzynarodowych festiwalach, np. Boogie Woogie Connection w Hamburgu. Uświetnił otwarcie największych targów komputerowych Ce-BIT w Hanoverze, których gościem specjalnym był Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Grał wielokrotnie koncerty z ikonami bluesa, boogie-woogie i ragtime’u, jak Axel Zwingenberger, Vince Weber, Gottfried Boettger, Frank Muschalle, Joja Wendt czy Charlie Butti. Współpracował z wieloma wybitnymi wykonawcami, Markiem Tomaszewskim (z duetu Marek & Vacek), Zbigniewem Górnym, Januszem Powolnym, Grzegorzem Turnauem, Leszkiem Możdżerem, Adamem Makowiczem, Waldemarem Malickim, Hanną Banaszak, Piotrem Rubikiem, Zbigniewem Wodeckim, Ireneuszem Krosnym, Maciejem Stuhrem, Piotrem Bałtroczykiem oraz innymi. Na zakończenie obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina, w Szymbarku, wraz z największymi polskimi pianistami, Bogdanem Czapiewskim, Stanisławem Deją, Romualdem Koperskim, Leszkiem Możdżerem, uczestniczył w biciu rekordu Guinnessa w grze na największym fortepianie świata.


        Po koncercie zostanie otwarta wystawa obrazów autorstwa Macieja Markiewicza.

             Maciej Markiewicz będąc przekonanym, że kolory są jak dźwięki, od lat prowadzi swój autorski warsztat malarski Akwarela. Zafascynowany popularyzacją wiedzy o sztuce polskiej w wykonaniu m.in. prof. Wiktora Zina (u którego kształcił się przez wiele lat), stale rozwija formy plastycznego wyrazu, uczestnicząc w wykładach oraz kursach autorytetów malarstwa. Szczególną fascynacją artysta darzy tematykę pejzażu i przyrody, mając
w dorobku kilkaset własnych prac plenerowych i studyjnych, przepojonych lekkością, czasami „kaprysem”, unikalnym klimatem i tajemnicą.  Malarstwo Markiewicza jest efektem tworzenia przez niego sztuki „totalnej”. Artysta w unikalny sposób dokonał syntezy sztuk, gdzie malarstwo jest dopełnieniem istnienia muzyki. Jego malarstwo harmonizuje ze stoicyzmem, kierunkiem filozoficznym, akcentującym życie w zgodzie z naturą i równowagę duchową. „Stoicki spokój” osiągnął artysta w kompozycjach natury, w szczególności przyrody, krajobrazów i postaci. Jednocześnie sztuka Markiewicza oddaje pasję, duszę, ekspresję i elegancję. Spectrum sztuki malarskiej, w jakim porusza się artysta, obejmuje akwarelę i rysunek. Akwarela, uznawana powszechnie za jedną z najtrudniejszych technik, po opanowaniu tajników może być bardzo ekspresyjnym i spontanicznym środkiem przekazu. Uchodzi za technikę rysunkową, a od średniowiecza do epoki wiktoriańskiej służyła jako „podmalówka” do obrazów olejnych. Dopiero angielscy malarze, jak Joseph Mallord William Turner, Thomas Girtin, David Cox, Richard Parkes Bonington, John Sell Cotman, John Constable, uformowali sztukę malowania farbą wodną jako samodzielną technikę malarską. Byli oni jednocześnie dla Macieja Markiewicza źródłem inspiracji.  Osobowościami, które wywarły wpływ na twórczość artysty, są ponadto mistrzowie polskiego pejzażu jak: Julian Fałat, Józef Chełmoński, Józef Rapacki, Michał Pociecha, Stanisław Masłowski. W dorobku Markiewicza znajduje się kilka tysięcy obrazów, a część z nich zdobi ściany prywatnych kolekcjonerów sztuki oraz komercyjnych instytucji. Od lat, w różnych konfiguracjach, organizowane są wystawy, najczęściej towarzyszące koncertom, zarówno w kraju jak i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii).

Serdecznie zapraszamy na muzyczne show Macieja Markiewicza CLASSIC MEETS BOOGIE, które odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia o godzinie 17.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Bilety w cenie  15/20 złotych można rezerwować za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji,  telefonicznie (56 682 79 30)  lub przez internet e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl.

Nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem:
z Torunia:
15:30 – Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 – Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia:
16:20 – Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie.  

Ośrodek Chopinowski jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEGLĄD TAŃCA DOWOLNEGO "TĘCZOWE PLĄSY" - FOTORELACJA

autor: Przedszkole Publiczne nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

PARKING PRZY UL. KONOPNICKIEJ W BUDOWIE

22 marca 2017 r. rozpoczęła się budowa parkingu przy ul. Konopnickiej. W ramach inwestycji, wartej ponad 200 tys. zł zostanie wykonana kanalizacja deszczowa odwadniająca teren i powstanie nawierzchnia z kostki betonowej. Dla usprawnienia ruchu wyznaczone zostaną miejsca parkingowe. Termin zakończenia budowy zaplanowano na koniec kwietnia br. Mieszkańców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za utrudnienia przepraszamy. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-03-23

INFORMACJA MZWiK Sp. z o. o.

data: 2017-03-23

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY INFORMUJE

data: 2017-03-23

PRZEDSZKOLAKI POWITAŁY WIOSNĘ

21 marca dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej przespacerowały ulicami miasta, aby wspólnie, w kolorowych przebraniach przywitać wiosnę. W parku miejskim czekała na Nie słodka niespodzianka. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z pierwszego dnia wiosny przedszkolaków.  

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-03-22

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY INFORMUJE

 

Gdzie Ziemia Dobrzyńska z Chełmińską się splata,
Tam, gdzie most przez rzekę te krainy brata,
Gdzie zamek krzyżacki na wzgórzu króluje,
Tam Dobrzyń nad Drwęcą, serce me raduje!...

Tu przebiegły lata, beztroskie, kochane,
Tu są ojców groby, stare kąty znane,
A dawne pomniki – pamiątki przeszłości,
Wzbogacają dzieje tych dobrzyńskich włości.

Kościół w środku miasta, świętej Katarzyny,
Wskazuje mieszkańcom Niebieskie Wyżyny –
To pan Wybraniecki nam go ufundował,
Właściciel tej ziemi, dóbr nie pożałował.

Dobrzyń wzrastał w cieniu Golubia starego,
Był jego przedmieściem, u początku swego.
To, że kiedyś miasto nad Drwęcą powstało,
Zasługa Działyńskich, okryli się chwałą! –

Lud się tu osiedlił, rzeka zapraszała,
Wnet gmina żydowska tutaj też powstała –
W codzienność Dobrzynia Żydzi się włączali,
Swoistym klimatem, miasto ubarwiali.

Ślad po nich zaginął … nie ma synagogi …
Niemiec mszcząc się zburzył ich rodzinne progi …
Tylko Kamień w mieście tę gehennę głosi,
Nas, którzy żyjemy, o refleksję prosi …

Wiele jest miasta pięknych, bogatych w historię,
Wiele w nich zabytków, lecz ja Dobrzyń wolę,
Tu się urodziłem, tu się wychowałem,
Ojczyste wartości tutaj pokochałem …

 

                      J. Jagodziński, Mój Dobrzyń
                      1996 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ, OPORNIKÓW I OBRZEŻY

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5257

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONTY CZĄSTKOWE ULIC

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5258

APEL PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ - FOTORELACJA

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

W poniedziałek 6 marca 2017 r. Burmistrz Mariusz Piątkowski spotkał się z młodym Mieszkańcem Jakubem Kamińskim, który przedstawił koncepcję utworzenia w Golubiu-Dobrzyniu Młodzieżowej Rady Miasta. 


Młodzieżowa Rada Miasta Golubia-Dobrzynia ma powstać z mojej inicjatywy w niedalekim czasie, mają ją tworzyć uczniowie szkół mieszczących się w Golubiu-Dobrzyniu w wieku od 13 do 18 lat – mówi Jakub Kamiński. 

Burmistrz w rozmowie ze swoim gościem zaznaczył, iż jest zwolennikiem stworzenia w Golubiu-Dobrzyniu takiego organu i zapewnił, że młodzi samorządowcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony władz Miasta. 

Jakub projekt utworzenia Młodzieżowej Rady będzie tworzył na podstawie Uchwały Rady Miasta z 2007 roku, która tworzyła Młodzieżową Rade Miasta oraz statutu, który 10 lat temu miał wejść w życie. Podczas spotkania młody aktywista przedstawił Burmistrzowi swoje propozycje. 

Radę będzie tworzyło 15 radnych. Radni Młodzieżowej Rady będą wybierani w demokratycznych wyborach w swoich szkołach. Podział mandatów będzie zależał od liczby % uczniów w mieście. Młodzieżowa Rada Miasta ma być organem konsultacyjnym w sprawach młodzieży. Rada jako reprezentacja młodzieży z miasta mogłaby opiniować Uchwały Rady Miasta dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą. Młodzieżowe Rady tworzone przy jednostkach samorządu terytorialnego opierają się na Ustawie o Samorządzie Gminnym – tłumaczy Jakub.

Rada ma przybliżyć młodych ludzi do działania samorządu terytorialnego, ma uświadomić młodych ludzi że ich zdanie jest ważnym dla społeczności lokalnej i jej władz. Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Młodzieżowi Radni nie mogą pobierać opłat ani diet za swoją pracę w Radzie – dodaje.  

Aby wesprzeć działania Młodzieżowych Rad powstał Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, który w ostatnich miesiącach prowadzi konsultacje, mające na celu wyjście z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą Młodzieżowych Rad oraz ich budżetu.
Jakub Kamiński w porozumieniu z Burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Łukaszem Pietrzakiem planuje zwołać spotkanie konsultacyjne w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z przedstawicielami samorządów szkolnych szkół z terenu miasta. Zaproszenia na spotkanie zostaną w najbliższym czasie przesłane dyrektorom szkół.

 

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU - KOMUNIKATY DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI BUTLI GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

STYPENDIA DLA RODZIN DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY Z DNIA 15.03.2017r.

W dniu 15 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji oraz zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza p. Danuta Malecka, referent Wydziału Organizacyjnego p. Lidia Krzyżek.
Pani Krzyżek przedstawiła wnioski o stypendia sportowe, szczegółowo omawiając sylwetki stypendystów. Powiedziała, że 22 wnioski spełniają wymogi formalne, 1 wniosek nie spełnia kryterium zameldowania przez okres 6 miesięcy poprzedzający złożenie wniosku na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
Radni zaproponowali, aby rozważyć wprowadzenie kryterium wiekowego do 18 roku życia.
Pani Krzyżek poinformowała, że stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy.
Ostatecznie stypendystom uzyskującym sukcesy międzynarodowe przydzielono kwotę 150 zł, osoby odnoszące sukcesy w sportach drużynowych 50 zł, a pozostali 100 zł.
Komisja zgodnie przydzieliła wnioskodawcom kwoty według ustalonych kryteriów.
Głos zabrała Z-ca Burmistrza p. Danuta Malecka, która poinformowała, że chcieliby ,,wejść’ w projekt utworzenia niezależnego radia miejskiego. Dodała, że koszty utrzymania takiego radia wyniosłyby miesięcznie ok. 1500 zł oraz na początek należałoby zatrudnić przynajmniej dwie osoby po ½ etatu na umowę zlecenie. Mówiła, że pomysłodawcami są Pan Adam Kałużny oraz Pani Iwona Sipak i to oni mieliby zająć się prowadzeniem audycji. Poinformowała, że możliwe jest otrzymanie dofinansowania tak, więc wkład własny na uruchomienie radia to ok. 15, 000 zł. Mówiła, że prowadzone są rozmowy z Panem Wójtem i Panem Starostą, którzy wstępnie wyrazili chęć partycypowania w kosztach utrzymania radia, planowane są również spotkania z przedstawicielami ościennych gmin w tej sprawie.
Członkowie komisji stwierdzili, że jeżeli inne samorządy się przyłączą to warto się tym zająć.
Następnie członkowie komisji udali się do siedziby Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki.
Dyrektor Przedszkola p. Małgorzata Brzóska poinformowała, że ogólnie w przedszkolu znajduje się obecnie 305 dzieci, 168 dzieci znajduje się w Przedszkolu znajdującym się przy ulicy Sienkiewicza, 66 dzieci przy ulicy Szkolnej, 71 dzieci przy ulicy Kościuszki, razem jest 13 oddziałów. Dodała, że od września dzieci znajdujące się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki zostaną przeniesione do budynku Gimnazjum.
Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski poinformował, że od Burmistrza Miasta wpłynął do niego wniosek Dyrektor Gimnazjum p. Iwony Sipak zawierający prośbę o rozważenie wydania zarządzenia dot. konstrukcji arkuszy organizacyjnych. Dodał, że w piśmie przedstawiona została również lista postulatów, które grono pedagogiczne Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego wskazuje za zasadne ujęcie w zarządzeniu.
Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Anna Nowak poinformowała, że do 15 maja muszą być zatwierdzone arkusze organizacyjne. Dodała, że przygotowała ogólne zarządzenie, w które wpisana została większość z tych postulatów.
Pani Anna Nowak poinformowała, że z Kuratorium Oświaty wpłynęła pozytywna opinia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, który Rada musi uchwalić do 31 marca 2017r. Dodała, że wpłynęły również 2 opinie od Związków Zawodowych jedna pozytywna, druga negatywna. 
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty powiedziała, że Pan Burmistrz prosi o wyrażenie opinii przez członków Komisji Oświaty w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich p. Marka Bieleckiego, który w związku z trudnościami niektórych uczniów w nauce wnioskuje o przydzielenie:
- 28 h zajęć korekcyjno-kompensacyjnych tj. 75 uczniów, w 14 grupach,
- 26 h tygodniowo zajęć logopedycznych tj. 108 uczniów w 13 grupach,
- 3 h tygodniowo zajęć socjoterapeutycznych tj. 26 uczniów, w 3 grupach,
- 6 h tygodniowo gimnastyki korekcyjnej dla 87 uczniów.
Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię na temat wniosku.
Komisja Oświaty wystąpiła o wystosowanie pisma do Burmistrza Miasta z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wykonania audytu oświaty.

Na tym posiedzenie komisji dobiegło końca.

autor: Biuro Informacji i Promocji

UWAGA - REMONT PARKINGU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ

W DNIU 20.03.2017r. ZOSTANIE ROZPOCZĘTY REMONT PARKINGU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ

PROSIMY O USUNIĘCIE WSZYSTKICH POJAZDÓW

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

CHODNIK PRZY ULICY LIPNOWSKIEJ PO ODBIORZE

Miasto zakończyło remont chodnika przy ulicy Lipnowskiej na odcinku od sklepu Polo Market do ulicy Sienkiewicza. Remont objął również schody i poręcze. W kosztach inwestycji partycypował Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewniając materiał w postaci kostki brukowej. Miasto przeznaczyło na remont ponad 20tyś złotych.

W dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2017r. przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oficjalnie odebrali inwestycję.

Ku końcowi zbliżają się również prace przy chodniku na ulicy PTTK. Podobnie jak w przypadku ulicy Lipnowskiej inwestycja jest prowadzona przy wsparciu ZDW (materiał w postaci kostki brukowej).

autor: Biuro Informacji i Promocji

"DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH DO JEDYNKI" - RELACJA

11 marca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowała „Dzień Drzwi Otwartych do Jedynki”. Goście, którzy zaszczycili Szkołę swoją obecnością, mogli obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu uczniów klas I-III, zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły oraz uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i sportowych przygotowanych przez nauczycieli. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.

Dzień wcześniej – 10 marca - uczniowie „Jedynki” gościli w miejskim przedszkolu z występem artystycznym. 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - INFORMATOR

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY Z DNIA 7 MARCA 2017r.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki oraz Prezes Rypińskiego Towarzystwa Budowlanego p. Lech Szalkowski.

Prezes RTBS został zaproszony na komisję przez Burmistrza Miasta w związku z decyzją radnych podjętą na jednym z ostatnich posiedzeń Rady Miasta o powróceniu do tematu budownictwa mieszkaniowego w mieście Golubiu-Dobrzyniu.

Jak przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka działka, na której ma stanąć potencjalny budynek mieszkaniowy mieści się przy ul. Szosa Rypińska. Teren pozwala na wybudowanie budynku usługowego z zabudową mieszkaniową, trzy kondygnacyjnego o wysokości nie przekraczającej 12m z jednym lokalem usługowym.

Prezes RTBS p. Lech Szajkowski na wstępie opowiedział radnym o Rządowym programie  "Mieszkanie Plus". Zdaniem Prezesa na chwilę obecną nie jest to jednak odpowiednie dla naszego miasta rozwiązanie.

Prezes przedstawił trzy możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego.

Pierwsza możliwość to system budownictwa socjalno-komunalnego w trybie dopłat z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego. Taki system jak przedstawił Prezes istnieje od lat W tym systemie gmina buduje mieszkania komunalne/socjalne przy dofinansowaniu z BGK w wysokości 30%. Gmina ma również możliwość realizacji tego zadania poprzez TBS, wówczas dofinansowanie wzrasta do 40%.

Druga możliwość to system docelowej własności. System ten jak powiedział p. Szalkowski realizowany jest między innymi w Rypinie i Kowalewie-Pomorskim. Jest to system stopniowego dochodzenia przez lokatora do własności. Po upływie 5 lat mieszkanie można wyodrębnić i sprzedać na własność. Istnieją dwie pozycje wyjściowe w tym systemie: 50% wkładu własnego lokatora lub 50% pomocy ze strony Gminy.

Trzeci przedstawiony przez Prezesa RTBS system to program Rządowy SBC tzw. budownictwo czynszowe na wynajem. System ten przewiduje 25% partycypacji, albo potencjalnego lokatora, albo gminy. Przyjmując, że budynek liczyłby 15 mieszkań po 45m² co daje razem 675m² przy koszcie 3000 zł za m² - całkowity koszt budynku wyniósłby 2 025 000 zł. W takim przypadku 25% z 2 025 00 zł daje 506 250 zł co w przeliczeniu na jedno mieszkanie wynosi 33 750 zł. Wkład w takiej właśnie kwocie 33 750 zł za mieszkanie ponosiłby lokator. Należy uwzględnić dofinansowanie gminy w wysokości około 10/15% tj. 200 000/300 000 zł  w tym grunt. Jak dodał Prezes w tym systemie nie można jednak wykupić mieszkania na własność. Mieszkania w 50% muszą być zasiedlone przez rodziny z dziećmi.

Zdaniem prezesa RTBS oraz Burmistrza Miasta, a także niektórych radnych ostatnie rozwiązanie jest najbardziej korzystne. Burmistrz widzi tego typu rozwiązanie skierowane dla młodych osób pracujących, które nie posiadają zdolności kredytowych lecz chcą płacić

i mieszkać w godnych warunkach. Nie mają być to lokale socjalne czy komunalne lecz lokatorskie.

Co do przedstawionych przez Prezesa RTBS rozwiązań wywiązała się dyskusja. Część radnych obecnych na posiedzeniu była bowiem zdania, że powinny być to lokale socjalne lub komunalne, a część obawia się o brak zainteresowania mieszkańców spowodowany niemożnością wykupu lokalu na własność.

Pięciu radnych opowiedziało się za przyjęciem propozycji Burmistrza o podjęciu prac związanych z przekazaniem gruntu pod budownictwo TBS. Temat będzie poruszany również na najbliższym Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Miasta.

W dalszej części spotkania Kierownik WI p. Anna Czarnecka przedstawiła sprawy związane między innymi z przekształceniem budynku mieszczącego się na działce przy ul. Szosa Rypińska na lokale socjalne oraz Domku Pod Cieniami.

Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

autor: Biuro Informacji i Promocji

RELACJA Z DNIA KOBIET W GIMNAZJUM IM. IGNACEGO DZIAŁYŃSKIEGO

Po raz kolejny Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego pokazało, że pamięta o ważnych dniach i potrafi umilać czas tym, którzy są dla nas najistotniejsi.

Dla nas z pewnością są nimi nasze babcie, mamy, siostry, koleżanki ... po prostu kobiety i kobietki. Dlatego 8 marca był okazją do pokazania im, jak wiele znaczą w naszym życiu.   Jedna z form to program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów przy wsparciu opiekunów - pań Anny Kamińskiej i Ewy Sicińskiej.

Skecze, pantomima oraz tańce wzbudziły wiele emocji. Cenna okazuje się postawa młodych ludzi, którzy z wytrwałością, otwartością, pokonując swoje słabości, a także skrępowanie przed rówieśnikami i dorosłymi, stanęli na scenie, aby odegrać swoje role.  Uśmiechom na twarzach i oklaskom nie było końca.  Chłopcy - w strojach dla siebie nietypowych, dziewczynki udające pianino i doskonała mimika twarzy oraz gesty pantomimistów w upozorowanym kinie, zasługiwali na gromkie brawa.

Przedstawienie w Dniu Kobiet, zostało wystawione dwukrotnie: przed południem dla uczniów, zaś o godzinie siedemnastej dla zaproszonych gości.  Wzruszeni byli zwłaszcza bliscy występujących, a my, Gimnazjum im. I. Działyńskiego, cieszyliśmy się z faktu, że ponownie sprawdziliśmy się jako szkoła przyjazna, która skutecznie przekazuje wiedzę, ale także potrafi uczyć jak bawić się i cieszyć życiem.

autor: Ewa Sicińska

DZIEŃ KOBIET PEŁEN ŚMIECHU

W piątek 10 marca 2017 r. Mieszkanki  Golubia-Dobrzynia obchodziły swój dzień, rozbawione „do łez” programem „Old Spice Girls” - o Kobietach i dla Kobiet. Specjalnie dla Nich, na deskach Domu Kultury w „Babskim Kabarecie” wystąpiły: Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska i Lidia Stanisławska. Program kabaretowy pełen był zabawnych piosenek, dowcipów i improwizacji. Obfitował w doskonałe dialogi autorstwa Marii Czubaszek oraz teksty Zbigniewa Kroplewskiego i Krzysztofa Jaroszyńskiego.  Po spektaklu wyśmienite aktorki podpisywały książki i rozdawały autografy, a Burmistrz zaprosił Mieszkanki na słodki poczęstunek. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-03-14

CZYSTSZE POWIETRZE W MIEŚCIE – INWESTYCJA W PEC Sp. z o. o.

W dniu 21 lutego 2017r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w PEC Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu kontrolne pomiary emisji pyłów.
W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej emisji oraz nieprawidłowości.

To bardzo dobra i ważna informacja  jest jednocześnie podsumowaniem pracy Przedsiębiorstwa oraz potwierdzeniem dobrze przyjętych kierunków rozwoju - informuje Prezes Spółki Michał Piotrowicz.  

Normy emisji wynikają z przepisów prawa polskiego, które jest dostosowywane do dyrektyw Unii Europejskiej, a ich przekroczenia wiązałyby się z dotkliwymi karami finansowymi. Odnotować należy, że począwszy od 2016 roku drastycznie obniżono poziom emisji z 400 na 100mg/Nm3 w przeliczeniu na warunki standardowe dla zawartości tlenu w gazach odlotowych 6%.  Wychodząc naprzeciw zmieniającym się unormowaniom prawnym już w 2014 roku nasze Przedsiębiorstwo rozpoczęło analizę możliwości technicznych i ekonomicznych spełnienia stawianych wymogów emisyjnych – tłumaczy Prezes.

Po przeprowadzonych analizach została podjęta decyzja o budowie nowego mechanicznego układu odpylania spalin kotłów opalanych węglem kamiennym, bez użycia filtrów workowych. Łączny koszty inwestycji  to kwota rzędu 960 tyś. zł. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych Spółki oraz umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 30%. 

autor: Biuro Informacji i Promocji
Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Prezes PEC Michał Piotrowicz i Kierownik Ryszard Jagielski na terenie inwestycji
Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Prezes PEC Michał Piotrowicz i Kierownik Ryszard Jagielski na terenie inwestycji

ROWEROWY TURNIEJ MIAST

Kręcisz wspólnie ze znajomymi kilometry na treningach,
lubisz rywalizację, chcesz się sprawdzić,
poczuć lekką adrenalinę i dobrze się bawić?
- wykorzystaj swój potencjał i wystartuj w rowerowym Turnieju Miast.

Turniej polega na przejechaniu na rowerze jak największej liczby kilometrów przez kolarzy z jednego miasta w ciągu 7 dni.
Po dołączeniu do wydarzenia na Stravie (Golub-Dobrzyń),
będą zliczane kilometry wszystkich uczestników w miastach rywalizujących.
Do rywalizacji stają dwa miasta, zwycięskie miasto awansuje do dalszej gry.
To miasto, które uzbiera najwięcej wspólnie przejechanych kilometrów przez 7 dni
- wygrywa i awansuje do kolejnego etapu.

W turnieju nie jest najważniejsza wielkość miasta tylko
to ile znajomych i przyjaciół zorganizujemy na wspólne treningi na szosie.

W systemie pucharowym zostanie wyłonione najlepsze miasto
i nagrodzone Tytułem Mistrza Polski w Rowerowym Turnieju Miast.


Codzienna aktualizacja wyników uzyskanych przez miasta.

Start 22 marca o godz. 0:00.

Pary miast zostaną skojarzone do turnieju losowo.

W pierwszej turze GOLUB-DOBRZYŃ rywalizuje z GORLICAMI.

Obserwuj MORE Club na STRAVIE oraz FACEBOOKU i nie przegap startu.

Zapisz się do MORE Club na STRAVIE – dostaniesz automatycznie informację,
aby dołączyć do WYDARZENIA Z NAZWĄ NASZEGO MIASTA
– tylko wtedy Twoje przejechane kilometry będą brały udział w konkursie.

https://www.strava.com/clubs/250859

Organizator: MOREcycling

 

Wykręć jak najwięcej kilometrów
dla Golubia-Dobrzynia.

Tytuł mistrza w Turnieju Miast, będzie tylko jeden.

Na Wasze pytania na facebooku odpowie Tomek Borowski - https://www.facebook.com/borasvandj

Cenne nagrody. Bony 50 i 100 zł dla aktywnych oraz dla najlepszych Złota Karta MORE CLUB

data: 2017-03-14

LGD "DOLINA DRWĘCY" TERMINY SPOTKAŃ - MARZEC

6 MARCA – EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY W „JEDYNCE”

6 marca, w ramach Europejskiego Dnia Logopedy, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu zostały przeprowadzone profilaktyczne zajęcia logopedyczne dla oddziałów przedszkolnych. Pomysłodawcą i organizatorem zajęć była pani Anna Krzeszewska (logopeda). W ramach zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia artykulacyjne – usprawniające aparat mowy oraz ćwiczeni oddechowe. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły i świetnie się przy tym bawiły. 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

UCZNIOWIE „JEDYNKI” W JUMP ARENIE

2 marca 2017 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyli w wycieczce do Parku Trampolin w Toruniu. Taka forma aktywności bardzo podobała się uczniom, którzy chętnie uczestniczą w wycieczkach, gdzie głównym celem jest ukazanie różnych aktywności fizycznych.  Uczniowie wrócili zmęczeni, a zarazem bardzo zadowoleni. 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

POZIMOWE REMONTY DRÓG

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi stanu dróg w mieście informujemy, iż w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na remonty dróg miejskich, którego celem jest wyłonienie wykonawcy. Remonty nawierzchni dróg winny być wykonywane przy dodatnich temperaturach, zwykle na przełomie marca i kwietnia. Jest to coroczna praktyka nie tylko naszego samorządu ale ogólnie stosowana norma. Naprawa jezdni asfaltowych wykonywana przy nieodpowiedniej temperaturze powoduje mniejszą trwałość robót, co ze względów ekonomicznych jest nieuzasadnione. Również wyrównywanie dróg gruntowych w celu utrzymania równej nawierzchni powinno mieć miejsce podczas korzystnych warunków atmosferycznych.

W uchwale budżetowej przejętej dnia 24 stycznia 2017r. przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia przeznaczono na remonty 25 tys. złotych, co z pewnością nie zaspokoi potrzeb miasta w tym zakresie. Przy obecnie złym stanie dróg miejskich jest kwotą zdecydowanie zbyt niska. Jednakże z uwagi na sytuacje finansową miasta, związaną z największą jak do tej pory spłatą zadłużenia na około 3,2 mln złotych z odsetkami, niemożliwe było przeznaczenie na remonty dróg większej kwoty.

W trakcie roku budżetowego planujemy zwiększenie kwoty przeznaczonej na remonty dróg miejskich. 

NADAL PIJEMY WODĘ Z RUR AZBESTOWYCH

        Od 1 kwietnia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe stawki taryf za wodę i ścieki. Obecnie, dla odbiorców indywidualnych koszt wody wynosi 3,65 zł za 1 m3 ,  a za 1 m3 ścieków 5,76 zł. Nowe stawki taryf wynoszą odpowiednio – 3,95 zł brutto za 1 m3 wody i 5,95 zł. brutto za 1m3 -  razem 9,90 zł brutto. Oznacza to, iż wzrost łącznej ceny za wodę i ścieki wyniesie 0,49 zł. brutto za 1m3. 

        Biorąc pod uwagę średnie, miesięczne zużycie wody przez jednego mieszkańca Golubia-Dobrzynia tj. 2,5 m3, wzrost ponoszonych przez nas kosztów związanych 
z wodą i ściekami wyniesie 1,23 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o taryfę na ścieki dla podmiotów gospodarczych to wzrasta ona z 6,99 zł do 7,16 zł. brutto za 1m3, a więc 
o 0,17 zł. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów MZWiK sp. z o.o., dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 
        Mimo ogromnych środków zainwestowanych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ostatnich latach, większość sieci pozostaje stara.  Utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym, zabezpieczającym stałe dostawy wody i odbiór ścieków wymaga coraz większych nakładów finansowych. Bez regularnych modernizacji coraz częściej pojawiać się będą awarie, powodujące nie tylko dyskomfort ale i realne zagrożenie dla mieszkańców. Należy także pamiętać, że w niektórych częściach miasta mieszkańcy piją wodę z rur azbestowych, co stanowi poważne ryzyko dla naszego zdrowia.
       Jako Burmistrz Golubia-Dobrzynia muszę podejmować decyzje odpowiedzialne, których konsekwencją będzie zabezpieczenie Mieszkańców w podstawowe media tj. dostawę wody i odbiór ścieków.  Nie mogę zatem zgodzić się na degradację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i skutki, jakie może ona przynieść. W obecnej chwili MZWiK dostarcza ww. usługi na progu opłacalności, a koszty funkcjonowania spółki są ograniczone do minimum. Zatrudnienie w miejskiej spółce wodociągowej od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, zaś wzrost wynagrodzeń dla pracowników jest znacznie niższy od wzrostu krajowej płacy minimalnej. Niestety z roku na rok rosną zewnętrzne koszty wytworzenia wody pitnej i odbioru ścieków, które powodują konieczność wprowadzania korekt taryf.
        W związku ze zmianą stawek,  a przede wszystkim ze względu na potrzebę ochrony Mieszkańców Golubia-Dobrzynia przed nadmiernym wzrostem cen, 7 marca br. wystąpiłem z wnioskiem do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Przypomnijmy, że w 2016 roku Rada Miasta przychyliła się do podobnego wniosku, przez co poprzedni wzrost cen nie był dla mieszkańców dotkliwy. 
 

 

autor: Burmistrz Miasta - Mariusz Piątkowski

AWARIA SIECI KANALIZACYJNEJ NA UL. KILIŃSKIEGO

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, iż w ulicy Kilińskiego, na wysokości budynku o nr 5,3 (SKLEP METALOWY) doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym (10.03.2017) do godz. 18:00 ulica będzie nieprzejezdna.

Przyczyną rozszczelnienia jest wiek rurociągu. Awaria powstała na starej części sieci kanalizacyjnej, instalowanej jeszcze w latach 80’tych.

Przypominamy, iż w październiku ubiegłego roku z tej samej przyczyny powstała awaria przy ul. Sokołowskiej. Przez kilkanaście godzin ulice Żeromskiego, Kościuszki, Konopnickiej pozbawione były dostępu do wody. 

MZWiK informuje, iż awaria na ul. Kilińskiego zostanie usunięta jeszcze w dniu dzisiejszym, jednak całkowite uporządkowanie ulicy zostanie wykonane w poniedziałek. (13.03.2017r.).

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ W RAMACH PROJEKTU „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

TO JESZCZE NIE KONIEC !

 

Udział Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF jeszcze się nie skończył.

 

ZASADY KONKURSU:

 

 1. W czasie trwanie konkursu użytkownicy Facebooka, którzy zechcą oddać głos na wybrana przez siebie laleczkę, muszą się zalogować na swoje konto i wejść w aplikację konkursową (WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA).
 2. Aplikacja konkursowa została specjalnie zaprojektowana dla UNICEF na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Korzystanie z aplikacji wymaga potwierdzenia wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych z konta profilowego Facebooka. Korzystanie z aplikacji konkursowej jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem komputerów stacjonarnych i laptopów. Aplikacja nie posiada wersji mobilnej na telefony komórkowe i tablety.
 3. Zdjęcia laleczek w aplikacji konkursowej zamieszczone będą w losowej kolejności. Każdy użytkownik aplikacji będzie mógł wyszukać laleczkę reprezentującą daną szkołę stosując dostępne filtry (np. wyszukiwanie po nazwie miejscowości, wyszukiwanie na mapie.).
 4. Zdjęcia w galerii będą podpisane nazwą placówki zgłaszającej laleczkę do konkursu oraz nazwą miejscowości placówki.
 5. Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę.
 6. Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. W celu oddania głosu na wybraną laleczkę należy wpierw powiększyć zdjęcie, a dopiero później oddać głos klikając pod zdjęciem laleczki.
 7. Liczba głosów pod zdjęciem oznacza sumę dotychczas oddanych głosów na daną laleczkę.

 

Konkurs wygrywa ta szkoła, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów. Liczba oddanych głosów jest jedynym kryterium wyboru laureata konkursu !

 

Nagrodą w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole !

Termin głosowania: 10.03.2017r. (od godz. 11.00) – 17.03.2017r. (do godz. 11.00).

 

W głosowaniu na lalkę reprezentującą Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja każdy może pomóc! Nie czekaj i powiedź o konkursie innym już dziś ! Każdy głos ma znaczenie !

 

 

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE DO „JEDYNKI”

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

DZIAŁYŃSKI DZIĘKUJE PRZYJACIOŁOM SZKOŁY!

Gimnazjum im. I. Działyńskiego podsumowując tegoroczną edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym serdecznie dziękuje wszystkim tym, bez których nasza impreza nie mogłaby się odbyć i którzy okazali wielkie wsparcie dla naszej inicjatywy. Chcielibyśmy podziękować szczególnie instytucjom, które zdecydowały się wziąć na siebie ciężar współorganizacji Biegu: Urzędowi Miasta Golubia-Dobrzynia, Starostwu Powiatowemu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Domowi Kultury i Nadleśnictwu Golub-Dobrzyń. Z całego serca dziękujemy!

Tak duża impreza nie odbyłaby się bez sponsorów, dlatego równie serdecznie dziękujemy Przyjaciołom Szkoły, którzy zawsze spieszą z pomocą naszym inicjatywom. W tym roku byli to: Firma Agrolok, Osada Karbówko, Restauracja Kaprys, Pizzeria O Sole Mio, Bar Pizzeria Capone, Mała Gastronomia Wiesław Lesiak, Salon fryzjersko-kosmetyczny Marzena Zielińska, Siłownia Wioletta Kubacka, Świat Biżuterii Grzegorz Cyrankowski, Hurtownia Papiernicza Kropka Tomasz Kropkowski. Szczególne podziękowania ślemy również do grupy motocyklowej – Stalowe Tłoki, których obecność tak ubarwiła imprezę.

Na koniec bardzo pragniemy również wyrazić gorące podziękowania Rodzicom, Uczniom i Pracownikom Szkoły, którzy w wolnym dniu włączyli się w organizację Biegu – szczególnie tym spośród Rodziców uczniów którzy przygotowali i poprowadzili słodką kawiarenkę – a były to Panie: Renata Babyszko, Anna Siemienik, Katarzyna Kucińska-Kubacka, Ewa Zarębska, Bożena Łobacz-Żuczenko, Wioletta Nowicka, Katarzyna Biziorek, Iwona Tyluś, Anna Jasieniecka, Anna Stahnke-Ligman, Małgorzata Krzpiot, Mirosława Szefler i Żaneta Trzpiot.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy również do lektury relacji z Biegu na naszej stronie internetowej: http://gdgimnazjum.pl/bieg-tropem-wilczym-relacja-i-wyniki-fotorelacja/ i naszym szkolnym Facebooku: https://www.facebook.com/gdgimnazjum.

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

AKCJA PROFILAKTYCZNA MOPS i POLICJI - "SZACUNEK NIE TYLKO OD ŚWIĘTA"

W dniu 8 marca 2017 w Golubiu-Dobrzyniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej wraz z policjantami i członkiem komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowali projekt autorstwa przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego sekretarza pn. „Szacunek nie tylko od święta”. Akcja polegała na upowszechnianiu informacji wśród mieszkańców Golubia-Dobrzynia o instytucjach i organizacjach działających w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie i była połączona z uczczeniem święta Kobiet, czemu dano wyraz poprzez obdarowywanie Pań kwiatem z załączonym bilecikiem zawierającym dane kontaktowe instytucji, do których można zwrócić się o pomoc.

Celem projektu było podniesienie świadomości istnienia problemu przemocy w rodzinie i popularyzacja informacji o instytucjach świadczących w tym obszarze pomoc.

Projekt sfinansowano ze środków budżetu przeznaczonego na realizację działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET

"GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ"

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY, KOMUNIKATY

NOWE MIESZKANIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

2 marca 2017 r. Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Lechem Szalkowskim – Prezesem Zarządu Rypińskiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie. Celem spotkania było omówienie różnych modeli finansowania budownictwa mieszkaniowego  oraz wyjściowych zasad przeprowadzenia inwestycji w Golubiu-Dobrzyniu. Po zmianie decyzji radnych ws. wystąpienia z RTBS Miasto bezzwłocznie przystąpiło do rozmów z przedstawicielem spółki – wskazana  została już wstępna lokalizacja, gdzie miałby stanąć nowy budynek mieszkalny.

Według priorytetowych założeń Burmistrza, dotyczących zmniejszenia deficytu mieszkań w mieście korzystnym będzie  przystąpienie do jednego z programów, który proponuje Towarzystwo.  Socjalne Budownictwo Czynszowe, które na wniosek włodarza miasta zobrazował Prezes RTBS,  oznacza, że warunkiem współpracy będzie wkład Miasta, stanowiący jedynie 10 procent wartości inwestycji, na co złożyć się będzie miało dofinansowanie oraz grunt pod budowę. Pozostałe koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków pochodzących z kredytu z BGK, który zaciągnie RTBS oraz wkładu lokatorskiego.

Innym rozwiązaniem może być program tzw. docelowej własności, co oznacza, iż 50 procent wartości mieszkania musiałby wnieść mieszkaniec, a na kolejne 50 procent zaciągnięty zostałby kredyt przez RTBS.  Sukcesywna spłata zadłużenia oznaczałaby stopniowe dochodzenie do pełnej własności kupującego.

W związku z rozbieżnymi zdaniami radnych i trwającej przez długi czas dyskusji na temat wyłączenia udziałów Miasta z RTBS działania samorządu w obszarze budownictwa mieszkaniowego były ograniczone. Ostatecznie stanowisko Burmistrza w sprawie zostało zachowane i Rada Miasta odstąpiła od koncepcji wycofania udziałów w rypińskim Towarzystwie.

W poniedziałek 6 marca odbędzie się wizja lokalna z udziałem Burmistrza i Prezesa RTBS, celem sprawdzenia możliwości zabudowy działki.

Na zaproszenie Burmistrza Lech Szalkowski osobiście zaprezentuje Radzie Miasta propozycje rozwijania współpracy samorządu ze spółką podczas najbliższego posiedzenia Komisji Infrastruktury. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-03-03

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W GOLUBIU - DOBRZYNIU I BRODNICY

Szanowni  Państwo

 

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 1. Przedsiębiorców.
 2. Osoby fizyczne.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
 5. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Spotkania przeznaczone są dla mieszkańców powiatów golubsko-dobrzyńskiego oraz brodnickiego.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

·          30.03.2017 r. godz.   8:30 - 11:00, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, sala S 6 ;

·          30.03.2017 r. godz. 12:00 - 14:30, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, sala nr 102.

data: 2017-03-03

INFORMACJA DOT. POJEMNIKÓW NA ODPADY

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, że pojemniki na odpady zmieszane wstawiane są bezpłatnie  przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. - odbierającą odpady komunalne

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Hołd żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oddali dziś przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Miasta, Gminy oraz Powiatu.

SZAFARSKA SCENA MŁODYCH - RECITAL ANIELI MADERY W SZAFARNI

Ośrodek Chopinowski w Szafarni, w ramach wspierania młodych utalentowanych muzyków, organizuje cykl koncertów pod nazwą Szafarska Scena Młodych. W sobotę, 4 marca, o godzinie 17.00, na scenie Ośrodka Chopinowskiego z recitalem fortepianowym wystąpi Aniela Madera, laureatka IV Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego w Szczecinie.

W programie sobotniego koncertu znalazły się dzieła mistrzów muzyki poważnej. Będzie można wysłuchać m.in. jednej z 30 sonat fortepianowych Ludwiga van Beethovena, trzyczęściowej Sonaty As-dur op.110 nr 31. Podczas tego wieczoru zabrzmi także barokowa Toccata D- dur BWM 912 Jana Sebastiana Bacha, która jest utworem jednoczęściowym, ale
z wyraźnie zamkniętymi, skontrastowanymi ogniwami. W wykonaniu Anieli Madery będzie też można usłyszeć utwory Fryderyka Chopina:
Etiudę a-moll op. 25 nr 4 oraz inspirowaną włoskim gatunkiem muzycznym Barkarolę Fis-dur op.60. Na zakończenie młoda pianistka zaprezentuje również najbardziej reprezentatywne wariacje Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, rozbudowane, w pełni wirtuozowskie, choć zachowujące liryzm Variations sérieuses op. 54.

Aniela Madera jest uczennicą VI klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie, w klasie fortepianu mgr Iwony Madery. Do jej największych sukcesów należą: I nagroda i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie mazurków F. Chopina
II Ogólnopolskim Konkursie Młodych  Pianistów Chopin pod Wawelem w Krakowie (2016), I nagroda w IV Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie (2015), I nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle (2015), I nagroda
w V
Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej Srebrna Szybka w Krakowie (2012), I nagroda w II Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. W. Lutosławskiego w Zambrowie (2011), II nagroda w III Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach (2015), II nagroda w III Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie (2014), wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie (2016),  III nagroda w VII Podkarpackich Spotkaniach Pianistycznych w Krośnie (2014), wyróżnienie w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej (2015), wyróżnienie w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu (2015), wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu (2014). Aniela Madera jest również  laureatką I nagrody w VII Makroregionalnym  Konkursie Wiedzy o KompozytorachŻycie i twórczość i H. M. Góreckiego w Dębicy (2016). Od dwóch lat jest podopieczną Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, dzięki któremu już drugi raz uczestniczyła w Warsztatach Muzycznych w Lusławicach, rozwijając nie tylko wiadomości i umiejętności pianistyczne, ale też wiedzę ogólną. W sierpniu,  wraz z siostrą Marianną, koncertowała w Żelazowej Woli, biorąc udział w projekcie CEA Kwadranse w Żelazowej Woli,  do którego zaproszenie otrzymali laureaci konkursów pianistycznych. Warsztat pianistyczny doskonali uczestnicząc w wielu kursach i lekcjach mistrzowskich m. in. w Dusznikach Zdroju u Philippe Giusiano, w Krakowie u prof. A. Pikula, w Gdańsku i Sanoku. W sierpniu, dzięki otrzymanemu stypendium, brała udział w kursie mistrzowskim w Izraelu, doskonaląc swoje umiejętności u Andre Schuba (Manhattan School of Music), Dmitrija Bashkirova (Konserwatorium Moskiewskie). Za wysokie wyniki w nauce otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów, za osiągnięcia artystyczne w 2015/2016 stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna.

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 4 marca, o godzinie 17.00 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na koncert Anieli Madery, odbywający się w ramach cyklu Szafarska Scena Młodych.

Bilety w cenie 5 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego po wcześniejszej rezerwacji (tel.: 56 682 79 30 /e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl).

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających
z Chopin Busa.

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem
z Torunia:
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia:
16:20 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie. 

 

Ośrodek Chopinowski jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 


 


 


 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KOMUNIKAT


Od 27 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu będą trwać zapisy dzieci do kl. I szkoły podstawowej
i oddziałów przedszkolnych.


Dzieci z rocznika:

- 2011 obowiązkowo do oddziału przedszkolnego (kl. „0”) – wypełnia się wniosek,
- 2010  obowiązkowo do kl. I – wypełnia się zgłoszenie lub wniosek.

Wnioski/zgłoszenia zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej Szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu: www.sp1golub.szkolnastrona.pl.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. Rynek 4

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5227

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowaniu wieczystym - ul. Katarzyńska 6-8

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5228

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY Z DNIA 22.02.2017r.

W dniu 22 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. W spotkaniu udział wzięło 6 członków komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Mariusz Piątkowski, Z-ca Burmistrza p. Danuta Malecka, Sekretarz Miasta p. Mariola Milarska, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Floerke, Sekretarz MKS Drwęca p. Paweł Pepliński, redaktor tygodnika CGD p. Celina Nałęcz.

W pierwszej kolejności Sekretarz MKS Drwęca p. Paweł Pepliński opowiedział o działalności Klubu. Poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie wybrany nowy zarząd. Opowiedział o planach klubu i wyraził nadzieje na to, że nowe władze wniosą do klubu świeżość i wyprowadzą go z kryzysu oraz utrzymają zespół w V lidze.

Następnie członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami z ferii zimowych z poszczególnych szkół i jednostek.

W dalszej części spotkania Sekretarz Miasta p. Mariola Milarska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2017r. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji.

            Na posiedzenie Komisji Oświaty stawiła się również Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja p. Marzena Peszyńska oraz delegacja nauczycieli i rodziców dzieci z w/w Szkoły. Przybyli oni, aby porozmawiać z Komisją Oświaty oraz władzami miasta o niepokojącej ich sytuacji, która wytworzyła się wokół szkoły. Nauczycieli i rodziców szczególnie interesowało, czy radni podzielają tezy i opinie zawarte w artykułach i komentarzach zamieszczonych w lokalnym tygodniku. Rodzice i nauczyciele wyrazili swój ostry sprzeciw wobec treści przywoływanych artykułów i komentarzy redakcji.

Na tym posiedzenie komisji dobiegło końca.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY PRZEKAZUJĘ LISTĘ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2017.

1% DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Szanowni Państwo,
Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele,
Pracownicy i wszyscy, którym leży na sercu rozwój
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu- Dobrzyniu


    Dzięki Akcji „1% dla naszej Szkoły” nasza placówka kolejny raz może uzyskać fundusze, które wspierać będą edukację naszych dzieci. Wystarczy, że w odpowiednim formularzu PIT za rok podatkowy 2016 wpiszecie Państwo numer KRS 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz nazwę naszej Szkoły i adres.
Uśmiech dzieci uczących się w nowoczesnej, należycie wyposażonej Szkole będzie najlepszym dowodem na to, że było warto.

To nic nie kosztuje, a może dużo zmienić!

Dziękujemy!
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Zamkowa 19

RELACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY Z DNIA 21.02.2017r.

W dniu 21 lutego 2017r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury.

W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej p. Michał Piotrowicz.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się wizją lokalną po terenie spółki. Pracownik PEC oprowadził członków komisji po najważniejszych punktach zakładu i opowiedział o funkcjonowaniu pieców oraz pozostałych maszyn.

Następnie członkowie komisji wysłuchali Prezesa PEC p. Michała Piotrowicza, który opowiedział o bieżącym funkcjonowaniu spółki, planach i zamierzeniach.

W dalszej części spotkania Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka przedstawiła uchwały, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższej sesji.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pani Kierownik poinformowała, że projekt tej uchwały został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 20 lutego 2017r.

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031.’’

Projekt uchwały radni otrzymali na skrzynki e-mailowe ze względu na dużą objętość załącznika.

 1. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub– Dobrzyń”
 2. Uchwała w sprawie dzierżawy gruntu – wniosek zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 7 lutego 2017r.
 3. Uchwała w sprawie dzierżawy terenu pod reklamę dla firmy KLUMAR - wniosek zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 7 lutego 2017r.
 4. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – firma MKK
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – firma Agrolok

Zdania radnych są w tej kwestii podzielone, ostateczna decyzja zapadnie na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2017r.

Następnie Kierownik WI p. Anna Czarnecka poinformowała o sprawach bieżących.

Pani Kierownik powiedziała, że jeżeli chodzi o projekt dofinansowania mikro instalacji – wpłynęło 9 wniosków, koszt wykonania jednej dokumentacji to ok. 700 zł netto, ok. 870 zł brutto. Dodała, że należy zabezpieczyć łącznie w budżecie kwotę ok. 11, 000 zł, aby z tym ruszyć.

Za przystąpieniem do projektu dot. mikro instalacji głosowało 6 radnych obecnych na sali obrad.

Pani Kierownik poinformowała również, że mieszkaniec miasta złożył wniosek o zamontowanie progu zwalniającego na początku ulicy 17 Stycznia.

Komisja poprosiła, aby głos w tej sprawie ponownie zabrała Policja.

Przewodniczący Komisji p. Franciszek Jagielski przywołał również temat oznakowania pionowego oraz poziomego.

Radny p. Marian Burczyński poprosił o zamalowanie przejścia dla pieszych na wlocie ulicy Podmurnej.

Kierownik WI p. Anna Czarnecka poinformowała, że jest to ulica wojewódzka i że zostały już w tej sprawie wystosowane do nich pisma. Dodała, że zwrócono się też do Zarządu Dróg Wojewódzkich z zapytaniem o możliwość parkowania do 15 min wzdłuż przy sklepikach naprzeciwko parkingu kościoła. Pani Kierownik poinformowała również, że najprawdopodobniej będzie problem z parkowaniem na ulicy Pod Arkadami, jeżeli zostanie zmieniony kierunek ruchu.

Kierownik Wydziału Infrastruktury przestawiała informację, uzyskaną z Kancelarii Notarialnej, która dotyczyła prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek nr 18/3 i 20/3 w obrębie 3 znajdujących się przy ulicy Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu, które przysługuje Gminie Miastu Golub-Dobrzyń.

W 2007 r. działka o numerze 20/3 została sprzedana w drodze przetargu osobie prywatnej za kwotę 18 983,20zł. Natomiast działka 18/3 została zakupiona na uzupełnienie nieruchomości 20/3 za kwotę 8 174,00zł brutto, która została rozłożona na 10 rat (817.40 zł rocznie). Ponieważ obecny właściciel nieruchomości zamierza ją sprzedać, a działka nie została zabudowana, w związku z obowiązującym prawem, prawo pierwokupu przysługuje Gminie. Radni podjęli dyskusje na temat zaistniałej sytuacji, rozważając możliwość zakupu nieruchomości. Jednakże ostatecznie zadecydowali, że miasto nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu.  

Przewodniczący Komisji p. Franciszek Jagielski stwierdził, że miasto zarobiłoby na tym. Głosy radnych w tej kwestii były podzielone, jednak ostatecznie wniosek nie uzyskał poparcia radnych.

Kierownik WGK p. Dawid Jarecki w związku ze skargami mieszkańców jakie wpływają  na temat niesprzątania wiat na odpadki, zaprezentował radnym zdjęcia zaśmieconych wiat śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych poinformował iż firma odbierająca odpady jest zobowiązana do odbierania odpadów znajdujących się poza kontenerami tylko w tedy gdy kontenery są pełne. Kierownik poinformował iż przedsiębiorstwo odbierające odpady wysprząta w tym miesiącu ostatni raz wiaty a w sytuacji gdy sytuacja się powtórzy firma nie będzie już zbierać odpadów z wiat.  Pan Kierownik wspomniał również, że w związku z faktem, iż terenie miasta Golubia Dobrzynia powstało dzikie wysypisko śmieci, oraz że sprawa ta została już przekazana Komendzie Powiatowej Policji.

Na tym posiedzenie komisji dobiegło końca.

 

 

OŚWIADCZENIE GRUPY RADNYCH W SPRAWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA DO RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

PLANY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W SPRAWIE OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Jak podaje Gazeta Prawna  w artykule  „Wysypiska mniej opłacalne od recyklingu” Rząd przyjął wstępnie propozycję resortu środowiska, która zakłada, iż za składowanie odpadów  będzie trzeba zapłacić dwukrotnie więcej. Przepisy te mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Obecnie opłata, jaką ponosi przedsiębiorca prowadzący regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, za umieszczenie jednej tony odpadów zmieszanych wynosi 120,76 zł. Obowiązująca stawka według Ministerstwa Środowiska nie stanowi dostatecznej bariery ograniczającej składowanie odpadów komunalnych. Planowana podwyżka opłat będzie rozłożona na trzy lata. W 2018  roku cena za składowanie odpadów wzrośnie do 140 zł za tonę, w 2019 r. wzrośnie do 170 zł za tonę, zaś w 2020 r. ceną będzie wynosić 270 zł. W ten sposób resort chce zmobilizować do zwiększania selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Chodzi o to aby korzystniejsze finansowo było zagospodarowanie odpadów w sposób inny niż składowanie.   

Innego zdania są natomiast samorządowcy. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast negatywnie oceniło projekt.  „Założenie, że radykalne podwyższenie opłat wpłynie zdecydowany sposób na zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych , gdyż zwiększy się poziom selektywnej zbiorki i wtórnego wykorzystania odpadów, należy uznać za iluzoryczny.”  Przedstawiciele ZOM wyliczyli, że wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów dla firm śmieciowych po wprowadzeniu nowych stawek wzrósłby za rok 2018 o 87%, za 2019 r o 130% a za 2020r o 300%, a to przełożyłoby się na wzrost stawek dla mieszkańców.

Przedstawiciele resortu podkreślają, że firmy śmieciowe w ogóle  mogą nie odczuć podwyżki. Opłata z tytułu umieszczenie odpadów na składowisku nie będzie wnoszona, jeżeli odpady nie trafią tam, a zostaną przekazane do odzysku lub termicznego przekształcenia. W dużym uogólnieniu można więc rzec, iż resort wychodzi z założenia, że jeżeli wysegregujemy odpady, to nie odczujemy podwyżki, gdyż nasze odpady nie trafią na wysypisko lecz zostaną wtórnie zagospodarowane.  

Ministerstwo Środowiska zamierza także nakłonić do zbierania odpadów w sposób segregowany poprzez wprowadzenie znaczących różnic w opłatach za odpady.  Obowiązujące przepisy stanowią , iż opłata za śmieci niesegregowane musi być wyższa od tych zbieranych w sposób segregowany. Każda z gmin sama ustala stawki.  Na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia obwiązują następujące stawki za odbiór odpadów:

Odpady zmieszane – stawka  14 zł

Odpady segregowane – stawka  11 zł.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska niewielkie różnice w stawkach za śmieci nie zachęcają do segregacji. Stanowi to poważny problem dla rządu, gdyż do końca 2020 r. 50 procent papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła ma trafiać do recyklingu - tak wynika z unijnej dyrektywy w sprawie odpadów. Obecnie wskaźnik ten wynosi zaledwie 26 procent i jest taki sam już drugi raz z rzędu. „Istnieje realne zagrożenie nie osiągnięcia wymaganego poziomu, a co za tym idzie płacenia kar za niewywiązywanie się z przepisów unijnych ”- wskazuje resort. Dlatego też Ministerstwo Środowiska zamierza wprowadzić nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w której to nowelizacji określone zostanie procentowa różnica pomiędzy odpadami zbieranymi w sposób selektywny a tymi zbieranymi w sposób  zmieszany. Eksperci uważają jednak iż potrzebny jest cały pakiet zmian w ustalaniu opłat za śmieci. 

 

 

Artykuł opracowano na podstawie artykułów „Wysypiska mniej opłacalne od recyklingu” oraz „Niesegregowane śmieci zdrożeją” autorstwa Urszuli Mirowskiej-Łoskot które ukazały się w Gazecie Prawnej nr 30 w dniu 13 lutego 2017 r  oraz w Gazecie Prawnej nr 31 w dniu 14 lutego 2017.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-22

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie prac polegających na trzebieży wczesnej, trzebieży późnej, cięciach sanitarnych, czyszczeniu wczesnym lub czyszczeniu późnym na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu na działkach stanowiących lasy należące do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2017 roku”

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W GIMNAZJUM IM.DZIAŁYŃSKIEGO

W nowej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w G-D  rozegrano międzyklasowy turniej piłki siatkowej z udziałem reprezentacji wszystkich klas gimnazjum im. I.Działyńskiego w G-D.  Każda klasa wystawiła mieszaną ekipę złożoną zarówno z dziewcząt, jak i chłopców. Najlepsze okazały się klasy trzecie. Mistrzem szkoły okazała się klasa 3B (Michał Rafiński, Dorian Żuchowski, Milan Wójcik,Olaf Trejderowski, Arek Zdrojewski),  drugie miejsce -3A  (Wiktoria Szefler, Zuzia Tuliszewska,Wanessa Skarbowska, Adrian Wojdyło,Mateusz Ślusarski,Patryk Trzpiot,Sebastian Czarnecki), na trzecim miejscu -klasa 2B (Zuzia Stankiewicz,Andżelika Pawelec,Grzegorz Trojanowski,Kacper Olszewski,Patryk Gembicki,Szmelcer Kacper,Jasieniecki Jakub,Skoczyk Arek). Zawodnikom zostały wręczone medale z rąk pani Dyrektor,a wszystkim klasom pamiątkowe dyplomy. Najlepszą zawodniczką turnieju ogłoszono Wiktorię Szefler, która otrzymała nagrodę-piłkę. Dziękujemy panu Kierownikowi OSiR panu P. Floerke za udostępnienie obiektu i pracownikom za gościnność. Dziękujemy  Dyrektor Gimnazjum pani Iwonie Sipak za ufundowane nagrody. Turniej zorganizowali n-le w-f M. Kaja-Weliczkow i I. Maszkiewicz.

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego

UWAGA

Szanowni Mieszkańcy

W dniu dzisiejszym (22.02.2017r.) w parku miejskim prowadzone są prace pielęgnacyjne, polegające na przycince drzew.

W związku powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

data: 2017-02-22

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

W dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 1500 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Przedmiotem tego posiedzenia było m.in.:
1) Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu – Dobrzyniu na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.0.3.2018 r. wraz z załącznikiem.
Na posiedzeniu obecna była Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Róża Kopaczewska, która szczegółowo uzasadniła słuszność przedstawionych taryf. Radni mieli również okazję do zadawania pytań, wytworzyła się burzliwa dyskusja, ponieważ głosy radnych były w tym temacie podzielone.  

2) Zapoznanie się z projektem Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła pracownica Urzędu Miasta Pani Lidia Krzyżek. Projekt Budżetu Obywatelskiego został jednogłośnie zaakceptowany przez radnych.

3) Wypracowanie ostatecznego stanowiska, co do przeznaczenia działki przy ul. Twardowskiego o nr 81/6 obręb nr 5 pod budownictwo mieszkaniowe, oraz działki przy ul. Kościuszki nr 11 obręb 7 / po przedszkolu ,,Julianek’’ /.
Radni jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu części działki położonej przy ulicy Twardowskiego pod budownictwo Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Teren po dawnym Przedszkolu ,,Julianek’’ ma zostać podzielony na mniejsze działki i przeznaczony na sprzedaż pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe - tak jak ma to miejsce w przypadku ulicy Pod Arkadami. Ten pomysł również uzyskał jednogłośnie akceptację radnych. Z kolei środki, które pozyska miasto ze sprzedaży tych działek zostaną wykorzystane na budownictwo socjalne.

 

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

LIST OTWARTY NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU Z DNIA 27.01.2017 R.

TREŚĆ LISTU:

 

                                                                               Golub-Dobrzyń, 27.01.2017 r.                                                                                           

                                                                                             

                               Wysłano do:

1.Burmistrza Miasta P. Mariusza Piątkowskiego

   2.Z-cy Burmistrza Miasta P. Danuty Maleckiej

3.Wszystkich Pań i Panów Radnych Rady Miasta

   LIST OTWARTY NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W GOLUBIU-DOBRZYNIU     

      My, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu jesteśmy zaniepokojeni sposobem traktowania spraw oświaty, szczególnie naszej szkoły, przez niektórych radnych. To radni powinni wspierać, wspomagać i być rzecznikami interesów w imię dobra uczniów, rodziców i nauczycieli. Stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki powinno być dla wszystkich priorytetem.

      Nie zgadzamy się na przedstawienie naszej Szkoły przedmiotowo  i wybiórczo na sesji Rady Miasta, która jest transmitowana przez telewizję kablową w mieście i trafia do ludzi, którzy nie znają specyfiki funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Uderza to w dobre imię Szkoły, niszczy wartości, na które pracowaliśmy  przez ostatnie lata i nadal pracujemy.

1. Czy dobru dziecka ma służyć zakaz przyjmowania dzieci do pierwszej klasy?

2. Czy dobru dziecka ma służyć zakaz przyjmowania dzieci spoza obwodu?

3. Czy dobru dziecka ma służyć tworzenie jednej  klasy o maksymalnej liczbie uczniów, a odsyłanie  pozostałych do innych szkół?

4.Gdzie jest poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wyboru szkoły dla swojego dziecka?

      Wszyscy dobrze wiemy, że Szkoła nie jest przedsiębiorstwem, które ma zarabiać pieniądze.  Względy ekonomiczne nie są tu najważniejsze, tylko dobro dzieci, a temu służy przede wszystkim mała liczebność klas. Należy przypomnieć, że  jednym z głównych priorytetów Reformy Oświaty jest zmniejszenie liczby dzieci w klasach. Pani Minister Edukacji podczas swoich licznych wystąpień zwracała się do samorządów i dyrektorów szkół, aby z dniem 1 września 2017 roku  ograniczyli  liczbę uczniów w klasie.

       Podawanie argumentu, że utrzymanie klasy kosztuje 100 000 zł jest absurdalne. Każdy może sprawdzić informacje dotyczące subwencji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Subwencja na jednego ucznia wynosi 5 278 zł na rok. W naszym przypadku jest to 27 uczniów klas pierwszych, co daje 142 506 zł, dzieląc to na dwa oddziały uzyskujemy kwotę w wysokości 71 258 zł na klasę. Średnie utrzymanie nauczyciela wynosi ok. 43 000 zł. Klasa nie generuje kosztów utrzymania dodatkowych pracowników administracji czy obsługi, nie zwiększa kosztów ogrzewania budynku. Chcemy też w tym miejscu przypomnieć,                    że wspólnie z rodzicami naszych uczniów podejmujemy wiele działań, dzięki którym  pozyskujemy dodatkowe pozabudżetowe środki finansowe przeznaczane przede wszystkim na poprawę wyposażenia i wyglądu pomieszczeń Szkoły. W ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 25 tys. złotych, poza regulaminowymi wpłatami na Radę Rodziców.

        Pragniemy przypomnieć, że nasza Szkoła jest placówką o bogatej tradycji i jedną z najstarszych szkół w regionie, bowiem funkcjonuje już nieprzerwanie od 117 lat. Jej atutem jest to, że jest  wielopokoleniową placówką.  W Szkole panuje klimat współpracy i życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia i szacunku. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie, rodzice tworzą jedną „wielką rodzinę”.  

        Szkoła dba o mikroklimat i dysponujemy dobrym zapleczem sanitarno – socjalnym sprzyjającym właściwemu klimatowi pracy i nauki. W ostatnim okresie sanitariaty zostały zmodernizowane i przeniesione z boiska szkolnego do budynku .Dokonano także modernizacji szatni szkolnych, wyposażając je w szafki.

     Obecnie Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Zoptymalizowano warunki do realizacji podstawy programowej poprzez sukcesywne doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne ze zwróceniem uwagi na IT. Wszystkie sale są wyposażone w tablice interaktywne, komputery, projektory, niektóre z nich dodatkowo posiadają telewizory plazmowe. Nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w programy multimedialne oraz  dostęp do Internetu znacznie wpływają na podniesienie jakości kształcenia. Sale lekcyjne są niewielki, ale przestronne, jasne, czyste i estetycznie urządzone. Większość z nich została w ostatnim czasie gruntownie wyremontowana oraz wyposażona w nowe meble, stoliki i krzesła. W szkole są dwie sale gimnastyczne, z których jedna jest po generalnym remoncie. Na ścianach korytarzy umieszczono dyplomy uczniów, świadczące o wielu osiągnięciach w rożnych dziedzinach, a w szkolnych gablotach wyeksponowane są puchary zdobyte w zawodach sportowych i innych dziedzinach. Ponadto o sukcesach uczniów, jak i innych wydarzeniach związanych z życiem szkoły można przeczytać na systematycznie aktualizowanej stronie internetowej, uruchomionej w ubiegłym roku gazetce wirtualnej oraz w prasie i telewizji lokalnej. Poza tym Szkoła na bieżąco eksponuje swoją działalność na facebooku. Portal jest bacznie śledzony przez licznych miłośników placówki o czym świadczy  fanpage.

         O efekty dydaktyczne uczniów dba 29 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy systematycznie  podejmują działania podwyższające jakość pracy Szkoły, realizując plan rozwoju placówki Podnoszą swoje kwalifikacje, większość z nich ma uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Odnosząc sukcesy w różnych dziedzinach nauki, dzielą się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z koleżankami z pracy (lekcje koleżeńskie, wymiana doświadczeń i materiałów edukacyjnych, szkolny coaching). Nauczyciele tworzą jak najlepsze warunki do rozwoju ucznia, wspomagają jego aktywność poznawczą, inspirują do wdrażania własnych pomysłów i przeżyć oraz rozbudzają motywację do dalszej edukacji. Systemowa praca, zaangażowanie, nieustanne monitorowanie postępów dzieci, indywidualne podejście do ucznia, duże  wsparcie dyrektora Szkoły  oraz kameralna atmosfera i przyjazny klimat wpływają na liczne sukcesy uczniów, na poprawę jakości kształcenia.

         Rodzice współuczestniczą w licznych przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Szkołę,  często są ich inicjatorami . Szkoła od wielu lat we współpracy z rodzicami organizuje przedsięwzięcie pielęgnujące tradycje regionalne pod hasłem „W świątecznej krzątaninie tradycja nie zaginie”. W ramach tych działań organizowane są wspólnie z rodzicami wigilie klasowe, rodzice wraz z dziećmi i nauczycielami przygotowują stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne, które sprzedawane są podczas kiermaszu świątecznego oraz biorą udział w okolicznościowych inscenizacjach. Rodzice uczestniczą również w lekcjach otwartych i zajęciach warsztatowych podnoszących ich świadomość dydaktyczno – wychowawczą.

       Należy nadmienić, że nasza Szkoła jest głównym miejscem krzewienia wiedzy, tradycji i kultury w golubskim środowisku. Działalność Szkoły opiera się o motto „Jedynka - Szkoła z tradycjami i przyszłością”.  Realizuje wiele przedsięwzięć  integrujących środowisko lokalne, pielęgnujących tradycje rodzinne i szkolne. Przykładem tego jest Piknik Rodzinny, który wpisał się w tradycję uroczystości szkolnych.

          Bliskie sąsiedztwo z Domem Kultury  powoduje, że uczniowie biorą  liczny  udział w konkursach i warsztatach plastycznych,  przedstawieniach teatralnych, wystawach prac, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przeglądach piosenek, kolęd organizowanych przez tę instytucję kulturalną.  Natomiast zacieśniona  współpraca z Oddziałem PTTK na Zamku Golubskim skupia się na propagowaniu edukacji historycznej i artystycznej. Dzieci mają możliwość zwiedzania komnat zamku, uczestniczą w otwartych lekcjach historii, balach karnawałowych, biorą udział w działaniach organizowanych wspólnie z Zamkiem.

       Wysoki poziom funkcjonowania naszej Szkoły potwierdza ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w szkole w maju 2016r.  przez wizytatorów do spraw ewaluacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W ocenie badających Szkoła Podstawowa nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu spełnia wymagania na poziomie wysokim- w skali ocen najwyższym.

        Nasza placówka w tej postaci, w jakiej obecnie istnieje, kształtuje młodego człowieka gotowego do rozpoczęcia kolejnych etapów edukacyjnych oraz czynnego i świadomego uczestnictwa  w społeczeństwie.  Prawdą jest ,że do „Jedynki” uczęszczają też  uczniowie spoza obwodu.  Są to najczęściej dzieci rodziców, którzy mieszkają poza obwodem Szkoły, ale pracują w Golubiu-Dobrzyniu. Położenie szkoły oraz  organizacja pracy naszej placówki znacznie ułatwia im łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. „Pozaobwodowymi” uczniami naszej Szkoły są też dzieci z Dobrzynia, z Podzamku Golubskiego, z Antoniewa i innych pobliskich miejscowości. Czy przed tymi uczniami nasza Szkoła ma zamknąć swoje drzwi?

     Państwo są naszymi przedstawicielami w Radzie Miasta, Państwo są spośród Nas i Państwo powinni brać pod uwagę również nasze zdanie i opinie, zwłaszcza w takich sprawach, gdy rozpatruje się ważny problem społeczny, a takim jest niewątpliwie dobro i rozwój naszych uczniów. Liczymy, że naszym listem otwartym przekazujemy Państwu nasz pogląd na tę sytuację i planowane zmiany. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na zrozumienie i wsparcie z Państwa strony.

 

                                                                   Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr1

                                                              im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

SKAN LISTU

LIST RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU DO BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 27.01.2017 R.

TREŚĆ LISTU:

Golub-Dobrzyń, 27.01.2016 r.

                                                                   Burmistrz Golubia-Dobrzynia
Pan
Mariusz Piątkowski

            My   rodzice    uczniów   klas    pierwszych  a  i  b   Szkoły   Podstawowej  nr   1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu jesteśmy oburzeni narzucaniem nam wyboru szkoły, stawianiem zarzutów, że mała ilość uczniów w klasach przeszkadza w rozwoju miasta. Miasto to również szkoła, w której najważniejsze są dzieci, o które trzeba dbać. To  my  rodzice  decydujemy o tym, gdzie uczyć się będą nasze dzieci i nie zgadzamy się z pomysłem odsyłania dzieci do innych szkół.

            Rolą radnych jest pomagać i wspierać nas i szkołę, znajdować rozwiązania jak najlepiej służące rozwojowi naszych dzieci. Na dzieciach się nie zarabia, w dzieci się inwestuje. My rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego podziału klas, ponieważ panie nauczycielki mają więcej czasu dla każdego ucznia, a przy większej ilości dzieci, nie byłoby to możliwe. Uczniowie obecnych klas pierwszych to w dużej mierze sześciolatki wymagające pomocy i nadzoru nauczyciela. To właśnie praca w małych klasach pozwala poświęcić więcej czasu każdemu dziecku, co daje większe możliwości jego rozwoju.

            Nasze oburzenie podzielają rodzice uczniów innych klas, którzy również nie zgadzają się z zarzutami stawianymi przez panów radnych R. Malinowskiego i M. Burczyńskiego.

            O małej ilości uczniów w klasach mówi Pani Minister Edukacji Narodowej, o czym radni wypowiadający się na temat oświaty powinni wiedzieć.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych a i b

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

SKAN LISTU

BUDŻET OBYWATELSKI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

20 lutego 2017 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli przygotowany przez Burmistrza projekt regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia.

Projekt ten, opracowany przez pracowników Urzędu Miasta, obejmuje zbiór zasad i reguluje działania, mające na celu zapewnienie udziału Mieszkańcom w procesie współdecydowania o wydatkach z budżetu Miasta.

W ramach budżetu partycypacyjnego uprawnieni Mieszkańcy mogliby sami zgłaszać i wybierać projekty, które Miasto zrealizowałoby ze środków publicznych.  Aby ta forma demokracji uczestniczącej mogła powstać w Golubiu-Dobrzyniu niezbędnym będzie wprowadzenie dokumentu, który określi kto i w jaki sposób może złożyć projekt  oraz kto i za pomocą jakich narzędzi może wyłonić zwycięski koncept.

Zadaniem Rady będzie określenie w miejskiej kasie, w danym roku budżetowym, wysokości środków finansowych na realizację zadań z BO. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-21

MIASTO PRZEKAŻE MIESZKAŃCOM 160 tys. ZŁOTYCH

14 lutego Burmistrz ogłosił dwa otwarte konkursy ofert  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz Mieszkańców Golubia-Dobrzynia,  związane z realizacją zadań w zakresie wspierania sportu i kultury. Dla organizacji do podziału zaplanowano rekordowo wysoką  kwotę - 160 tys. zł.

Na  instytucje wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną „czeka” w miejskiej kasie 140 tys.  To najwyższa kwota w historii przyznawania dotacji w Golubiu-Dobrzyniu, na mocy ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W stosunku do roku minionego magistrat na wsparcie zadania ma o 10 tys. zł więcej.

Podmioty działające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą liczyć na wsparcie finansowe w łącznej kwocie 20 tys. zł. Wysokość środków, w odniesieniu do roku minionego jest większa o ponad 30 procent. 

Zadanie w zakresie  kultury fizycznej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć dotyczących:

 1. szkolenia dzieci i młodzieży lub dorosłych (z wyłączeniem wynagrodzeń dla zawodników), poprzez prowadzenie zajęć  i/lub zorganizowanych  procesów szkoleniowych przez stowarzyszenia kultury fizycznej, w różnych dyscyplinach sportowych;
 1. organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia dla mieszkańców Miasta Golub-Dobrzyń, w tym również osób niepełnosprawnych.

W przypadku drugiego konkursu, Burmistrz udzieli wsparcia na działania w zakresie:

    1.  wydarzeń artystycznych i kulturalnych:

- organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych, koncertów, plenerów, widowisk o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

     2.  edukacji kulturalnej:

- przedsięwzięcia i projekty edukacyjne z dziedziny kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

     3.  dziedzictwa kulturowego:

- przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, sztuki ludowej i folkloru.

Oferty na realizacje można składać do 10 marca 2017 r. Na stronie www.golub-dobrzyn.pl w zakładce WSPÓŁPRACA Z NGO/Konkursy ofert 2017 dostępne są do pobrania NOWE wzory ofert, sprawozdań oraz zaktualizowanego harmonogramu planowanych działań i kalkulacji kosztów realizacji zadania.
Wszelkich informacji udziela referent Lidia Krzyżek, pok. nr 10 UM , tel. 56 683 54 10 wew.  38. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-21

SPOTKANIE INFORMACYJNE - REWITALIZACJA

Szanowni Państwo,

7 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000 – lecia 25, sala nr 1 (parter) o godzinie 15.00 odbędą się konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2016 – 2023. Celem spotkania będzie zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań, jak i dyskusja na temat proponowanych projektów rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Mówiąc prościej - chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Przypomnijmy, że w Naszym Mieście wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący ulice: Plac 1000-lecia, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Hubala, Katarzyńska, ks. Ignacego Charszewskiego, ks. Jana Twardowskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego, Obrońców Warszawy, Piaskowa, Stary Rynek, Wojska Polskiego, 17 Stycznia, Browarowa, Chopina, Dworcowa, gen. Józefa Hallera, Kościelna, Licealna, Mostowa, Podmurna, PTTK, Rynek, Wodna, Zamkowa, Zamurna.

Fiszki z propozycjami projektów rewitalizacyjnych można składać do 24 lutego 2017r.

UWAGA

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-17

OŚWIETLENIE MIEJSKIE TANIEJ

W 2017 roku Miasto zapłaci mniej za dostawę energii elektrycznej do punktów świetlnych w przestrzeni publicznej. To kolejny rok niższych rachunków za prąd.

Dostawcą prądu dla Golubia-Dobrzynia jest Energa Oświetlenie. Umową, którą Miasto podpisało ze spółką 28 grudnia 2016 r. przyjęto niższą niż w latach ubiegłych stawkę opłat za energię elektryczną.  W 2015 roku obniżyliśmy stawkę jednostkową energii na 2016 rok o 22 zł, a od stycznia 2017 r. Miasto płaci za MWh jeszcze o 18,45 zł mniej.  Mimo kolejnej wynegocjowanej przez Urząd obniżce cen prądu,  dla Golubia-Dobrzynia istotnym pozostaje problem własności ulicznych lamp, który dotyczy także innych gmin województwa kuj.-pom.

Efektem umów podpisywanych w latach minionych, które określają własność punktów świetlnych jest brak możliwości przygotowania standardowej procedury przetargowej w przedmiocie dostawy energii elektrycznej. Gminy niebędące właścicielem infrastruktury oświetleniowej nie są uprawnione do wyboru dostawców energii. Nie mogą więc w żaden sposób wpływać na wysokość ponoszonych kosztów. Taki model utrzymywania i finansowania oświetlenia jest sprzeczny z zasadą, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być celowe i oszczędne. Samorządowcy wskazują, że obecny system hamuje proces inwestycyjny. Do czasu, kiedy gminy nie są właścicielem lamp, nie mogą pozyskiwać dotacji na ich modernizację i zobowiązane są płacić  m.in. za konserwację nie swoich urządzeń.

14 lutego 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek ENERGA OŚWIETLENIE oraz ENEA OŚWIETLENIE z przedstawicielami gmin województwa kujawsko – pomorskiego, podczas którego poruszony został ten problem. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia.

Celem wtorkowego spotkania było podjęcie tematu i wypracowanie rozwiązania dotyczącego kwestii właścicielskich infrastruktury oświetleniowej należącej do spółek energetycznych, w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego wykorzystania środków RPO WK-P przeznaczonych na wsparcie publicznej infrastruktury oświetleniowej.

Samorządowcy zaalarmowali, że w sytuacji sporu z zakładem energetycznym (np. co do ceny usług) są na straconej pozycji. Jeżeli nie zgodzą się na warunki, które stawia im firma energetyczna, ta może, w przypadku braku porozumienia, wyłączyć oświetlenie. Gminy nie mogą sobie na takie działania pozwolić, ponieważ obowiązek oświetlenia ulic wynika z ustawy o samorządzie gminnym i mimo skutecznych negocjacji cen samorządy za prąd nadal przepłacają, a nawet płacą podwójnie.

 

 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-17

INFORMACJA O REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KOMUNIKAT


Do 14 marca 2017 r. w Zespole Szkół Miejskich trwają zapisy dzieci z roczników 2010 i 2011 do kl. I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.


Dzieci z rocznika:

- 2011 obowiązkowo do oddziału przedszkolnego (kl. „0”) – wypełnia się wniosek;
- 2010 obowiązkowo do kl. I– wypełnia się wniosek lub zgłoszenie.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać w kancelarii gotowe wnioski/zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu - www.zsmgd.pl

REMONT DROGI „KOWALEWSKIEJ”

W związku z wystosowanym 29 sierpnia 2016 r. wspólnym postulatem  Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Burmistrza Golubia-Dobrzynia, Burmistrza Kowalewa Pomorskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Wójta Gminy Zbójno i Wójta Gminy Radomin, rozpoczęły się prace, zmierzające do realizacji remontu drogi relacji Golub-Dobrzyń - Kowalewo Pomorskie.

25 października 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko-pomorskiego odbyło się spotkanie, dotyczące wypracowania  strategii przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej nr 554, w którym uczestniczył Burmistrz Mariusz Piątkowski oraz przedstawiciele ww.  samorządów. Podczas posiedzenia uzgodniono, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich zarezerwuje w swoim budżecie kwotę 11 mln zł na modernizację trasy na odcinku Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie.

ZDW w Bydgoszczy w dniu 13 lutego 2017r. ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 554, dla odcinka relacji Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie, o długości 9,550 km. Dokumentacja projektowa zawierać ma:

- opracowanie projektów wykonawczych,

- opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim,

- opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawcy oferty składać mogą do 22 marca br. Wstępnie zadeklarowano, że remont rozpocznie się w 2018 roku.

data: 2017-02-15

WALENTYNKOWE ZDJĘCIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

Gratulujemy zwycięzcom walentynkowego konkursu ogłoszonego na naszym facebooku i dziękujemy za piękne zdjęcia zakochanych.

Dziękujemy Radnemu Konradowi Zaporowiczowi za zasponsorowanie przepięknych iluminacji w kształcie serc oraz Pracownikom OSiR-u za pomoc w przygotowaniu walentynkowych ozdób.

LGD "DOLINA DRWĘCY" TERMINY SPOTKAŃ - LUTY

Zapytanie ofertowe - 'Wycena nieruchomości"

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5216

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI, PODSUMOWANIE FERII - FOTORELACJA

MOPS - INFORMACJA O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

UWAGA !!! POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMUJE, ŻE W DNIU 11.02.2017 NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZOSTAŁ STWIERDZONY PIERWSZY PRZYPADEK WYSTĄPIENIA WIRUSA H5N8 (GRYPA PTAKÓW). ZARAŻONY TYM WIRUSEM BYŁ ŁABĘDŹ ZNALEZIONY NA LEWYM BRZEGU DRWĘCY PRZY UL. PIASKOWEJ

ZAPROSZENIE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

SPOTKANIE INFORMACYJNE "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZAŁOŻENIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnych o Funduszach Europejskich. Spotkanie będą dotyczyć możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw.

28 lutego 2017 r. w GOLUBIU-DOBRZYNIU

w godz. 10:00 - 12:45 – Starostwo Powiatowe

ul. Plac 1000-lecia 25, sala nr 5.

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, przedsiębiorstw i rolników z powiatu golubsko-dobrzyńskiego i okolic.

Rekrutacja prowadzona jest przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=79  lub telefonicznie pod numerem tel. 797 304 124 oraz (56) 462 45 15.

 

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY Z DNIA 7 LUTEGO 2017r.

 

W dniu 7 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, w którym udział wzięło 9 członków komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka, Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Borowiec oraz przedstawiciele Biura Projektowego z Chełmży.

Na początku posiedzenia Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Borowiec opowiedział o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Podczas spotkania Radni zadali szereg pytań do tematu, na które odpowiadał Komendant.

W dalszej części posiedzenia głos zabrali przedstawiciele Biura Projektowego
z Chełmży, którzy zajmują się przygotowaniem projektu na budowę drogi przy
ul. Kościuszki, od ronda w stronę lasu. Niestety okazało się, że inwestycja wiązałaby się z koniecznością wkroczenia na teren prywatnego przedsiębiorcy. W tej sprawie zostaną podjęte wszelkie działania, aby realizacja przedsięwzięcia doszła do skutku.

Podczas obrad radni podjęli ponowną dyskusję na temat wyjścia Miasta Golubia-Dobrzynia z Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Burmistrz Miasta  Mariusz Piątkowski kolejny raz opowiedział się za pozostaniem w RTBS, co pozwoliłoby miastu wykorzystać tę formę finansowania budownictwa w łagodzeniu negatywnych skutków deficytu mieszkań w Golubiu-Dobrzyniu. Głosy radnych w tej sprawie są podzielone. Na najbliższej sesji zostanie ponownie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie wycofania udziałów z RTBS.

Następnie członkowie komisji prowadzili rozmowy na temat działki po dawnym przedszkolu ,,Julianek’’. Wspólnie analizowano propozycje i możliwości, aby jak najlepiej wykorzystać teren wraz z budynkiem, z korzyścią dla miasta oraz Mieszkańców. Zaproponowano m.in.:

- budowę domu spokojnej starości,

- przeniesienie do budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,

- pobudowanie bloku z mieszkaniami niskoczynszowymi.

Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski proponuje radnym przeznaczenie tego terenu na budownictwo mieszkaniowe. Członkowie komisji powrócą do tematu działki po ,,Julianku” na najbliższym posiedzeniu Komisji Infrastruktury,  po rozpoznaniu przez kierowników właściwych wydziałów UM możliwości wykorzystania tego terenu na ww. cele.

W ostatniej części spotkania Radni opiniowali wnioski Kierownika Wydziału Infrastruktury Anny Czarneckiej. Pozytywnie zaopiniowano m.in. wnioski dot. zmiany organizacji ruchu na terenie miasta - ulica Pod Arkadami oraz 17 Stycznia oraz dotyczące przedłużenia umów dzierżawy, jednomyślnie ustalając termin dzierżawy  -  do końca trwania obecnej kadencji Rady.

Wnioski dotyczące użytkowania wieczystego zostaną ponownie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji, ze względu na fakt konieczności bliższego zapoznania się przez Radnych z tematem.

Anna Czarnecka poinformowała, że pojawił się nowy program Drogowa Inicjatywa Samorządowa tzw. (DIS) – program umożliwia otrzymanie dofinansowania na budowę chodników przy drogach wojewódzkich. Jest to wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Członkowie komisji opowiedzieli się za przystąpieniem do programu DIS. Wskazano terem przy ulicy Strumykowej, prowadzący do przystanku nieopodal szpitala.  

Kierownik WI  poinformowała także, że Urząd Marszałkowski wstrzymał finansowanie wszystkie inwestycji, które miały być realizowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Dolina Drwęcy” (LGD).

Przewodniczący komisji  Franciszek Jagielski poruszył kwestię parkingu przy hali rybnej. Zaznaczył, że jeżeli miasto wykona projekt budowy, wykonawstwem zajmą się mieszkańcy osiedla z inicjatywy społecznej. Członkowie komisji zadecydowali, pochylić się nad propozycją,  gdy wpłynie pisemny wniosek od mieszkańców.

 

autor: Biuro Informacji i Promocji

ZMIANA TERMINU KONCERTU "SŁOWIAŃSKIE WSPÓŁBRZMIENIA" W SZAFARNI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z przyczyn niezależnych od Ośrodka Chopinowskiego, termin walentynkowego koncertu "Słowiańskie współbrzmienia" został przeniesiony. Odbędzie się on tydzień później, w sobotę 18 lutego o godzinie 17.00. Serdecznie przepraszamy za zaistniałą niedogodność.

Z poważaniem

Karolina Drążek

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU MKS „DRWĘCA”

                                                                                                     Golub-Dobrzyń 03.02.2017r

                                                                                            

 

  W  dniu  17.02.2017r w  małej  hali  OSiR  odbędzie  się  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Klubu  MKS „DRWĘCA”. Pierwszy termin  zebrania  o  godz. 18:00  w  przypadku  braku  kworum  członków  klubu  drugi  termin  zebrania  o  godz.18:30

Prosimy  członków  klubu o  wpłacanie  zaległych składek  członkowskich  na konto  klubu:

BGŻ Paribas 39 2030 0045 1110 0000 0408 2230

                                                                                                                                     

Sekretarz klubu 
Pepliński Paweł

 

Z POWODU KONSERWACJI ORAZ ZMIAN ŁĄCZ NA CYFROWE W NAJBLIŻSZYCH DNIACH MOGĄ WYSTĄPIĆ TRUDNOŚCI W POŁĄCZENIU TELEFONICZNYM Z URZĘDEM MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

Wykształcenie  zawodowe:

kierowca samochodu ciężarowego – Radomin

kucharz – K-wo

kucharz/sprzedawca – G-D

ładowacz/kierowca – G-D

monter stolarki budowlanej – G-D

pilarz – Szafarnia

pilarz/kierowca T – Szewa

pomocniczy robotnik budowlany – G-D

pracownik remontowo-budowlany – K-wo

szwaczka – G-D

tokarz/frezer – G-D

 

średnie/wyższe

kontroler jakości – Szychowo

przedstawiciel handlowy/sprzedawca – K-wo

 

wyższe

technik prac biurowych – G-D

 

refundacja do 30 r.z.

sprzedawca – G-D, Zbójno

kierowca samochodu dostawczego- G-D

dekarz – Radomin

 

Doposażenie na zwolnione miejsce pracy

szwaczka – G-D

hydraulik – G-D

 

Staż PO WER

- magazynier  - K-wo

- sprzedawca –G-D

- szwaczka–G-D

 - kasjer bankowy –GRĘBOCIN

 

 

Staż RPO

 - szwaczka - G-D

- sprzedawca –G-D

 

Zapisujemy osoby chętne do pracy na stanowisku sprzedawcy z książeczka sanitarno-epidemiologiczna do DINO  spotkanie z pracodawcą w Lutym  2017r.

Wolne miejsca na  07.02.2017

 

POMAGAMY PSOM ZNALEŹĆ DOM

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie prac polegających na wycince drzew wraz z pocięciem i transportem na plac magazynowy, redukcji koron drzew, frezowaniu pni drzew na działkach należących do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2017 roku”.

KONCERT WALENTYNKOWY SŁOWIAŃSKIE WSPÓŁBRZMIENIA

KONCERT WALENTYNKOWY

SŁOWIAŃSKIE WSPÓŁBRZMIENIA

 

W sobotę 18 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni na walentynkowy koncert
Słowiańskie współbrzmienia. W programie znajdują się romantyczne utwory wokalne i fortepianowe polskich oraz rosyjskich twórców. Miłosny nastrój wyczaruje pochodząca z Moskwy pianistka Irina Krasavina, a towarzyszyć jej będzie ujmujący baryton Łukasz Skrobek.

W ten wyjątkowy wieczór w wykonaniu rosyjsko-polskiego duetu zabrzmią wzruszające pieśni Mieczysława Karłowicza, Aleksandra Wielhorskiego oraz Aleksandra Dargomyżskiego. Sobotni koncert wypełnią również napisane przez słowiańskich kompozytorów arie z oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki, Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego, a także Wojna i pokój Sergiusza Prokofiewa.  Utwory wokalne przeplatane będą najpopularniejszymi kompozycjami na fortepian solo Fryderyka Chopina. Sobotnia propozycja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni daje możliwość odkrycia niesamowitego współbrzmienia utworów słowiańskich kompozytorów i ponownego zakochania się
w muzyce.

Irina Krasavina naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku pięciu lat
w moskiewskiej Szkole Muzycznej im. Gniesinych, którą ukończyła z wyróżnieniem. Jest absolwentką (dyplom z wyróżnieniem) Rosyjskiej Akademii Muzycznej im. Gniesinych w Moskwie w klasie prof. Sergieja Sienkova, gdzie w 2014 roku ukończyła studia doktoranckie. W latach 2012 – 2014 odbyła staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. A. Jastrzębskiej-Quinn. Od 2013 roku jest pianistką w ramach Programu Kształcenia Młodych Talentów
Akademia Operowa w Teatrze Wielkim w Warszawie. W 2008 roku za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała stypendium artystyczne Rosyjskiego Ministra Kultury. Jest laureatką wielu konkursów m. in.: zdobywczynią II nagrody na II Międzynarodowym Festiwalu Młodych Pianistów w Głubczycach (1997), zwyciężczynią IV Wszechrosyjskiego Konkursu Zespołów Kameralnych w Syzrań w Rosja (2005), laureatką konkursu festiwalowego Sztuka XXI wieku w Kłajpedzie na Litwie (2010), finalistką międzynarodowego konkursu pianistów Droga
do Mistrzowstwa
(Moskwa, 2010), zdobywczynią Grand Prix na 26 Turnieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych w Antoninie (2013), otrzymała Złoty Parnas w ramach
X Międzynarodowego Forum Pianistycznego w Sanoku
Bieszczady bez granic (2015). Występowała na licznych festiwalach m. in.: na Festiwalu Konserwatoriów Europy, który się odbywał na Królewskiej Akademii Muzycznej w Danii w Aarhus (2006), na 32 Międzynarodowym Festiwalu Chopin w barwach jesieni (2013), VI i VII edycji rosyjsko-polskiego festiwalu Dziecięca Akademia Muzyki (Rosja, Moskwa, 2008; Polska, Poznań, 2010), na festiwalu Fontanna muzyki w Bydgoszczy (2014).

Łukasz Skrobek jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na wydziale wokalno-aktorskim (dyplom z wyróżnieniem), w klasie śpiewu solowego prof. Ewy Iżykowskiej. Naukę kontynuuje w klasie prof. Roberta Gierlacha. Jest laureatem wielu Konkursów wokalnych: II nagrody na IV Festiwalu Wokalnym
im. M. Stankowej w Olsztynie (2009); zwycięzcą VIII Sochaczewskich Spotkań Kameralnych (2010); III nagrody na IV Konkursie Wokalnym im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie (2011); finalistą II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego w Ueckermünde w Niemczech (2012); II nagrody na konkursie wokalnym
Aria i pieśń wieczorna w Białymstoku (2014), nagrody specjalnej na I Ogólnopolskim Konkursie
im. J. Kiepury w Sosnowcu (2015). Łukasz Skrobek występował w Studio koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Kameralnej w Rheinsbergu, Festiwalu Belcanto w Moskwie, Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych w Moskwie, Studio koncertowym im. R. Bobrowskiej w Radiu Kraków, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze Muzycznym w Gliwicach, Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, Filharmoniach Podkarpackiej oraz Świętokrzyskiej, Łazienkach Królewskich, Zamku Królewskim w Warszawie, Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Młodzieży w Warszawie. Prezentował pieśni amerykańskiego kompozytora Lowella Liebermanna podczas jego wizyty w Polsce. Swoje umiejętności doskonalił na kursach wokalnych u Marcina Habeli, Davida Dolana, Christine Whittlesey, Rudolfa Piernaya, Gurgena Ovsepiana, Evghenia Dundekova, Ala Simoni, Ettore Papadia, Vincenzo De Vivo oraz Eytana Pessena. Za osiągnięcia artystyczne otrzymał w 2012 roku stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy na walentynkowy koncert Słowiańskie współbrzmienia
w sobotę 18 lutego o godzinie 17.00 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.


 

Bilety w cenie 15/20 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego po wcześniejszej rezerwacji (tel.: 56 682 79 30 /e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl).

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.


 

Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem
z Torunia:
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia:
16:20 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie. 

 

Ośrodek Chopinowski jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 


 


 

„ZA ŻYCIEM” - NOWE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE JUŻ OD 1 STYCZNIA 2017 R.

„Za życiem” - Nowe jednorazowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która uprawnia rodziców dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych do otrzymania wsparcie w formie jednorazowego świadczenia.

W mieście Golubiu-Dobrzyniu jednorazowe świadczenie wypłacać będzie Miejski Ośrodek Polityki Społecznej.

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić?

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby. Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód rodziny. Opiekunem faktycznym jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Przykład:

 • Dziecko urodziło się 6 czerwca 2016 r. Ostatnim dniem, umożliwiającym złożenie wniosku będzie 6 czerwca 2017 r.

Do wniosku trzeba dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie.

Pierwsze - to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Drugie - to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, którego wzór określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

 

Uwaga!

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jaka będzie wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4.000 zł. Świadczenia tego nie będzie wliczało się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym między innymi: do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+. Nie będzie też podlegało egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia można otrzymać i składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 10 pokój nr 5 w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30 oraz wtorek od 7:30 do 17:00 i piątek od 7:30 do 14:00.

 

 

 

 

 

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI

FERIE OSiR - FOTORELACJA

STYPENDIA BURMISTRZA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016r. poz. 538)

 

informuję, że od dnia 01 lutego 2017r. do dnia 15 lutego 2017r.

do Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu.

/budynek Gimnazjum – ul. Szkolna 37/

można składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.,

 

O stypendium mogą ubiegać sie uczniowie, którzy:

1) pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych;

2) rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

3) uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce;

4) pochodzą z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 700 zł brutto;

5) wykazują się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami i osiągnięciami artystycznymi.

 

O stypendium mogą ubiegać sie uczniowie, których średnia ocena za semestr wynosi co najmniej 4,5 lub wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi.

 

 

DRUK WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

Wykształcenie  zawodowe:

kierowca samochodu ciężarowego – Radomin

kucharz – K-wo

kucharz/sprzedawca – G-D

monter stolarki budowlanej – G-D

murarz – praca na terenie Torunia

pilarz – Szafarnia

pilarz/kierowca T – Szewa

pomocniczy robotnik budowlany – G-D

sprzedawca – G-D

szwaczka – G-D

tokarz/frezer – G-D

 

średnie/wyższe

kontroler jakości – Szychowo

przedstawiciel handlowy/sprzedawca – K-wo

 

wyższe

technik prac biurowych – G-D

 

refundacja do 30 r.z.

pracownik pralni chemicznej – G-D, K-wo

 

Doposażenie na zwolnione miejsce pracy

szwaczka – G-D

 

Spotkanie w Biurze Rady powiatu 03.02.2017 MAR-MOT K-wo na stanowisko telemarketer  godz.10:00 org. Przez OHP.

 

Zapisujemy osoby chętne do pracy na stanowisku sprzedawcy z książeczka sanitarno-epidemiologiczna do DINO  spotkanie z pracodawcą w Lutym  2017r.


Wolne miejsca na  31.01.2017

 

MIASTO NIE ZAPŁACI ŚWIĄTKOWSKIM - WYGRANA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

W czwartek 26 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy postanowieniem o sygn. akt. IV CSK 419/16 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Państwa Elżbiety i Wojciecha Świątkowskich od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2016 r., sygn.akt. V ACa 667/15.

Przypomnijmy, iż 26 lutego 2016 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie z powództwa Państwa Świątkowskich przeciwko Miastu, z tytułu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla działek  nr 99 i 100, powstałych na skutek przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr XXXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18.04.2006 r.

Była to jedna z trzech spraw odszkodowawczych, wszczętych z powództwa Państwa Świątkowskich. Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu I Instancji 29 kwietnia 2014 r. W Sądzie Okręgowym w Toruniu 1 czerwca 2015 r. zapadł wyrok, który stanowił, iż Miasto miało zapłacić powodom kwotę odszkodowania w wysokości 104 tys. 700 zł.

Każda ze stron wniosła wówczas apelację do Sądu II Instancji - Miasto wnioskowało o całkowite oddalenie powództwa, a powodowie o przyznanie całej kwoty odszkodowania – ponad 208 tys. zł.

Na skutek apelacji obydwu stron od wyroku Sądu Okręgowego Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok. W całości oddalone zostało powództwo Państwa Świątkowskich i sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem z 26 lutego ubiegłego roku. Wygrana Miasta oznaczała wówczas, iż z budżetu samorządu nie zostało zapłacone odszkodowanie, a powodowie obowiązani zostali do zwrotu na rzecz Miasta kosztów postępowania sądowego,  które łącznie wyniosły 17 tys. 852 zł.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego powodowie wnieśli skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Zamknąwszy sprawę Sąd Najwyższy zasądził solidarnie od skarżących kasacyjnie powodów na rzecz pozwanej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 7 tys. 200 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Postanowienie to definitywnie zamyka sprawę roszczeń Państwa Świątkowskich w stosunku do Miasta o zapłatę kwoty 208 tys. 380 zł, tytułem odszkodowania za zmianę sposobu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99 i 100. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek odwoławczy.

Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym reprezentował radca prawny Marek Redecki.

 

Jednocześnie informujemy, że przed Sądem Okręgowym w Toruniu, na skutek pozwu Państwa Świątkowskich z dnia 21 marca 2014 r. toczy się proces o odszkodowanie w wysokości 2 mln 910 tys. zł za zmianę  planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/17, 105/15 i 106. 

autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-01-31

MOPS - INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją uzgodnioną pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącą zatwierdzenia stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz - Rypin zlikwidowane zostało przejście dla pieszych na wlocie ul. Podmurnej tj. na wysokości przystanku autobusowego w części Golubskiej.

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5205

INFORMACJA PREZESA PEC

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Władz Miasta, jak również do mnie informuję, że pełniąc funkcję Prezesa dokładam wszelkich starań, aby zapewnić dalszy płynny rozwój Przedsiębiorstwa, przy zachowaniu możliwie najniższych taryf za wytwarzane ciepło. Przypomnę, iż od września 2016 roku obowiązuje nowa taryfa, w której znacznej obniżce uległ koszt GJ ciepła.
    Optymalizacja cen oparta musi być o szczegółową analizę kosztów. Prowadząc tę analizę napotkałem w naszym przedsiębiorstwie na wydatki, których zasadność budzi moje wątpliwości. Istotnymi, są tu wydatki ponoszone przez PEC Sp. z o.o. w roku 2014 na bliżej nieokreślone „usługi promocyjne”, świadczone przez wydawcę jednej  z lokalnych gazet. W dokumentach spółki nie odnalazłem umowy zawartej z firmą, nieznany jest mi zakres prowadzonej promocji oraz sposób odbioru wskazanych usług.  Mogę jedynie stwierdzić, iż firmie wypłacane były kwartalnie kilkutysięczne kwoty. Na chwilę obecną nie znajduję również racjonalnego uzasadnienia wyboru właśnie tej, wówczas raczkującej i właściwie bez doświadczenia na rynku usług promocyjnych firmy do współpracy z naszym Przedsiębiorstwem. 
Na pytanie - czy właściciel firmy wykonującej zlecenie „usług promocyjnych” dla PEC był powiązany rodzinnie z ówczesnym Burmistrzem? - odpowiadam tak.
    Uważam, iż w przypadku związków rodzinnych zleceniobiorcy z właścicielem PEC Sp. z o.o, którym w przypadku spółki komunalnej jest włodarz, należy dochować szczególnej staranności w dokumentowaniu wszelkich czynności oraz ich odbiorów. 
    Informuję także, iż podejmę wszystkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia sprawy. 

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII ZIMOWYCH

W trosce o bezpieczeństwo uczniów  w czasie ferii zimowych odbyły się       w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytu7cji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu spotkania z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej –p. kpt Witoldem Juszczakiem i p. młodszym brygadierem Mieczysławem Gutmańskim (19.01.2017r.) oraz Policji – p. aspirant Małgorzatą Lipińską (20.01.2017 r.). 
W czasie spotkań przypomniano o różnych zagrożeniach czyhających na uczniów w trakcie ferii zimowych. Szczególnie skupiono się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegano przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach, jeziorach i innych zbiornikach   oraz   ostrzegano  przed  zjeżdżaniem  z górek  znajdujących  się w pobliżu ulic i rzek. Udzielono wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu.

Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej dostarczyli uczniom wiedzy na temat tlenku węgla i zagrożenia pożarowego.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

INFORMACJA DOT. BEZPAŃSKICH PSÓW

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż każdy mieszkaniec który zauważy bezpańskiego psa o takim zdarzeniu może powiadomić Urząd Miasta Golubia – Dobrzynia lub też Komendę Powiatową Policji. Każde zgłoszenie przyjęte zostanie przez pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia a następnie przekazane jest jednostce odpowiedzialnej za wyłapywanie bezpańskich psów. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, a Panią Ewą Czajkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole, Pani Ewa Czajkowska zobowiązana jest na każde zgłoszenie otrzymane od pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia lub też Policji podjąć interwencje w celu wyłapania bezpańskiego psa oraz zobowiązana jest do przewiezienia psa do schroniska. 
Ponadto informuję, że w każdy piątek w godzinach 08.00-16.00 można adoptować bezdomne zwierzęta, z którymi można zapoznać się również przez portal internetowy https://www.facebook.com/ewa.czajkowska.5648?fref=ts lub stronę internetową z ogłoszeniami psów do adopcji https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/3r0c7/. 


Zgłoszenia w sprawie bezpańskich psów można dokonywać pod nr tel. 602 306 768 w godz. 7.00-22.00

NOWY SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY W DOMU KULTURY

NOWY SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY W DK
Ponad 26 tys. zł Miasto przeznaczyło na zakup nowego sprzętu nagłośnieniowego, będącego na wyposażeniu Domu Kultury. Wniosek dyrektora DK Artura Niklewicza o zakup urządzeń spotkał się ze zrozumieniem i akceptacją Burmistrza Mariusza Piątkowskiego oraz Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Andrzeja Kucińskiego - przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta, na ten cel udało się skutecznie zabezpieczyć środki w  budżecie na 2017 rok. 
W miejskiej kasie przez wiele lat brakowało środków na tę inwestycję. Sprzęt, którym dysponował dotychczas DK był wielokrotnie naprawiany,  a jego konserwacja generowała niezapowiedziane wydatki. Osoby pracujące na starym sprzęcie, zwłaszcza dźwiękowiec DK- Jerzy Wojciechowski niejednokrotnie wskazywały, że organizowanie wydarzeń przy jego użyciu wkrótce  może okazać się niemożliwe. 
Rok 2017 to dla Miasta rok rekordowych spłat kredytów, zaciągniętych jeszcze w poprzednich kadencjach. Mimo trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej koniecznością zwrotu wieloletnich długów, środki wygospodarowane przez Miasto pozwoliły  na zakup m.in. nowych, wysokiej klasy głośników i wzmacniaczy.
Dźwięki w najlepszej jakości będzie można usłyszeć  już 5 lutego.  Tego dnia na scenie DK kolejna odsłona musicalu Przeznaczenie.

 

NIE SPALAJ ODPADÓW!

NIE SPALAJ ODPADÓW!
Często widzimy na niebie kłęby ciemnego, duszącego dymu, jednak nie zdajemy sobie sprawy co jest tego głównym powodem.
 „Oszczędni”  ludzie spalają różne rzeczy, w tym niestety również śmieci i odpady powstające w gospodarstwach domowych. Większość z nich nie ma pojęcia o tym że wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, zaś konsekwencje mogą być poważne. Domowe kominy, które pozbawione są filtrów produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci.
Warto wiedzieć, że przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu (polwinitu, polwiplastu)- popularnego PCV, z którego wykonywane są m.in. : wykładziny, butelki czy folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Równie groźne jest palenie substancji organicznych, np. liści- spalane w niskiej temperaturze wydzielają węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym  stężeniu mają działanie rakotwórcze !
               

Przepisy prawa określają czego nie wolno  spalać w piecach domowych, są to: zużyte opony i gumy, plastikowe pojemniki; przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy pokryte lakierem, sztuczna skóra, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, itp. Niebezpieczne jest również spalanie pianki poliuretanowej- buty, odzież, meble, ponieważ podczas ich spalania do powietrza  emitowane są litry cyjanowodoru, który wraz z wodą tworzy kwas pruski.
             

Istnieją także przepisy prawa, które określają, co wolno nam spalać. Jest to m.in. papier, tektura, drewno, odpady z gospodarki leśnej, odpady kory i korka, trociny, wióry, ścinki, itp.
         

Zakaz wypalania śmieci regulują ustawy o odpadach :
Art. 71  : Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
           

Paląc śmieci w piecu niszczysz własne przewody kominowe, co może doprowadzić do zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru !!! W Polsce z powodu chorób niezakaźnych spowodowanych złym stanem środowiska w roku 2012 życie straciło prawie 54 tys. osób. Dla porównania, na choroby zakaźne o podobnym źródle zmarło niecałe 300 osób. ( http.//www.chronmyklimat.pl/projekty/klimapolka/wiadomosci/who-zanieczyszczone-srodowisko-usmierca-coraz-wiecej-osob )
             

Wypalając odpady w domowych piecach wpływamy nie tylko na komfort życia naszych sąsiadów, ale mamy także poważny wpływ na nasze zdrowie.
           

    Zastanówmy się więc dwa razy zanim wrzucimy śmieci do naszego pieca !! 

 

MKS DRWĘCA - MECZE SPARINGOWE W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

21.01.2017r sobota         MKS  Drwęca – Zdrój Ciechocinek   ( godz.15:00 Włocławek)
29.01.2017r niedziela     MKS  Drwęca – Pogrom Zbójno       (godz.17:00 Toruń/Skarpa)
05.02.2017r niedziela      MKS  Drwęca – Viktoria Lisewo       (godz. 14:00  Wąbrzeźno)
11.02.2017r sobota         MKS  Drwęca – Wzgórze Raciążek  (godz. 16:00  Toruń/Skarpa)
19.02.2017r niedziela      MKS Drwęca -  Stal  Grudziądz         (godz. 14:00  Wąbrzeźno)
26.02.2017r niedziela      MKS Drwęca -  Zamek Bierzgłowski (godz. 14:00 Wąbrzeźno)
05.03.2017r niedziela      MKS Drwęca -  Unia  Wąbrzeźno      (godz. 12:00 Wąbrzeźno)
11/12.03.2017r sob/nie   MKS Drwęca – Radzynianka Radzyń Chełmiński (…………………)

     

UWAGA - KONSERWACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ

Z powodu konserwacji centrali telefonicznej w najbliższych dniach mogą wystąpić trudności 
w połączeniu telefonicznym z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PN. „MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH”

 

PROGRAM SZKOLENIA

Tworzenie i zarządzanie projektami w ramach EFS”

Miejsce: Świetlica Wiejska w Białkowie

Termin: 27 stycznia 2017 roku, trener Przemysław Pawlak

 

27 stycznia 2017, godzina 10:00 – 15:30

Godzina

Temat

9.45 – 10.00

Rejestracja uczestników szkolenia

10:00 – 11.30

Wprowadzenie do zarządzania cyklem projektu.

Drzewo problemów – wprowadzenie + ćwiczenie w grupach

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.15

Analiza celów projektu – wprowadzenie + ćwiczenie

w grupach

13.15 – 13.45

Przerwa na lunch

13.45 – 15.15

Budowa struktury projektu oraz harmonogramu

15.15

Zakończenie dnia szkoleniowego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOTACJE NA MIKROINSTALACJE

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków  dla działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, istnieje możliwość ubiegania się przez Gminę Miasto Golub – Dobrzyń o dofinansowanie dla projektów polegających na budowie ogniw fotowoltaicznych, na potrzeby indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie prywatnych posesji.

 • Maksymalny koszt instalacji na 1 budynku wynosi 100 tys. złotych.
 • Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów instalacji. Pozostałe koszty pokrywa właściciel nieruchomości.
 • Maksymalna moc instalacji dla 1 budynku wynosi 10 kW.
 • Jedna osoba może złożyć ankietę dotyczącą wyłącznie 1 budynku mieszkalnego.
 • Do udziału w projekcie nie mogą być  zgłaszane budynki pokryte płytami azbestowymi.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie stosownej ankiety, którą należy złożyć w Burze Podawczym Urzędu Miasta  Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (pokój nr IB, parter) w terminie do dnia 21.02.2017 roku.

UWAGA!!! Niniejsza ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wniosków udziela p. Marta Jaworska w pokoju nr 15 (I piętro) Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia oraz pod numerem tel. 56 683 54 10 wew. 50.

Z uwagi na limity i ograniczenia w realizacji projektów ankiety będą wstępnym rozpoznaniem zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie. W sytuacji gdy Gmina Miasto Golub – Dobrzyń zdecyduje się na złożenie wniosku o dofinansowanie, w przypadku dużej liczby chętnych, o zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje kolejność złożonych ankiet. Realizacja projektu uwarunkowana jest od uzyskania dofinansowania  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020

W przypadku braku możliwości technicznych wykonania instalacji w danej lokalizacji, tj. braku odpowiedniej ilości miejsca na działce lub dachu, spróchniałej więźby dachowej na zgłoszonym budynku, zniszczonego pokrycia dachowego będą dobierane kolejne osoby wg. kolejności zgłoszeń.

UWAGA!

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM

12 stycznia 2017roku Gimnazjum im. I. Działyńskiego zorganizowało Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Dyrektora Gimnazjum . Zaproszone zostały drużyny z gimnazjów z Radomina,Nowej Wsi i Zespołu Szkół Nr 1 im.Anny Wazówny w G-D. Turniej został rozegrany systemem ,,każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Kolejność i wyniki rozegranych meczy- Chłopcy: Nowa Wieś-G-D 0:2 (13:20 ,9;20), Radomin-ZS nr1 2:0 (20:10,20:16),Nowa Wieś-Radomin 2:0 (20:8,20:13), Radomin-G-D 1:2 (20:16,13:20,10:15), Nowa Wieś-ZSnr1 2:0 (20:18,23:21), ZSnr1-G-D 0:2(14:20,10:20). W wyniku klasyfikacji końcowej drużyny chłopców zajęły miejsca: 1.Działyński G-D , 2.Nowa Wieś, 3.Radomin, 4. ZS nr 1 w G-D. Dziewczęta : Nowa Wieś-G-D 2:1(13:20,20:18,17:15) , Radomin-ZSnr1 2:1 (17:20,20:15,15:4), Nowa Wieś-Radomin 2:0(20:14,20:8) ,Radomin-G-D 0:2(11:20,11:20), Nowa Wieś-ZSnr1 2:0(20:17,20:15), ZSnr1-G-D 0:2(16:20,13:20). Klasyfikacja końcowa turnieju dziewcząt: 1.Nowa Wieś, 2.Działyński G-D, 3.Radomin, 4.ZSnr1 w G-D. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary,które ufundowała pani Dyrektor Gimnazjum pani Iwona Sipak, za co dziękujemy. Pragniemy tez podziękować Kierownikowi OSiRu panu Piotrowi Floerke za udostępnienie hali oraz pracownikom OSiR za wszelką pomoc.Turniej zorganizowali n-le wf Małgorzata Kaja-Weliczkow i Izabela Maszkiewicz.

 

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

BIEG TROPEM WILCZYM

W tym roku podobnie jak w ubiegłym Gimnazjum im. I. Działyńskiego jest lokalnym organizatorem edycji Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniu 26.02.2017roku, a trasa biegu wyniesie 1963 m. Jest to dystans symboliczny – stanowi odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.
Oficjalna strona biegu w którym w całej Polsce bierze udział ponad 40 tysięcy uczestników w 160 miastach całego kraju znajduje się pod adresem: https://tropemwilczym.pl/
Wszelkie informacje o naszej miejskiej edycji można uzyskać w Gimnazjum im. I. Działyńskiego pod nr telefonu 56 6835469 lub na email: pedagog@gdgimnazjum.pl.
Zgłoszenia do Biegu i wszelkie informacje można znaleźć na stronie: http://gdgimnazjum.pl/bieg-tropem-wilczym/

 

autor: Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

UDZIAŁ UCZNIÓW „JEDYNKI” W PROJEKCIE EDUKACYJNYM BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Dnia 20.01.2017 roku uczniowie klas 4-6 wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat praw przysługujących pacjentom w Polsce, które przeprowadził pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta Pani Mirosława Kałdowska. Każdy uczeń uczestniczący w lekcji otrzymał dyplom eksperta w dziedzinie Praw Dziecka - Pacjenta oraz worek do w-fu z logo BRPP. Ponadto nasza Szkoła pozyskała dodatkowe materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, prezentację multimedialną o prawach pacjenta, książki i audiobooki "Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko". Koordynatorem projektu była p. Anna Werner – Dudkiewicz.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

PIERWSZOKLASIŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU SĄ UCZNIAMI AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to VIII ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale również w innych sferach aktywności: w domu, w szkole, na boisku szkolnym, na placu zabawach.

W ramach programu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja                  od września uczestniczyli w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane, merytoryczne materiały edukacyjne. 

Dnia 01.12.2016 roku pierwszoklasiści przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Celem testu było podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy pierwszoklasistów, zdobytej podczas zajęć realizowanych w ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Wszyscy uczniowie klas pierwszych ukończyli test i uzyskali dyplom, natomiast nasza Szkoła uzyskała Certyfikat. Koordynatorem projektu była p. psycholog Marta Uzarewicz.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

WOŚP W GOLUBIU-DOBRZYNIU - PODZIĘKOWANIA I PODSUMOWANIE

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 15 stycznia 2017 roku.
     Współpraca ludzi, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowania do golubsko-dobrzyńskiego Finału, pozwoliła na sprawną organizację oraz przebieg tego wydarzenia.
    Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, którzy mimo zimowej aury, poświęcili swój wolny czas na kwestę na rzecz ratowania zdrowia i życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
    Gorące podziękowania kierujemy również do krwiodawców, którzy wzięli udział w akcji „Twoja krew – Moje życie”. 39 osób oddało łącznie 17,55 litra krwi, dzieląc się tym samym cząstką siebie.
    Kierujemy także podziękowania w Państwa stronę, osób, które aktywnie włączyły się do licytacji podczas tegorocznego Finału.

Gorące podziękowania składamy:
1.    Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, uczniom Zespołu Szkół Miejskich
2.    Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, uczniom Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach
3.    Dyrekcji Zamku Golubskiego
4.    Dobrzyńskiej Grupie Patriotyczno-Militarnej
5.    Eko-Schronisku „Zielone Pole” z siedzibą w Ostrowitem
6.    Firmie „ADA-PLUS” z Torunia
7.    Firmie „Handel Usługi” z Białkowa
8.    Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
9.    Grupie Fire Show „Cerber” z Golubia-Dobrzynia
10.    Hotelowi „Vabank” w Golubiu-Dobrzyniu
11.    Kacprowi Zawadzkiemu
12.    Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu
13.    Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu
14.    Klubowi Motocyklowemu „Stalowe Tłoki” z Golubia-Dobrzynia
15.    Bartoszowi Goryńskiemu
16.    Łukaszowi Gabryszewskiemu
17.    Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu
18.    Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Golubiu-Dobrzyniu
19.    Niepublicznemu Przedszkolu „Wróbelek” w Golubiu-Dobrzyniu
20.    Niezależnej Akcji Samorządowej
21.    Osadzie Karbówko
22.    Pani Annie Beck – właścicielce firmy „Firanex” z Golubia-Dobrzynia
23.    Pani Emilii Dołęgowskiej
24.    Pani Ewie Kaźmierkiewicz
25.    Pani Monice Adamczyk
26.    Pani Karolinie Kopeć
27.    Pani Monice Kocińskiej
28.    Pani Ludmile Maciejewskiej
29.    Pani Marzenie Przyjemskiej
30.    Pani Wioletcie Tykałowskiej
31.    Pani Anecie Sipak
32.    Pani Marii Kurpiel
33.    Pani Alicji Foksińskiej
34.    Pani Żanecie Zdrojewskiej
35.    Panu Mariuszowi Piątkowskiemu
36.    Panu Romanowi Borysowi
37.    Panu Sławomirowi Gulczyńskiemu
38.    Panu Jackowi Kamińskiemu
39.    Panu Jackowi Kaźmierkiewiczowi
40.    Państwu Annie i Grzegorzowi Cyrankowskim
41.    Piekarni Cukierni Państwa Rumińskich z Głogowa
42.    Portalowi internetowemu „golubkowo.pl”
43.    Portalowi internetowemu „Nasze GD”
44.    Publicznemu Przedszkolu nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
45.    Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
46.    Restauracji „Kaprys” w Golubiu-Dobrzyniu
47.    Rodzicom uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
48.    Sebastianowi Dobrzenieckiemu
49.    Urzędowi Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
50.    Środowiskowemu Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu
51.    Właścicielowi Studia Tańca „House of Dance” Markowi Tęgowskiemu
52.    Zespołowi Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu


Sztab w Golubiu-Dobrzyniu przekazał na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy deklarowaną kwotę: 37 681, 50 zł

Bardzo serdecznie dziękujemy!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to kim jest,
 lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”

ZAPROSZENIE DO TAŃCA

W sobotę 28 stycznia, o godzinie 17.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędzie się recital fortepianowy Andrzeja Tatarskiego Zaproszenie do tańca. To muzyczna propozycja wpisująca się w okres karnawału, który jest czasem dobrej zabawy, wspaniałej muzyki i tańca. Podczas tego sobotniego wieczoru publiczność będzie mogła wysłuchać interpretacji najpiękniejszych tańców świata w wykonaniu wybitnego pianisty.

W pierwszej części koncertu królować będą wytworne walce. Walc to towarzyski taniec wirowy, pochodzenia niemieckiego, utrzymany w metrum 3 /4 , który od lat uznawany jest za jeden z najbardziej znanych tańców balowych. W związku z tym w programie sobotniego karnawałowego recitalu Andrzeja Tatarskiego znajdą się porywające i ujmujące swym wdziękiem walce Fryderyka Chopina, Johannesa Brahmsa, Maurice’a Ravela oraz Johanna Straussa.

W drugiej części koncertu publiczność będzie mogła wysłuchać utworów prezentujących różnorodne tańce świata. Zabrzmi m.in. ogniste Tango Isaaca Albéniza, Tańce argentyńskie Alberta Ginastery oraz stylizacje polskich tańców narodowych: Krakowiaka fantastycznego Ignacego Jana Paderewskiego i  Kujawiaka Henryka Wieniawskiego. Koncert zakończy się w jazzowym stylu, utworami Scotta Joplina i George’a Gershwina.

Wszystkie kompozycje zaprezentuje na fortepianie Andrzej Tatarski. Koncert poprowadzi Janina Tatarska.

Andrzej Tatarski ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu. Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji (m. in.: w USA, Japonii, Korei Płd., na Jamajce, Kubie, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w krajach byłego ZSRR, we Włoszech, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji). Uczestniczy w renomowanych festiwalach muzycznych, takich jak: Poznańska Wiosna Muzyczna, Warszawska Jesień, Dni Kompozytorów Krakowskich, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Wratislavia Cantans, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach. Jest zapraszany na recitale chopinowskie do Żelazowej Woli i Łazienek.  Występuje z czołowymi polskimi orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi pod batutą wybitnych dyrygentów: M. Błaszczyka, A. Boreyko, T. Bugaja, G. Chmury, A. Duczmal, J. M. Florencio,  G. Nowaka, M. Pijarowskiego. W zróżnicowanym i rozległym repertuarze solowym i kameralnym pianisty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Artysta dokonał także wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje również muzyka francuska, w tym twórczość Oliviera Messiaena – którego cykle Katalog ptaków oraz Sześć szkiców ptasich wykonał jako pierwszy polski pianista. W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania płytowe, telewizyjne i filmowe. Dla firmy Selene utrwalił m. in.  kompozycje fortepianowe Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, dla firmy Dux Harnasie Szymanowskiego w wersji na dwa fortepiany oraz utwory kameralne A. Szeluto, realizując  pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych  utworów. Jako pianista-kameralista dokonał wielu nagrań płytowych z najwybitniejszymi polskimi artystami. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz kameralnych. Wykłada na  kursach mistrzowskich w kraju i za granicą (Czechy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Turcja,  Ukraina, USA, Włochy). Od wielu lat prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego Poznaniu.

Janina Tatarska dyplom studiów wyższych w specjalności teoria muzyki uzyskała w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, następnie otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii w 1990 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pełniła funkcję kierownika Zakładu Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora AM. Przez wiele lat działała jako redaktor naukowy w Wydawnictwie Akademii Muzycznej w Poznaniu; współpracuje w tym zakresie także z innymi instytucjami naukowymi w kraju. W latach 1996-2002 aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury. Współpracowała także z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego. Przez szereg lat sprawowała funkcję jurora Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku. Pracowała jako koordynator naukowych i artystycznych wydarzeń Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Była inicjatorką i organizatorką międzynarodowych konferencji naukowych, z cyklu Musica practica, musica theoretica, które każdego roku odbywają się w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Podejmuje współpracę z wieloma instytucjami kultury. Wykłada na kursach mistrzowskich i warsztatach muzycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi badania dotyczące polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, środowiska kompozytorskiego Poznania w XX wieku oraz polskiej muzyki fortepianowej. Opublikowała ponad 80 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz wiele artykułów popularno-naukowych. Brała udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadziła wykłady na temat polskiej muzyki XIX i XX wieku w uczelniach muzycznych w USA, w Rumunii, Holandii i we Włoszech.

Serdecznie zapraszamy na karnawałowy recital fortepianowy Zaproszenie do tańca Andrzeja Tatarskiego do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, w sobotę 28 stycznia, o godzinie 17.00.

Bilety w cenie 15/20 złotych można nabywać przed koncertem w kasie Ośrodka Chopinowskiego po wcześniejszej rezerwacji (tel.: 56 682 79 30 /e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl).

Ośrodek zastrzega, że wszystkie nieodebrane rezerwacje są automatycznie anulowane 20 minut przed koncertem i ponownie skierowane do sprzedaży. Nie dotyczy osób korzystających z Chopin Busa.


Informujemy, że na koncert można dojechać Chopin Busem
z Torunia:
15:30 - Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
15:40 - Rubinkowo, przystanek przy markecie Obi (bilet w obie strony 10 zł)
z Golubia-Dobrzynia:
16:20 - Starostwo Powiatowe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd darmowy)
Powrót około pół godziny po koncercie. 


Ośrodek Chopinowski jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PAMIĘCI BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Delegacja samorządu Miasta Golubia-Dobrzynia uczciła rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, którą obchodziliśmy 22 stycznia.  Zastępca Burmistrza Danuta Malecka, Sekretarz Miasta Mariola Milarska i Kierownik WGK Dawid Jarecki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego złożyli wiązanki i znicze pod pomnikiem, zbudowanym w hołdzie Bohaterom zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji 1863 – 1864.

         Uroczystą wartę przy pomniku sprawowali harcerze ZHP w Golubiu-Dobrzyniu, a do modlitwy za dusze ofiar poległych w Powstaniu zaprosił Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu ks. Jarosław Kulesza. 

data: 2017-01-23

INFORMACJA DOT. POJEMNIKÓW NA ODPADY

            Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne tj. EKOSYSTEM Wąbrzeźno wymienia pojemniki na odpady zmieszane, dla właścicieli którzy posiadali prywatne pojemniki – wymiana ta jest wykonywana bez dodatkowych opłat. Odbiór z własnych pojemników możliwy będzie pod warunkiem, że pojemniki te będą spełniały odpowiednie normy wskazane przez w/w przedsiębiorcę.

Jednocześnie prosimy właścicieli nieruchomości, którzy zbierają lub mają zamiar zbierać popiół w osobnym pojemniku o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 29 (II piętro) albo przesłanie wiadomości e-mail na adres: mgolebiewska@golub-dobrzyn.pl lub pod nr telefonu  56 683 54 10, wew. 26. Informacje te są nam niezbędne w celu weryfikacji z jakich nieruchomości ma być odbierany oddzielnie popiół oraz czy właściciele posiadają osobne pojemniki czy mają na taki pojemnik zapotrzebowanie.

GIEŁDA PRACY

KAMPANIA "AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR"

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY

W dniu 18 stycznia 2017r. w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.

W spotkaniu udział wzięło 6 członków komisji oraz zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza p. Danuta Malecka, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Anna Nowak, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Floerke.

Na wstępie Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Floerke opowiedział o bieżącym funkcjonowaniu jednostki.

Następnie członkowie komisji zapoznali się z planami pracy z poszczególnych szkół i jednostek, dotyczącymi organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i kulturalno-sportowych.

Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Anna Nowak omówiła następujące projekty uchwał: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty oraz w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków komisji.

Na tym posiedzenie komisji dobiegło końca.

autor: Joanna Zakrzewska

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY

W dniu 17 stycznia 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury.

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, Kierownik Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości w mieście p. Cezar Maćkiewicz.

Radni po raz kolejny dyskutowali na temat cmentarza komunalnego i sprawdzenia ewentualnych możliwości rozwiązania umowy z dzierżawcą cmentarza. 

Kolejnym punktem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach na terenie miasta w okresie zimowym.

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zajęli się analizą uchwał na sesje Rady Miasta. Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:

- w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031”,

- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

- w sprawie wycofania udziałów z Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na koniec zaopiniowano wnioski, które przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury.

autor: Joanna Zakrzewska

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ NA LATA 2016-2023 - SPOTKANIE INFORMACYJNE

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE CUKRZYCY

MOPS - INFORMACJA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „DO CZEGO MORZE SŁUŻYĆ MOŻE?” – WYRÓŻNIENIE DLA UCZNIA MATEUSZA JACKOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Uczeń „Jedynki” Mateusz Jackowski z klasy 6b otrzymał nagrodę wyróżnienie w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, „Do czego MORZE służyć może?”.

Serdecznie gratulujemy!!!

Opiekunem ucznia był nauczyciel plastyki p. Ewelina Zarębska.

autor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

LGD „DOLINA DRWĘCY”- INFORMACJA O TERMINACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ROCZNICA WYZWOLENIA GOLUBIA

17 stycznia 1920 r. żołnierze Błękitnej Armii gen. Hallera wyzwolili z rąk pruskiego zaborcy Golub. W dniu rocznicy przedstawiciele Miasta – Burmistrz Mariusz Piątkowski, Zastępca Danuta Malecka i Sekretarz Mariola Milarska złożyłi pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty i znicz, upamiętniające powrót miasta do Ojczyzny. Pamiątkowe wiązanki pod monumentem ułożyli również przedstawiciele Gminy Golub-Dobrzyń i Starostwa Powiatowego.

MOPS - INFORMACJA DOTYCZĄCĄ ZMIANY KRYTERIUM W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Szanowni Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu biorący udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy z Programu i wynosi obecnie 1 268,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej) i 1028,00 zł netto na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej dla osoby w rodzinie).

Osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 10 do 14 wew. 43 i 39 celem uzyskania kwalifikacji.

Ogólne informacje o programie dostępne są pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

 

 

 

autor: Marta Prusińska

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

Wykształcenie  zawodowe:

kierowca B – K-wo

kurier – praca na terenie Niemiec i Polski

kucharz – K-wo

kucharz/sprzedawca – G-D

mechanik samochodów ciężarowych i osobowych – G-D

murarz – praca na terenie Torunia

operator koparko-ładowarki – Zbójno

pomoc kuchenna – K-wo

sprzedawca – G-D

szwaczka – G-D

ślusarz – G-D

 

średnie/wyższe

specjalista ds. kadr/fakturzysta – G-D

 

niepełnosprawni

sprzątaczka – G-D praca C-cin, Brodnica

 

refundacja do 30 r.z.

technik administracji – K-wo

 pozostali pracownicy ds. rachunkowości i księgowości – K-wo

sprzedawca – G-D

doradca klienta – G-D

 

Doposażenie na zwolnione miejsce pracy

Szwaczka – G-D

 

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych praca jako opiekun osób starszych w Niemczech Inter Kadra spotkanie 27.01.2017 godz. 11:00 UM sala nr 1

 

Zapisujemy osoby chętne do pracy na stanowisku sprzedawcy z książeczka sanitarno-epidemiologiczna do DINO  spotkanie z pracodawcą w Lutym  2017r.

 

Wolne miejsca na  17.01.2017

 

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GOLUBIU-DOBRZYNIU - FOTORELACJA

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzyna,

            W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wniosków, w ramach którego gminy mogą ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w/w inwestycji na terenie prywatnych posesji.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

                W przypadku Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

 1. 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest;
 2. 15% kosztów kwalifikowanych ze środków Gminy Miasta Golub – Dobrzyń;
 3. 15% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Wnioskodawcy.

                W przypadku Wnioskodawców innych, niż wskazani w ust. 2, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

 1. 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest;
 2. 30% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Wnioskodawcy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do 17 lutego 2017r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

 1. osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I B (parter) lub
 2. listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

 

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Marta Jaworska, pokój nr 15 I piętro, tel. 56 683 54 10 wew. 50, e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NABORU Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 „INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ ZDROWOTNĄ" RPO WK-P (KONKURS NR RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16).

Po raz pierwszy w RPO uruchomiono środki na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

W ramach projektów, których wartość może sięgnąć 100 tysięcy złotych (dla przychodni podstawowej opieki medycznej) i 200 tysięcy złotych (dla ambulatoriów specjalistycznych i podmiotów z zaawansowaną diagnostyką medyczną), będzie można nabyć m. in. aparaty ultrasonograficzne, sprzęt do badań endoskopowych, aparaty EKG, spirometry i lasery chirurgiczne oraz sprzęt ratujący życie, w tym defibrylatory.

 

Data i miejsce spotkania:

17 stycznia 2017 r., godzina 10:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro

Więcej informacji o spotkaniu znajdziecie Państwo  http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=74

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WĄBRZEŹNIE, CHEŁMNIE, GOLUBIU - DOBRZYNIU I BRODNICY

Szanowni  Państwo,

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 1. Przedsiębiorców.
 2. Osoby fizyczne.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
 5. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

 

Najbliższe spotkania odbędą się:

Miejsce

Działanie

Data

Godz.

 

Urząd Miasta  

Wąbrzeźno

ul. Wolności 18

sala nr 19

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

24.01.2017

 

8:30 - 11:00

 

Urząd Miasta

Chełmno

ul. Dworcowa 1

sala nr 204

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

24.01.2017

 

12:00 – 14:30

 

Urząd Miasta

Golub-Dobrzyń            

Plac Tysiąclecia 25

sala nr 1

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

 

25.01.2017

 

 

8:30 - 11:00

 

Starostwo  Powiatowe

Brodnica                 

ul. Kamionka 18

sala nr 102

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

 

25.01.2017

 

 

12:00 – 14:30

 

Spotkania przeznaczone są dla mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz brodnickiego .

INFORMACJA – AZBEST

URZĄD MIASTA GOLUBIA – DOBRZYNIA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2017 WŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNICY I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE) WINNI ZŁOŻYĆ AKTUALNĄ INFORMACJĘ O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU MIASTA GOLUB – DOBRZYŃ (POKÓJ NR I B, PARTER BUDYNKU).

 

Obowiązkiem właścicieli, użytkowników i zarządców wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest sporządzenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedłożenie jej w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.:

 • w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: Burmistrzowi Miasta Golub – Dobrzyń,
 • w przypadku przedsiębiorców: Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

           

            Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

 

            Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

 

            Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.), podlega karze grzywny.

           

            Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać również w Biurze Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, pokój nr 15 (I piętro), tel. 56 683 54 10 wew. 50, e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

NOTATKA ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

W dniu 10 stycznia 2017r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta.
W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych oraz zaproszeni goście: Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Anna Nowak oraz przedstawiciel prasy.
Podczas posiedzenia Skarbnik po raz kolejny szczegółowo odpowiedział na szereg pytań radnych, co do projektu budżetu na rok 2017.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat głównych założeń reformy oświaty w naszym mieście. Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Anna Nowak opowiedziała o wstępnych koncepcjach wdrażania reformy, a dokładnie sposobu ,,wygaszenia’’ Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu.               
Na koniec Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka poinformowała, że ścieżka rowerowa łącząca miasto z istniejącą już, a zrealizowaną wspólnie z Gminą, ścieżką zostanie wykonana do ulicy Cisowej. Decyzja taka spowodowana jest wyceną całości inwestycji i spełnieniem szczegółowych kryteriów wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy LGD. W związku z powyższym zaproponowano, aby pozostałe środki z tego zadania w kwocie 50000,00 zł rozdysponować na zaplanowane juz w budżecie następujące trzy inwestycje:
- dokapitalizowanie przedmiotowej inwestycji dot. ścieżki rowerowej,
- budowę siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- odnowienie muszli koncertowej.
Radni jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu w/w środków.
 

autor: Joanna Zakrzewska

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POSIADA NASTĘPUJĄCE OFERTY PRACY:

Wykształcenie  zawodowe: 
kierowca ciągnika siodłowego - Radomin
mechanik samochodów ciężarowych i osobowych – G-D
murarz – praca na terenie Torunia
pomocniczy robotnik polowy – Płonne (inf. starosty)
sprzedawca – G-D
ślusarz – G-D

średnie/wyższe
specjalista ds. kadr/fakturzysta – G-D

Doposażenie na zwolnione miejsce pracy
Robotnik budowlany – Sierakowo
Szwaczka – G-D


Zapisujemy osoby chętne do pracy na stanowisku sprzedawcy z książeczka sanitarno-epidemiologiczna do DINO  spotkanie z pracodawcą w styczniu 2017r.

Wolne miejsca na  10.01.2017

WOŚP - 25 FINAŁ, GOLUB-DOBRZYŃ

INFORMACJA

INFORMACJA

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia przypomina o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej  u.u.c.p.g.) właściciele  nieruchomości zapewniają utrzymanie  czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli  nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków. 
W sytuacji, w której właściciel nie wyposaży swojej nieruchomości w przydomową oczyszczalnie ścieków oraz nie wykona obowiązku ustawowego podłączenia nieruchomości do miejskiej  sieci kanalizacyjnej, burmistrz zobowiązany będzie do wydania decyzji nakazującej podłączenie do sieci.  Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r (sygn..akt VIII SA/Wa 832/15) „Sposób sformułowania art. 5 ust. 7 ustawy wskazuje na brak tzw. luzu decyzyjnego organów orzekających w tej kategorii spraw (brak uznaniowości organów). W przypadku wystąpienia w sprawie okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy braku przeciwskazań do wydania nakazu związanych z wyposażeniem nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, na organie ciąży ustawowy obowiązek wydania nakazu przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.”

 

INFORMACJA

Od 1 Stycznia 2017 r. osoby prywatne, które zechcą wyciąć drzewo z własnej działki, nie będą musiały już występować o zgodę do samorządu, gdy nie ma to związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (firmy wciąż muszą występować o stosowne zezwolenie) z wyjątkiem drzew lub krzewów usuwanych na podstawie właściwej decyzji z obszarów między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym.

Zezwolenia nadal wymaga wycięcie drzew i krzewów położone na tenerenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

 

PIERWSZY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI – RELACJA.

6 grudnia 2016r. odbył się Pierwszy Golubsko-Dobrzyński Orszak Trzech Króli.
Pomimo siarczystego mrozu na Plac 1000-lecia przybyło bardzo dużo mieszkańców. Wielu z nich w barwnych strojach, koronach na głowach. Po krótkim przemówieniu Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego kolorowy orszak ruszył w kierunku Golubskiej Starówki. Nie zabrakło uroczystego śpiewania kolęd w trakcie przemarszu. Zamarzły ustniki instrumentów dętych, ale to nie zniechęciło do użycia głosu i różnej maści instrumentów perkusyjnych.
Na starówce przygotowano Szopkę Betlejemską. Można było zobaczyć również żywe zwierzęta co było sporą atrakcją dla najmłodszych. 
Organizatorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku odbędzie się kolejny Orszak Trzech Króli.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.