-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Przyroda w Golubiu-Dobrzyniu
-
- 17.01.2018 - Antoniego, Jana, Rościsława
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- INFORMACJA TURYSTYCZNA / Przyroda w Golubiu-Dobrzyniu /

Przyroda w Golubiu-Dobrzyniu

Przedstawiony tekst związany jest z projektem pn. "Rewitalizacja Golubskiej Starówki - Etap I /podetap 1A/" który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działania 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

ZAADOPTUJ PSA--respoti - przewodnik-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urz�d Miasta Golub-Dobrzy�, ul. Plac Tysi�clecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy�
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyďż˝
powered by netadmin 7.10
-