-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 26.07.2017 - Anny, Mirosławy, Joachima
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Urząd Miasta Przyjmowanie skarg i wniosków /

 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. : + 48 56 683 54 10 do 13
fax: + 48 56 683 54 15
e-mail:
um@golub-dobrzyn.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00

KASA URZĘDU MIASTA
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 14:00
wtorek:7:30 - 15:00
piątek: 7:30 - 13:00

nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

NIP Urzędu Miasta - 878-10-02-787

REGON Urzędu Miasta - 000523465

(NIP Gminy Miasto Golub-Dobrzyń - 5030054345
REGON Gminy Miasto Golub-Dobrzyń - 871118566)

BURMISTRZA MIASTA
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

 
W KAŻDY WTOREK W GODZINACH
OD 10.00 – 12.00


POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU
PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA

SEKRETARZ MIASTA
Mariola Milarska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 33
e-mail: mmilarska@golub-dobrzyn.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY


Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Referent
Joanna Zakrzewska

e-mail: biuroradyum@golub-dobrzyn.pl
jzakrzewska@golub-dobrzyn.pl
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 24

Referent
Agnieszka Lewandowska

alewandowska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu burmistrza i jego zastępcy
Natalia Wojciechowska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 18
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl
nwojciechowska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw kadr - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz koordynator ochrony danych osobowych i czynności kancelaryjnych
Inspektor
Aleksandra Betker

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 32
e-mali: kadryumgd@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk
Paweł Jarosz

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 14
e-mail: infor@golub-dobrzyn.pl

Informatyk
Radosław Kolenderski
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 14
e-mail: rkolenderski@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko o spraw obsługi interesantów
Podinspektor
Kinga Wałaszewska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 35
e-mail: kwalaszewska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony zdrowia
Inspektor
Roman Mirowski

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 34
e-mail: rmirowski@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor
Elżbieta Kamińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 35
e-mail: ekaminska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej - Rzecznik prasowy urzędu
Referent
Lidia Krzyżek

e-mail: lkrzyzek@golub-dobrzyn.pl
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 38

Młodszy referent / Informatyk
Tomasz Turski

e-mail: tturski@golub-dobrzyn.pl
tel. 56 683 54 10 wew. 38
Sprzątaczki

Gońcowie


 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Skarbnik Miasta 
Jacek Dowgiałło

tel. 56 683 54 10 wew. 22
jdowgiallo@golub-dobrzyn.pl


Kierownik Wydziału - zastępca skarbnika, stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Bożena Małecka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 22
e-mail: bmalecka@golub-dobrzyn.pl

 

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Podinspektor
Aleksandra Ledwochowska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 23
mail: aledwochowska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS i US
Inspektor
Anna Żochowska

tel. 56 683 54 10 do 13  wew. 23
e-mail: azochowska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw księgowości oraz windykacji należności budżetowych
Inspektor
Danuta Pokwicka

tel. 56 683 54 10 do 13  wew. 21
e-mail: podatkiumgd@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw wymiaru podatków
Inspektor
Edward Blokowski

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 21
e-mail: eblokowski@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej 
Referent 
Ewelina Gralik-Donarska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 21

Stanowisko do spraw rozliczeń budżetowych oraz egzekucji
Inspektor
Żaneta Rybicka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 17
e-mail: zrybicka@golub-dobrzyn.pl

 

Stanowisko do spraw rozliczeń budżetowych oraz egzekucji
Młodszy Referent
Anna Dropińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 17
e-mail: adropinska@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej oraz podatku od środków transportu
Inspektor
Mariola Laskowska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 17
e-mail: mlaskowska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw kasowej obsługi urzędu
Referent
Grażyna Felczak

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 25
e-mail: gfelczak@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw kasowej obsługi urzędu i rozliczeń budżetowych
Referent
Karolina Sipak 

tel. 566 83 54 10 wew. 25
e-mail: ksipak@golub-dobrzyn.pl


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Katarzyna Kukielska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 15
e-mail: kkukielska@golub-dobrzyn.pl

Zastępca Kierownika
Marta Kosińska

tel. 56 683 54 10 wew. 15
e-mail: mkosinska@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych
Inspektor
Małgorzata Lipińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 28
e-mail:mlipinska@golub-dobrzyn.pl
ewidencjaludnosci@golub-dobrzyn.pl 


 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kierownik wydziału 
PO Anna Czarnecka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 37 
e-mail: aczarnecka@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami
Inspektor 
Beata Kołodziejska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 13
e-mail: bkolodziejska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw rolnictwa, środowiska, przyrody i leśnictwa oraz targowisk
Inspektor
Marta Kosińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 13
e-mail: mkosinska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy, planowania rozwoju oraz projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamówień publicznych 
Referent Marta Jaworska 

tel. 56 683 54 10 wew. 50
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw planowania i realizacji inwestycji oraz budownictwa
Inspektor
Kamila Kozłowska

e-mail: kkozlowska@golub-dobrzyn.pl
tel. 56 683 54 10 wew. 50


Stanowisko do spraw energetycznych i dróg gminnych
Młodszy referent
Karol Kaślewicz

e-mail: kkaslewicz@golub-dobrzyn.pl
tel. 65 683 54 10 wew. 50

 

Stanowisko do spraw planowania przestrzennego, geodezji i kartografii
Młodszy referent
Koralia Kopacka

e-mail: kkopacka@golub-dobrzyn.pl
tel. 65 683 54 10 wew. 13

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik wydziału 
Dawid Jarecki

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 36
e-mail: djarecki@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych
Inspektor
Kinga Kaptajn

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 16
e-mail: kkaptajn@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i opłat za odpady komunalne
Inspektor
Łukasz Laskowski

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 26
e-mail: llaskowski@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw rozliczeń i kontroli odpadów komunalnych
Inspektor
Małgorzata Gołębiewska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 26
e-mail: mgolebiewska@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz ochrony zwierząt
Młodszy Referent
Agata Zawadzka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 26
e-mail: azawadzka@golub-dobrzyn.pl
Stanowiska robotnicze


 

WYDZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I CZYSTOŚCI

Kierownik Wydziału
Cezar Maćkiewicz

Tel. 56 683 54 10 do 13 
e-mail: cmackiewicz@golub-dobrzyn.pl

stanowiska robotnicze


Radcowie Prawni
Audytor Wewnętrzny
Koordynator czynności kancelaryjnych
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pion bezpieczeństwa informacji który obejmuje:
1) administratora bezpieczeństwa informacji;
2) lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji;
3) administratora systemu;
4) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
5) kierownika kancelarii tajnej;
6) administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego.

drukujdrukuj

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAADOPTUJ PSAGLOSUJ NA PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA W GOLUBIU-DOBRZYNIU-respoti - przewodniktvgdStowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 6.92
-