-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 17.01.2018 - Antoniego, Jana, Rościsława
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Urząd Miasta Przyjmowanie skarg i wniosków /

 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. : + 48 56 683 54 10 do 13
fax: + 48 56 683 54 15
e-mail:
um@golub-dobrzyn.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00

KASA URZĘDU MIASTA
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 14:00
wtorek:7:30 - 15:00
piątek: 7:30 - 13:00

nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

NIP Urzędu Miasta - 878-10-02-787

REGON Urzędu Miasta - 000523465

(NIP Gminy Miasto Golub-Dobrzyń - 5030054345
REGON Gminy Miasto Golub-Dobrzyń - 871118566)

BURMISTRZA MIASTA
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

 
W KAŻDY WTOREK W GODZINACH
OD 10.00 – 12.00


POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU
PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA

SEKRETARZ MIASTA
Mariola Milarska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 33
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY


Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Referent
Joanna Zakrzewska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 24

Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Referent
Agnieszka Lewandowska


Młodszy referent
Joanna Anuszewska


Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu burmistrza i jego zastępcy
Olivia Żuławska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 18
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw kadr - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz koordynator ochrony danych osobowych i czynności kancelaryjnych
Inspektor
Aleksandra Betker

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 23

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk
Paweł Jarosz

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 14

Informatyk
Radosław Kolenderski
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 14
 


Stanowisko o spraw obsługi interesantów
Podinspektor
Kinga Wałaszewska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 31


Anna Felczak

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 31

Stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony zdrowia
Inspektor
Roman Mirowski

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 34
 

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor
Elżbieta Kamińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 35

Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej - Rzecznik prasowy urzędu
Referent
Lidia Krzyżek

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 38

Młodszy referent 
Alicja Serwus

tel. 56 683 54 10 wew. 38
Sprzątaczki

Gońcowie


 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Skarbnik Miasta 
Jacek Dowgiałło

tel. 56 683 54 10 wew. 22
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl


Kierownik Wydziału - zastępca skarbnika, stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Bożena Małecka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 22
 

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Podinspektor
Aleksandra Ledwochowska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 23

Stanowisko do spraw wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS i US
Inspektor
Anna Żochowska

tel. 56 683 54 10 do 13  wew. 23

Stanowisko do spraw księgowości oraz windykacji należności budżetowych
Referent
Ewelina Gralik-Donarska

tel. 56 683 54 10 do 13  wew. 21

Stanowisko do spraw wymiaru podatków
Inspektor
Edward Blokowski

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 21


Stanowisko do spraw rozliczeń budżetowych oraz egzekucji
Inspektor
Żaneta Rybicka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 17
 

Stanowisko do spraw rozliczeń budżetowych oraz egzekucji
Młodszy Referent
Anna Dropińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 17
 

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej oraz podatku od środków transportu
Inspektor
Mariola Laskowska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 17

Stanowisko do spraw kasowej obsługi urzędu
Referent
Grażyna Felczak

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 25

Stanowisko do spraw kasowej obsługi urzędu i rozliczeń budżetowych
Referent
Karolina Sipak 

tel. 566 83 54 10 wew. 25

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Katarzyna Kukielska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 15
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Zastępca Kierownika
Marta Kosińska

tel. 56 683 54 10 wew. 15
 

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych
Inspektor


Małgorzata Lipińska

Natalia Wojciechowska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 28

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kierownik wydziału 
PO Anna Czarnecka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 37 
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami
Inspektor 
Beata Kołodziejska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 13

Stanowisko do spraw rolnictwa, środowiska, przyrody i leśnictwa oraz targowisk
Inspektor
Marta Kosińska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 13

Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy, planowania rozwoju oraz projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamówień publicznych 
Referent Marta Jaworska 

tel. 56 683 54 10 wew. 50

Stanowisko do spraw planowania i realizacji inwestycji oraz budownictwa
Inspektor
Kamila Kozłowska

tel. 56 683 54 10 wew. 50


Stanowisko do spraw energetycznych i dróg gminnych
Młodszy referent
Karol Kaślewicz

tel. 56 683 54 10 wew. 50

Stanowisko do spraw planowania przestrzennego, geodezji i kartografii
Młodszy referent
Koralia Kopacka

tel. 56 683 54 10 wew. 13

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik wydziału 
Dawid Jarecki

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 36
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych
Inspektor
Kinga Kaptajn

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 16

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i opłat za odpady komunalne
Inspektor
Łukasz Laskowski

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 26

Stanowisko do spraw rozliczeń i kontroli odpadów komunalnych
Inspektor
Małgorzata Gołębiewska

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 26

Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz ochrony zwierząt
Młodszy Referent
Agata Zawadzka

tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 26
Stanowiska robotnicze


 

WYDZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I CZYSTOŚCI

Kierownik Wydziału
Cezar Maćkiewicz

Tel. 660 737 283
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

stanowiska robotnicze


Radcowie Prawni
Audytor Wewnętrzny
Koordynator czynności kancelaryjnych
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pion bezpieczeństwa informacji który obejmuje:
1) administratora bezpieczeństwa informacji;
2) lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji;
3) administratora systemu;
4) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
5) kierownika kancelarii tajnej;
6) administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego.

drukuj (WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

ZAADOPTUJ PSA--respoti - przewodnik-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urz�d Miasta Golub-Dobrzy�, ul. Plac Tysi�clecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy�
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyďż˝
powered by netadmin 7.10
-